Homeras

Homeras VIII a.p.m.e

Homero klausimas.Pirmojo poeto vardas – Homeras. Homeras sukūrė 2 epus: ,, Iliadą“ ir ,, Odiseją“. XVIII a.suabejota jo autoryste, taip atsirado vadinamasis Homero klausimas. VIII a.p.m.e. ,,Iliada“ ir ,,Odiseja“ sukurtos Trojos karo mito motyvais.
Trojos karo mitas. Graikų didvyris Pelėjas ir jūrų deivė Tetidė kėlė vestuves. Visi dievai ir deivės išskyrus Eridę (nesantaiką), buvo pakviesti į puotą. Tačiau Eridė vistiek atsėlino ir paliko obuolį su užrašu ,, Gražiausiajai“. 3 deivės: Hera, Atėnė ir Afroditė susiginčijo. Ir nuėjo spręsti ginčo pas Parį, Mažosios Azijos karalaitį. Hera jaam pažadėjo galingo valdovo sostą, Atėnė – išminčiaus šlovę, o Afroditė – gražiausiąją Žemės moterį. Karalaitį suviliojo Afroditės pasiūlymas. Gražiausia pasaulio moteris Helena buvo ištekėjusi už Spartos karaliaus Menelajo. Paris pasigrobė Heleną ir dar visokio turtoMenelaja su savo broliu Agamemnonu, Mikėnų karaliumi, nuvyko prie Trojos, bet miesto nepaėmė. Pats narsiausias achajų karys – Achilas nukovė trojėnų kariuomenės vyriausiąjį vadą Hektorą, bet pats buvo mirtinai sužeistas Pario strėlės, kuri pataikė jam į kulną. Achilas – buvo Tetidės ir Pelėjo sūnus. Motina morėjo jį padaryti nemirtingu ir toodėl jam gimus panardino jį už kulno į upės Stikso vandenis. Achajai laikė apsupę Troją 9 metus. 10 m. Ėmėsi gudrybės :sukalė medinį arklį į kurį sulindo narsiausi kariai, o kiti išplaukė ir pasislėpė. Trojėnai įsitempė tą arklį, naktį achajai išlindo ir davė žinią at

tskubėti kitiems. Jie grįžo viską sugriovė, vyrus išžudė, moteris paėmė į nelaisvę.
Tai tiesa, Troją atrado Heinrichas Šlymanas 1871 m.
Antikinė ir šiuolaikinė eilėdara. Antikinė eilėdara remiasi ilgų ir trumpų skiemenų kaita. Naujųjų laikų eilėdara pagrįsta kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenu kaita. Antikos žmonės daug dėmesio skyrė melodingumui.
,,Iliada“. Troja kitaip vadinama Ilionu. Bet Homeras nepradeda nuo Pelėjo ir Tetidės vestuvių Trojos žlugimo(epas apie trojos karą). ,, Iliados“ veiksmas tetrunka 51 dieną. Homeras čia pasakoja apie achajų( danajų) vaidus. Agamemnonas atėmė iš Achilo vergę Briseidę ir įžeistas Achilas nebėjo į mūšius. Po to Agamemnonas atsiprašė ir grąžino vergę, bet Achilas neėjo į mūšius. Achilas su nukaldintais Hefaisto šarvais nugalėjo Hektorą ir išniekino jo kūną, valkiodamas po kovos lauką, pririšęs prie arklio. Niekindamas jo kūn, Achilas išniekino žmoniškumą, beet paskiau graudžiai verkia su Priamu, ir harmonija vėl atstatoma. Toks prieštarybių kupinas pasaulis Homerui atrodė gražus. Epitetas ,,gražus“ dažnas Homero poemose. Jo poemose susipina herojiniams epui būdingas monumentalumas, didingumas ir buitiškumas. Jo poemose nėra nei lb teigiamų, nei lb neigiamų veikėju. Homeras lb individualizuoja savo herojus, kiekvienas herojus turi savo ypatybes. Dievai Homero poemose atsiranda tam, kad išryškintų žmogaus gerąsias arba neigiams galias.
,,Odisėja“. Tai pasakojiams apie Trojos karo vado Odisėjaus grįžimą namo. Ją sudaro 24 giesmės.
Lb dažnas epitetas ,,
,gudrus, dugiamintis“. Odisėjas – ištvermės ir kantrybės įsikūnijimas. Homeras labiausiai išryškina Odisėjo tėvynės meilę. Penelopė, t.y.Odisėjo žmona, vėliau tapo bendriniu dktv., ištikimos žmonos simboliu.
Homero reikšmė. Jis pirmasis parodė žmonių vertybes, pasaulio harmoniškumą:narsumą, atlaidumą, gailestingumą, tėvynės meilę, žmogaus vietą pasauly, pareigas dievams, artimiesiems.
Graikų literatūra

• 2000 vid.p.m.e. baisus žemės drebėjimas sugriovė Knosą, Faistą , o nurimus stichijoms į jį persikėlė graikų gentys(kretą).
• Vienas garsiausių miestų Mikėnai, todėl ta kultūra pavadinta Mikėnų. Iš krėtiečių graikai perėmė raštą, kurį pritaikė savo kalbai.
• Pagal graikus pasaulį valdo 3 dievai: Dzeusas, Poseidonas, Hadas, bet jiems padeda valdyti deivės.
• XI a.p.m.e.iš Šiaurės plūstelėjo karingos graikų gentys ir sugriovė Mikėnų kultūrą, tai vadinasi prasidėjo ,, tamsusis laikotarpis“.
• VIII a.p.m.e. kultūra atgimsta,atsiranda Homeras, teatras, architektūra., keramika.

Leave a Comment