Dalykiniai ypatumai Indijoje

DARBO APLINKA
Padėtis darbo vietoje
Indai labai jautrūs savo padėčiai.Vyresniajam administratoriui išeinant iš kontoros, chaprasi neša jo portfelį. Babu nepaduos viršininkui arbatos, nes tai yra chaprasi pareiga. Vyriausybės lygmenyje veikia oficialūs nurodymai, smulkiai nustatantys valdininkų hierarchiją. Šeimos nariai gali neturėti formalaus titulo ar tarnybinės padėties, tačiau pagal giminės hierarchinį ryšį yra aukščiau visų kitų.
Vyresnumas
Indų kultūra palaiko pagarbą amžiui ir vyresnumui, ypač valstybinėse įstaigose. Diena, kurią asmeniui paskirta tam tikra pagrindinė alga, kai kuriais atvejais net valanda, kurią jis buvo priimtas į darbą, ga ali turėti įtakos jo vyresnumo įvertinimui: į tai atsižvelgiama skiriant darbuotoją tam tikroms pareigoms arba paaukštinant tarnyboje. Privačiame sektoriuje, kur pagrindinis akstinas yra pelnas, vyresnumas neturi tiek reikšmės, bet jis dar siejamas su patirtimi. Indas gali sutikti, kad viršininku būtų jaunesnis asmuo iš Vakarų, tačiau sunku viršininku pripažinti jaunesnį indą.
lndų darbo etika
Valstybinėse įstaigose darbuotojai vėluoja į darbą ir anksčiau iš jo išeina, o darbo valandomis jie laikosi principo: „Palik rytdienai tai, ką turėtum padaryti šiandien”. Indai nemėgsta tiesaus, atviro pasitarimo ar derybų st tiliaus ir nepatikliai žiūri į „akiplėšas” jaunesnius darbuotojus. Daugelis derybų ir svarstymų vyksta „užkulisiuose”. Šią tendenciją stiprina tai, kad didumą verslo įmonių turi privatūs savininkai, kurie jas ir valdo. Klausimai dėl naujų įsipareigojimų, ypač liečiančių nuosavą turtą, sprendžiami šeimoje prie pietų st

talo. Kai kurie savininkai dar elgiasi su savo vadovais kaip su raštininkais, kurie paprastai būdavo pasirenkami už jų gebėjimą įsiteikti viršininkams, bet ne už sumanumą ir įgūdžius. Tačiau jaunesnioji darbuotojų karta, išsimokslinusi nesutinka, kad su jais būtų globėjiškai elgiamasi.
Drabužiai ir išvaizda
Kai kurie vyresniosios kartos indai mėgsta vilkėti kurtą (kurta — paprasti ilgi balti marškiniai) ir dotį (šešių metrų ilgio balto audeklo juosta, apsupta aplink liemenį). Senbuviai ant šių drabužių dar vilki ilgoką formalų apsiaustą Tačiau vyrai tradicinius drabužius vilki tik ypatingomis progomis. Galvos apdangalus tiurbanus dabar dėvi tik sikai. Valstiečiai mėgsta vilkėti paprastas dotis ir ant jų paprastą drabužį, panašų į apatinius marškinius. Daugiausiai dėvi vakarietiško stiliaus kelnes ir marškinius. Žiemą apsisiaučia antklode arba skara. Indės teikia pirmenybę savo sariams, vienai iš š seniausių drabužių rūšių. Penkių šešių metrų ilgio audinio gabalas apsupamas aplink liemenį ir žemiau liemens, o likęs galas permetamas per petį. Neturtinga moteris gali apsieiti su dviem sariais vieną vilkėti, kitą skalbti, turtuolė gali jų turėti net ir 2000. Indijos vyriausieji vadovaujantys darbuotojai vasarą dažnai dėvi marškinius be kaklaraiščio, kelnes ir sandalus. Per karščius dėvimi lengvi „safari” kostiumai, daugelis jaunesniųjų vadovų vilki vakarietiško verslo stiliaus kostiumais su kaklaraiščiais. Dirbančios moterys, nešioja ilgus laisvus sijonus ir kelnes iš šilko bei medvilnės.
/p>

