Stasys Paska-gyvenimas ir darbai

Aktorius Stasys Paska

Stasiui Paskai teatras buvo gyvenimo prasmė. Teatro svajonę aktorius puoselėjo iš vaikystės, jaunystės, bet kelias nebuvo lengvas ir rožėmis klotas.

Aktorius Stasys Paska gimė 1920 m. spalio 24 d. Radviliškio mieste, darbininkų šeimoje. 1937 m. baigė Radviliškio progimnaziją. Baigti gimnazijai trūko lėšų, o ir mokslams gabumų nebuvo. Todėl dirbo kuro sandėlyje, mokėsi siuvėjo amato, vaidino megėjų rateliuose. Buvo įstojęs į konservatoriją, į operos chorą, tačiau dainininku netapo. 1940 m. S. Paska įstojo į besikuriančio Panevėžio teatro studiją, tapo režisieriaus Juozo Miltinio mokiniu, vėliau aktoriumi.

— Atėjau į Panevėžį suu kuprine. Daugiau nieko nereikėjo. Tik blogo tegul niekas nedaro, galvojau, o gera aš pats čia pasidarysiu. Kad tik gerai prasidėtų: baigtis turbūt gerai negali.
Jau kelio pradžioje jis gavo savo mokytojo teigiamą įvertinimą, tačiau dirbti čia teko daug, kruopščiai ir įtemptai. Nuo ryto iki vakaro nejaučiant nuovargio tekdavo sėdėti ir klausytis J. Miltinio paskaitų, dalyvauti visuose užsiėmimuose, išmokti branginti laiką, vertinti teatro nesėkmes ir laimėjimus, kaip savo liūdesį ir džiaugsmus, pajusti darbo drausmės galią. Tas darbas ir vedė prie ribos, nuuo kurios prasideda tikrasis menas.
Pirmoji premjera teatre — N. Pogodino pjesė „Sidabriniame slėnyje“, kurioje S. Paska vaidino raudonarmietį Solonkiną.
Susipažinęs su teatro meno pradmenimis ir įgijęs vertingos patirties 1945 m. aktorius persikėle dirbti į Telšių dramos teatrą. Čia jis daug pasimokė iš režisieriaus R. Ju

uknevičiaus. Su dėkingumu ir pagalba S. Paska žvelgė į šį režisierių, daug dėmesio skyrusį teatro kūribinei atmosferai palaikyti. Telšiuose aktorius sukuria įsimintinus vaidmenis — Ževakiną N. Gogolio „Vedybose“ ir Leonidą A. Ostrovskio pjesėje „Augintinė“. Pastarąjį vaidmenį, kuris buvo vienas geriausių iš tuo metu sukurtų S. Paskos personažų, kritika tada ypač gerai įvertino, lygindama jį su Maskvos ir kitų geriausių šalies teatrų aktorių darbais.

Nuo 1949 m. dirba Šiaulių dramos teatro aktoriumi. Šiame teatre aktorius praleido daug laiko. Kartu su kolegomis ne tik repetavo, bet ir remontavo labai apleistas patalpas. S. Paska įdėjo daug pastangų kol teatras sulaukė savo renesanso. Būtent tada buvo suvaidinti patys mėgstamiausi aktoriaus vaidmenys: Platonas Krečeta, Astravas, daktaras Ranka. Aktoriui , kuriančiam vaidmenį pats svarbiausias uždavinys įtikinti žiūrovą. Kūrybinėje S. Paskos biografijoje vis daažniau atsirasdavo personažų, kurių mintys ir darbai gal ir netiesiogiai, bet buvo susiję su V.Lenino idėjomis. 1967m. Pastatytoje M. Šatrovo pjesėje ,,Liepos šeštoji“ , aktorius vaidino Leniną. S.Paskos manieros ir temperamentas puikiai atspindėjo garsųjį politiką. L. Zorino pjesėje ,,Amžinasis šaltinis‘‘ aktoriui ir vėl patikėtas Lenino vaidmuo.

1956-1958 metais teatro studijoje dėstė aktorinį meistriškumą — ramiai, taktiškai, geranoriškai, su filosofiniais pamąstymais. Nuo 1961 m. S. Paska savo talentą demonstravo kine. B.Sruogos „Pajūrio kurortas”; P.Vaičiūno „Prisikėlimas‘‘, A. Parnio „Afroditės sala“ .S. Paska suvaidino virš 200vaidmenų teatro scenoje, iš

š kurių 87 stambūs darbai.

S. Paska buvo labai atsidavęs savo darbui , todėl retai kalbėjo apie asmeninį gyvenimą.Jo žmona, Ieva Gurinaitė — Paskienė, taip pat aktorė, tačiau jų keliai teatre susidurdavo retai. S. Paskai šeimos rūpesčiai buvo svetimi, jis gyveno teatru.. Tačiau žmogus jis buvo dosnus ir nuoširdus, nevertinantis pinigų ir materialių vertybių. Jo dukra, Audronė Paskaitė, norėjo sekti tėvo pėdomis, bet jis to jai neleido.Ji vertino tėvą kaip menininką, žmogų, sugebanti savo vaidyba pakerėti žiūrovų širdis, tačiau šeimoje jai trūko jo dėmesio. Be to, ji labai išgyveno dėl tėvo trumpų meilės romanų.

S. Paska aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo renkamas dramos teatro partinės organizacijos sekretoriumi, profsąjungos vietos komiteto nariu, daug dirbo su jaunaisiais aktoriais. 1970 m. Už didelius nuopelnus vystant lietuvių tarybinio teatro meną ,S. Paskai suteiktas Lietuvos TSR liaudies artisto vardas.

S. Paskos noras pirmauti, padaryti daugiau nei žmogaus galimybės leidžia, stebino ne viena jo kolega ar mokinį. Didelė kūrybinė įtampa, gyvenimo būdas alino organizmą, todėl aktoriaus sveikata pablogėjo, ištiko du infarktai.

Aktorius Stasys Paska mirė 1981 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose.

Leave a Comment