BALTIJOS AUDINIAI GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ

10204 0

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

 

"20110128090340_vgtu_logo

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

FINANSŲ INŽINERIJOS KATEDRA

 

UAB „BALTIJOS AUDINIAI“ GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ

 

Darbą atliko:

 

Darbą tikrino:

 

Vilnius, 2014

TURINYS

 

ĮVADAS 3

1.ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA 4

1.1.Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai 4

1.2.Gaminių nomenklatūra, naudojamos žaliavos, jų tiekėjai. 5

1.3.Darbuotoju kvalifikacija 7

2.RINKA IR KONKURENTAI 8

2.1.Esamos rinkos apžvalga 8

2.2.Vartotojai 8

2.3.Pagrindinis Konkurentas 9

3.PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA 11

3.1.Naudojami įrengimai 11

3.2.Gamybos tipas, procesai, fazės

12

3.3.Technologinė gamybos schema 14

3.4.Procesų ir operacijų detalizavimas 17

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 20

LITERATŪRA 21

PRIEDAI 22

 

ĮVADAS

 

Lengvoji pramonė – tai tekstilės, drabužių siuvimo, kailių išdirbimo, odos ir odos dirbinių pramonė. Ši pramonės šaka buvo viena iš svarbiausių tarpukario Lietuvoje ir sovietinės okupacijos metais. Stambiausia Lietuvos lengvosios pramonės šaka yra tekstilės pramonė (60% visos lengvosios pramonės produkcijos vertės). Tekstilės pramonės produkcija – suverpti verpalai, išausti audiniai ir kilimai, numegzti trikotažo gaminiai, kojinės, puskojinės. Lietuvos tekstilės pramonė naudoja atvežtines žaliavas (išskyrus linus) – medvilnę, vilną, sintetinį pluoštą. 62% pagamintos produkcijos eksportuoja. Šalyje daugiausiai išaudžiama medvilninių audinių (52% visų išaustų audinių), tačiau pirmą vietą užima vilnonių audinių gamyba (pagal audinių vertę).

Šiame darbe aprašysiu gamybos organizavimo sampratą, planuojamus gaminius, tame tarpe ir audinių iš villnos gamybos technologiją uždaroje akcinėje bendrovėje ”Baltijos Audiniai”.

Darbo tikslai yra:

Įtvirtinti gamybos technologijų ir organizavimo teorines žinias, bei išspręsti pagrindinius audinių iš vilos gamybos technologijos projektavimo klausimus;

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti UAB ”Baltijos Audiniai” įkūrimą, statusą, vystymąsi, veiklos pobūdį, naudojamus išteklius, darbo jėgos imlumą, tec

chnologijos reikšmę.

Apžvelgti įmonės gaminamų gaminių nomenklatūrą, naudojamas medžiagas;

Apžvelgti esamą rinką ir pagrindinius konkurentus,

Aptarti gamybos tipus, fazes, procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje;

Šiame darbe informacija pateikiama remiantis analogiškų įmonių apliekama veikla, internetiniais straipsniais, gamybine literatūra.

 

ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA

 

Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai

 

UAB ”Baltijos Audiniai” turi ilgą priešistorę, nors jos įsikūrimas pažymimas 1999-ųjų gruodžio 20-tosios data. Pasistengsiu trumpai aprašyti pagrindinius faktus.

1907 m. Rokiškio rajone, Juodupėje, atidaryta privati vilnų karšykla, ilgainiui išsiplėtusi.1931m. ji bankrutavo ir buvo nupirkta AB ”Nemunas”. 1940 m. ”Nemuno” fabrikas – nacionalizuotas. Po 5 metų pradėta austi paltiniai audiniai. 1952 m. fabrikas stipriai nukentėjo nuo gaisro. Atsigauti padėjo kitos tekstilės įmonės. Įmonė ne tik buvo atstatyta, bet ir išsiplėtė jos materialinė bazė: daugėjo įrengimų, plėtėsi plotas, buvo statomos pagalbinės patalpos, sandėliai. Pradėjo dirbti apdailos cechas, sudaryti ir įvykdyti verpimo ir audimo cechų rekonstrukcijos techniniai projektai. Pradėjo sparčiai gerėti įmonės padėtis. Audiniai buvo parduodami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. ”Nemuno” fabriko audiniai savo gera kokybe įgijo nemažą paklausą. Kasmet 70% buvo atnaujinamas gaminių asortimentas. Ilgainiui šalyje pradėjus kurtis kitoms audinių įmonėms, keičiantis madai, produkcija tapo mažiau paklausi. 1994 m. kaip ir daugelis įmonių fabrikas buvo kauniečių privatizuotas ir oficialiai įregistruotas AB ”Juodupės Nemuno” vardu. Įmonės veikla nepagerėjo ir sulaukė bankroto. Darbininkams net dabar dar nėra išmokėtas pan

našiai metinis atlyginimas.

1999 m. AB “Juodupės Nemunas” perpirktas kito savininko taip pat iš Kauno ir įregistruotas UAB ”Baltijos Audiniai” vardu. Dabar tai uždaroji akcinė bendrovė su bendru JAV kapitalu.

Pagrindinė bendrovės veikla – vilnos audinių bei verpalų gamyba ir didmeninė prekyba. Įmonėje atliekamas pilnas gamybos ciklas: nuo paruošimo iki audimo.

Įmonė taip pat gali atlikti ir kitas paslaugas iš užsakovų žaliavos: pluošto dažymą, verpimą, verpalų fasonavimą, audimą, apdailą (dažymą, šiaušimą, vėlimą, specialų cheminį apdorojimą).

