Užsienio naujienų analizė pagal kilmės šalį Lietuvos žiniasklaidoje

Užsienio naujienų analizė pagal kilmės šalį Lietuvos žiniasklaidoje

Šio darbo tikslas – atlikti užsienio naujienų analizę pasirinktuose
dviejuose Lietuvos dienraščiuose. Išsamiai peržvelgus laikraščius,
palyginti kiek ir kokios pateikiamos naujienos iš užsienio. Analizei
atlikti buvo pasirinkti “Lietuvos rytas” ir „Lietuvos žinios“.

“Lietuvos rytas” – įkurtas 1990-aisiais metais, greitai tapo vienu
didžiausiu nepriklausomu šalies dienraščiu.  Darbo dienomis jo tiražas –
nuo 50 tūkst. iki 70 tūkst. egzempliorių. Šeštadieniais – beveik 200
tūkst. egzempliorių*.  Gyventojų apklausos duomenimis, kasdien laikraštį
skaito apie 720 tūkst. žmonių arba maždaug ketvirtadalis šalies skaitytojų
auditorijos. “Lietuvos ryto” leidybinė grupė yra didžiausia Baltijos
šalyse. Dienraštis ne k kartą buvo pripažįstamas nešališkiausia Lietuvos
žiniasklaidos priemone.

„Lietuvos žinios“ – smulkesnis tarp Lietuvos dienraščių. Jo tiražas
siekia 20 tūkst. egzempliorių. “Lietuvos žinios” į šalies ir užsienio
įvykius žvelgia lengvesniu informacijos stilium. Skirtingai nei kiti
dienraščiai, sudėtingas ekonomines problemas stengiamasi perteikti kuo
paprasčiau ir sistemiškiau.

Dienraščiams peržvelgti buvo pasirinkta vienerių metų apimtis, t.y. nuo
2003 metų balandžio 1 dienos iki 2004 metų balandžio 1 dienos. Laikraščiai
peržvelgti imtinai, pasirinkus tam tikrus kriterijus, t.y. naudojantis
tokiu principu – pirmos savaitės pirmadienio leidimas, antros savaitės
antradienio leidimas, trečios savaitės trečiadienio leidimas ir t.t.
Kadangi sekmadieniais Lietuvoje neleidžiami laikraščiai, septinta savaitė
praleidžiama. Paskui vėl iš na aujo pradedamas skaičiavimo ciklas – pirmą
savaitę pirmadienis, antrą – antradienis ir t.t.
Per pasirinktą laikotarpį iš viso užsienio naujienų buvo paminėta:

• „Lietuvos žiniose“ – 770 kartų

• „Lietuvos ryte“ – 787 kartų
Matuojant turinį buvo pasirinkti tokie skaičiavimo sistema:

✓ 1 – 1 puslapis

✓ 0,5 – 1/2 puslapio teksto

✓ 0,25 – 1/4 puslapio teksto

✓ 0,15 –1/6,6 puslapio teksto

✓ 0,1 – 1/10 puslapio teksto

✓ 0,05 – 1/20 puslapio teksto

Baltijos jūros regiono šalių naujienų analizė pagal turinį

„Lietuvos ry

ytas“ kas savaitę skaitytojams pateikia įvairius teminius
priedus, kurie skirti ekonomikai (“Vartai”), buičiai (“Būstas”), kultūrai
(“Mūzų malūnas”), jaunimui (“Mes”), automobilininkams (“Greitkelis”),
besidomintiems užsienio įvykiais (“Rytai-Vakarai”) ir sportu (“Sporto
arena”).  Taip pat leidžiami priedai “Gyvenimo būdas”, “Savaitgalis”,
“Sveikatos gidas”.  Vilniaus skaitytojai gauna “Sostinę”. Leidžiama ir
keletas žurnalų, tačiau jų buvo atsisakyta dėl vietinės reikšmės.
[pic]
Kaip matyti iš pav. 1, daugiausia užsienio naujienų „Lietuvos ryte“
skelbta iš Rusijos. Ši šalis – vienas iš pagrindinių užsienio naujienų
šaltinių. Pagal tematiką iš Rusijos naujienos daugiausia buvo politinio ir
ekonominio pobūdžio. Didelė dalis straipsnių pasižymėjo plačia apimtim nuo
1 iki 0,25 puslapio.
Nemažas naujienų srautas iš Vokietijos (5,15) ir Lenkijos (4,1)/ Tematika
įvairi – nuo straipsnių apie šalies aktualijas iki trumpų suvestinių.
Straipsnių apimtis vyravo nuo 0,5 iki 0,05 puslapio.
Iš Skandinavijos šalių turinio apimtim išsiskiria tik Švedija (3,1). Tai
lėmė šios šalies įvykiai – beveik pusė apimties skirta ministrės Anos Lind
nužudymo by ylai. Daug mažesnis naujienų srautas užfiksuotas iš Norvegijos
(2,05), Danijos (1,1) ir Suomijos (0,45). Pastebėta, kad iš šių šalių
dauguma skelbtų naujienų buvo kultūrinio pobūdžio.
Kaimyninių Baltijos šalių naujienos pasiskirsto skirtingai. Latvijos
naujienoms „Lietuvos ryte“ skirta daugiau nei 2 puslapiai apimties, o
Estijos – tik apie pusę puslapio. Naujienų turinį daugiausia sudarė trumpi
pranešimai apie žymesnius šalių įvykius. Pranešimų apimtis vyravo nuo 0,15
iki 0,05 puslapio.

