ISDN tinklų panaudojimas skaitmeninei informacijai perduoti

ISDN tinklų panaudojimas skaitmeninei informacijai perduoti

ISDN (Integrated Services Digital Network) – Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas. Integrated – visuminis, t.y. per ISDN galima naudotis visų telekomunikacijų tinklų teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis bei kitomis ISDN paslaugomis ir funkcijoms. Services – tai paslaugos, nes šis tinklas orientuotas į įvairiapusių paslaugų pateikimą vartotojui. Digital – tai skaitmeninis, t.y. informacijos perdavimas yra skaitmeninis iki pat abonento ISDN telefono ar kito galinio įrenginio. Network – tai ISDN tinklas.ISDN yra didelio greičio skaitmeninė telefoninė tarnyba. ISDN šiandieninius analoginius tinklus perveda į skaitmeninę sistemą. ISDN gali paspartinti informacijos perdavimą Internete ar LAN tinkluose tarp nutolusių jungčių. ISDN, kurie skirti integruotoms skaitmeninių tinklų tarnyboms, yra skaitmeninių telefoninių ryšių sistema, kuri buvo išvystyta per dešimtį metų. Ši sistema leidžia perduoti duomenis pasauliui, naudojant “end-to-end” skaitmeninę jungtį. ISDN pagalba, balsas ir duomenys yra perduodami B kanalais 64 kb/s greičiu. D kanale ( duomenų ) duomenys perduodami 16 arba 64 kb/s, priklausomai nuo serviso tipo. D kanalas – tai ISDN susisiekimo kanalas, naudojamas, siunčiant informaciją tarp ISDN įrenginių ir ISDN pagrindinės įstaigos komutatoriaus. Pažymėtina, kad ISDN terminologijoje kilobitas reiškia 1000 bitų, o ne 1024 bitų, kaip daugumoje naudojamų kompiuterių.Yra du pagrindiniai ISDN serviso tipai: • Pagrindinio greičio interfeisas ( BRI);• Pradinio greičio interfeisas ( PRI );BRI susideda iš dviejų 64 kb/s B kanalų ir vieno 16 kb/s D kanalo. Pagrindinis servisas yra skirtas patenkinti daugumos individualių vartotojų poreikius. Standartiškai ši linija žymima 2B+D.PRI yra skirtas vartotojams – profesionalams su didesniais poreikiais. JAV ir Japonijoje kanalo struktūra susideda iš 23 B kanalų ir daugiau kaip vieno 64 kb/s D kanalo, tai iš viso 1536 kb/s. Europoje PRI susideda iš 30 B kanalų ir daugiau kaip vieno 64 kb/s D kanalo, tai iš viso 1984 kb/s. Taip pat galima palaikyti įvairiarūšes PRI linijas su vienu 64 kb/s D kanalu, naudojant NFAS ( Non-Facility Associated Signaling ). Standartiškai ši linija žymima 30B+D.