Savo klientams įmonė siūlo ne tik galutinį produktą – platų asortimentą grynavilnių pledų, karštinės vilnos audinių – bet taip pat ir tarpinius produktus – verpalus bei žaliavinį audinį. Klientams pageidaujant, atliekamos esamų audinių ar pledų dizaino, sudėties bei struktūros korekcijos, sukuriami audiniai, bei pledai pagal užsakovo sumanymą. Mūsų siūlomas išskirtinis produktas, tai aukščiausios kokybės vietoje gaminamos merino vilnos, kuri yra paplitusi tarptautinėje rinkoje.

UAB ”Baltijos Audiniai” yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš steigėjų įnašų ir padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta uždaru būdu, neribotam laikui, steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Bendrovė yra juridinis asmuo, kurio įstatinio kapitalo dalį sudaro investuotas užsienio kilmės kapitalas, turintis savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, komercinį – ūkį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą. Ji yra ribotos turtinės ats

sakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimų bendrovei.

 

Gaminių nomenklatūra, naudojamos žaliavos, jų tiekėjai.

 

Audinys – medžiaga, suformuota iš verpalų. Audiniai iš vilnos turi senas gamybos tradicijas.

UAB ”Baltijos Audiniai” yra išskiriamos šios vilnonių audinių rūšys:

Grynavilniai

Vienspalviai

Paltiniai

Mišrūs su:

1) viskoze;

2) poliamidu;

3) poliasteriu;

4) akrilanu;

5) polipropilenu.

Įvairiaspalviai:

1) nopiniai;

2) melanžiniai

Plediniai

Baldiniai

Kostiuminiai

 

Bendrovė gamina įvairių tipų vilnonius audinius: veliūrą, flanelę, tvidą, audinius iš fasoninių verpalų ir kt. Labai platus įmonės gaminių asortimentas.

Gatavi audiniai apibūdinami šiais pagrindiniais parametrais:

Artikulo pavadinimu;

Ilgiu;

Svoriu;

Pločiu;

Rūšimi.

Net 97% savo produkcijos eksportuojama į užsienį, daugiausia į JAV. Taip pat į Dominykos Respubliką, Rusiją, Švediją, kitas šalis.

Vyksta derybos su anglais ir italais. Lietuvos rinkai gaminama tik pagal užsakymus, nes vidaus rinkoje produktas paklausus tik 4-5 mėnesius per metus. Įmonė neturi net savo firminių parduotuvių, nes yra netikslinga išlaikyti prekybinius plotus. UAB “Baltijos Audiniai” produkcija Lietuvoje prekiauja mažmenininkai, o pati įmonė užsiima didmenine prekyba, nukreipta į užsienio šalių rinkas.

Nors įmonė, palyginus, gyvuoja dar labai trumpai, tačiau ji jau suspėjo įgyti pasitikėjimą užsienio šalių rinkose, ne UAB “Baltijos Audiniai” produkcija yra aukštos kokybės ir nebrangi.

Maksimalūs gamybiniai pajėgumai yra 30 tūkstančių ilginių metrų per mėnesį. Didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinių ir perspektyvių audinių kūrimui.

Bendrovė dirba su patikimais žaliavų tiekėjais, audinių gamybai naudojama Australijos, Naujosios Zelandijos, Europos, Pietų Amerikos, Pietų Afrikos vilna bei poliamido, viskozės, poliesterio, poliakrilo pluoštai. Dažai ir kiti chemikalai perkami iš

pasaulinių šios pramonės lyderių ir importuojami iš Šveicarijos , Vokietijos, Švedijos.

Vilnos ir gatavų audinių apdorojime, apdailoje naudojami:

1) chemikalai ir dažai, kurie importuojami iš Šveicarijos, Švedijos;

2) verpimo emulsijos ir antistatikai iš Vokietijos, Anglijos;

3) vėlimo skystis, minkštikliai, purvą, vandenį atstumiantys chemikalai iš Vokietijos, Šveicarijos.

 

Darbuotoju kvalifikacija

 

Darbuotojai darbui šioje įmonėje priimami sudarant su jais darbo sutartį. Kiekvienoje darbo sutartyje ir darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų:

darbuotojo darbo vietos ( įmonės padalinio ir pan.);

darbo funkcijų – dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;

darbo apmokėjimo sąlygų.

Šiuo metu įmonėje dirba apie 150 darbuotojų. Dauguma eilinių darbuotojų nėra aukštos kvalifikacijos, jie apmokomi darbo vietoje.

Įmonė dirba remdamasi tradicijomis, naudodamasi atnaujinta įranga bei šiuolaikinėmis vadybos žiniomis.

 

RINKA IR KONKURENTAI

 

Esamos rinkos apžvalga

 

Tekstilės ir aprangos sektorius yra ypatingai svarbus Lietuvos ekonomikai. Nors pastaraisiais metais šio sektoriaus dalis šalies ekonomikoje pastoviai mažėjo, jis išlieka, o tikėtina, kad ir išliks svarbiu pramonės sektoriumi. Antra vertus, šis sektorius visame pasaulyje patiria gana gilią transformaciją. Nors jo struktūroje ir vyrauja klasikiniai produktai, skirti plačiai vartotojų masei, nuosekliai auga ir gaminių, kurių gamybai reikia šiuolaikinių mokslo ir technologinių žinių, stiprėja ne gamybinės veiklos lyginamojo svorio didėjimo tendencija. Tokių įmonių daugėja ir Lietuvoje.

Lietuvos tekstilės gaminių gamybos ir. . .

Join the Conversation