SĖKMĖS STRATEGIJA
Vaišės
Per verslo derybas bus vaišinama. Valgių ir gėrimų bus atnešta tiesiog į darbinį susitikimą, ar pietūs surengti restorane. Kai kuriais atvejais rengiamas kokteilių vakaras, į kurį pakviečiami įvairių rangų tarnautojai. Asmeninio susitikimo restorane atveju sąskaitą apmoka tas, kuris pakvietė susitikti. Nemandagu būtų siūlyti dalintis sąskaitą. Jeigu jūs jį pakvietėte, turėtumėte apmokėti. Jei esate daug aukštesnio rango darbuotojas, primygtinai siūlykitės apmokėti sąskaitą, neatsižvelgdami į tai, kuris kurį pakvietė.
Pietūs indų namuose
Kurį laiką pabendravęs su atvykusiu verslininku, indas gali pakviesti jį į savo namus. Jų maistas gali būti puikus, kruopščiai paruoštas, o patiekalai tokie, kokių nerasite net geriausiuose restoranuose, tarp jų: žuvys, aviena, ožkiena, vištiena, aštrūs daržovių patiekalai, lęšiukai ir ryžiai, paskaninti šafranu, kmynais arba cinamonu. Daugelis verslininkų vegetarai, daugelis jų nepakenčia alkoholio ant savo vaišių stalo.
Tokiame pobūvyje galite rasti nuo 4 iki 50 žmonių. Dažniausiai paruošiamas švediškas stalas, Galite atsivesti ir draugę ar draugą, tačiau, jei numatomas „susėdimas prie stalo”, reikėtų iš anksto perspėti šeimininkus.Indai yra svetingi žmonės, stengiasi palaikyti gerus santykius su vakariečiais. Tačiau, norint pasiekti tikro draugo padėtį, reikia laiko ir kantrybės. Indų verslo bendruomenė paprastai būna konservatyvi, o jos nariai linkę pasirinkti draugus pagal savo charakterį. Draugiškų” santykių megzti neskubėkite.
Atidžiai rinkitės partnerį
Visų pirma partneris turėtų atitikti aukštos klasės vadovavimo ir gero fi

irmos įvaizdžio reikalavimus. Svarbūs kriterijai yra ir esminiai verslo įgūdžiai, pastovus finansinis pajėgumas, mažiau partnerio rinkos dalis.Turint omeny kultūrinius skirtumus, reikėtų įvertinti vadovavimo stilių ir įžvalgumą.Daugelis bendrovių ieško partnerių Indijoje 49—51 arba 50—50 procentų pagrindu, norėdamos patekti į Indiją ir tikėdamosi vėliau perimti įmonę, visiškai pašalinę partnerį arba sumažinę jo akcijas iki minimalaus kiekio. Indijos bendrovės partnerystę laiko priemone laimėti reikiamo laiko, įgyti technologijų ir patyrimo, kad galėtų dalyvauti pasauliniame versle. Prieš įforminant sutartį, būtina išsiaiškinti partnerystės tikslus.
10 patarimų pradedantiems verslą Indijoje
1. Prieš vykdami į šalį, sudarykite susitikimų tvarkaraštį. Susitikite su prekybos banko arba vienos iš Indijos finansinių įstaigų arba Indijos pramonės plėtros banko atstovu. Kreipkitės į profesionalų teisininką, kuris konsultuoja bendrų įmonių ir bendradarbiavimo klausimais. Iš pradžių reikėtų susitikti su kuriuo nors iš valdžios, valstijos ar federaliniu pareigūnu. Palikite laiko nenumatytiems, neparengtiems susitikimams.
2. Užmegzkite ryšius Indijoje.
3. Neapsistokite ties pirmu sutiktu draugišku asmeniu. Turėkite omeny, kad renkantis partnerį reikia kantrybės ir įžvalgumo.
4. Ištirkite galimus varžovus.
5. Būkite kantrūs. Nemanykite, kad per pirmą apsilankymą padarysite didelį atradimą arba sudarysite sutartį.
6. Neabejokite dėl Indijos teisinės sistemos veiksmingumo. Ji yra stipri ir sukurta pagal vakarietiškąjį modelį. Venkite neteisėtų sutarčių taktikos. Nereikės nei kyšininkavimo, nei papirkinėjimo, jeigu turėsite gerą gaminį ir truputį kantrybės.
7. Siūlykite, ką turite geriausia.
8. Saugokitės žmonių, siūlančių sandorius, kurie atrodo pe
er daug geri, kad būtų galima patikėti.
8. Panaudokite Indijos talentus. Indijoje yra daugybė talentingų vadovų. Nemanykite, kad geriausia pasirinkti emigravusį indą, kuris jau dirba jūsų tėvynėje. Jis gali tiek pat mažai turėti ryšio su Indija, kiek ir jūs.
9. Samdykite vietinius žmones, patartina iš varžovų, apmokykite juos pagal jūsų poreikius.
10. Būkite lankstūs galutinių terminų atžvilgiu. Indijoje skirtinga nei pas mus darbų sparta.

