Europos sajunga

Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija, siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. 1999 metų ES biudžetas siekia 86 350.4 mln. eurų, arba 362 671.68 mln. litų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje. Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas yra sukurti kuo “glaudesnę Europos tautų sąjungą, kurioje sprendimai yra priimami kuo arčiau pi iliečio”.ES Valstybės narės – tai valstybės, pasirašiusios Europos bendrijų steigimo ir Europos Sąjungos sutartis.
Europos Sąjungos plėtra yra istorinė galimybė taikiai suvienyti dešimtmečius buvusią susiskaldžiusią ir konfliktavusią Europą. Plėtra leis ES stabilumą ir gerovę įdiegti didesnėje valstybių grupėje, konsoliduodama nuo 1989 m. Vidurio ir Rytų Europos valstybėse vykusius politinius bei ekonominius pokyčius.
Didindama šių valstybių stabilumą ir saugumą, ES praplės galimybes stiprėti taikai ir kilti gerovei. Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių užtikrinant taiką, saugumą ir laisvę stipri ir vieninga Europa yra svarbi ka aip niekad.
Narystė Europos Sąjungoje užtikrina aukšto lygio standartus įvairiose srityse, tokiose kaip aplinkosauga, sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir sauga darbe.
Būdamas Europos Sąjungos piliečiu kiekvienas Lietuvos pilietis turės teisę keliauti, dirbti (po tam tikrų pereinamųjų laikotarpių), studijuoti ir gyventi be

et kurioje valstybėje narėje, įskaitant teisę pradėti verslą visose valstybėse narėse bei teisę naudotis socialinės apsaugos garantijomis. Visi Lietuvos piliečiai galės per vietinius, savivaldybių ir Europos Parlamento rinkimus balsuoti valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, ir net turės teisę kelti savo kandidatūrą per vietinius ir Europos Parlamento rinkimus. Visiems ES gyventojams turi būti suteikta bet kurios valstybės narės diplomatinių ar konsulinių atstovų apsauga, jiems esant už ES ribų, kur nėra tos valstybės atstovybės. ES pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, tačiau jos nepakeičia.
Budami europos sajungoje galesime lengvai prekiauti tarp europos sajungos valstybiu.

Leave a Comment