Užsienio naujienų analizė pagal kilmės šalį Lietuvos žiniasklaidoje

Užsienio naujienų analizė pagal kilmės šalį Lietuvos žiniasklaidoje

Šio darbo tikslas – atlikti užsienio naujienų analizę pasirinktuosedviejuose Lietuvos dienraščiuose. Išsamiai peržvelgus laikraščius,palyginti kiek ir kokios pateikiamos naujienos iš užsienio. Analizeiatlikti buvo pasirinkti “Lietuvos rytas” ir „Lietuvos žinios“. “Lietuvos rytas” – įkurtas 1990-aisiais metais, greitai tapo vienudidžiausiu nepriklausomu šalies dienraščiu.  Darbo dienomis jo tiražas –nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. egzempliorių. Šeštadieniais – beveik 200tūkst. egzempliorių*.  Gyventojų apklausos duomenimis, kasdien laikraštįskaito apie 720 tūkst. žmonių arba maždaug ketvirtadalis šalies skaitytojųauditorijos. “Lietuvos ryto” leidybinė grupė yra didžiausia Baltijosšalyse. Dienraštis ne kartą buvo pripažįstamas nešališkiausia Lietuvosžiniasklaidos priemone. „Lietuvos žinios“ – smulkesnis tarp Lietuvos dienraščių. Jo tiražassiekia 20 tūkst. egzempliorių. “Lietuvos žinios” į šalies ir užsienioįvykius žvelgia lengvesniu informacijos stilium. Skirtingai nei kitidienraščiai, sudėtingas ekonomines problemas stengiamasi perteikti kuopaprasčiau ir sistemiškiau. Dienraščiams peržvelgti buvo pasirinkta vienerių metų apimtis, t.y. nuo2003 metų balandžio 1 dienos iki 2004 metų balandžio 1 dienos. Laikraščiaiperžvelgti imtinai, pasirinkus tam tikrus kriterijus, t.y. naudojantistokiu principu – pirmos savaitės pirmadienio leidimas, antros savaitėsantradienio leidimas, trečios savaitės trečiadienio leidimas ir t.t.Kadangi sekmadieniais Lietuvoje neleidžiami laikraščiai, septinta savaitėpraleidžiama. Paskui vėl iš naujo pradedamas skaičiavimo ciklas – pirmąsavaitę pirmadienis, antrą – antradienis ir t.t.Per pasirinktą laikotarpį iš viso užsienio naujienų buvo paminėta: • „Lietuvos žiniose“ – 770 kartų • „Lietuvos ryte“ – 787 kartųMatuojant turinį buvo pasirinkti tokie skaičiavimo sistema: ✓ 1 – 1 puslapis ✓ 0,5 – 1/2 puslapio teksto ✓ 0,25 – 1/4 puslapio teksto ✓ 0,15 –1/6,6 puslapio teksto ✓ 0,1 – 1/10 puslapio teksto ✓ 0,05 – 1/20 puslapio teksto

Baltijos jūros regiono šalių naujienų analizė pagal turinį

„Lietuvos rytas“ kas savaitę skaitytojams pateikia įvairius teminiuspriedus, kurie skirti ekonomikai (“Vartai”), buičiai (“Būstas”), kultūrai

