Fidelis Kastro

Fidelis Kastro

Fidelio senelė jam išpranašavo didingą ateitį

Alina ( F.Kastro nesantuokinė duktė ) “Echo planety” korespondentui Meksikoje papasakojo :– Formaliai esu tikrai nesantuokinė Kastro duktė. Bet mažai kas žino , kad ir jis – pavainikis sūnus. Ši istorija nenusileidžia tėvo draugo – rašytojo Gabrielio Garsijos Markeso – kūrinių siužetams. Spręskite patys : nelabai vykęs turkas Franciskas Rusas , kilęs iš surusėjusios žydų šeimos , ieškodamas laimės, iš Stambulo persikrausto į kitą pusę vandenyno ir Kuboje suranda draugę Domingą –keistą moterį ( tai teigė jos amžininkai ), apie kurią taip pat buvo kalbama, jog ji susijusi su šėtonu. Franciskas ir Dominga susilaukė trijų dukterų. Jauniausioji Lina buvo gražiausia, bet savotiško būdo. Skurdas vijo šeimą į salos rytus, kur ji susidūrė su dideliu žemvaldžiu, išeiviu iš Ispanijos Galisijos provincijos Ancheliu Kastro. Dominga – nereikia jos smerkti, už tai ; laikai ir papročiai buvo kitokie – iš nevilties mainais už prieglobstį pasiūlė žemvaldžiui pasirinkti į suguloves (slapta nuo žmonos) bet kurią dukterį. Anchelis Kastro pasirinko Liną. Nesantuokiniai pono Anchelio ir Linos vaikai pasipylė kaip iš gausybės rago. Trečias iš eilės po Liūto žvaigždynu gimė Fidelis. “Burtininkė” Dominga, gimus anūkui, pasak jos amžininkų, ilgai tyrinėjo žvaigždžių padėtį, tris kartus pabučiavo žemę ir paskelbė , kad naujagimis bus vienintelis iš sūnų , kuriam labai pasiseks gyvenime – išgarsės pasaulyje. Tiesa, iš pradžių Fidelis, kaip ir kiti nesantuokiniai broliai bei seserys , gyveno su motina vargingoje lūšnelėje plačių tėvo valdų pakraštyje. Fideliui į pradžios mokyklą tekdavo eiti kelis kilometrus. Bėgo laikas… Tik po kelerių metų donas Anchelis nusprendė išsiskirti su žmona Lidija. Lina, pakerėjusi širdį , tapo jo žmona. Jis pripažino savais visus jos vaikus , kurių gyvenimas staigiai pasikeitė : jiems atsivėrė geriausių Kubos mokyklų ir koledžų durys. Fidelį pasiuntė mokytis į prestižinį jėzuitų koledžą kuris suformavo būsimojo Kubos lyderio charakterį ir pasaulėžiūrą.

