BALTIJOS AUDINIAI GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ

10424 0

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

 

"20110128090340_vgtu_logo

 

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

FINANSŲ INŽINERIJOS KATEDRA

 

UAB „BALTIJOS AUDINIAI“ GAMYBOS TECHNOLOGINĖ ANALIZĖ

 

Darbą atliko:

 

Darbą tikrino:

 

Vilnius, 2014

TURINYS

 

ĮVADAS 3

1.ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA 4

1.1.Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai 4

1.2.Gaminių nomenklatūra, naudojamos žaliavos, jų tiekėjai. 5

1.3.Darbuotoju kvalifikacija 7

2.RINKA IR KONKURENTAI 8

2.1.Esamos rinkos apžvalga 8

2.2.Vartotojai 8

2.3.Pagrindinis Konkurentas 9

3.PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA 11

3.1.Naudojami įrengimai 11

3.2.Gamybos tipas, procesai, fazės

12

3.3.Technologinė gamybos schema 14

3.4.Procesų ir operacijų detalizavimas 17

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 20

LITERATŪRA 21

PRIEDAI 22

 

ĮVADAS

 

Lengvoji pramonė – tai tekstilės, drabužių siuvimo, kailių išdirbimo, odos ir odos dirbinių pramonė. Ši pramonės šaka buvo viena iš svarbiausių tarpukario Lietuvoje ir sovietinės okupacijos metais. Stambiausia Lietuvos lengvosios pramonės šaka yra tekstilės pramonė (60% visos lengvosios pramonės produkcijos vertės). Tekstilės pramonės produkcija – suverpti verpalai, išausti audiniai ir kilimai, numegzti trikotažo gaminiai, kojinės, puskojinės. Lietuvos tekstilės pramonė naudoja atvežtines žaliavas (išskyrus linus) – medvilnę, vilną, sintetinį pluoštą. 62% pagamintos produkcijos eksportuoja. Šalyje daugiausiai išaudžiama medvilninių audinių (52% visų išaustų audinių), tačiau pirmą vietą užima vilnonių audinių gamyba (pagal audinių vertę).

Šiame darbe aprašysiu gamybos organizavimo sampratą, planuojamus gaminius, tame tarpe ir audinių iš villnos gamybos technologiją uždaroje akcinėje bendrovėje ”Baltijos Audiniai”.

Darbo tikslai yra:

Įtvirtinti gamybos technologijų ir organizavimo teorines žinias, bei išspręsti pagrindinius audinių iš vilos gamybos technologijos projektavimo klausimus;

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti UAB ”Baltijos Audiniai” įkūrimą, statusą, vystymąsi, veiklos pobūdį, naudojamus išteklius, darbo jėgos imlumą, tec

chnologijos reikšmę.

Apžvelgti įmonės gaminamų gaminių nomenklatūrą, naudojamas medžiagas;

Apžvelgti esamą rinką ir pagrindinius konkurentus,

Aptarti gamybos tipus, fazes, procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje;

Šiame darbe informacija pateikiama remiantis analogiškų įmonių apliekama veikla, internetiniais straipsniais, gamybine literatūra.

 

ĮMONĖS GAMYBOS APŽVALGA

 

Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai

 

UAB ”Baltijos Audiniai” turi ilgą priešistorę, nors jos įsikūrimas pažymimas 1999-ųjų gruodžio 20-tosios data. Pasistengsiu trumpai aprašyti pagrindinius faktus.

1907 m. Rokiškio rajone, Juodupėje, atidaryta privati vilnų karšykla, ilgainiui išsiplėtusi.1931m. ji bankrutavo ir buvo nupirkta AB ”Nemunas”. 1940 m. ”Nemuno” fabrikas – nacionalizuotas. Po 5 metų pradėta austi paltiniai audiniai. 1952 m. fabrikas stipriai nukentėjo nuo gaisro. Atsigauti padėjo kitos tekstilės įmonės. Įmonė ne tik buvo atstatyta, bet ir išsiplėtė jos materialinė bazė: daugėjo įrengimų, plėtėsi plotas, buvo statomos pagalbinės patalpos, sandėliai. Pradėjo dirbti apdailos cechas, sudaryti ir įvykdyti verpimo ir audimo cechų rekonstrukcijos techniniai projektai. Pradėjo sparčiai gerėti įmonės padėtis. Audiniai buvo parduodami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. ”Nemuno” fabriko audiniai savo gera kokybe įgijo nemažą paklausą. Kasmet 70% buvo atnaujinamas gaminių asortimentas. Ilgainiui šalyje pradėjus kurtis kitoms audinių įmonėms, keičiantis madai, produkcija tapo mažiau paklausi. 1994 m. kaip ir daugelis įmonių fabrikas buvo kauniečių privatizuotas ir oficialiai įregistruotas AB ”Juodupės Nemuno” vardu. Įmonės veikla nepagerėjo ir sulaukė bankroto. Darbininkams net dabar dar nėra išmokėtas pan

našiai metinis atlyginimas.