(“Mūzų malūnas”), jaunimui (“Mes”), automobilininkams (“Greitkelis”),besidomintiems užsienio įvykiais (“Rytai-Vakarai”) ir sportu (“Sportoarena”).  Taip pat leidžiami priedai “Gyvenimo būdas”, “Savaitgalis”,“Sveikatos gidas”.  Vilniaus skaitytojai gauna “Sostinę”. Leidžiama irkeletas žurnalų, tačiau jų buvo atsisakyta dėl vietinės reikšmės.[pic]Kaip matyti iš pav. 1, daugiausia užsienio naujienų „Lietuvos ryte“skelbta iš Rusijos. Ši šalis – vienas iš pagrindinių užsienio naujienųšaltinių. Pagal tematiką iš Rusijos naujienos daugiausia buvo politinio irekonominio pobūdžio. Didelė dalis straipsnių pasižymėjo plačia apimtim nuo1 iki 0,25 puslapio.Nemažas naujienų srautas iš Vokietijos (5,15) ir Lenkijos (4,1)/ Tematikaįvairi – nuo straipsnių apie šalies aktualijas iki trumpų suvestinių.Straipsnių apimtis vyravo nuo 0,5 iki 0,05 puslapio.Iš Skandinavijos šalių turinio apimtim išsiskiria tik Švedija (3,1). Tailėmė šios šalies įvykiai – beveik pusė apimties skirta ministrės Anos Lindnužudymo bylai. Daug mažesnis naujienų srautas užfiksuotas iš Norvegijos(2,05), Danijos (1,1) ir Suomijos (0,45). Pastebėta, kad iš šių šaliųdauguma skelbtų naujienų buvo kultūrinio pobūdžio.Kaimyninių Baltijos šalių naujienos pasiskirsto skirtingai. Latvijosnaujienoms „Lietuvos ryte“ skirta daugiau nei 2 puslapiai apimties, oEstijos – tik apie pusę puslapio. Naujienų turinį daugiausia sudarė trumpipranešimai apie žymesnius šalių įvykius. Pranešimų apimtis vyravo nuo 0,15iki 0,05 puslapio. „Lietuvos žinios“ leidžia tokius teminius priedus – informacinėstechnologijos (“Ekonomika.lt”), mokslo ir gamtos reiškiniai (“1001klausimas”), būstas (“Namų pasaulis”), sveikata (“Sveikata ir grožis”),sportas (“Sporto tribūna”), automobiliai (“Trasa”), kultūros renginiai(“Eime”), gyvenimo būdas (“Žmonės”).

[pic]

Kaip ir „Lietuvos ryte“ taip ir „Lietuvos žiniose“ daugiausia užsienionaujienų iš Rusijos (12,5). Čia taip pat varijuoja politiniai ekonominiaistraipsniai, tačiau atsiranda ir įvairesnių naujienų (pvz., apie statybą,verslą, pramogas ir kt.) pasitaiko didelių straipsnių, kurie užima pusępuslapio, tačiau pagrinde vyrauja mažesni straipsniai bei suvestinės – nuo

0,25 iki 0,05.„Lietuvos žiniose“ maždaug vienodai pasiskirsto naujienos iš Vokietijos(2,65) ir Lenkijos (2,4). Dominuoja įvairi tematika – verslas,technologijos, gamyba, pramogos, įdomybės ir kt.Iš Skandinavijos šalių mažiausiai sulaukta Suomijos (0,25) ir Norvegijos(0,35) naujienų. Tai mažiausios apimties pranešimai apie šalių įvykius –kriminalai, suvestinės, faktai.„Lietuvos žinios“ daugiau dėmesio skiria kaimyninėms Baltijos šalims. IšLatvijos ir Estijos per metus užfiksuota po 2 puslapius naujienų.

Pav.3 Užsienio naujienų pasiskirstymo palyginimas pagal turinį „Lietuvos ryte“ ir “Lietuvos žiniose“

[pic]Pagal turinį užsienio naujienos pasiskirsto taip: • „Lietuvos žiniose“ – 124,95 – t.y. 45 % • „Lietuvos ryte“ – 153,9 – t.y. 55 % (įskaitant ir temas iš pasaulio)Nors „Lietuvos rytas“ pirmauja turinio kiekybe, pažvelgus į temųpasiskirstymą, galima pastebėti keletą tendencijų (žr. pav. 4)[pic] Kaip matyti iš lentelės „Lietuvos žinios“ net keturioms temų pozicijoms(1. žvaigždės, holivudas; 2. SARS; 3. Karas Izraelyje; 4. BJR) skiriadaugiau dėmesio nei „Lietuvos rytas“. Ypatingai daug rašoma apie žvaigždžiųgyvenimą, paskalas ir įvairias pikantiškas įdomybes (54 kartai). „Lietuvosrytas“ pirmenybę teikia tokioms temoms kaip ES (67 kartai) ir NATO (27kartai). Tai galima paaiškinti tuo, kad „Lietuvos rytas“ labiauorientuojasi į Lietuvos visuomenei aktualias temas bei labiau linkstama įtemų analizę . „Lietuvos žiniose“ taip pat nemažai rašoma apie visuomeninestemas, tačiau daugiau galima rasti laisvesnio pobūdžio temų.

