Globalizacijos poveikis pasauliui

Ar tikslinga globalizacijos paveiktame pasaulyje stengtis išlaikyti gimtąją kalbą?

Globalizacijos paveiktame pasaulyje yra tikslinga puoselėti ir išlaikyti lietuvių kalba. Kalbos išskirtinis reiškinys yra tai, kad galima pažinti tikrovę, perduodant iš kartos į kartą patyrimą, mokslo ir kultūros laimėjimus. Kalboje atsispindi pasaulio vaizdas, tautos kultūra. Akivaizdu, kad lietuvybė jau senokai nebėra aukščiausioji vertybė Lietuvoje. Lietuvių kalba vis labiau teršiama svetimų kalbų barbarizmais ir užleidžia savo pozicijas anglų kalbai, visuomenės gyvenime.

Tauta, kalba, tautybė bei tautiškumas yra įgimtos vertybės, joms reikia augti, plėstis ir tv virtėti kiekviename žmoguje. Tautiškumas nėra tik procesas, jis yra žmogaus tapatybės ženklas, vertybė, kurią reikia gerbti ir puoselėti. Iš tiesų yra labai sunku įsivaizduoti tautą be savos teritorijos ir be savos kalbos. Kiekvienu atveju, pagrindiniai tautos bruožai įjungia savo bendruomenę, savo bendrą kalbą, papročius, istoriją ir kultūrą.

Leave a Comment