Didieji atradimai

Joniškėlio Igno Karpio žemes ūkio mokykla

1kursas

Eimantas

Ratkus

Rašto darbas

Tikrina Vidas Skinderskis

 

Turinys

Įvadas.................3

Didieji geografiniai atradimai...........4

Didžiųjų geografinių atradimų prielaidos.......5

Didžiųjų geografinių atradimų tegiamos pasekmės:......6

Išvados.........7

II. Įvadas

Kodėl vyko geografiniai atradimai

Tobulėjo technologijos

Aukso ir sidabro stygius

Konkurencija tarp šalių

Geografinių atradimų amžiaus idėja atsirado Renesanse, kai pradėjo plisti naujos technologijos. Patobulėjo kartografija, navigacija, buvo sukurti geresni ginklai ir laivai. Kilo idėja atrasti kelią į Aziją per vakarus. Svarbūs įvykiai buvo karakų ir karavelių išradimas: šiais laivais galima plaukioti ne tik palyginus ramia Viduržemio jūra, bet išplaukti ir į Atlanto vandenyną

3.Didieji geografiniai atradimai

1488 m. – Bartolomėjus Diasas attrado Gerosios Vilties kyšulį;

1492 m. – Kristupas Kolumbas atrado Ameriką;

1498 m. – Vaskas da Gama apiplaukė Afriką ir rado jūrų kelią į Indiją;

1519–1522 m. – Fernandas Magelanas ir Elkanjo apiplaukė aplink pasaulį ir įrodė, kad jis yra apvalus.

Bartolemėjus Diasas: Portugalas, nusprendęs įrodyti, kad Afrika- žemynas.

Kristupas Kolumbas: Genujos jūrininkas, negalėdamas vykti į kelionę iš Genujos kreipėsi pagalbos į Ispanijos karalienę Izabelę. Siūlė plaukti į vakarus ir teigė, jog per tris savaites pasieks Indiją. 1492m., pirmosios ekspedicijos metu, išsilaipino Amerikoje, galvodamas, kad atrado indiją pavadino Amerikos vietinius Indais. Atrado Haitį ir kitas salas. Antrosios ekspedicijos meetu išsilaipino Kolumbijoje. Nerado aukso.

XVIa. viduryje ispanų konkistadorai(naujų žemių užkariautojai ) užkariavo Pietų Ameriką. Įžengę į žemyno gilumą rado aukso ir išvežė jį į Europą. Kadangi indėnų populiacija greitai išmirė, buvo gaudomi afrikiečiai ir vežami dirbti į Pietų Ameriką. Atgimė vergija.

Didžiųjų geografinių atradimų prielaidos

Žinios apie pa

asaulį (žemė apvali);

Prietaisai: kompasas, astroliabija (reikia orientuotis plačiuose vandenyse)

Atsirado keliavimo priemonės (trikampinės ir keturkampės  burės), burlaivių sistema ir laivai su grimzle.

Sudaryti specialūs žemėlapiai- portulanai.

Didžiųjų geografinių atradimų priežastys

Turkai-osmanai užvaldė prekybos kelius.

Žmonių žingeidumas

Portugalijos karalius norėjo stiprinti ir kurti valstybę, Ispanijos valdovė norėjo išlatinti krikščionybę ir įsitvirtinti tarp Europos valdovų. Jaunos valstybės(Ispanija ir Portugalija) norėjo įsitvirtinti ir augti.

Noras įrodyti mokslines hipotezes

Turtai/godumas.

Didžiųjų geografinių atradimų teigiamos pasekmės

 

Įsivyrauja jūrinė prekyba

Atrandami nauji prekybiniai keliai

Formuojasi Pasaulio rinka

Iškyla nauji uostų miestai (Portas, Lisabona, Sevilija, Amsterdamas)

Išlpėčiamos mokslinės žinios

Tobulėja geografijos, astronomijos, fizikos ir mechanikos mokslai.

Atsiranda manufaktūros(darbo pasidalijimas)

Naujos kultūros- išspręsta bado problema (Bulvės, kukurūzai, kalakutai, poidorai)

Išplinta krikščionybė.

 

Didžiųjų geografinių atradimų neigiamos pasekmės

Vergovė, Afrikos vystymosi nuosmūkis

Infliacija

Indėnų kultūros naikinimas

Išvada

Kiekviena kultūrinė epocha išreiškia save ne tik valstybės sudėtimi,

mokslu, religija bet ir palieka ženklą visuomeniniame gyvenime.

Kelionės ir geografiniai atradimai nee tik padėjo užmegzti prekybinius

ryšius su kitais žemynais, bet ir žymiai praplėtė žmonių akiratį, jų žinias

apie žemę ir jos sandarą.

Mokslas griovė bažnyčios sukurtas legendas apie pasaulio sukūrimą,

žmogaus kilmę, o tai kėlė bažnyčios nepasitenkinimą. Bet nežiūrint visų

persekiojimų ir susidorojimų mokslas žengė į priekį, o bažnyčios

autoritetas kaskart vis silpnėjo., Engelsas rašė “ tuomet nebuvo beveik nei

vieno žymaus žmogaus, kuris nebūtų atlikęs tolimų kelionių, nebūtų mokėjęs

keturių ar penkių kalbų, nebūtų pagarsėjęs keliose kūrybos srityse”.

Renesanso laikotarpiu buvo įsteigta daug mokyklų bei universitetų.

Pradėjo steigtis mokslo draugijos. Mokslininkai st

tudijavo tekstus graikų,

lotynų bei hebrajų kalbomis. Juos žavėjo senovės mintys ir idėjos.

Spausdinimo išradimas jiems padėjo platinti šias idėjas. Universalaus

žmogaus idėjos iškėlimas skatino žmones kuo labiau atitikti tą idealą. Šis

siekis skatinti žmones siekti išsilavinimo ir išmanyti ne vieną sritį.

Apskritai renesanso idėjos skatina žmones domėtis viskuo, kas vyksta

aplinkui juos.kai kurie norėdami išbandyti savo idėjas, net darydavo

ekspermentus.

Buvo išrasti instrumentai, padedantys jūreiviams tiksliau vairuoti laivus.

Norėdamas jais pasinaudoti, kapitonas turėjo gerai išmanyti matematiką ir

žvaigždes. Palaipsniui buvo sudaryti nauji ir geresni žemėlapiai. Tai

įtakojo spartesnį kelionių plitimą, naujų kraštų lankymą.

Taigi renesanso laikotarpiu įvykę pokyčiai, iš esmės pakeitė tolesnį

mokslo, kultūros, visuomeninį gyvenimą ir padėjo tvirtą pagrindą

Naujiesiems laikams.

Manau, savo išsikeltus uždavinius įgyvendinau.

 

Leave a Comment