BRI sąsajos vartotojai gali turėti vieną arba du telefono numerius. Jei “Lietuvos telekome” užsakomi du telefono numeriai, vienas telefono numeris atitinka vieną B kanalą. Prie vienos BRI sąsajos galima prijungti iki 8 galinių įrenginių, iš kurių 2 galima naudotis vienu metu. Ko reikia norint tapti “Lietuvos telekomo” ISDN BRA abonentu? ISDN – tai skaitmeninė abonentinė linija, kuriai naudojama paprasčiausia varinių laidų pora, kaip ir paprastai telefono linijai. Abonento patalpose įrengiamas NT-1 (Network terminal) – tinklo terminalas arba dar vadinama tinklo baigtis, o prie jos jungiami abonento įrenginiai. Galinę įrangą (tinklo baigtį) suteikia “Lietuvos telekomas”. Ši įranga lieka “Lietuvos telekomo” nuosavybe. Abonento įrenginiai gali būti:• ISDN telefonas; • ISDN plokštė kompiuteriui; • grupės faksas; • maršrutizatorius (ruteris); • terminalo adapteris; • videokonferencijų įranga. Prie vieno tinklo terminalo gali būti prijungta iki 8 abonento įrenginių.H kanalai numato būdą, kaip sujungti B kanalus. Tai yra įvykdoma taip: H0=384 kb/s (6 B kanalai) ; H10=1472 kb/s (23 B kanalai) ; H11=1536 kb/s (24 B kanalai); H12=1920 kb/s (30 B kanalai).Norint gauti informaciją BRI servisu, būtina prisijungti prie ISDN telefono linijos.Klientams reikės specialių techninių įrenginių, kad galėtų komunikuoti su telefonų kompanijos komutatoriais ir kitomis ISDN priemonėmis. Šios priemonės apima ISDN adapterius ( kartais neteisingai vadinamus “ISDN modemais” ) ir ISDN maršrutizatorius. ISDN taikymas. Nors ISDN tinklas teikia daug paslaugų vartotojui, didžiausias jo patrauklumas – tai paprasta sąveika su jau veikiančiais telekomunikacijų tinklais. ISDN tinklo abonentas gali perduoti informaciją duomenų perdavimo tinklų abonentams, naudojantiems X.25 protokolą. Kadangi telefono linija iki pat ISDN abonento yra skaitmeninė, visais atvejais užtikrinamas itin geras ryšys. ISDN tinklas – tai saugus tinklas. Skaitmeninė informacija (balsas arba duomenys) yra perduodama užkoduota ir iškoduojama tik abonento ISDN aparate, taigi be specialios sudėtingos įrangos ISDN abonento negalima pasiklausyti. Vienu metu galima naudotis 2 ISDN galiniais įrenginiais, t.y., kiekvienas iš jų naudos po vieną B kanalą. Tačiau ir šiuo atveju D kanalu galima perduoti bei priimti trumpas žinutes. Jei kitas ISDN abonentas būtinai nori prisiskambinti, jis gali pasiųsti trumpą žinutę, kuri D kanalu bus perduota užimtam abonentui, ir jis matys ją savo ISDN telefono ekrane.
ISDN linija galima perduoti ir vaizdą – tam reikia turėti specialų videotelefoną arba kompiuterinę plokštę. Turint tam tikrą įrangą galima rengti videokonferencijas. Be to, ISDN abonentas gali naudotis “Skambinančiojo numerio atpažinimo paslauga”, t.y. matyti jam skambinančio abonento telefono numerį, peradresuoti savo telefono numerį, jeigu staiga tektų išeiti, uždrausti skambutį į užsienį bei draudimą atšaukti ir kitomis naudingomis paslaugomis. Greitesnis duomenų perdavimas (galima panaudoti net 2 kalbos kanalus) suteikia galimybę per tą patį laiką perduoti daug didesnį informacijos kiekį. Viena iš sparčiausiai plintančių ISDN tinklo naudojimo sferų – tai išėjimas į “Interneto” tinklą. Jeigu abonentas naudojasi ISDN, duomenų perdavimo greitis išauga iki 128 kbps. Šiuo atveju informacijai perduoti naudojami abu B kanalai. Bereikia tapti ISDN abonentu ir įsigyti tam tikrą kompiuterinę plokštę. Net ir naudojant abu B kanalus abonentas nelieka atkirstas nuo išorinio ryšio. Jei dirbant “Interneto” tinkle 128 kbps greičiu kitas abonentas skambina telefonu, pakėlus ISDN ragelį, vienas B kanalas bus “atiduotas” telefono ryšiui, t.y. ryšio su “Internetu” greitis nukris iki 64 kbps. Baigus pokalbį B kanalas bus “grąžintas”, ir atsistatys ankstesnis