Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

Gyventi dėl kitų ar gyventi sau?

Visi žmonės gyvenantys šiame pasaulyje yra skirtingi ne tik savo rase, kalba ar religiniais šsitikinimais, bet svarbiausia, kad jie skiriasi savo charakteriu ir požiūriu į gyvenimą, kylančias problemas. Vieni žmonės yra egoistiški,besirūpinantys tik juos dominčiais dalykais ir problemomis, kiti, tuo tarpu, pamiršta apie save ir rūpinasi kitais. Pastarieji, manau, kartais yra pasišventę ne tik konkrečių žmonių,bet ir visos žmonijops labui ir gerovei. Taigi iškyla klausimas, ar gyventi reikia dėl kitų ar dėl savęs ir savo interesų?
Kadangi nėra vieningo atsakymo į šį klausimą, kiekvienas žmogus turi pats į jį rasti savo atsakymą. Juk sakoma “kiek žmonių,tiek nuomonių”, taigi ir vieningo atsakymo būti negali. Kiekvienas žmogus turi rasti savo atsakymą. Aišku, visi mes gyvename visuomenėje, mus supa kiti žmonės su kuriais norime ar ne, vistiek tenka daugiau ar mažiau bendrauti. Taigi, žmogus negali gyventi vien sau.
Manau, kad šiuolaikiniame pasaulyje liko nedaug žmonių, kurie yra ne egoistiški. Dauguma žmonių dabar domisi tik savo problemomis, o padeda kitiems žmonėms tik norėdami gauti naudos. Taigi, ar išlikęs tikrasis nuoširdumas ir tikrosios vertybės mūsų dienomis? Manau, kad taip. Yra likę žmonių, kurie nuoširdžiai rūpinasi kitais ir puoselėja nemirštančias vertybes. Tai – gynos sielos žmonės. Tačiau tokių, deja, mažuma… o kiti tik naudojasi tokių žmonių gerumu ir jų nevertina.
Manau, kad aš kolkas gyvenu daugiau sau nei dėl kitų, nes dar neturiu didelės gyvenimo patirties arba žmonių, kuriais turėčiau rūpintis (išskyrus tėvus,aišku).
Taigi, reikia gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų, nes, priešingu atveju, gyvenimas nebetenka tikslo. Juk vienas iš gyvenimo tikslų ir yra ne tik būti laimingam pačiam, bet ir daryti laimingais kitus.