drama

DRAMA

DRAMOS TEKSTO ANALIZĖS YPATUMAI

1)Tragiškasis herojus- neeilinė asmenybė,pasižyminti maksimale proto,jausmo ir valios jėga, kuri sąmoningai ryžtasi pakeisti pasaulio esamą tvarką, nors žino, kad tikslas nebus pasiektas.

2)Tragiška situacija- tai tokios aplinkybės iš kurių nėra išeities, tai didžiausios krizės momentas,reikalaujantis visų fizinių ir dvasinių jėgų įtampos ir turys lemiama reikšmę žmogaus likimui.

3)Tragiškas konfliktas- yra nesutaikomas,nes stiprūs priešininkai tikėdami savo teisumu nepripazysta jokių nuolaidų.

4)Tragiškoji klaida- ne šiaip eilinis apsirikimas,o nepataisomas suklydimas padarytas ne iš blogos valios, o nežinant kurių nors svarbių dalykų.

5)Tragiškoji kaltė- slypi heerojaus prigimtyje, jis negali būti kitoks, negali elgtis ir gyventi kitaip,todėl herojus yra kaltas be kaltės.

6)Tragiškoji kaltė susijusi su didžiuliu herojaus tiesos jausmu- kentėjimas ir kančia-tragiškojo herojaus dalia.

7)Tragiškasis tikslas- vaizduoti žmonės kančios būsenoje, jos herojus prakenčiantysis, nesvarbu ar jis atstovauja tauriai idėjai ar ne, jis gali siekti savanaudiškų tikslų ir kartu būti tragiškas.

8)Mirtis ir pralaimėjimas tragedijoje – turi gilią etinę ir emocinę prasmę, be mirties tragedijų nebūna. Pagrindinis herojus nevisada žūva, bet visada galvoja apie mirtį ir yra pasiruošęs ją suutikti., įtvirtindamas savo idėją. Todėl mirtis tragedijoje susijusi su pasiaukojimu ir atpildu.

9)Antagonistas- nesutaikomas priešininkas
10Protagonistas- svarbiausio vaidmens atlikėjas.

Leave a Comment