Bilas Klintonas

Bilas Klintonas gimė 1946 m. rugpjūčio 19 dieną Hope (Vilties) miestelyje, Arkanzase. Jis buvo pavadintas William Jefferson Blythe III pagal tėvo vardą (William Jefferson II), kuris žuvo autoavarijoje. B. Klintonas gimė praėjus trims mėnesiams po katastrofos. Norėdama išlaikyti šeimą B. Clintono motina Virginia Cassidy Blythe persikėlė į Neworleans (Naująjį Orleaną), Luizjanos valstiją, studijuoti slaugės darbą. B. Clintonas liko Hope miestelyje pas mamos tėvus. Seneliai Eldridge ir Edith Cassid’ai išmokė jį, kad visi žmonės yra lygūs ir negalima skirstyti žmonių pagal jų odos spalvą. 1950 m. grįžo Bilo mama turėdama seselės laipsnį (sūnus tuomet buvo 4 m.). Tais pačiais metais ji ištekėjo už automobilių prekybos agento Roger’io Klintono. Kai Bilas Klintonas buvo 7 metų, šeima persikėlė į Hot Springs’ą (Karšti Šaltiniai), Arkanzaso valstijoje. Hot Springs’as buvo didesnis nei Hope miestelis ir čia buvo daug didesnės galimybės gauti darbą. Roger’is užėmė labiau apmokamas serviso menedžerio pareigas, o Virginia gavo seselės – anesteziologės darbą. 1956 m. gimė B. Klintono brolis Roger’is Klintonas. Kai jo brolis pradėjo lankyti mokyklą, Bilo pavardė buvo pakeista iš Blythe į Klinton.
1960 m. JAV prezidentu buvo išrinktas John F. Kennedy. Po 2 metų, kai Bilas Klintonas buvo aukštosios mokyklos absolventas, jis buvo išrinktas vykti į Washington’ą dalyvauti specialioje vadovų konferencijoje (jis atstovavo organizaciją “Boys Nation”). Boys Nation ir Girls Nation buvo pakviesti į Baltuosius Rūmus susitikti su prezidentu Kenedžiu. Bilui susitikimas su Kenedžiu liko viena iš labiausia įstrigusių praeities akimirkų.
Bilas Klintonas mėgo skaityti knygas, bet labiausiai – groti saksofonu. Jis mėgo muziką, grojo kiekvieną dieną. Grojo jazz’o ansambliuose. Kiekvieną vasarą su grupe važiuodavo į stovyklą Oraklo kalnuose. Atlygį už sunkų darbą Klintonas gauta tada, kai tampa geriausiu saksofonistu mokykloje ir laimi pirmąją vietą valstijos grupių konkurse. B. Klintonas suprato, kad nors mokslas koledže yra brangus, jis jam duotų išsilavinimą, kurio reikėjo norint pasiekti aukštumas. Už jo atkaklų bei stropų darbą mokykloje derintą su muzikiniais gabumais jis gavo nemažai akademinių bei muzikinių stipendijų. Padedamas valdžios bei stipendijų jis įstoja į Georgetown universitetą Vašingtone. Ten studijuoja užsienio serviso programą. Kol gavo bakalauro laipsnį, jis dirbo kompanijoje International Affairs. Senatoriaus J. William Fulbright ofise. Ten jis suprato kaip dirba valdžia ir ką reiškia būti politiku.
Kai 1968 m. Bilas Klintonas baigė koledžą, jis laimėjo Rhodes’o stipendiją, kuri suteikė teisę studentams studijuoti Oxford’e, Anglijoje. Būdamas Oxford’e jis studijavo politiką ir žaidė rugby (futbolą). Prieš grįždamas į Ameriką jis įstojo į teisės mokyklą Yale’yje. Jis vėl tęsė savo sunkų darbą. Jis bolotiravosi kaip kandidatas Connecticut’o senatoriaus pareigoms užimti. Bilas Klintonas sutiko Hillary Rodham, kurią vėliau vedė. Kai 1973 m. jis baigė teisės mokyklą, jis grįžo į Arkanzasą dėstyti teisę Fayetteville’io universitete. Hillary 1974 m. pradėjo dėstyti Arkanzaso universitete. 1975 m. spalio 11 d. jie susituokė. 1976 m. Bilas Klintonas buvo išrinktas Arkanzaso teisingumo ministru (generaliniu prokuroru). Po 2 metų būdamas 32 metų, jis tapo jauniausiu gubernatoriumi JAV. Kaip Arkanzaso gubernatorius jis stengėsi pagerinti valstijos švietimo sistemą ir pakloti geresnius kelius. 1980 m. spalio 27 dieną gimė Klintonų duktė Chelsea Victoria. Vėliau, tais patčiais metais uždaruose rinkimuose gubernatorius Klintonas pralaimėjo rinkimus antrajai kadencijai prieš respublikoną Frank White. Jausdamas, kad padarė ne viską ko siekė, jis bolotiravosi kaip demokratų kandidatas sekančiuose gubernatoriaus rinkimuose. Vykdydamas agitaciją jis važinėjo po valstiją ir užtikrino balsuojančiuosius, kad jis atsižvelgs į rinkėjų norus ir reikmes, ir 1982 m. lapkritį jis buvo perrinktas. Vėl, jo svarbiausias uždavinys buvo kelti švietimo sistemos lygį. Klintonas padidino algas mokytojams ir pradėjo pragramą, pagal kurią mokiniai yra testuojami po 3, 6, 8 klasių. Jis taip pat paragino tėvus dalyvauti vaikų švietime. Jo nauja švietimo sistema užtikrino, kad kiekvienas vaikas Arkanzase, nepaisant šeimos pajamų ar vaiko sveikatos gautų kvalifikuotą išsilavinimą. Nuo 1986 m. rugpjūčio iki 1987 m. rugpjūčio gubernatorius Klintonas tarnavo kaip Nacionalinės Gubernatorių Asociacijos pirmininkas. Per tą laiką jis stengėsi įvesti naująją švietimo sistemą visose valstijose. 1991 m. pabaigoje tikėjo, kad šaliai reikia kažko, kas turėtų naujas vizijas ir planus todėl nusprendė dalyvauti prezidento rinkimuose. Jis jautė, kad turi pakankamai patirties ir gerų idėjų pakeisti šalį į gerąją pusę. Jis norėjo sustiprinti sveikatos sitemą, patobulinti mokyklos sistemą, pakelti ekonominį lygį ir sukurti naujas darbo vietas. Jis pasirinko senatorių Al Gore’ą iš Tennessee’io valstijos būti jo viceprezidentu. 1992 m. lapkričio 3 dieną jis buvo išrinktas 42 prezidentu, o Al Gore’as 45 viceprezidentu.