„Lietuvos žinios“ leidžia tokius teminius priedus – informacinės
technologijos (“Ekonomika.lt”), mokslo ir gamtos reiškiniai (“1001
klausimas”), būstas (“Namų pasaulis”), sveikata (“Sveikata ir grožis”),
sportas (“Sporto tribūna”), automobiliai (“Trasa”), kultūros renginiai
(“Eime”), gyvenimo būdas (“
“Žmonės”).

[pic]

Kaip ir „Lietuvos ryte“ taip ir „Lietuvos žiniose“ daugiausia užsienio
naujienų iš Rusijos (12,5). Čia taip pat varijuoja politiniai ekonominiai
straipsniai, tačiau atsiranda ir įvairesnių naujienų (pvz., apie statybą,
verslą, pramogas ir kt.) pasitaiko didelių straipsnių, kurie užima pusę
puslapio, tačiau pagrinde vyrauja mažesni straipsniai bei suvestinės – nuo
0,25 iki 0,05.
„Lietuvos žiniose“ maždaug vienodai pasiskirsto naujienos iš Vokietijos
(2,65) ir Lenkijos (2,4). Dominuoja įvairi tematika – verslas,
technologijos, gamyba, pramogos, įdomybės ir kt.
Iš Skandinavijos šalių mažiausiai sulaukta Suomijos (0,25) ir Norvegijos
(0,35) naujienų. Tai mažiausios apimties pranešimai apie šalių įvykius –
kriminalai, suvestinės, faktai.
„Lietuvos žinios“ daugiau dėmesio skiria kaimyninėms Baltijos šalims. Iš
Latvijos ir Estijos per metus užfiksuota po 2 puslapius naujienų.

Pav.3 Užsienio naujienų pasiskirstymo palyginimas pagal turinį „Lietuvos

ryte“ ir “Lietuvos žiniose“

[pic]
Pagal turinį užsienio naujienos pasiskirsto taip:

• „Lietuvos žiniose“ – 124,95 – t.y. 45 %

• „Lietuvos ryte“ – 153,9 – t.y. 55 % (įskaitant ir temas iš

pasaulio)
Nors „Lietuvos rytas“ pirmauja turinio kiekybe, pažvelgus į temų
pasiskirstymą, galima pastebėti keletą tendencijų (žr. pav. 4)
[pic]

Kaip matyti iš lentelės „Lietuvos žinios“ net keturioms temų pozicijoms
(1. žvaigždės, holivudas; 2. SARS; 3. Karas Izraelyje; 4. BJR) skiria
daugiau dėmesio nei „Lietuvos rytas“. Ypatingai daug rašoma apie žvaigždžių
gyvenimą, paskalas ir įvairias pikantiškas įdomybes (54 kartai). „Lietuvos
rytas“ pirmenybę teikia tokioms temoms kaip ES (67 kartai) ir NATO (27
kartai). Tai galima paaiškinti tuo, kad „Lietuvos rytas“ labiau
orientuojasi į Lietuvos visuomenei aktualias temas bei labiau linkstama į
temų analizę . „Lietuvos žiniose“ taip pat nemažai rašoma apie visuomenines
temas, tačiau daugiau g

galima rasti laisvesnio pobūdžio temų.

