vergilijus

Turinys

Įvadas 3
Vergilijus 4
Poeto išsilavinimas 4
Mecenato įtaka Vergilijaus kūrybai 4
“Bukolikos” 4
“Georgikos” 5
Nemirtingumą poetui suteikusi “Eneida” 5
Vergilijaus kūrybos įtaka vėlesnei literatūrai 6
Išvados 7
Naudota literatūra 8Įvadas
Šis referatas apie vieną garsiausių romėnų poetą – Vergilijų. Vergilijus parašė garsiąją “Eneidą”, “Bukolikas”, “Georgikas”. Vergilijus savo kūrybą pradėjo rašydamas eilėraščius, jį išgarsino pastoralinė poezija, kurią sudarė 10 eilėraščių parašytų hegzametru (rinkinys “Bukolikos”).
Perskaitė referata sužinosite kas buvo Vergilijus, trumpai susipažinsite su garsiausių jo kūrinių motyvais. Sužinosite kokią įtaką padarė Mecenato būrelis jo kūrybai ir kokią įtaką pas Vergilijus turėjo vėlesnių laikų literatūrai.Vergilijus
Nacionalio romėnų epo kūrėjas. Tikras vardas Publijus Vergilijus Maro. Gimė 70 m.pr.Kr. spalio 15 dieną Andų kaime prie Mantujos. Visą savo gyvenimą pašventė poezijai. Garsiausi kūriniai ir rinkiniai: “Mažmožiai”/”Niekniekiai”/, “Bukolikos”, “Georgikas”, “Eneida”. Griždamas iš kelionės po Graikiją mirė 19 m.pr.Kr. rugsėjo 21 dieną Brundisiume, buvo palaidotas Neapolyje.Poeto išsilavinimas
Mokėsi Mediolane (dabar Milane) ir Romoje. Linko į filosofiją. Vergilijus įgijo puikų išsilavinimą visose to meto mokslo srityse.Mecenato įtaka Vergilijaus kūrybai
Patekęs į Mecenato (žmogus gyvenęs Romoje ir puikiai mokėjęs atrasti naujų literatūros talentų bei suburti intelektualų burelį aplink save. Tokiu nesavanaudišku literatų skatinimu jis padarė savo vardą nemirtingu) būrelį ir šio paskatintas 37-29 m.pr.Kr. sukūrė poemą apie žemės ūkio darbus “Georgikos” ir po to 11 metų iki pat mirties rašė “Eneidą” pelniusią didžiausią šlovę poetui.“Bukolikos”
Eklogų rinkinys pavadintas “Bukolikos”. Teokrito idilių pavyzdžiu jose vaizduojamas Italijos ir Sicilijos piemenų gyvenimas. Rinkinys, buvo paskelbtas 39 m.pr.Kr. Jo veikėjai piemenys gyvena sąlygiškame, giedrame, idiliškame, Arkada pavadintame pausaulyje. Tai 10 eilėraščių rinkinys, kurie parašyti hegzametru. Į bukolikų vaizdelius įausta daugybė užuominų apie žinomus asmenis ar reikšmingesnius tų laikų įvykius. Ši knyga fiksuoja naujos poetinės kalbos atsiradimą.“Georgikos”
“Georgikos” laikomos poeto šedevru ir priklauso meniškai brandžiausiems romos literatūros veikalams. Didaktinė poema apie žemės ūkį nuoširdžiai, skoningais palyginimais ir gražiais epizodais vaizduoja žemdirbystę, sodininkystę, gyvulininkystę bei bitininkystę, siekia atgaivinti gimtosios žemės ir supoetinto valstiečių kasdieninio darbo džiaugsmą, atskleidžia gamtos harmoniją, kaimiečių darbą, kaip kiekvienos žmogiškosios kultūros simbolį, nepriklausomą nuo madų valstietišką gyvenseną ir kartu yra valstiečio kasdienybės romėniškumo apoteozė.Nemirtingumą poetui suteikusi “Eneida”
“Eneida” tai tautinis romėnų epas, išoriniu požiūriu glaudžiai susijęs su Homero poemomis ir apdainuojantis Enėjo klajones ir trojėnų kovas siekiant užimti Lacijų, poemos kompozicija lyg ir atkartoja “Odisėja” ir “Iliadą”: I – IV knygos pasakoja apie Enėjo klajones iš sugriauto gimtojo Trojos miesto iki Italijos pakrančių, VII – XII knygos vaizduoja kovas Lacijuje. Didvyris čia taip pat pasakoja atsiminimus apie ankstesnius išgyvenimus (II ir III knygos), susitinka su Dione Kartaginoje, nusileidžia į požemio pasaulį (VI knyga; Nekyia); vėliau vyksta permainingos kovos Lacijuje iki pat didžiojo priešo Turno Žūties.
Romos praeitis čia parodyta kaip Vergilijaus laikų idealas, o tai visai atitiko imperatoriaus Augusto siekius. Puikus senovės herojų pavyzdys turėjo sutvirtinti tikėjimą dievais bei išmintinga visavalde apvaizda ir pamokyti dorybingesnių pažiūrų. Ši religinė ir tautinė tendencija, dramatiškas veiksmas, subtili psichologinė motyvacija ir istorijos vyksmo sudvasinimas, o taip pat brandus kalbos ir eiliavimo menas yra neginčijama Vergilijaus kūrybos savybė. Šis kūrinys niekada nebuvo baigas tai paskutinis Vergilijaus kūrinys – dvylikos tomų heroinė poema parašyta hegzametru.Vergilijaus kūrybos įtaka vėlesnei literatūrai
Viduramžiai ir renesansas laikė Vergilijų visų laikų didžiausių poetu. Jis buvo garbinamas net kaip burtininkas, o iš jo eilių buvo pranašaujama. Savo kūriniais, ypač “Eneida”, ilgai laikyta absoliučiu klasikiniu epu, Vergilijus turėjo neabejotiną įtaką pasaulinės literatūros raidai,o pirmiausiai romėniškųjų tautų poezijai (Dante).Išvados
Rašydama referata sužinojau kas yra aprašoma garsiame Vergilijaus kūrinyje “Eneida”, kas yra aprašoma ir kituose kūriniuose – “Bukolikose” bei “Georgikose”. Sužinojau kas yra Enėjas, kokius kūrinius parašė Vergilijus ir labai daug įdomių faktų iš Vergilijaus gyvenimo. Sužinojau kaip jis susipažino su garsiuoju imperatoriumi Oktavianu Augustu. Buvo įdomu rašyti referata šia tema.Naudota literatūra
 Antikos žinynas, alma littera, Vilnius 1998
 Dilytė D. Amžinoji Roma, Lietus, Vilnius 1998
 Kanbay F. 1000 pasaulio įžimybių, TYRAI, Kaunas 2000
 Morozovaitė R. Asmenybės istorijos pamokose, VAGA, Vilnius 2000

KAUNO RAJONO PILIUONOS VIDURINĖ MOKYKLA

XI klasės mokinės —– ————-

Istorijos referatas

Tema:

Tikrino: istorijos mok.
Lina Baliūkevičienė

Piliuona 2005