greitis. Vartotojai, kuriems reikalingi itin dideli informacijos perdavimo greičiai, gali naudoti ISDN funkciją turinčias žinybines stoteles. Šiuo atveju abonentas prie telefonų kompanijos prisijungia PRI sąsaja ir informacijai perduoti gali naudoti 30 kalbos ir 1 duomenų D kanalą (30B+D). Naudojant šią sąsają, galima pasiekti 2 Mbps informacijos perdavimo greitį ir naudotis visomis ISDN tinklo galimybėmis. Interfeisai. JAV telefonų kompanija BRI klientams suteikia U interfeisą. U interfeisas -tai yra dviejų laidų ( Viengubos poros ) interfeisas iš telefono komutatoriaus. Jis palaiko pilnai dupleksinį duomenų perdavimą per viengubus vytos poros laidus, todėl tiktai vienas įrenginys gali būti prijungtas į U interfeisą. Šis įrenginys yra vadinamas Tinklų Terminalu 1 (NT – 1). Visai kitokia situacija gaunasi, kai telefonų kompanija leidžia palaikyti NT – 1 , o klientams suteikiamas S/T interfeisas. NT – 1 yra santykinai paprastas įrenginys, kuris konvertuoja dviejų laidų U interfeisą į keturių laidų S/T interfeisą. S/T interfeisas palaiko įvairius įrenginius ( į S/T magistralę galima įjungti iki 7 įrenginių ). S/T interfeisas yra pilnai dupleksinis interfeisas, todėl viena pora laidų yra skiriama duomenų gavimui, o kita – duomenų perdavimui. Šiandien dauguma įrenginių yra projektuojami pagal NT – 1, todėl jų kaina daug mažesnė ir jie lengviau instaliuojami, tačiau dažnai sumažėja lankstumas, prijungiant papildomus įrenginius.
Įrenginių , kurie jungiami per S/T interfeisą, sudėtinės dalys yra ISDN telefonai, faksai, video įrenginiai, tiltai/maršrutizatoriai ir terminaliniai adapteriai. Visi įrenginiai, kurie yra kuriami ISDN, yra suprojektuoti Terminalinių Įrengimų 1 ( TE1 ). Visi kiti skaitmeninės informacijos perdavimo įrenginiai, kurie nėra skirti ISDN, bet turi POTS telefoninį interfeisą (dar vadinamu R interfeisu), turi tokias sudėtines dalis kaip analoginius telefonus, faksus ir modemus, kurie yra suprojektuoti remiantis Terminaliniu Įrengimu 2 (TE – 2 ). Terminalinis adapteris įjungia TE – 2 į ISDN S/T magistralę. U interfeisas sujungia komutatorių su kliento priėmimo įrenginiu. Šis sujungimas vadinamas Linijos Terminalu ( LT funkcija). Ryšys į kitus komutatorius telefonų tinkluose, yra vadinamas Pakeitimo Terminalu ( ET funkcija ). LT funkcija ir ET funkcija komunikuoja per U interfeisą.

Terminalo tinklas ISDN įrenginys, U interfeisas Konvertuoti U interfeisą į S/T intefeisas kuris tiesiogiai Terminalo taškas JAV S/T interfeisą Terminalo taškas jungia į ISDN Europoje liniją

Telefonų kompanijos Naudojamas prijungti TE2 Standartinis ISDN įrenginys,komutatoriaus įrenginys į ISDN liniją PSTN įrenginys kuris nejungia turi R interfeisą tiesiogiai į ISDN liniją

Yra trys ISDN servisų tipai: • Nešantysis servisas;• Tele servisas;• Papildomas servisas;Nešantysis servisas – tai pagrindinis transporto servisas, kuris perduoda informaciją tarp terminalo ir tinklo interfeiso. Prieš komunikuojant pirmiausia nustatomas ryšys tarp dviejų maršrutizatorių. Tele servisas – apibrėžia standartines taikomąsias programas, naudojamas ISDN. Dauguma servisų yra apibrėžiami CCITT:• Telefoniniai – yra du tipai: 3.1 kHz ir 7kHz, kuris numato kalbos ir garso pernešimą aukštesnės kokybės nei 3.1 kHz telefoniniuose servisuose.• Teletex – leidžia abonentams pakeisti skaitmenimis koduotus dokumentus automatiškai. Jis yra greitesnis negu Telex ir turi didesnį skaitmenų rinkinį.• Teletex 4 – numato didelio greičio ir aukštos kokybės faksimilės perdavimus.• Kombinuotas – tai yra Teletex ir Teletex 4 kombinacija.• Videotex – numato atstatymo ir pašto dėžutės funkcijas tekstui ir grafinei informacijai.• Telex – jo privalumas ISDN tinkluose yra tas, kad jis gali dalintis tuo pačiu interfeisu su kitais servisais.