Baltijos jūros regiono šalių naujienų analizė pagal kiekį
[pic]

Didžiausias naujienų kiekis užfiksuotas iš Rusijos (71k.). Antros vietos
atitenka Lenkijai (16 k.) ir Vokietijai (13k.). Po lygiai pasiskirsto
Švedija (9k.) ir Estija (9k.), vienu pranešimu daugiau – Latvija (10k.).
Šiaurės šalys atitinkamai pasiskirsto mažesniai pranešimų kiekiais – Danija
(6k.), Norvegija (4k.) ir Suomija mažiausiai (3k.)
Įdomu tai, kad kartais kiekis neatitinka turinio. Sakykim iš Danijos
naujienos sudaro 1,55 puslapio, bet paminėta tik 6 kartus. Panašią apimtį
sudaro Latvijos naujienos (1,65), tačiau paminėta net 9 kartus. Tai
reiškia, kad kartais kiekis lenkia turinį ir atvirkščiai turinys – kiekį.
[pic]

„Lietuvos rytas“ didesnį dėmesį skiria kaimyninėms šalims – Lenkija (22k.),
Latvija (12k.), mažiau Estijai (8k.). Švedijai skirta beveik du kart
daugiau (11k.) nei kitoms Šiaurės šalims– Danijai (6k.), Suomijai (6k.),
Norvegijai (6k.). Vokietijai didesnis dėmesys – 18 kartų, tačiau lydere
kaip visada tampa Rusija, kurios naujienos skelbtos net 86 kartus.
Čia taip pat kaip ir „Lietuvos žiniose“ galima rasti neatitikimų tarp
turinio ir kiekio. Pvz., naujienos iš Estijos skelbtos 8 kartus, tačiau
sudaro vos pusę puslapio naujinų apimties. O štai žinios iš Norvegijos
sudaro daugiau nei 2 puslapius, tačiau skelbta tik 6 kartus.

Palyginus gautus duomenis galima teigti, kad turinio prasme „Lietuvos
rytas“ pateikia daugiau naujienų iš užsienio. Tačiau tai nėra netikėta, nes
„Lietuvos rytas“ yra vienas didžiausių Lietuvos dienraščių, kuo negali
pasigirti „Lietuvos žinios“. Užsienio naujienų pateikimas skiriasi tiek
turinio, tiek kiekybės rodikliais. „Lietuvos rytas“ užsienio naujienas
pateikia la

abiau analizuotas, gilinamasi ir ieškoma įvairių interpretacijų.
Taip pat straipsniai skiriasi dydžiu, apimtis svyruoja nuo 0,15 iki1
puslapio ir daugiau.
„Lietuvos žinios“ visgi orientuojasi į pramoginį švietėjišką laikraščio
tipą. Čia nerasi gilių, išsamių, didelies apimties straipsnių. Apie
užsienio įvykius pateikiama esminė informacija sistemiškai ir glaustai.
Vyrauja trumpų pranešimų ir suvestinių tipo srautas.
Kuo šalis didesnė, įtakingesnė, tuo didesnis skaičiuojamas naujienų srautas
(žr. 1. priedas). Kadangi Lietuva priklauso Europos žemynui, atitinkamai
laikraščiuose skelbiama daugiau naujienų iš Europos valstybių. Išskirtine
šalim tampa JAV, iš kurios atėjo nemažas naujienų srautas. Tačiau tokį
kiekį įtakojo pasaulinės aplinkybės – karas Irake. Žiūrint pagal žemynų
pasiskirstymą (žr. 2 priedas), didžiausias užsienio naujienų srautas
užfiksuotas Europoje. Didelę dalį sudaro naujienos iš Rusijos.