…Bėgo metai, ir Fidelis atėjęs į valdžią, atsidūrė tokioje pikantiškoje situacijoje, kaip ir jo tėvas. Tai atsitiko tuomet kai pasauly išvydo Alina. Alina Revuelta pasakoja, jog nebaigęs teisės mokslų tėvas iš pradžių pabandė jėgas komercijoje . Ant namo stogo augino viščiukus, prekiavo kioskelyje. Nieko iš to neišėjo. Bet vedė sekmingai. Savo likimą susiejo su tuometinio Kubos vidaus reikalų ministro dukterečia – Mirta Dias Balart. Netrukus gimė Fidelitas – vienintelis iš aštuonių Fidelio Kastro vaikų, kurį diktatorius pripažino oficialiai. Jis užima gan aukštą padėtį Kubos hierarchijoje – atsakingas už atominės energetikos sukūrimą. Pradėjęs politinę veiklą, Fidelis su ištekėjusia aristikrate Nati Revuelta. Tarp jų prasidėjo audringa romanas. Mano tėvai pirmą kartą susitiko neįprastomis aplinkybėmis. Po netikėtos ir Iki galo neišaiškintosOrtodoksų partijos , kuriai abu priklausė, lyderio savižudybės, nors jie nebuvo iki tol pažįstami , ji pasikvietė jį į namus. Pradedantys politikai ketino aptarti partijos ateitį, bet tą vakarą jie turbūt mažai politikavo… Mano motina tada galutinai pateko į tėvo įtaką. Mama , galbūt, ir pati to nenprėdama įsitraukė į pogrindinę veiklą , kurią pradėjo Fidelis Kastro , paskelbęs karą Batistos diktatūrai. Kai nebūdavo vyro , motinos namuose šeimyninkaudavo pogrindininkai. Jie čia kūrė diversijų planus. Motina pardavė visas savo brangenybes , kad nupirktų jiem ginklų. Monkados kareivių šturmas nepavyko. Motinos mylimasis pateko už grotų. Fidelis Kastro iš kalėjimo rašė meilės laiškus tiek žmonai, tiek mano motinai. Jie kartais būdavo visiškai vienodi. Kartą kalėjimo cenzorius, perskaitęs laiškus, supainiojo vokus. Po to tėvas su Mirta galutinai išsiskyrė. Šios ir kitos Fidelio Kastro gyvenimo detales Kuboje kruopščiai slepiamos nuo visuomenės. Alina “Echo planety” kotespondentui parodė nuotrauką , kurioje ji užfiksuota su Kubos lyderiu. Jis buvo prieš 16-metės Alinos santuoką su 32 metų kontržvalgybininku Joju. Nepaisanto vestuvėms tėvas iš anksto atsiuntė dėžę romo ir butelį viskio , kurį jis labai mėgsta. Vestuvėse dalyvavo tik išrinktieji. Iškilmių metu tėvas Alinai pasakė :”Niekada nebūk gera kitiems vyrams , mėginsi skirtis – neskambink”.
Fidelis Kastro buvo tikras aiškiaregis. Netrukus jau Alina gyveno su kariškiu , kariavusiu Angoloje. Trečias iš eilės vyras buvo baleto šokėjas. Jiems gimė duktė Mimin, kuriai jau 19. Vėliau , kai motina pabėgo į JAV , ji kartu su tėvu taip pat perbėgo ten. Fidelis buvo įtūžęs , bet duktės neišsižadėjo. Kartais pasiųsdavo dovanų . Vieną sykį pasiuntė šaldytą kalakutą , prie kurio buvo prikabinta Kubos vadovo vizitinė kortelė. Duktė ir anksčiau iš jo gaudavo orginalių dovanų. Kartą iš kelionės po Sovietų Sąjungą jis parvežė lokį, vardu Baikalas. Tiesa, jį netrukus teko atiduoti į zoologijos sodą. Alina iš Kubos pabėgo 1993 metais. Tai buvo nelengva . Teko parengti ištisą operaciją , kurios viršūnė buvo vos ne cirko vaidinimas aerouoste . Iš pradžių draugai ispanai į Alinos pasą įklijavo nuotrauką bendraamžės – turistės iš Apeninų, kuri sutiko padėti ir dėl to “pavėluoti” į reisą Madrido kryptimi . Draugės bute Alina pasidarė , pasak jos , “siabingą makiažą” . Išėjusi per kiemą į gatvę sėdo į taksi. Vairuotojas už gerą užmokestį apsiėmė nuvežti iki pat muitinės kontrolės posto. Jų pasirodymas aerouoste sukėlė susidomėjimą. Priekyje bėgo taksistas rėkdamas: “Psiskubinkit, pavėluosit į reisą į Madridą ! “ Paskui turseno prisipudravusi ir prisikvėpinusi senjora, nuo kurios iš labai toli sklido “Šanel-5” kvapas. Šių brangių kvepalų kubiečiai neturi už ką nusipirkti. Todėl Kubos muitininkai ir pasieniečiai visai neabejojo , kad į lėktuvą skuba turtinga turistė iš užsienio. Bet jie suklydo , Alina juos pergudravo…

Kuba neigia pranešimus apie tariamą F.Kastro ligą

Anot 34 metų šiuo metu Kosta Rikoje gyvenančios medikės , Kubos lyderis pernai ligoninėje turėjo būti migdomas beveik iki komos būklės , kai dėl pakilusio kraujo spaudimo jam grėsė galvos smegenų insultas.

Pernai spalį (1994 m.) dėl smarkiai pakilusio kraujo spaudimo F.Kastras ligoninėje gydės daugiau kaip savaitę . Pernai dėl kitų susirgimų jis buvo hospitalizuotas dar du kartus . “F.Kastras buvo buvo per daug aktyvus ir turėjo būti visiškai užmigdytas”, – laikraščiui teigė gydytoja E.Truchiljo. Balandžio mėnesį išvykusi į Kostą Riką , anksčiau gydytoja dirbo Havanos privilegijuotame medicinos chirurgijos tyrimų centre. “Jie buvo priversti jį nuslopinti beveik iki komos būklės, nes jis visą laiką įsakinėjo jį supusiems žmonėms ir uždavinėjo klausimus, – teigė gydytoja. – Jis įsakinėjo net gydytojams. Toks jau jis yra . Jis vadovas.” Žinios apie Kubos vadovo sveikatą yra valstybės paslaptis, tačiau jau daugelį metų komunistų kontroliuojamoje saloje ir užsienyje sklando gandai apie įvaires ligas.

