A.Baranausko_Anykščių šilelis”-giesmė miško grožiui

A.Baranauskas tai -dabartimi nusivylęs,vis atsigręžiantis į praeitį poetas romantikas.__Kalnai kelmuoti pakalnės nuplikę__-tai turbūt tie žodžiai ,kurir geriausiai gali apibudintipoeto nusivylimą dabartimi.Taip gražiai vaizduojantis gamtą poetas nori išryškinti meilę savajai gimtinei,jos grožiui.Augalų pasaulį autorius aprašo labai vaizdingai,kūrinyje daug epitetų kurie poemą pušia vaizdingumu,išraiškingumu.Labai smulkiai aprašoma augalų išdėstymo tvarka,nuo pačių mažiaussių (minkštučių samanų)iki aukščiausių (medžių).Poemoje A.Baranauskas grožisi mišku,kuris nenuniokotas,kuriame visur žalia ir knibždėte knibžda įvairiausių miško gyventojų.Galima išgirsti negirdėtų garsų,nė karto neužuostų kvapų.Kvapų pasaulį Baranauskas aprašo labai vaizdingai VARTODAMAS EPITETUS IR PALYGINIMUS.Kvapų pasaulyje aprašomi subtilūs kvapai,tokie,kurios sunku užuosti ir atskirti.:medžių žiedų,raudonų dobilų,skruzdėlyno.Visus miško kvapus poetas lygina su pačiais brangiausiais pasaulio kvepalais.Negalima nepaminėti,kaip išraiškingai Antanas Baranauskas apibūdimna miško garsų įvairovę.Garsų aprašymas prasidedanuo vidurnakčio tylos,pamažu sukruta lapelis,nukrenta rasos lašelis ir taip palaipsniui garsų vis daugėja,atbunda visas miškas.POETAS ŠIOJE POEMOS DALYJE VARTOJA ONAMETOPĖJAS,KURIOS KURIOS PABRĖŽIA MIŠKO GARSŲ GAUSĄ IR įvairovę.Poeto Antano Baranausko kūrinyje __Anykščių šilelis__miškas ir žmogus tarsi susilieja į vieną visumą.Lyrinis veikėjas miške jaučia palaimą,dvasinę ramybę.__Anykščių šilelis__-__tai tikras mūsų poezijos perlas,be jo ir mūsų nebūtų buvę__taip pasakė Maironis ir jis buvo teisus,juk Antanas Baranauskas savo poemoje norėjo parodytine tik gamtos grožį ,bet ir ir tai,kad lietuvių kalba graži ,vaizdinga,kad ja galima sukurti pačius gražiausius kūrinius.Mums ši poema svarbi tuo kad autorius papasakojo miško likimo istoriją,kuri siejasi su visos Lietuvos likimo istorija.