LAIKAS

Indai turbūt yra mažiausiai laiką suvokianti tauta pasaulyje.Valstybės tarnautojai nemano, kad jiems reikia būti punktualiems, o taisyklės tokios, kad jie už tai nebaudžiami.
Susitikimai
Tvarkant verslo reikalus, Indijoje visiškai įprasta „užsukti” ar trumpam užeiti, tačiau nepatartina taip elgtis užsieniečiams arba lankytojams, atvykusiems iš kitos vietovės. Kadangi valstybės valdininkų raštinėms stinga organizuotumo, kenčia susitikimų tvarkaraštis. Kompensuojant šiuos nukrypimus, lankytojams patariama savo dienotvarkę paankstinti arba pavėlinti, tarkim, trisdešimt minučių. Ministrai ir jų skyrių viršininkai gali sušaukti pasitarimus iš anksto neįspėję, nepaisydami, kad ardo dienotvarkę. Todėl daugeliui vyresniųjų biurokratų, norint atsigriebti, tenka dirbti po darbo valandų arba savaitgaliais.
Indijos standartinis laikas yra 5 su puse valandos ankstesnis už vidutinį Grinvičo laiką. Tai dažnai klaidina tarptautinius verslininkus, ypač tų kraštų, kuriuose įvedamas žiemos ir vasaros laikas.

