zodziu sandaros klaidos

ŽODŽIŲ SANDAROS KLAIDOS

KLAIDOS GALIMI KLAIDŲ TAISYMAI

Svetimi žodžių elementai:

• -arėja, -erėja- skolintinių daiktavardžių elementai, pvz.: batarėja galanterėja oranžerėja

• -avas, -ava- būdvardžių priesaga (ar baigmuo), pvz.: bordavas dangavas

• -avoti- veiksmažodžių priesaga (ar baigmuo), pvz.: bėdavoti dėkavoti

• Da-(neda)- priešdėlis, pvz.: Pabėgti

dadėti

• -dėjas, -a- daiktavardžių elementas, pvz.: Geradėjas Niekadėjas

• -ikas- skolintinių mažybinės reikšmėsdaiktavardžių priesaga, pvz.: kubikas pufikas

• -(in)yčia- daiktavardžių priesaga, pvz.: Cukrinyčia Druskinyčia

• -ka, -kė- priesagos (ar baigmenys):a) bendrinių daiktavardžių, pvz.: damkė mergelka razinka

b) asmenvardžių

Netaisyklingos darybos arba ne savo darybos reikšme vartojami žodžiai su lietuviškais elementais:

• būdo prieveiksmiai su –(i)ai, padaryti:a) iš būdvardžių su priesaga –inis,- inė, pvz.:

asmeniniai besąlyginiai dvasiniai ekonominiai principiniai šimtaprocentiniai tiesioginiai tradiciniai vidiniai

c) iš santykinių būdvardžių, turinčių vienaskaitos vyriškosios giminės vardininko galūnę –is, o daugiskaitos naudininko –(i)ams (bejėgis ir pan.), pvz.: bejausmiai bejėgiai beprasmiai betiksliai civiliai dviprasmiai vienintelis (galimas)

• daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas darbo priemones ar tam tikras medžiagas, su priesagomis:a) –ėjas, pvz.: Atskiedėjas Autopakrovėjas Įkrovėjas

b) -ovas, pvz.: Autoatsakovas

c) -tojas, pvz.: Apšildytojas, apšiltintojas aušintojas balintojas baltintojas

• Priesagos – inis,- inė būdvardžiai, padaryti Iš veikėjus reiškiančių veiksmažodinių daiktavardžių, turinčių priesagas –ėjas, -tojas, pvz.: Ganytojinis Gydytojinis Mokytojinis

• Būdvardžiai su priesaga –iškas, -iška veikėjo prikaulsymui kokiai nors kategorijai, ypač tautybei, reikšti

• Veiksmažodžiai su priesagomis –inėti, –dinėti ne kartotiniam, o tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti

Neteiktini sudurtinai žodžiai

• Asmenis reiškiantys priesagos –ietis, – ietė žodžiai, padaryti iš dvižodžių ar keliarodžių gyvenamųjų, darbo vietų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimų

• Sudurtinai sutrauktiniai žodžiai, sudaryti iš vieno ar kelių žodžių pradžios ir paskutinio viso žodžio, pvz.: dietgydytojas medssesuo vetpunktas vyrgydytojas

BaterijaGalanterijaOranžerija

Bordinis, vyšninis, tamsiai raudonasDangiškas, dangaus spalvos, melsvas, žydras

Bėdoti, skųstisDėkoti

Pribėgti, nubėgti (iki ko nors) nepabėgo ( = nepribėgo, nenubėgo) iki finišo

Pridėti, (dar) įdėti: dadėk (= įdėk dar) kelis obuolius, kad krepšys būtų pilnas.

GeradarysNiekdarys, nenaudėlsi, niekšas

Kubas, kubelis, kubiukasPufas, pufiukas, pamsas, pamsiukas

Cukrinėdruskinė

šakių (dama)mergiotė, mergiška, mergiūkštėrazina, džiovinta vynuogė

Birutka (= Birutė, Birutėlė), Irka (= Irena, Irutė),

AsmeniškaiBesąlygiškai, be sąlygų, griežtaiDvasiškaiEkonomiškaiIš pricipoŠimtu procentųTiesiog(iai)Tradiciškai, iš tradicijos, paagl tradicijąIš vidaus, vidumiIšimtis: begaliniai

Bejausmiškai, be jausmoBejėgiškaiBeprasmiškai, be prasmėsBetiksliškai, be tiksloCiviliškaidviprasmiškaivienintelis (galimas)Pastaba. Prieveiksmius su –(i)ai daryti iš tokių kokybinių būdvardžių galima, pvz.: tylutėliai atsiduso, pusdykia pardavė, pakvailai atrodo, padalijo apylygiai.

SkiediklisAutomobilinis krautuvas(akumuliatorius) (į)kroviklis

Atsakiklis

Šildytuvas, šiltalasAušalas, aušintuvasBaliklis, balalasBaltiklis, baltalas

Ganytojo, ganytojų (pvz., laiškas)Gydytojo, gydytojų (pvz.; drabužiai)Mokytojų (pvz., pasitarimas)

Pvz.: švediškieji (= švedų) sportininkai,Turkiškieji grobikai (= turkų grobikai)Rusiškieji mokslininkai (= rusų mokslininkai)

Pvz.: partrenkė mašina, kai pereidinėjau gatvę(= ejau per agtvę). Trečią žaidimo minutę atrodė, kad jau pralaimėjome (= pralaimime, esame bepralaimį) rungtynes.

Pvz.: nauajvilnietis (= naujosios Vilnios gyventojas), vaiknamietis (= vaikų namų auklėtinis)

(gydytojas) dietologasMedicinos sesuo, gailestingoji sesuoVeterinarijos punktasVyriausiasis gydytojas, vyriausioji gydytoja