Baltijos jūros regiono šalių naujienų analizė pagal kiekį[pic]

Didžiausias naujienų kiekis užfiksuotas iš Rusijos (71k.). Antros vietosatitenka Lenkijai (16 k.) ir Vokietijai (13k.). Po lygiai pasiskirstoŠvedija (9k.) ir Estija (9k.), vienu pranešimu daugiau – Latvija (10k.).Šiaurės šalys atitinkamai pasiskirsto mažesniai pranešimų kiekiais – Danija(6k.), Norvegija (4k.) ir Suomija mažiausiai (3k.)Įdomu tai, kad kartais kiekis neatitinka turinio. Sakykim iš Danijosnaujienos sudaro 1,55 puslapio, bet paminėta tik 6 kartus. Panašią apimtįsudaro Latvijos naujienos (1,65), tačiau paminėta net 9 kartus. Tai

reiškia, kad kartais kiekis lenkia turinį ir atvirkščiai turinys – kiekį.[pic]

„Lietuvos rytas“ didesnį dėmesį skiria kaimyninėms šalims – Lenkija (22k.),Latvija (12k.), mažiau Estijai (8k.). Švedijai skirta beveik du kartdaugiau (11k.) nei kitoms Šiaurės šalims– Danijai (6k.), Suomijai (6k.),Norvegijai (6k.). Vokietijai didesnis dėmesys – 18 kartų, tačiau lyderekaip visada tampa Rusija, kurios naujienos skelbtos net 86 kartus.Čia taip pat kaip ir „Lietuvos žiniose“ galima rasti neatitikimų tarpturinio ir kiekio. Pvz., naujienos iš Estijos skelbtos 8 kartus, tačiausudaro vos pusę puslapio naujinų apimties. O štai žinios iš Norvegijossudaro daugiau nei 2 puslapius, tačiau skelbta tik 6 kartus.

Palyginus gautus duomenis galima teigti, kad turinio prasme „Lietuvosrytas“ pateikia daugiau naujienų iš užsienio. Tačiau tai nėra netikėta, nes„Lietuvos rytas“ yra vienas didžiausių Lietuvos dienraščių, kuo negalipasigirti „Lietuvos žinios“. Užsienio naujienų pateikimas skiriasi tiekturinio, tiek kiekybės rodikliais. „Lietuvos rytas“ užsienio naujienaspateikia labiau analizuotas, gilinamasi ir ieškoma įvairių interpretacijų.Taip pat straipsniai skiriasi dydžiu, apimtis svyruoja nuo 0,15 iki1puslapio ir daugiau.„Lietuvos žinios“ visgi orientuojasi į pramoginį švietėjišką laikraščiotipą. Čia nerasi gilių, išsamių, didelies apimties straipsnių. Apieužsienio įvykius pateikiama esminė informacija sistemiškai ir glaustai.Vyrauja trumpų pranešimų ir suvestinių tipo srautas.Kuo šalis didesnė, įtakingesnė, tuo didesnis skaičiuojamas naujienų srautas(žr. 1. priedas). Kadangi Lietuva priklauso Europos žemynui, atitinkamailaikraščiuose skelbiama daugiau naujienų iš Europos valstybių. Išskirtinešalim tampa JAV, iš kurios atėjo nemažas naujienų srautas. Tačiau tokįkiekį įtakojo pasaulinės aplinkybės – karas Irake. Žiūrint pagal žemynųpasiskirstymą (žr. 2 priedas), didžiausias užsienio naujienų srautasužfiksuotas Europoje. Didelę dalį sudaro naujienos iš Rusijos.