Dalykiniai susitikimai

Indijoje vyrauja tiesus bendravimo stilius. Klausimai išdėstomi ir aptariami eilės tvarka, glaustai ir aiškiai. Galima išdėstyti savo nuomonę, tačiau dar gerbiamas asmens vyresnumas, amžius ir hierarchinė padėtis. Vis dėlto daugelis privačių verslininkų tebesilaiko senojo, feodalinio požiūrio, tai yra nuostatos, kad ištikimybė svarbesnė už gebėjimus ir kvalifikaciją
Pradinį ryšį galima užmegzti per draugą ar agentą. Pirmąjį susitikimą reikia užplanuoti, bet nenustebkite, jei paskutinę minutę bus pakeistas susitikimo laikas arba jis visai atšauktas. Iš anksto praneškite savo kolegoms indams apie su jumis atvykstančius darbuotojus ir jų funkcijas. Tai bus daugiau nei užuomina kitai šaliai, kad į susitikimą ateitų su panašaus rango darbuotojais. Prieš pradinį susitikimą aiškiai žinokite, kokios rūšies sutarties siekiate koks turėtų būti veiklos mastas ir kokybė. Turėkite omeny, kad jūsų kolegos indai tikriausiai irgi parengė savo „namų darbą” jūsų atžvilgiu.
Per pirmąjį susitikimą nesilaikoma jokios formalios tvarkos. Indijos biznio elitas visiškai vakarietiškas. Mažai tikėtinu atveju, jeigu jūsų pasitarimas arba derybos vyktų ne anglų kalba, pagelbėti būtų pakviestas kolega ar bendradarbis. Indų verslininkai palankiai sutinka profesionalų firmos pristatymą su skaidrėmis arba garsininėmis bei vaizdinėmis priemonėmis. Pravartu laikytis mandagumo ir santūrumo tuomet, kai „atverčiate savo kortas”. Jeigu atkakliai laikysitės atviro ir skaidraus dalykinio bendravimo, tikriausiai nepateksite į bėdą. Negali būti „idealios” sutarties. Todėl svarbus pirmojo susitikimo uždavinys būtų atsikratyti žmonėmis, siekiančiais savanaudiškų tikslų.
Vizitinės kortelės šiais laikais naudojamos bendrovių aplinkoje, bet retai valstybinėse įstaigose, jeigu tik pareigūnai nevadovauja valstybės valdomai bendrovei. Praktiškai juo aukštesnė asmens tarnybinė padėtis, tuo mažesnė tikimybė, kad jis jums įteiks vizitinę kortelę.
Dovanos
Per normalius verslo susitikimus ir sutarčių pasirašymo proga paprastai brangiomis dovanomis nesikeičiama. Aukščiausio rango prekybos agentai paprastai gauna įvairiausios rūšies paskatinamąjį atlyginimą. Viena iš mėgstamų apmokamos atostogos. Jos gali būti nuo vietinių kurortų iki artimųjų Singapūro ar tolimojo Niujorko. Didžiausia proga apsikeisti dovanomis yra Divalio šventė. Visas dovanas pristatomos į gavėjo namus, bet ne į kontorą. Iš mėgstamų dalykinių dovanų užrašinės ir kalendoriai.

