Hamleto aktualumas šiandien

Hamleto aktualumas šiandien

Viljamo Šekspyro kūrinys “Hamletas” tikrai aktualus ir šiandien.Prisiminkime dramos turinį: Šekspyro Hamletui rūpi ne tik atkeršyti už savo tėvą.Pagrindinis jo dėmesys sutelktas į opiausius gyvenimo moralinius ir filosofinius klausimus,kurie aktualūs ir šiandien.Spręndžiant iš to,kaip “Hamleto” veikėjų elgesys atitinka šiuolaikinių žmonių elgesį,matosi,kad Šekspyro mąstymas rašant šį kūrinį buvo pažengęs toliau už to laikmečio mąstymą.

Žmonių turinčių tokius charakterius kaip “Hamleto” veikėjų,šiandien nereikėtų ilgai ieškoti.Visais laikais buvo padlaižių,išdavikų ir sukčių.Tačiau būna ir draugų, norinčių padėti.Be to, koks žmogus yra,ir kaip jis elgiasi,o gaal,koks žmogus priverstas būti ir kaip priverstas elgtis, priklauso nuo jo padėties visuomenėje.Žmogus viską daro norėdamas sau gero.Galbūt jis norėdamas geriau gyventi,stengiasi įtikti savo ponui ir susilaukti iš jo malonių.Arba atvirkščiai.Žmogus visą gyvenimą buvęs nelaimingas,ar neseniai tokiu tapęs,ir nieko gero nebesitikėdamas iš gyvenimo,nebesistengia nieko keisti,todėl jis tampa visų užmirštas ir niekam nebereikalingas,nes kiti siekia gėrio sau. Būtent toks ir yra Hamletas.Jis jaučiasi visų išduotas(netgi motinos,kuri po tėvo mirties ištekėjo už jo dėdės),likęs vienas pasaulyje.Štai čia ir iškyla klausimas:”būti ar nebūti?”.Surasti attsakymą į šį egzistencijos klausimą labai sunku.O suradus,žmogaus gyvenimas pasikreipia viena ar kita vaga.

Nuo to laiko,kada buvo parašytas “Hamletas”, iki šiandien, žmonių elgesys nelabai pasikeitė. Pasikeitė tik tiek,kiek pasikeitė žmonių mąstymas.Lygiai tiek pat pasikeitė žmonių jausmai ir išgyvenimai.Tačiau yra jausmų,kurie nesikeičia.Hamletas bu

uvo tragiška asmenybė,ir tas jo tragiškumas išliko iki šių dienų.Tačiau vargu ar šiandien pasaulyje yra tokių tragiškų žmonių.Jeigu ir rastumėme,jie,kaip ir Hamletas,tokiais tapo ne savo noru.Jie pasijuto išduoti viso pasaulio ir su kiekviena akimirka tapdavo vis tragiškesni.

Šekspyro dramoje nestinga ir kitų jausmų.Pavyzdžiui Hamleto meilės Ofelijai.Tačiau Hamletas vėl tampa išduotas.Visi keliai šioje dramoje veda į išdavystę ir vienatvę.Ar taip ir šiandienos realiame gyvenime?Jei taip,tada verta susimąstyti:”būti ar nebūti?”.

Leave a Comment