Adolfas Hitleris

Keletas svarbesnių faktų iš Adolfo Hitlerio gyvenimo:

• Gimė 1889 m. balandžio 20 d. Austrijos miestelyje Braunau. Tėvas 52 metų muitinės tarnautojas Aloisas Hitleris (iki 1877 m. Schicklgruberis), motina jauna, neturtinga mergina Klara Polsel.Taigi Adolfas jau gimė turėdamas Hitlerio pavardę. Tai buvo įžeidus, nesukalbamas, paniuręs, tingus, nestabilaus temperamento, nedraugiškas vaikas.
• 1903 m. mirė jo tėvas.
• 1905 m. paliko vidurinę mokyklą net nelaikęs baigiamųjų egzaminų, nes svajojo tapti dailininku.
• 1907 m. po motinos mirties išvyko į Vieną, kur du kartus nesėkmingai bandė įstoti į Vienos menų akademiją. Antisemitinių knygų ir laikraščių studijavimas suuformavo jo pasaulėžiūrą.Jis pradėjo nekęsti žydų, marksistų ir liberalistų.
• 1913 m. gegužės mėn. įstojo į Austro-Vengrijos armiją.
• 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui prisijungė prie 16-to Bavarijos pėstininkų pulko, kur už drasą gavo Geležinį Kryžių.Buvo du kartus sužeistas.Labai pasipiktino, kai Vokietija 1918 m. pralaimėjo karą, ir buvo įsitikinęs, kad būtent jis išgelbės vokiečių naciją nuo Versalio sutarties, nuo bolševikų ir nuo žydų.
• 1919 m. įstojo į Vokietijos darbininkų partiją (DAP) ir greitai parvadino ją į Nacional-socialistinę Vokietijos darbininkų partiją (NSDAP), bei 1921 m. tapo jos pirmininku.
• 1923 m. lapkričio 9 d. NSDAP bandė įvykdyti valstybės perversmą.Po nesėkmingo bandymo NSDAP buvo uždrausta, o Hitleris suimtas.
• 1924 m. vasario 16 d. nuteistas 5 metams laisvės atėmimo, tačiau jau po 9 mėn. buvo paleistas.Kalėjime parašė savo įžymiąją knygą “Mein Kampf”, kurios iki 1939 m. buvo parduota apie 5 mln. eg

gzempliorių ir išversta į 11 pasaulio kalbų.
• 1925 m. vasario 27 d. padedant Jozefui Gebelsui ir Germanui Geringui atkuriama NSDAP partija.
• 1928 m. lapkričio 16 d. prieš artėjančius rinkimus pasako kalbą Berlyne. (rinkimuose naciai gauna 12 vietų Reichstage, 1930 m.- jau 107 vietas).
• 1931 m. spalio 10 d. savo kalboje Hitlerį pamini Vokietijos prezidentas Paulis von Hindenburgas.
• 1932 m. vasario 27 d. prieš prezidento rinkimus pasako kalbą Diuseldorfe.Kovo 13 d. pirmąjame prezidento rinkimų ture gavo 30 % balsų.Balandžio 10 d. antrame rinkimų ture gavo 37 % balsų.Prezidentu išrenkamas Paulis von Hindenburgas.Rugpjūčio 13 d. sustiprėjusi NSDAP pasiūlo Hitlerį į kanclerio pareigas.
• 1933 m. sausio 30 d. paskiriamas Vokietijos kancleriu ir jau kovo 24 d. pradėjo savo nacistinę veiklą uždrausdamas bet kokias profsąjungas, demokratų, žydų ir komunistų partijas.
• 1934 m. birželio 30 d. įkuria puolamuosius būrius (SA), kurie naikina bet kokius politinius priešininkus.Liepos 20 d. suformuoja valymo eskadronus (SS) Ruugpjūčio 2 d. mirus Hindenburgui tampa Vokietijos prezidentu ir kancleriu.Visa valdžia pereina į Hitlerio rankas.
• 1935 m. nepaisydamas Versalio sutarties pradeda atkurti Vokietijos armiją.
• 1936 m. kovo 7 d. vokiečių pajėgos įžengia į Reino srytį.Spalio 25 d. pasirašo trišalę sutartį su Japonija ir Italija.
• 1938 m. kovo 15 d. vokiečių armija įžengia į Austriją, rugsėjo 29 d. – į Sudetų kraštą.
• 1939 m. kovo 15 d. užimama visa Čekoslovakija.Rugpjūčio 23 d. pasirašo slaptą paktą su Stalinu ir pasidalina Rytų Europą.Rugsėjo 1 d. užpuolama Lenkija, prasideda Antrasis Pasaulinis karas.
• 1941 m. birželio 22 d. užpuolama Sovietų Sąjungą.Gruodžio mėn. prasideda masinės Eu
uropos žydų žudynės.
• 1943 m. sausio 31 d. Pauliaus 6-oji armija pralaimi Stalingrado mūšį.Hitleris įsiutęs.
• 1944 m. liepos 20 d. įvyko nesėkmingas Schenko von Stauffenbergo pasikėsinimas į Hitlerį.
• 1945 m. sausio 30 d. paskutinis viešas pasisakymas per radiją.Balandžio 29 d. veda Eva Braun. Balandžio 30 d. kartu su Eva Braun įvykdo savižudybę.Jozefo Gebelso nurodymu palaikus bandoma sudeginti.

Ir pabaigai du galutinai neišaiškinti faktai iš Adolfo Hitlerio gyvenimo:

• Ar Adolfas Hitleris buvo žydas ? Buvo manoma, kad Hitlerio senelis buvo žydas. Teorija tokia: Adolfo tėvas Aloisas buvo nesantuokinis vaikas. Kadangi Hitlerio senelė tarnavo namų šeimininke pas žydą, yra tikimybė, kad Hitlerio tėvas turėjo žydiško kraujo.
• Ar Adolfas Hitleris buvo gėjus ? Hitleris turėjo ne vieną meilužę, todėl tvirtinti, kad jis buvo gėjus istorikai nedrįsta. Tik vienoje knygoje vokiečių akademikas Lotaras Machtanas (Lothar Machtan) tvirtina, kad rado neginčijamų įrodymų, kad Hitleris buvo gėjus.Minimi jo santykiai 1915 m. armijoje su Ernstu Šmitu (Ernst Schmidt).Vėlesni dokumentai bei įvairūs protokolai įrodo, kad jaunystėje Hitleris turėjo keletą homoseksualių santykių. Knygoje “Kita Hitlerio pusė” akademikas teigia, kad Hitleris turėjo homoseksualių polinkių, bet buvo priverstas tai slėpti, nes tai butų sugadinę jo reputaciją kovoje dėl valdžios.Slėpdamas savo jaunystės polinkius vėliau jis persekiojo homoseksualistus, įsakydavo juos nužudyti.Nepagailėjo net “rudmarškinių” (SA) vado, homoseksualisto Ernsto Riomo (Ernst Rohm). Beje greičiausiai Hitleris buvo ir impotentas. Vi

isa tai suformavo didžiulę neapykantą homoseksualistams, žydams, čigonams ir kitoms tautinėms bei seksualinėms mažumoms, kurios, Hitlerio manymu, nebuvo vertos Arijų rasės vardo.

Leave a Comment