1. PRIEDAS

Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal žemynų šalis

|Lietuvos žinios |kokia |kiek |Lietuvos rytas |kokia |kiek |
| |apimtis |kartų | |apimtis|kartų |
|EUROPA |  |  |EUROPA |  |  |
|Albanija |0.05 |1 |Albanija |0.6 |3 |
|Austrija |0.3 |4 |Austrija |  |  |
|Baltarusija |0.85 |7 |Baltarusija |0.45 |4 |
|Belgija |0.65 |6 |Belgija |0.75 |5 |
|Bosnija ir |0.25 |1 |Bosnija ir |0.2 |3 |
|Hercogovina | | |Hercogovina | | |
|Bulgarija |0.1 |2 |Bulgarija |0.2 |3 |
|Kroatija |0.15 |2 |Kroatija |0.15 |3 |
|Kipras |0.1 |2 |Kipras |  |  |
|Čekija |0.7 |9 |Čekija |0.95 |7 |
|Danija |1.55 |6 |Danija |1.1 |6 |
|Estija |1.9 |9 |Estija |0.4 |8 |
|Suomija |0.25 |3 |Suomija |0.45 |6 |
|Prancūzija |1.2 |13 |Prancūzija |3.4 |17 |
|Vokietija |2.65 |13 |Vokietija |5.15 |18 |
|Graikija |0.25 |3 |Graikija |0.6 |4 |
|Vengrija |0.1 |2 |Vengrija |0.15 |3 |
|Islandija |0.05 |1 |Islandija |  |  |
|Airija |0.3 |4 |Airija |1.05 |5 |
|Italija |3.3 |22 |Italija |4.25 |25 |
|Latvija |1.65 |10 |Latvija |2.2 |12 |
|Makedonija |0.5 |1 |Makedonija |1.25 |3 |
|Olandija |0.3 |5 |Olandija |0.9 |7 |
|Norvegija |0.35 |4 |Norvegija |2.05 |6 |
|Lenkija |2.4 |16 |Lenkija |4.1 |22 |
|Portugalija |1.05 |3 |Portugalija |0.8 |4 |
|Serbija ir |0.55 |4 |Serbija ir |0.5 |2 |
|Juodkalnija | | |Juodkalnija | | |
|Slovakija |0.25 |3 |Slovakija |0.35 |4 |
|Slovenija |0.2 |3 |Slovenija |  |  |
|Ispanija |2.65 |11 |Ispanija |4.1 |8 |
|Švedija |1.7 |9 |Švedija |3.1 |11 |
|Šveicarija |0.2 |4 |Šveicarija |  |  |
|Turkija |1.8 |9 |Turkija |4.2 |10 |
|Ukraina |0.65 |6 |Ukraina |1.8 |7 |
|Didžioji Britanija|8.85 |69 |Didžioji Britanija|10 |49 |
|Vengrija |0.55 |3 |Vengrija |0.2 |4 |
|Malta |0.1 |2 |Malta |0.15 |3 |
|Moldova |0.05 |1 |Moldova |  |  |
|Monakas |0.1 |2 |Monakas |  |  |
|Rusija |12.5 |71 |Rusija |17.3 |86 |
|Kitos |0.55 |8 |Kitos |1.1 |11 |
|BJR |4.05 |7 |BJR |1.5 |4 |
|Europos sąjunga |11.05 |46 |Europos sąjunga |14.1 |67 |
|NATO |5.35 |16 |NATO |7.15 |27 |
|Terorizmas |1.7 |14 |Terorizmas |2.5 |18 |
|Karas Irake |6.3 |23 |Karas Irake |7.9 |38 |
|Karas Izraelyje |2.9 |15 |Karas Izraelyje |3.5 |14 |
|SARS |1.7 |13 |SARS |2 |8 |
|Holivudas |8.9 |54 |Holivudas |3.1 |8 |
|RYTŲ ŠALYS |  |  |RYTŲ ŠALYS |  |  |
|Gaza |0.15 |3 |Gaza |  |  |
|Iranas |1.6 |11 |Iranas |1.3 |9 |
|Irakas |3.05 |12 |Irakas |2.15 |7 |
|Izraelis |1.9 |8 |Izraelis |3.2 |17 |
|Saudo Arabija |0.2 |3 |Saudo Arabija |  |  |
|Sirija |0.5 |1 |Sirija |0.6 |4 |
|JAE |1.65 |4 |JAE |0.2 |3 |
|Jemenas |0.15 |3 |Jemenas |  |  |
|Omanas |0.15 |3 |Omanas |0.2 |3 |
|Kataras |0.15 |3 |Kataras |0.75 |3 |
|Kitos |1.05 |9 |Kitos |3.55 |15 |
|VIDURIO RYTŲ ŠALYS|  |  |VIDURIO RYTŲ ŠALYS|  |  |
|Afganistanas |0.4 |3 |Afganistanas |1.25 |12 |
|Kinija |0.7 |6 |Kinija |0.9 |11 |
|Gruzija |1.45 |10 |Gruzija |1 |6 |
|Indija |1.2 |14 |Indija |2.4 |15 |
|Japonija |3 |22 |Japonija |1.55 |10 |
|Korėja, šiaurės |1.05 |5 |Korėja, šiaurės |3.5 |8 |
|Korėja, pietų |0.95 |5 |Korėja, pietų |1.8 |6 |
|Tailandas |2.1 |13 |Tailandas |1.4 |8 |
|Kitos |0.9 |12 |Kitos |0.5 |13 |
|Australija |0.9 |10 |Australija |0.65 |7 |
|Šiaurės Amerika |7.95 |68 |Šiaurės Amerika |10.2 |77 |
|VISO |124.75 |770 |  |152.8 |787 |