DERYBOS

Daugelis indų verslininkų nepasirašo sutarties, nepradeda derybų iš anksto nepasitikrinę, kuris laikas bus palankiausias.
• Indų verslininkai yra atkaklūs, blaivaus proto derybininkai. Jie labai susikaupę, labai ambicingi, gerai klausosi ir turi aiškius tikslus.
• Būkite iš pagrindų pasirengę. Nusistatykite derybų klausimus ir surikiuokite juos hierarchine tvarka. Tačiau aklai tos tvarkos nesilaikykite.
• Galėtumėte panaudoti tokią gudrybę: pagrasinti galimybe pasirinkti kitą partnerį. Iš pat pradžių leiskite suprasti, kad svarstote partnerystės su keletu kitų firmų variantus, tačiau tik tuomet, jei iš tikrųjų taip yra, nes Indijoje išlaikyti paslaptis sunku.
• Pernelyg nesureikšminkite tokių paviršutiniškų dalykų kaip nepriekaištinga anglų kalbos tarsena ar elegantiškas elgesys prie valgio stalo. Meilikavimas yra senas ir plačiai naudojamas menas. Indai gali kalbėti labai vaizdžiai ir įtikinamai. Gali prikalbėti tavo ausiai tokių malonių dalykų, kad nė nepasijusi atidavęs tai, ko neketinai atiduoti.
• Gražūs gestai yra reikšmingi. Rūpestingai suplanuoti gestai gali skatinti geranoriškumą.
• Indams neįprasta klausti vyresnio už save asmens požiūrio. Jei reikia pateikti klausimą, tą turėtų padaryti panašaus rango darbuotojas.
• Netgi tos pačios šeimos valdomos įmonės skirtinguose filialuose, šalia santūrios, uždaros derybų eigos, vis dažniau galima susidurti su atviresniu stiliumi.
• Derybos gali vykti įtemptai. Kiekvienas dienotvarkės klausimas kruopščiai svarstomas. Deryboms įstrigus, norint išeiti iš aklavietės, patartina pasitelkti trečiąją šalį kuri būtų priimtina abiems šalims.
• Ypač ginčijamus klausimus derybinių grupių vadovai gali aptarti tarpusavyje, o paskui pateikti grupėms, kad būtu priimtas galutinis sprendimas.
• Turėkite atsargai vieną kitą „saldainį” ir įterpkite juos tinkamai parinktais laiko tarpais. Pateikite juos kaip geros valios gestus, bet ne kaip nuolaidą, reikalaujančią atsilyginti tuo pačiu.
• Daugelis indų bendrovių turi pagrindinį savininką arba akcininką. Todėl svarbu, kad sprendimai dėl akcinio kapitalo įsigijimo, finansų gavimo, rinkos dalies ir technologijos lygio perdavimo būtų jo patvirtinti.
Indų dėmesį galima patraukti iškalba, nusižeminimu ir pagarbumu.Jiems patinka daugiažodiškumas. Jie gali klausytis labai ilgai, kad ti.k nenutrūktų santykiai, nes jų tikslas, kuris atsispindi atsakymuose, yra susidraugauti su kalbėtoju. Indai yra neblogi klausytojai, bet nereikėtų pervertinti jų nuovokumo.
Elgesys per susitikimus ir derybas
10. Indai išlieka mandagūs net tada, kai jiems siūlomi pakeitimai, ir skubiai persitvarkę vėl siekia sutarimo. Nemėgsta atmesti jokio pasiūlymo. Derybų stiliaus prasme indas yra beveik nepranokstamas. Derėdamasis su pašaliečiais tampa atsakingu individu ir talentingu derybininku. Jis sumanus ir kai perka, ir kai parduoda.
Jie labai nusivilia, jeigu su jais nesiderate. Kaina nustatoma pabaigoje, kai išsiaiškinama visokeriopa pirkimo ar sandorio nauda. Indai pasitelkia visus bendravimo sugebėjimus, stengdamiesi kainą pateikti netiesiogiai.
Derėdamiesi su indais:
• nepamirškite, kad jie įgudę prekiautojai ir gali jus apkvailinti;
• supraskite jų poreikius ir tikslus;
• visais atvejais būkite kuklūs;
• venkite sarkazmo ir ironijos;
• būkite kantrūs
• orientuokitės į asmeninius santykius, nes jiems tai svarbiau nei sandorio sėkmė;
• indai lengvai „pralaimi”, jeigu numato ateityje laimėti;
• jų derybų principas „arba laimėsi, arba praloši”, bet jie labai paslankūs.
Kaip sutarti su indais
Jeigu pagarbiai su jais elgsitės, jie netruks pamiršti praeitį, ypač kai ateityje numatys gerą verslą. Su indais reikia žaisti pagal jų žaidimo taisykles būkite supratingi, atidūs ir lankstūs. Indai skleidžia šilumą, pagarbą ir padorumą; to paties tikisi iš kitų. Juokauti su jais rizikinga jie viską priima rimtai. Visais atvejais stenkitės prisiderinti. Išmokite pakęsti Indijos valdininkiją, kuri kartais veikia lėtai ir nuobodžiai, taip pat įveikti įvairius suvaržymus ir apribojimus. Palaikykite ryšius su vyriausybe ir prekybos firmomis. Užmegzkite savo ryšių, visai neatsižvelgdami į partnerį.Pasistenkite nekritikuoti Indijos silpnybių ar trūkumų. Parodykite supratingumą ir užuojautą, kai pastebite, kad partneriui sunku. Turėdami geresnę poziciją, niekada nenaudokite jėgos ir nesipelnykite nedorai.Žodiniai susitarimai svaresni negu dokumentai. Orientuokitės į vidutinius ir ilgalaikius terminus.

