Antikos ypatumai

Antikinė literatūra:
1.Senoji literatūra;
2.VIII a.pr.m.e – Va.m.e;
3.Tai graikų ir romėnų literatūra.

Kūrybos principai:
1.Gyvenimą vaizduoti kaip max. gražų,
kilnų ir gražiai sutvarkytą, pagal įsivaizduojamą
grožio, tobulumo ir harmonijos idealą.
2.Pasaulyje vyrauja kosmosas. Tai yra
visiška darna ir harmonija.
3.Žmogaus gyvnimas priklauso nuo dievų.
4.Filosofija – humanizmas –
Žmogus yra pati didžiausia vertybė žemėje.
5.Žmogaus idealas – kalakogatija.

Dievai:
Dzeusas – vyriausiasis dievas.
Hera – Dzeuso žmona, santuokos, šeimos deivė.
Vesta – Heros sesuo, namų židinio, ugnies deivė.
Demetra – žemdirbystės, uonos deivė.
Atėnė – išminties deivė.Jos paukštis pelėda.
Afroditė(venera) – meilės deivė.
Amūras veneros sūnelis, su meilės strėlėm.
Artemidė – nedirbamų laukų, pievų deivė.
Arėjas – karo dievas.
Merkurijus(Hermis) – prekybos, pirklių ir
diplomatijos dievas.
Poseidonas(Neptūnas) – jūrų dievas.
Hefaistas – kalvystės dievas.
Apolonas – meniškos prigimties dievas.
Hadas – požemių karalystės dievas.

Sizifo darbas – alinantis, niekad nesibaigiantis,
beprasmis darbas.
Achilo kulnas – labiausiai pažeidžiama vieta.
Paniška baimė – didžiulė baimė, išgastis.
Tantalo kančios – labai didelės troškulio
ir alkio kančios.
Gausybės ragas – visų gėrybių šaltinis.
Prokrusto lova – dirbtiniai rėmai.

Antigonė:
Idėja: Ne žmogus, o dievai, davę gyvenimo
dėsnius, yra visų darbų matas. Geras ir
gražus tas žmogus, kuris laikosi amžinų,
dievų duotų papročių ir įstatymų.

Homero klausimas:
XIII a. mokslininkai pradėjo abejoti,
ar Homeras yra kada nors gyvenęs.
Buvo pareikšta nuomonė, kad poemos-
ne vieno autoriaus kūriniai.Dabar
daugiausiai laikomasi nuomonės,
kad didžiulių poemų pirmtakės
buvo mažos dainos. Iš tų dainų
poetai sukūrė nemaža stambesnių
kūrinių, poemų. Vadinasi maža daina
buvusi didelio epo pirmtakė. Toks
kūrėjęs, panaudojęs atskiras liaudies
dainas, ir buvęa Homeras,
gyvenęs VIII a.pr.m.e.

Graikų teatras
Pirmasis vaidinimus sudramino Tespidas.
Teatre vaidino 3 vaidintojai.
(Iš pr. 1, Aishilas 2, Sofoklis 3)
Graikų teatras atsirado V a.pr.Kr.