Eilėraščio analizės planas

Eilėraščio analizės planas

1) Turinys (tema,motyvai,problema,idėjinis,emocinis įprasminimas)
2) Lyrinis “aš” (lyrinis subjektas) , jo reiškimosi formos (savo kalba,kito žmogaus ,žmonių grupės,suasmeninto gamtos ,kosmoso kūno,daikto vardu ir pan.)
3) Poetinis išgyvenimas ,jo pobūdis ,raida,lyrinis vyksmas,minties ir jausmo kelias (stiprėjantis ryžtas,didėjantis džiaugsmas ir sielvartas,gilėjantis liūdesys,prieštaringų minčių ar jausmų kaita,dvasinės būsenos svyravimas,jausmų ir nuotaikos vibracija)
4) Meninis vaizdas ,jo pobūdis :girdimasis (akustinis) ,matomasis (vizualinis) ,liečiamasis ir kt. ;spalvos ,garso prasmės kūrinyje.
5) Psichologiniai vaizdų atsiradimo veiksmai :stebėjimas (“laukas,kelias,pieva,kryžius,šilo juosta mėlyna .”) ;jausmas (“aš nenoriu mirti,nei žemėj pūti.”) ; vaizduotė (“per naktį Kukučio ausy užaugo smagi kumelaitė.”) ; samprotavimas (“tiek daug tikėjimo gamtoj.”)
6) Atskirų vaizdo dalių ryšys (paralelė,kontrastas ,apibendrinimas : loginis nuoseklumas,asociacijos ir pan.)
7) Vaizdų atskleidimo būdai (lyrinis monologas,lyrinis pasakojimas,lyrinis dialogas,disputas,deklaracija,”piešinys” ir kt.)
8) Eilėraščio laikas ir erdvė.
9) Kompozicija (posmų,eilučių,frazių,žodžių,garsų tvarka kūrinyje)
10) Kūrinio kalba ,eilėdara . (Išryškinti pagrindinių fonetinių,leksinių,semantinių,sintaksinių ir grafinių figūrų prasmę kūrinyje: apibūdinti metrą,rimą,rimavimo ypatybes,jų funkcijas ir meninį rezultatą.)

Leave a Comment