MOTERYS IR VERSLAS

Aukštesniosios kastos moters padėtis visiškai priklausė nuo jos, kaip žmonos, motinos ir sesers vaidmens. Aukštesniųjų kastų moterys turėjo laikytis purdah tradicijos: viešoje vietoje galvą ir veidą prisidengdavo sariu, o namie gyveno atskiroje patalpoje, į kurią pašaliniams, ypač vyrams, buvo draudžiama įeiti. Tačiau našlystė laikoma „normalaus” gyvenimo pabaiga, kadangi aukštesniųjų kastų indai antrąkart ištekančioms moterims nepritaria. Našlės, neturinčios lėšų, dažnai būna priverstos dirbti savo šeimai ar vyro giminėms arba visiškai paliekamos likimo valiai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Kai kurios šeimos reikalauja, kad našlės taptų vegetarėmis, kadangi manoma, jog mėsa stiprinanti lytinį potraukį. Kai kurios moterys turi ir valdo mažas įmonėles, tačiau giminaičių vyrų padedamos.
Patarimai užsienietėms verslininkėms
Vakarietės verslininkės turėtų laikytis per tam tikrą atstumą nuo savo kolegų indų. Moterims patartina rengtis kukliai, galbūt kukliau nei savo šalyje. Trumpa palaidinukė ir kiti drabužiai, kurie galėtų būti suprantami kaip provokuojantys, siejami su „palaidos” ir „prieinamos” moters sąvoka. Maloniai nuteikia tai, kad svetimšalės verslininkės gali patirti daugiau mandagumo ir dėmesio negu gimtajame krašte.

Praktiniai patarimai

Neįprasta viešai rodyt prisirišimo jausmų. Sąmoningai paliesdami asmenį, kurio gerai nepažįstate, net jei tai draugiškas gestas, tik priversite indą nejaukiai pasijusti. Nemandagu pirštu ar ranka rodyti į žmogų. Dėmesiui į asmenį atkreipti ar savo teiginiui pabrėžti tiktų lengvas mostas dešine ranka delnu į viršų. Sėdėdami venkite liesti kojomis greta sėdinčiuosius. Ir atkreipkite dėmesį, kad užsimetę koją ant kojos, neatgręžtumėte bato galo ar pado į kitą asmenį.
• Indai labai gerbia knygas ir mokslą. Todėl jiems nemalonu, kai knygos paliekamos ant grindų arba paliečiamos koja ar batu. Neretai indas tokio neapsižiūrėjimo atveju atsiprašo.
• Indai patys atviri ir labai smalsūs kitų žmonių atžvilgiu. Klausinėti apie algą, šeiminę padėtį ir amžių laikoma draugišku, o ne nemandagiu dalyku. Nebūtinai turite pateikti konkrečius skaičius, svarbu, kad atsilieptumėte. Jei klausimas pasirodytų jums perne lyg asmeniškas, vengdami atsakymo, galite tiesiog mandagiai nusišypsoti.
• Dėl pokalbio temų, visiškai tinka politika. Apie religiją galite klausti ir klausytis, bet patys verčiau nekomentuokite.
• Turėkite omeny, kad kai kurie indai gali būti „pasipūtę”, ypač dalyvaujant žmonėms, kuriuos jie laiko žemesniais už save.
• Kaip ir kitur pasaulyje, tradicinės turtingos šeimos nariai retai demonstruoja savo turto mastą. Antra vertus, „naujieji turtuoliai” kartais būna nejaukiai ekstravagantiški.
• Indai pripratę prie svetimšalių ir užsienietiškų bendravimo būdų, todėl nesivaržykite mandagiai, bet atkakliai ginti savo nuomonę klausimais, dėl kurių neabejojate. Vis dėlto pasistenkite elgtis taip, kad nepriverstumėtė savo pašnekovo „prarasti reputacijos” žemesnio, vienodo ar aukštesnio rango kolegų akivaizdoje.
• Kaip ir daugelis Rytų tautų, indai nemėgsta tiesiai sakyti „Ne”. Kartais atsakymo nebuvimas tolygus neigiamam atsakymui. Kitais atvejais pasakymas „Taip” be tolesnio paaiškinimo gali reikšti „Ne”.