Labiausiai saugomas politikas visame pasaulyje

Fidelis Kastro – vienas iš labiausiai saugomų politikų pasaulyje. Jo saugumu rūpinasi tūkstančiai žmonių , išskirtytų po visą šalį. Žinoma , jog jis su savo sargybiniais žaidžia beisbolą , o kai maudosi ir plaukioja jūroje , jį lydį 122 narai. Kubos visuomenė nustebo , kai buvo paskelbta , jog Fidelis turi 32 iš valstybės lėšų pastatytus namus , kurie išmetyti po visą salą. Havanoje jam priklauso trys namai ir dvi požeminės slėptuvės , kuriose vyriausiasis vadas gali pasislepti su 57 generolų palyda. Jaunesnysis Fidelio brolis Raulis pavaduoja jį visose srityse . Fidelis niekada nevažiuoja su Rauliu tuo pačiu automobiliu , nesjrenda tuo pačiu lėktuvu , nenakvoja tame pačiame viešbutyje ir apskritai beveik nesirodo su broliu viešose vietose.

Pasikėsinimai nužudyti Fidelį Kastro nepavyko

Kubos revoliucija Vašingtonuibuvo tarsi krislas akyje, todėl Centrinės Žvalgybos valdyba rengė planus likviduoti jos vadą. Tai liudija JAV Senato komisijos , tyrusios tuos planus , pranešimas. Komisija pateikė įrodymų , kad 1960-1965 m. į Fidelį Kastro buvo kėsintasi aštuonis kartus . Bandyta į Kubą pasiųsti sąmokslininkų , nuo toliašaudžių šautuvų iki nuodingų tablečių ir kitokių sunkiai įsivaizduojamų pražūtingų priemonių. Vienas iš tokių buvo išpurkšti nuodingomis cheminėmis dujomis televizijos studiją , kurioje turėjo sakyti kalbą F.Kastro. Tlevizijos studijoje dar mėginta padėti nuodingomis medžiagomis impregnuotų cigarų dėžutę tikintis , jog Fidelis, prieš pradėdamas kalbėti , norės vieną iš jų surukyti . Dar vienas planas buvo įberti į batus miltelių , nuo kurių iškrenta plaukai . Tai turėjo būti padaryta vienos jo kelionės į užsienį metu, bet Fidelis kelionę atšaukė.

Taip pat Fideliui turėjo būti įteikti jo mėgstami cigarai , impregnuoti tokiais stipriais nuodais , jog vos palietęs cigarą lūpomis būtų kritęs negyvas. Nepavyko Fideliui įduoti tablečių, nuo kurių jis po dviejų trijų dienų būtų nukeliavęs į kapus, o mirties priežastis nebūtų nustatyta ir po skrodimo. Nepavyko ir planas padėti miną toje vietoje kur Fidelis žūklauja po vandeniu. Neatliko užduoties ir naro skafandras , kurį apsivilkęs Fidelis turėjo susirgti chroniška odos liga, ir kvėpavimo aparatas su tuberkuliozes bacilomis. Dar vienos priemonės ketinta imtis prieš Kubos revoliucijos vadą – tušinuko su nepaprastai plona švikšto adata, kurios dūrio auka nebūtų pajutusi. Tačiau nė vienas iš tų planų nebuvo realizuotas – Fidelis Kastro tebegyvena.

Kastro išlikimo inkstinktas

Dabar , po keturių dešimtmečių , Kubos diktatorius demonstruoja savo nepalenkiamą savybę : klaikų valdžios ir išlikimo inkstinktą . Kastro ignoruoja kiekvieną iššūkį savo valdžiai: nuo “Kiaulių įlankos” įsiveržimo ir kitų CŽV inspiruotų sąmokslų iki Jungtinių Valstijų prekybos embargo bei svarbiausios Kubos sąjungininkės Sovietų Sąjungos žlugimo. Kaip vienas iš ilgiausiai valdžiusių politikų – ir vienas iš keturių komunistų, išlikusių valdžioje iki šiol – jis apkartino devinių JAV prezidentų gyvenimą . 72 metų Kastro akivaizdžiai sensta . Jo barzda žila , skruostai įdubę, rankos virpa. Tačiau Kastro savo rankose dar niekad taip tvirtai nelaikė valdžios valdžių , ir, regis dar neskuba pasitraukti , “kai ateina laikas”. Stebisi net daugelis kubiečių : kas dar liko iš revoliucijos , išskyrus jos vado inkstinktą išlikti valdžios viršūnėje ?

Remtąsi literatūra : Lietuvos Aidas (1999.01.16) “Kastro išlikimo inkstinktas” Lietuvos rytas (1995.02.04) “Labiausiai saugomas politikasvisame pasaulyje” Respublika ( 1998.07.22) “Kuba neigia pranešimus apie tariamą F.Kastro ligą” Kauno diena (1997.09.10) “Fidelio senelė jam išpranašavo didingą ateitį”