• Pranešimų laikymo sistema ( MHS ) – leidžia gauti arba siųsti paštą per “pašto dėžutę”.Papildomi servisai – modifikuoja arba papildo pagrindinį servisą.Pateikia papildomas valdymo funkcijas arba pateikia informaciją apie ISDN signalus.ISDN numeravimas ir adresavimas. ISDN naudoja adresų numerius abonentų identifikavimui. Tarptautinio Telegrafų ir Telefonų Patariamojo Komiteto ( CCITT ) numeravimo planas ISDN’ ui (rekomendacija E164 ) specifikuoja, kiek numerių įtraukti į telefono tinklą. Kiekvienas ISDN adreso numeris specifikuoja prisijungimo vietą tinkle ( ISDN linijoje ). Kiekviena linija gali palaikyti daugiau negu vieną terminalą.E164 formatas: numeris susideda maksimaliai iš 15 skaitmenų, iš kurių :• Šalies kodas (CC) susideda iš 1 – 3 skaitmenų;• Reikšminis valstybinis numeris – susideda iš 12 – 14 skaitmenų , iš kurių: valstybinės paskirties numeris, abonento numeris, sub adresas.Adresų patikrinimas. Užtikrinant ryšį tarp įrenginių ISDN tinkle, yra suteikiamas unikalus ISDN numeris kiekvienai jungčiai. ISDN adresai gali būti keičiami tarpinių ISDN komutatorių pagalba ISDN tinkle. Kai kurios adresų dalys gali būti nenaudojamos ISDN smulkiam skaidymui tam tikrose šalyse (pavyzdžiui sub-adresas), jeigu jo tikrinimas yra neleistinas.Paskirties adreso ir sub adreso patikrinimas. Maršrutizatorius priima tiktai atėjusius signalus tada, kai nutolęs ISDN adresas atitinka vietinį adresą ir kai nutolęs ISDN sub adresas atitinka ISDN jungčių vietinį sub adresą maršrutizatoriuje. Jei lokalinis adresas nėra apibrėžtas ISDN jungčiai, tai visi atėję adresai yra priimami tos jungties ( adreso patikrinimas nebūna atliktas ). Panašiai, jei lokalinis sub adresas nėra apibrėžtas ISDN jungčiai, tai atėję visi sub adresai yra priimami tos jungties (sub adreso patikrinimas nėra atliktas). Jei tinklas nenumato sub adresų serviso, tai lokalinis sub adresas gali būti neapibrėžtas.Šaltinio adreso patikrinimas. Šaltinio adreso patikrinimas padidina saugumą WAN tinkluose – maršrutizatorius priima atėjusius signalus tada, kai šaltinio adresas atitinka nutolusį adresą, esantį ISDN jungtyje. Būna tokių atvejų, kai atėjusiuose signaluose nėra nurodomi šaltinio adresas arba sub adresas. Dėl to maršrutizatorius nepatikrina šaltinio adresų, taigi priima tokius signalus be saugumo garantijos.