BENDRAVIMO BŪDAS

Labiausiai klaidinantis indų gestas yra linksėti galvą ir kraipyti ją į šalis. Gestais išreiškiama bet kuri nuotaika pyktis, skausmas, laimė. Gestas delnas, su nykščiu bei smiliumi sudarančiais „O” raidę, atgręžtas į žiūrovą, vadinamas abhaya mudra, reiškia: „Nebijok”. Musulmonai gali daryti tradicinį maldos judesį alkūnės į šonus, o delnai atversti į viršų.
Humoras
Indų humoras labai įvairus nuo „nesveiko” iki storžieviško. Indai greitai įsižeidžia, kai patys tampa pajuokos objektu. Sąmojų ir sarkazmo patartina vengti.

NEOFICIALUS BENDRAVIMAS

Vyriškos ir moteriškos lyties kolegos gali bendradarbiauti darbo vietoje, bet jie nesąveikauja visuomeniniu atžvilgiu, nepaisant jų šeiminės padėties. Golfo aikštėse aptariama nemažai verslo reikalų ir daug keblių klausimų išspręndžiama. Būkite atidūs Indų tarčiai.
Vardų rašymo tvarka
Vyrai ir netekėjusios moterys pradžioje rašo savo pavardę ir tėvo vardą, o gale savo vardą. Kai kurie indai apsieina be pavardžių, nurodančių kastą, kiti pradeda naudoti savo tėvo vardą kaip pavardę. Priesaga Kumari parodo, kad moteris netekėjusi, o Dėvi, kad ji ištekėjusi.
Kreipinio forma
Priesaga ji tinka abiejų lyčių asmenims, nesvarbu, kokio amžiaus.(Michael-ji). Priesaga sahab vartojama ir su titulu, pavyzdžiui: „Doctor-sahab”. Į vyresnį žmogų indai niekada nesikreipia vien vardu.Verslo pasaulyje vadinama kreipinius Mr. Tata, Dr. Srinivasan. Kreipiantis į vyriausybės pareigūnus, vietoje Mr. ir Mrs. vartojamos priesagos Shri ir Shri-mati.
Sveikinimasis
Tradicinis indų pasisveikinimas namaste tariamas sudėjus delnus tarsi maldai po smakru, linktelėjus galvą ir nukreipus žvilgsnį žemyn. Tačiau, susitikus verslo reikalais, labiausiai tiktų stipriai paspausti ranką. Norint išreikšti nuoširdumą arba atsisveikinant, abiem rankomis paspausti pašnekovo ranką, indžiu atžvilgiu geriausia būtų palaukti, kol moteris sveikindamasi pati paduos ranką. Jeigu ji rankos nepaduoda, atsakykite galvos linktelėjimu ir paprastu „Heilo”.
Indai nepratę sakyti „Labas rytas!”, „Labas vakaras!” ar „Viso labo!”, taip pat padėkos žodžių „Ačiū” ir „Dėkui” Viena iš priežasčių tai, kad jausmus, kuriuos išreikštų tie padėkos posakiai, indai išreiškia balso tonu ir kalbą lydinčiais gestais. Pavyzdžiui, nuolankusis namaste gali atstoti „Ačiū” arba „Iki greito pasimatymo!” — „Sudie!”
Tradiciniai sveikinimosi gestai labai reikšmingi. Hindai dažnu atveju žemai nusilenkia, paliečia savo pašnekovo kojų pėdas, paskui paliečia savo galvą.
Indams nepriimtina sveikinantis apkabinti priešingos lyties asmenį. Tos pat lyties žmonės gali viešoje vietoje susikibti rankomis arba apsikabinti, jeigu tai seni draugai, ilgai nesimatę arba ypatingomis progomis. Gali tą daryti ir religinėmis progomis, per Eid arba Holi šventes. Tuomet pirmiausia kaklu ir veidu prisiglaudžia prie draugo kairiojo peties, paskui prie dešiniojo, ir vėl prie kairiojo.

Leave a Comment