Per pirmąjį kadencijos pusmetį Bilas Klintonas bandė spręsti šalies vidaus problemas: ekonomiką ir sviekatos sistemą. Priešingai nei Džordžas Bušas, Klintonas nesikišo į užsienio politikos aferas. Bolotiruodamasis Klintonas buvo pažadėjęs, kad pradės spręsti homoseksualų prblemą kariuomenėje, bet po ilgų ginčų ir protestų prezidentas rado kompromisą: homoseksualai gali tarnauti armijoje, jei nesukels problemų aplinkiniams.
Bolotiruodamasis Klintonas akcentavo, kad sveikatos draudimo sistema garantuos, kad kiekvienas amerikietis turėtų užtikrintą medicininę pagalbą visą gyvenimą. Buvo įvesta taip vadinama Brady sąkaita, kuri sukėlė šiokių tokių keblumų nusikaltėliams lengvai įsigyti rankinius ginklus. Į darbą priimta daugiau nei 100.000 policijos darbuotojų, kurie pradės vykdyti nusikalstamumo prevencijos programas.

Užsienio politika

Nors JAV daugiau nebekankino šaltasis karas, tačiau pirmajame savo prezidentavimo pusmetyje Bilas Klintonas susidūrė su sunkiais sprendimais, kurių pasekoje kildavo kruvini konfliktai Ruandoje, Somalijoje, Bosnijoje ir Haityje t.y. visose vietose, kur yra neaiškūs Amerikos interesai.
Afrikoje Bilas Klintonas padvigubino savanorių karių skaičių, kurie vykdė taikos misiją, ir padėjo badaujantiems Somalijos žmonėms. 1994 m. Klintonas įsakė tiekti maisto siuntinius Ruandos žmonėms. Amerikiečiai lėktuvais atgabeno per 200 siuntų. Bosnijoje ir Hertsogovinoje Klintonas pasiūlė subomborduoti strateginius serbų objektus (1994m.). Haičio gyventojams Bilas Klintonas pareiškė, kad JAV gali priimti 500.000 pabėgelių. Klintonas taip pat didelį pasisekimą turėjo vidurinuosiuose Rytuose. Plestina ir Irakas 1993 rugsėjį pasirašė legendinę taikos sutartį, kurios buvo laukiama 45 metus. Klintonas Meksikai pažadėjo 20 milijardų dolerių, kad ši atsigautų po ekonominės krizės (peso nuvertėjimo). 1996 m. buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią Meksika įsipareigojo padėti kovoti prieš narkotikų gamybą. Nuspręsta suteikti prieglobstį 20.000 pabėgėlių iš Kubos.