2. PRIEDAS

[pic]

Apžvalga 2003 04 – 2003 06 „Lietuvos rytas“

Didžiausias užsienio naujienų srautas užfiksuotas iš JAV. Per 3 mėn. buvo
paminėta 17 kartų. Pagal tematiką dažniausias naujienas galima išskirti į
tokias rubrikas:

• JAV ir Irako kariniai konfliktai;

• Izraelio ir Palestinos kariniai konfliktai;

• SARS viruso plitimas.
Vos ne kiekviename numeryje pasirodo trumpi pranešimai iš kaimyninių šalių.
Tai – iš Lenkijos, Estijos, Latvijos. Taip pat kiekvieną kart nepamirštama
Europos valstybių. Iš tolimesnių šalių naujienų pasitaiko rečiau.
Dažniausiai pranešamos apie stichines nelaimes (žemės drebėjimai Turkijoje,
Alžyre); neįprastus įvykius (Siamo dvynių galvų atskyrimas Singapūre;
storiausios moters rinkimai Tailande) ar nepaprastą situaciją šalyje
(branduolinio ginklo kūrimas Š. Korėjoje).
Pagal naujienų kiekį, galima pastebėti, kad vis daugiau dėmesio skiriama
temoms apie terorizmą. Taip pat pastebimas didelis informacijos protrūkis
apie pavojingą virusą SARS.
Pagal turinio didumą didžiausią vietą užima straipsniai apie karą Irake,
antroje vietoje pasilieka nesutarimai tarp Izraelio ir Palestinos.

Apžvalga 2003 04 – 2003 06 „Lietuvos rytas“

Didžiausias užsienio naujienų srautas užfiksuotas iš JAV. Per 3 mėn. buvo
paminėta 17 kartų. Pagal tematiką dažniausias naujienas galima išskirti į
tokias rubrikas:
JAV ir Irako kariniai konfliktai;
Izraelio ir . kariniai neramumai;
SARS viruso plitimas.
Vos ne kiekviename aptariamos kaimyninių šalių naujienos tai – Lenkija,
Estija, Latvija. Pagal skaičių iš Estijos naujienų daugiau nei iš Latvijos
net. daugiau.
Iš tolimesnių šalių naujienų pasitaiko rečiau. Dažniausiai pranešamos apie
stichines nelaimes (žemės drebėjimai Turkijoje, Alžyre); neįprastus įvykius
(Siamo dvynių galvų atskyrimas Singapūre; storiausios moters rinkimai
Tailande) ar nepaprastą situaciją šalyje (branduolinio ginklo kūrimas Š.
Korėjoje).
Pagal naujienų kiekį, galima pastebėti , kad vis daugiau dėmesio skiriama
temoms apie terorizmą. Taip pat pastebimas didelis informacijos protrūkis
apie pavojingą virusą SARS.
Pagal turinio didumą didžiausią vietą užima straipsniai apie karą Irake,
antroje vietoje pasilieka Izraelio nesutarimai.

———————–
BJR

ES

NATO

Terorizmas

Karas Irake

Karas Izraelyje

SARS

Lietuvos žinios

Lietuvos rytas

Pav. 4.Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal temas “Lietuvos žiniose” ir
“Lietuvos ryte”

Žvaigždės, holivudas

Pav. 1 Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal turinį „Lietuvos ryte“

1.1

0.4

2.2

4.1

2.05

17.3

0.45

3.1

5.15

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

LR

3.4%

28.5%

3.6%

1.8%

0.7%

8.5%

5.1%

0.7%

6.7%

0.6%

9.6%

2.7%

Pav.2 Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal turinį “Lietuvos žiniose”

1.9

1.65

2.4

0.35

12.5

0.25

1.7

2.65

1.55

Rusija

Vokietija

Švedija

Suomija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

2.5%

3.1%

0.4%

20,6%

4.4%

2.8%

Latvija

Estija

Danija

Pav. 6 Kiek kartų buvo minėtos BJR valstybės “Lietuvos ryte”

Vokietija

Švedija

Suomija

Rusija

Norvegija

Lenkija

Latvija

Estija

Danija

Pav. 5 Kiek kartų buvo minėtos BJR valstybės “Lietuvos žiniose”

Lietuvos žinios

Lietuvos rytas

Vidurio rytų šalys

Rytų šalys

P. Amerika

Australija

Europa

Š. Amerika

Afrika

Užsienio naujienų pasiskirstymas pagal žemynus

഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍഍

Leave a Comment