zodziu sandaros klaidos

ŽODŽIŲ SANDAROS KLAIDOS

KLAIDOS GALIMI KLAIDŲ TAISYMAI

Svetimi žodžių elementai:

• -arėja, -erėja- skolintinių daiktavardžių
elementai, pvz.:

batarėja

galanterėja

oranžerėja

• -avas, -ava- būdvardžių priesaga (ar

baigmuo), pvz.:

bordavas

dangavas

• -avoti- veiksmažodžių priesaga (ar
baigmuo), pvz.:

bėdavoti

dėkavoti

• Da-(neda)- priešdėlis, pvz.:

Pabėgti

dadėti

• -dėjas, -a- daiktavardžių elementas, pvz.:

Geradėjas

Niekadėjas

• -ikas- skolintinių mažybinės reikšmės
daiktavardžių priesaga, pvz.:

kubikas

pufikas

• -(in)yčia- daiktavardžių priesaga, pvz.:

Cukrinyčia

Druskinyčia

• -ka, -kė- priesagos (ar baigmenys):
a) bendrinių daiktavardžių, pvz.:

damkė

mergelka

razinka

b) asmenvardžių

Netaisyklingos darybos arba ne savo darybos reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais elementais:

• būdo prieveiksmiai su –(i)ai, padaryti:
a) iš būdvardžių su priesaga –inis,- inė, pvz.:

asmeniniai

besąlyginiai

dvasiniai

ekonominiai

principiniai

šimtaprocentiniai

tiesioginiai

tradiciniai

vidiniai

c) iš santykinių būdvardžių, turinčių
vienaskaitos vyriškosios giminės vardininko galūnę –is, o daugiskaitos naudininko –(i)ams (bejėgis ir paan.), pvz.:

bejausmiai

bejėgiai

beprasmiai

betiksliai

civiliai

dviprasmiai

vienintelis (galimas)

• daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas
darbo priemones ar tam tikras medžiagas, su priesagomis:
a) –ėjas, pvz.:

Atskiedėjas

Autopakrovėjas

Įkrovėjas

b) -ovas, pvz.:

Autoatsakovas

c) -tojas, pvz.:

Apšildytojas, apšiltintojas

aušintojas

balintojas

baltintojas

• Priesagos – inis,- inė būdvardžiai, padaryti
Iš veikėjus reiškiančių veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagas –ėjas, -tojas, pvz.:

Ganytojinis

Gydytojinis

Mokytojinis

• Būdvardžiai su priesaga –iškas, -iška
veikėjo prikaulsymui kokiai nors kategorijai, ypač tautybei, reikšti

• Veiksmažodžiai su priesagomis –inėti, –
dinėti ne kartotiniam, o tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti

Neteiktini sudurtinai žodžiai

• Asmenis reiškiantys priesagos –ietis, – ietė
žodžiai, padaryti iš dvižodžių ar keliarodžių gyvenamųjų, darbo vietų, įstaigų, įmonių ar organizacijų paavadinimų

• Sudurtinai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš
vieno ar kelių žodžių pradžios ir paskutinio viso žodžio, pvz.:

dietgydytojas

medssesuo

vetpunktas

vyrgydytojas

Baterija
Galanterija
Oranžerija

Bordinis, vyšninis, tamsiai raudonas
Dangiškas, dangaus spalvos, melsvas, žydras

Bėdoti, skųstis
Dėkoti

Pribėgti, nubėgti (iki ko nors) nepabėgo ( = nepribėgo, nenubėgo) iki finišo

Pridėti, (dar) įdėti: dadėk (= įdėk dar) kelis obuolius, kad kr

repšys būtų pilnas.

Geradarys
Niekdarys, nenaudėlsi, niekšas

Kubas, kubelis, kubiukas
Pufas, pufiukas, pamsas, pamsiukas

Cukrinė
druskinė

šakių (dama)
mergiotė, mergiška, mergiūkštė
razina, džiovinta vynuogė

Birutka (= Birutė, Birutėlė), Irka (= Irena, Irutė),

Asmeniškai
Besąlygiškai, be sąlygų, griežtai
Dvasiškai
Ekonomiškai
Iš pricipo
Šimtu procentų
Tiesiog(iai)
Tradiciškai, iš tradicijos, paagl tradiciją
Iš vidaus, vidumi
Išimtis: begaliniai

Bejausmiškai, be jausmo
Bejėgiškai
Beprasmiškai, be prasmės
Betiksliškai, be tikslo
Civiliškai
dviprasmiškai
vienintelis (galimas)
Pastaba. Prieveiksmius su –(i)ai daryti iš tokių kokybinių būdvardžių galima, pvz.: tylutėliai atsiduso, pusdykia pardavė, pakvailai atrodo, padalijo apylygiai.

Skiediklis
Automobilinis krautuvas
(akumuliatorius) (į)kroviklis

Atsakiklis

Šildytuvas, šiltalas
Aušalas, aušintuvas
Baliklis, balalas
Baltiklis, baltalas

Ganytojo, ganytojų (pvz., laiškas)
Gydytojo, gydytojų (pvz.; drabužiai)
Mokytojų (pvz., pasitarimas)

Pvz.: švediškieji (= švedų) sportininkai,
Turkiškieji grobikai (= turkų grobikai)
Rusiškieji mokslininkai (= rusų mokslininkai)

Pvz.: partrenkė mašina, kai pereidinėjau gatvę
(= ejau per agtvę). Trečią žaidimo minutę atrodė, kad jau pralaimėjome (= pralaimime, esame bepralaimį) rungtynes.

Pvz.: nauajvilnietis (= naujosios Vilnios gyventojas), vaiknamietis (= vaikų namų auklėtinis)

(gydytojas) dietologas
Medicinos sesuo, gailestingoji sesuo
Veterinarijos punktas
Vyriausiasis gydytojas, vyriausioji gydytoja

Leave a Comment