Romos imperijos monetos

Turinys:
1.romos imperijos monetu istorija
2.pagrindiniai monetu zymejimai

Romos imperijos monetos (imperijos epocha – 30-27 metai prieš Kristaus g. – 476 metai). Nuo Augusto Oktaviano (30-27 m. prieš Kristaus g. – 14 m. po Kristaus) iki 476 metų, kai paskutinysis Romos imperatorius Romulas Augustulas atsisakė sosto, Romos imperiją valdė 75 imperatoriai. Visi jie, o dažnai ir šeimos nariai, įamžinti monetose. Imperijos laikų piniginė sistema sukurta valdant Augustui Oktavianui. Imperijos laikais kaldintos auksinės, sidabrinės ir bronzinės monetos: I-II amžiuose auksinės ir sidabrinės monetos daugiausia kaldintos pačioje Romoje, o II ir III amžių sandūroje jo

o
os kaldintos ir Rytų monetų kalyklose.
Pirmasis romėnas, įamžintas monetose buvo Julijus Cezaris. Jo laikais pirmą kartą buvo nukaldinta ir auksinių monetų – aurensų, tačiau Respublikos laikais tokie pinigai buvo kaldinami tik ypatingomis progomis. Vėlyvojoje Respublikoje monetose imta vaizduoti istorinius įvykius, žymesnius politinius veikėjus.
Ankstyvaisiais Romos imperijos laikais buvo kaldinamos 1) auksinės monetos (aurensas ir kvinarijus), 2) sidabrinės monetos (denaras, kvinarijus), bronzinės monetos (sestercijus, dupondijus, semis ir kvadrantas).
Buvo priimti tokie monetų vertės santykiai:
1 aurensas = 25 denarai = 100 sestercijų = 200 dupondijų = 400 asų = 800 semių = 1600 kvadrantų
1 denaras = 4 sestercijai = 8 dupondijai = 16 asų = 32 semiai = 64 kvadrantai
1 sestercijus (27,28 g) =
2 dupondijai = 4 asai = 8 semiai = 16 kvadrantų
Beveik visų Romos imperijos monetų averse pavaizduotas valdančiojo valdovo profilis (III amžiaus pabaigoje imta vaizduoti valdovo biustą – dažnai su šarvais) arba imperatoriaus šeimos narių (dažniausiai žmonų) portretai, įrašomas valdovo vardas ir titulai. Reverse būdavo įvairių romėnų dievybių at
t
tvaizdai, istorinių, kultūrinių įvykių ar kasdienio gyvenimo scenos.
Averso legendoje dažniausiai žymimi valdančiojo asmens titulai (kartais jie tęsiami ir reverse), pareigos, garbės titulai, nurodantys įveiktus priešus. Žemiau pateikiamas platesnis averse legendoje randamų įrašų sąrašas.
Dažniausi titulai:
1. IMPERATOR 2. AVGVSTVS 3. PIVS 4. FELIX
5. PATER 6. PATRIAE 7. PONTIFEX 8. MAXIMVS
Monetoje būna užšifruota, kelintą kartą imperatorius perrinktas konsulu (sutrumpinimas COS ir skaičius), kelintą kartą išrinktas tribūnu (sutrumpinimas TR P ir skaičius)
Garbės titulai:
1. GERMANICVS 2. DACICVS
Ilgos legendos su titulais yra būdingiausios I-II amžiams, vėlyvosios imperijos epochoje vietoje IMP CAES AVG naudojamas titulas DN – Dominus noster (mūsų valdovas). Imperatorių galvos dažniausiai puoštos laurų vainiku, kartais (pomirtinio kalimo monetose) ir be jo. Taip pat galvas dabino spinduline karūna. Monetų reversai įvairūs. Juose vaizduotos įvairios personifikacijos kartu su atributika ir įvairiomis legendomis; karo dievas Marsas, pergalės deivė Vi
i
iktorija, legionų vėliavos (ant proginių monetų, skirtų pergalėms paminėti); architektūros paminklai (Koliziejus, Trajano kolona). Pomirtinio kalimo monetose dažnai yra legenda DIVVS, DIVA, reverse – CONSECRATIO
Literatura
1.z.duksa Monetos pasakoje
2.Romos numizmatika
.3 Tarybine enciklopedija