1. PRIEDAS

Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal žemynų šalis

|Lietuvos žinios |kokia |kiek |Lietuvos rytas |kokia |kiek || |apimtis |kartų | |apimtis|kartų ||EUROPA |  |  |EUROPA |  |  ||Albanija |0.05 |1 |Albanija |0.6 |3 ||Austrija |0.3 |4 |Austrija |  |  ||Baltarusija |0.85 |7 |Baltarusija |0.45 |4 ||Belgija |0.65 |6 |Belgija |0.75 |5 ||Bosnija ir |0.25 |1 |Bosnija ir |0.2 |3 ||Hercogovina | | |Hercogovina | | ||Bulgarija |0.1 |2 |Bulgarija |0.2 |3 ||Kroatija |0.15 |2 |Kroatija |0.15 |3 ||Kipras |0.1 |2 |Kipras |  |  ||Čekija |0.7 |9 |Čekija |0.95 |7 ||Danija |1.55 |6 |Danija |1.1 |6 ||Estija |1.9 |9 |Estija |0.4 |8 ||Suomija |0.25 |3 |Suomija |0.45 |6 ||Prancūzija |1.2 |13 |Prancūzija |3.4 |17 ||Vokietija |2.65 |13 |Vokietija |5.15 |18 ||Graikija |0.25 |3 |Graikija |0.6 |4 ||Vengrija |0.1 |2 |Vengrija |0.15 |3 ||Islandija |0.05 |1 |Islandija |  |  ||Airija |0.3 |4 |Airija |1.05 |5 ||Italija |3.3 |22 |Italija |4.25 |25 ||Latvija |1.65 |10 |Latvija |2.2 |12 ||Makedonija |0.5 |1 |Makedonija |1.25 |3 ||Olandija |0.3 |5 |Olandija |0.9 |7 ||Norvegija |0.35 |4 |Norvegija |2.05 |6 ||Lenkija |2.4 |16 |Lenkija |4.1 |22 ||Portugalija |1.05 |3 |Portugalija |0.8 |4 ||Serbija ir |0.55 |4 |Serbija ir |0.5 |2 ||Juodkalnija | | |Juodkalnija | | ||Slovakija |0.25 |3 |Slovakija |0.35 |4 ||Slovenija |0.2 |3 |Slovenija |  |  ||Ispanija |2.65 |11 |Ispanija |4.1 |8 ||Švedija |1.7 |9 |Švedija |3.1 |11 ||Šveicarija |0.2 |4 |Šveicarija |  |  ||Turkija |1.8 |9 |Turkija |4.2 |10 ||Ukraina |0.65 |6 |Ukraina |1.8 |7 ||Didžioji Britanija|8.85 |69 |Didžioji Britanija|10 |49 ||Vengrija |0.55 |3 |Vengrija |0.2 |4 ||Malta |0.1 |2 |Malta |0.15 |3 ||Moldova |0.05 |1 |Moldova |  |  ||Monakas |0.1 |2 |Monakas |  |  ||Rusija |12.5 |71 |Rusija |17.3 |86 ||Kitos |0.55 |8 |Kitos |1.1 |11 ||BJR |4.05 |7 |BJR |1.5 |4 ||Europos sąjunga |11.05 |46 |Europos sąjunga |14.1 |67 ||NATO |5.35 |16 |NATO |7.15 |27 ||Terorizmas |1.7 |14 |Terorizmas |2.5 |18 ||Karas Irake |6.3 |23 |Karas Irake |7.9 |38 ||Karas Izraelyje |2.9 |15 |Karas Izraelyje |3.5 |14 ||SARS |1.7 |13 |SARS |2 |8 ||Holivudas |8.9 |54 |Holivudas |3.1 |8 ||RYTŲ ŠALYS |  |  |RYTŲ ŠALYS |  |  ||Gaza |0.15 |3 |Gaza |  |  ||Iranas |1.6 |11 |Iranas |1.3 |9 ||Irakas |3.05 |12 |Irakas |2.15 |7 ||Izraelis |1.9 |8 |Izraelis |3.2 |17 ||Saudo Arabija |0.2 |3 |Saudo Arabija |  |  ||Sirija |0.5 |1 |Sirija |0.6 |4 ||JAE |1.65 |4 |JAE |0.2 |3 ||Jemenas |0.15 |3 |Jemenas |  |  ||Omanas |0.15 |3 |Omanas |0.2 |3 ||Kataras |0.15 |3 |Kataras |0.75 |3 ||Kitos |1.05 |9 |Kitos |3.55 |15 ||VIDURIO RYTŲ ŠALYS|  |  |VIDURIO RYTŲ ŠALYS|  |  ||Afganistanas |0.4 |3 |Afganistanas |1.25 |12 ||Kinija |0.7 |6 |Kinija |0.9 |11 ||Gruzija |1.45 |10 |Gruzija |1 |6 ||Indija |1.2 |14 |Indija |2.4 |15 ||Japonija |3 |22 |Japonija |1.55 |10 ||Korėja, šiaurės |1.05 |5 |Korėja, šiaurės |3.5 |8 ||Korėja, pietų |0.95 |5 |Korėja, pietų |1.8 |6 ||Tailandas |2.1 |13 |Tailandas |1.4 |8 ||Kitos |0.9 |12 |Kitos |0.5 |13 ||Australija |0.9 |10 |Australija |0.65 |7 ||Šiaurės Amerika |7.95 |68 |Šiaurės Amerika |10.2 |77 ||VISO |124.75 |770 |  |152.8 |787 |

2. PRIEDAS

[pic]

