A.Baranauskas

Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d. – 1902 m. lapkričio 26 d.) – lietuvių poetas, kalbininkas, katalikų bažnyčios veikėjas, Seinų vyskupas.

Biografija

A. Baranauskas gimė Anykščiuose, valstiečių šeimoje. Ankstyvoje jaunystėje tėvai nusiuntė jį į paralelinę mokyklą. Po mokyklos baigimo A. Baranauskas tapo pagalbininku parapijoje, vėliau jis buvo nusiųstas mokytis į Rumšiškes. Toliau mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1862 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją. Iki 1864 m. studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866 – 1884 m. – Kauno kunigų seminarijos profesorius. Svarbiausius poezijos kūrinius parašė 1857 – 1863 m.

Reikšmingiausias A. Baranausko kūrinys – romantinė poema „Anykščių šilelis“, kuriame apdainuojama gimtojo krašto gaamta, idealizuojama Lietuvos senovė, kaip kontrastas jo laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmogaus dvasinis ryšys, protestuojama prieš tautinį lietuvių tautos engimą.

Leave a Comment