BRA ir PRA numeravimas. Daugiau negu vieno terminalo palaikymas ISDN linijoje. Yra du prisijungimo būdai prie ISDN tinklo:• pagrindinio greičio priėjimas (BRA) – kiekviena ISDN linija gali apimti daugiau negu vieną terminalą tiesiogiai;• pradinio greičio priėjimas ( PRA ) – kiekviena ISDN linija gali apimti daugiau negu vieną terminalą per ISPBX arba per multiplekserį.Yra specifinių įrenginių, kurie tiesiogiai nukreipia atėjusį signalą į individualų terminalą gautoje linijoje.SUB (sub adresavimas ). Vienas ar daugiau identifikatorių kiekvienam terminalui. Linijoje kiekvienas terminalas gauna vieną ar daugiau identifikatorių, iš kurių kiekvienas yra unikali simbolių eilutė pagal jūsų pasirinkimą. Kiekvienas terminalas turi sub adresą, o visi terminalai dalijasi tuo pačiu ISDN numeriu.ISDN Pranašumai.Greitis:Kompiuteriai, komunikuodami modemų pagalba, skaitmeninę informaciją paversdavo į analoginius signalus, keliaujant telefonų tinklais. Analoginės telefoninės linijos informacijos perdavimo riba yra apie 56 kb/s. Modemų maksimalus greitis yra 56 kb/s, tačiau dėl analoginių jungčių kokybės, greitis gaunamas ne didesnis kaip 45 kb/s.ISDN leidžia įvairiems skaitmeniniams kanalams operuoti vienalaikiškai tais pačiais telefonų laidais. Naudojant ISDN, duomenys perduodami greičiau negu analoginėmis linijomis. BRI ISDN padidina nesuspaustų duomenų perdavimo greitį iki 128 kb/s, naudojant BONDING arba Multilink-PPP protokolus.Įvairūs prietaisai:Anksčiau reikėdavo visiems prietaisams, naudojamiems tuo pačiu metu, atskiros telefono linijos. Pavyzdžiui, prie vienos telefono linijos vienu metu yra prijungtas telefonas, faksas, kompiuteris, tiltas /maršrutizatorius. Perduodant failus kitam vartotojui, kuomet kalbama telefonu ar žiūrima paveiksliukus per video, reikalaujama skirtingų brangių telefono linijų. Yra įmanoma sujungti keletą skirtingų skaitmeninių duomenų šaltinių ir maršrutizuoti informaciją į atitinkamą paskirties vietą.Techniškai ISDN remiasi specifiniu skaitmeninių servisų rinkiniu, užtikrinant standartinį interfeisą.Signalizavimas: Vietoj telefonų kompanijos siunčiamo įtampos signalo, kad suskambėtų jūsų telefono skambutis (“In-Band signalas”), siunčiamas skaitmeninis paketas skirtingais kanalais (“Out-of-Band signalas”). The Out-of-Band signalas netrukdo nustatyti ryšius ir skambučio organizavimo laikas yra labai nedidelis. Pavyzdžiui, V.34 modemas nustato ryšį per 30 – 60 sekundžių, o ISDN signalas mažiau nei per 2 sekundes.
Signalizavimas taip pat parodo, kas skambina, koks signalo tipas (duomenys ar balsas) ir kokiu numeriu skambino.Naudojant ISDN, pirmiausia reikalinga lSDN linija, jungianti Jus su tuo asmeniu, su kuriuo norite komunikuoti. ISDN reikalauja tokių specifinių įrenginių kaip terminalinis adapteris. Adapteris konvertuoja iš ISDN signalo į bet kokį interfeisą arba į išvedamą informaciją, kuri jums yra reikalinga. Pavyzdžiui, ISDN LAN tiltas, apibrėžiantis terminalinį adapterį, kaip jis konvertuoja iš ISDN arba į Ethernetą, arba į Token Ringą. ISDN telefonas taip pat gali būti terminalinis adapteris tuomet, kai jis konvertuoja ISDN signalą į telefono veikimą.ISDN tinklas nuolat tobulinamas, kuriami naujų paslaugų standartai, ieškoma naujų funkcijų ir panaudojimo galimybių