Žydų žudynės VII forte.

Žydų žudynės VII forte

Žydų žudynės VII forte.

Prasidėjus Antro Pasaulinio karo veiksmams Lietuvos teritorijoje, Vermachto kariuomenės daliniai fortų nesusidomėjo – Kaune buvo pakankamas skaičius gerų kareivinių. VII fortas, išsidėstęs arčiausiai Kauno centro, liko Vermachto kariuomenės nenaudojamas, galbūt dėl to būtent jį pasirinko SS operatyvinio būrio vadas oberšturmfiureris Erich Ehrlinger, kuris Kaune buvo atsakingas už masinius žydų areštus ir žudynes.

Pirmoji Kaune žydų koncentracijos stovykla buvo įkurta VII forte 1941 metų liepos 1 dieną, t.y. vos praėjus savaitei po  Kauno okupacijos. Vokiečių saugumo policijos K. Jagerio ataskaitose nedviprasmiškai nurodoma, kad jo įsakymu pagalbiniai policijos daliniai VII forte kalino ir naikino žydų tautybės kauniečius.

1941 metų liepos 4 d. forte buvo sušaudyti 463 žydai, liepos 6 d. – 2514 žydai. Po šių žudynių forte dar buvo likę 1500  žydų, kurių likimas buvo tragiškasJiebuvo šaudomi nepriklausomai nuo savo lyties,amžiaus ar socialinės padeties.

Masinių žudynių faktas VII forte įrodomas ne tik archyviniais dokumentais, bet ir liudininkų parodymais. Vermachto kariuomenės medicininės tarnybos karininkas, 1941 metų vasarą gyvenantis šalia VII forto, paliko tokius atsiminimus:

(Iš angl. Kalbos vertė D.M.Piraitytė)

1.Apie 150m nuo mano buto buvo fortas. Pagal žemėlapį,manau tai būtu buvęs Vll fortas, tačiau dar iki dabar buvau įsitikinęs ,kad buvo tik vienas fortas Kovne. Nuo mūsų namų,aš ir mano draugai naktį išgirdome šūvius. Rytą ir dar kitą dieną ,mes su bičiuliu užlipome pylimu ir pamatėme minia ginkluotu SS ar SD vyrų.

Visi ginkluoti vyrai buvo Vokiečiai, nebuvo nei vieno Lietuvio. Tuo metu vienas technikos inspektorius pradėjo mus fotografuoti. Tuo metu negirdėjome jokių šūvių dieną, mes girdėjome iš kitų ,kad šaudo tik naktį. Tuo metu – dieną, vyrai,moterys ir vaikai kaip aš pastebėjau visi žydai , buvo gabenami į mūsų fortą iš viso Kovno.

Kūnai buvo metami į kraterį ,kuris kaip spėju buvo 15m diametro ir 3-4 metrų gylio, Visi kūnai buvo maskuojami chloride kalkėmis.Kiti sakydavo ,kad patys žydai turėdavo paskutinius kūnus užkasti smėliu. Aš kartą pats buvau nuėjęs iki tų kraterių ,bet nieko nemačiau ,nes kūnai buvo užkapstyti smėliu.

Kai tik jie įsibrovė į mūsų stovyklą,aš spėjau užsidėti tik švarką, kai paklausiau dėl daugiau drabužių,jie atsakė,kad man žydui jau nebus svarbu drabužiai, tada moterį bandžiusią apsirenkti pastūmė vienas SS karininkas. Kai aš pasakoju savo kolegoms apie visa tai jie būna pašiurpe,kaip ir aš. Tačiau aš nieko negalėjau padaryti prieš karininkus,nes jie buvo žiaurūs. Tada aš spėjau dar pamatyti 2000 žydų ,įvairaus amžiaus ir lyties, kurie buvo ruošiami šaudymams.