Apžvalga 2003 04 – 2003 06 „Lietuvos rytas“

Didžiausias užsienio naujienų srautas užfiksuotas iš JAV. Per 3 mėn. buvopaminėta 17 kartų. Pagal tematiką dažniausias naujienas galima išskirti įtokias rubrikas: • JAV ir Irako kariniai konfliktai; • Izraelio ir Palestinos kariniai konfliktai; • SARS viruso plitimas.Vos ne kiekviename numeryje pasirodo trumpi pranešimai iš kaimyninių šalių.Tai – iš Lenkijos, Estijos, Latvijos. Taip pat kiekvieną kart nepamirštamaEuropos valstybių. Iš tolimesnių šalių naujienų pasitaiko rečiau.Dažniausiai pranešamos apie stichines nelaimes (žemės drebėjimai Turkijoje,Alžyre); neįprastus įvykius (Siamo dvynių galvų atskyrimas Singapūre;

storiausios moters rinkimai Tailande) ar nepaprastą situaciją šalyje(branduolinio ginklo kūrimas Š. Korėjoje).Pagal naujienų kiekį, galima pastebėti, kad vis daugiau dėmesio skiriamatemoms apie terorizmą. Taip pat pastebimas didelis informacijos protrūkisapie pavojingą virusą SARS.Pagal turinio didumą didžiausią vietą užima straipsniai apie karą Irake,antroje vietoje pasilieka nesutarimai tarp Izraelio ir Palestinos.

Apžvalga 2003 04 – 2003 06 „Lietuvos rytas“

Didžiausias užsienio naujienų srautas užfiksuotas iš JAV. Per 3 mėn. buvopaminėta 17 kartų. Pagal tematiką dažniausias naujienas galima išskirti įtokias rubrikas:JAV ir Irako kariniai konfliktai;Izraelio ir … kariniai neramumai;SARS viruso plitimas.Vos ne kiekviename aptariamos kaimyninių šalių naujienos tai – Lenkija,Estija, Latvija. Pagal skaičių iš Estijos naujienų daugiau nei iš Latvijosnet… daugiau.Iš tolimesnių šalių naujienų pasitaiko rečiau. Dažniausiai pranešamos apiestichines nelaimes (žemės drebėjimai Turkijoje, Alžyre); neįprastus įvykius(Siamo dvynių galvų atskyrimas Singapūre; storiausios moters rinkimaiTailande) ar nepaprastą situaciją šalyje (branduolinio ginklo kūrimas Š.Korėjoje).Pagal naujienų kiekį, galima pastebėti , kad vis daugiau dėmesio skiriamatemoms apie terorizmą. Taip pat pastebimas didelis informacijos protrūkisapie pavojingą virusą SARS.Pagal turinio didumą didžiausią vietą užima straipsniai apie karą Irake,antroje vietoje pasilieka Izraelio nesutarimai.

———————–BJR

ES

NATO

Terorizmas

Karas Irake

Karas Izraelyje

SARS

Lietuvos žinios

Lietuvos rytas

8

8

14

38

18

27

67

4

54

13

15

23

14

16

46

7

Pav. 4.Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal temas “Lietuvos žiniose” ir“Lietuvos ryte”

Žvaigždės, holivudas

Pav. 1 Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal turinį „Lietuvos ryte“

1.1

0.4

2.2

4.1

2.05

17.3

0.45

3.1

5.15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

LR

3.4%

28.5%

3.6%

1.8%

0.7%

8.5%

5.1%

0.7%

6.7%

0.6%

9.6%

2.7%

Pav.2 Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal turinį “Lietuvos žiniose”

1.9

1.65

2.4

0.35

12.5

0.25

1.7

2.65

1.55

0

2

4

6

8

10

12

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rusija

Vokietija

Švedija

Suomija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

2.5%

3.1%

0.4%

20,6%

4.4%

2.8%

Latvija

Estija

Danija

18

11

6

86

6

22

12

8

6

Pav. 6 Kiek kartų buvo minėtos BJR valstybės “Lietuvos ryte”

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

13

9

3

71

4

16

10

9

6

Pav. 5 Kiek kartų buvo minėtos BJR valstybės “Lietuvos žiniose”

Lietuvos žinios

Lietuvos rytas

Vidurio rytų šalys

Rytų šalys

P. Amerika

Australija

Europa

Š. Amerika

Afrika

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

84

77

21

13

467

7

15

86

68

64

16

423

10

9

Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal žemynus

഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