Eglė žalčių karalienė: Medžių simboliai poemoje

Poemoje ‚,Eglė žalčių karalienė“ Eglė, sužinojusi, kad broliai nužudė jos mylimą vyrą Žilviną ir, kad jiems viską išplepėjo jų numylėtoji duktė Drebulė, prakeikė savo dukrą. Nenorėdama gyventi po niekšiško savo artimųjų brolių poelgio, ji geriau pasirinko mirtį. Eglė užkeikė savo vaikus ir pavertė juos medžiais – Ąžuolu, Uosiu , Beržu, Drebule, o pati virto Egle.

Šioje poemoje Eglė simbolizuoja ištikimybę, meilę ir stiprybę, atsidavimą.
Eglė savo sūnus pavertė stiriais medžiais – Ąžuolu, Uosiu ir Beržu. Jie yra jėgos ir tvirtybės simboliai. Tai atsispindi ir po oemoje ‚,Eglė žalčių karalienė“. Ąžuolas, Uosis ir Beržas apgaule išsivadinti į mišką ir kankinami eglės brolių, neišdavė savo tėvo vardo.
Visiška brolių priešingybė yra jų sesutė Drebulė, kuri poemoje simbolizuoja išdavystę ir silpnumą. Eglės broliams nusivedus ją į girią ir pagrasinus rykštėmis, ji viską išplepėjo ir pasmerkė savo tėvą – Žilviną žūčiai. Šis poelgis išryškina jos vardo reikšmę – Drebulė.
Poemos „Eglė žalčių karalienė“ veikėjų vardai atspindi jų savybęs, poelgius ir bruožus.

Leave a Comment