1999 m. AB “Juodupės Nemunas” perpirktas kito savininko taip pat iš Kauno ir įregistruotas UAB ”Baltijos Audiniai” vardu. Dabar tai uždaroji akcinė bendrovė su bendru JAV kapitalu.

Pagrindinė bendrovės veikla – vilnos audinių bei verpalų gamyba ir didmeninė prekyba. Įmonėje atliekamas pilnas gamybos ciklas: nuo paruošimo iki audimo.

Įmonė taip pat gali atlikti ir kitas paslaugas iš užsakovų žaliavos: pluošto dažymą, verpimą, verpalų fasonavimą, audimą, apdailą (dažymą, šiaušimą, vėlimą, specialų cheminį apdorojimą).

Savo klientams įmonė siūlo ne tik galutinį produktą – platų asortimentą grynavilnių pledų, karštinės vilnos audinių – bet taip pat ir tarpinius produktus – verpalus bei žaliavinį audinį. Klientams pageidaujant, atliekamos esamų audinių ar pledų dizaino, sudėties bei struktūros korekcijos, sukuriami audiniai, bei pledai pagal užsakovo sumanymą. Mūsų siūlomas išskirtinis produktas, tai aukščiausios kokybės vietoje gaminamos merino vilnos, kuri yra paplitusi tarptautinėje rinkoje.

UAB ”Baltijos Audiniai” yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš steigėjų įnašų ir padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta uždaru būdu, neribotam laikui, steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.

Bendrovė yra juridinis asmuo, kurio įstatinio kapitalo dalį sudaro investuotas užsienio kilmės kapitalas, turintis savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose, komercinį – ūkį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą. Ji yra ribotos turtinės ats

sakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimų bendrovei.

 

Gaminių nomenklatūra, naudojamos žaliavos, jų tiekėjai.

 

Audinys – medžiaga, suformuota iš verpalų. Audiniai iš vilnos turi senas gamybos tradicijas.

UAB ”Baltijos Audiniai” yra išskiriamos šios vilnonių audinių rūšys:

Grynavilniai

Vienspalviai

Paltiniai

Mišrūs su:

1) viskoze;

2) poliamidu;

3) poliasteriu;

4) akrilanu;

5) polipropilenu.

Įvairiaspalviai:

1) nopiniai;

2) melanžiniai

Plediniai

Baldiniai

Kostiuminiai

 

Bendrovė gamina įvairių tipų vilnonius audinius: veliūrą, flanelę, tvidą, audinius iš fasoninių verpalų ir kt. Labai platus įmonės gaminių asortimentas.

Gatavi audiniai apibūdinami šiais pagrindiniais parametrais:

Artikulo pavadinimu;

Ilgiu;

Svoriu;

Pločiu;

Rūšimi.

Net 97% savo produkcijos eksportuojama į užsienį, daugiausia į JAV. Taip pat į Dominykos Respubliką, Rusiją, Švediją, kitas šalis.

Vyksta derybos su anglais ir italais. Lietuvos rinkai gaminama tik pagal užsakymus, nes vidaus rinkoje produktas paklausus tik 4-5 mėnesius per metus. Įmonė neturi net savo firminių parduotuvių, nes yra netikslinga išlaikyti prekybinius plotus. UAB “Baltijos Audiniai” produkcija Lietuvoje prekiauja mažmenininkai, o pati įmonė užsiima didmenine prekyba, nukreipta į užsienio šalių rinkas.

Nors įmonė, palyginus, gyvuoja dar labai trumpai, tačiau ji jau suspėjo įgyti pasitikėjimą užsienio šalių rinkose, ne UAB “Baltijos Audiniai” produkcija yra aukštos kokybės ir nebrangi.

Maksimalūs gamybiniai pajėgumai yra 30 tūkstančių ilginių metrų per mėnesį. Didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinių ir perspektyvių audinių kūrimui.

Bendrovė dirba su patikimais žaliavų tiekėjais, audinių gamybai naudojama Australijos, Naujosios Zelandijos, Europos, Pietų Amerikos, Pietų Afrikos vilna bei poliamido, viskozės, poliesterio, poliakrilo pluoštai. Dažai ir kiti chemikalai perkami iš

pasaulinių šios pramonės lyderių ir importuojami iš Šveicarijos , Vokietijos, Švedijos.

Vilnos ir gatavų audinių apdorojime, apdailoje naudojami:

1) chemikalai ir dažai, kurie importuojami iš Šveicarijos, Švedijos;

2) verpimo emulsijos ir antistatikai iš Vokietijos, Anglijos;

3) vėlimo skystis, minkštikliai, purvą, vandenį atstumiantys chemikalai iš Vokietijos, Šveicarijos.

 

Darbuotoju kvalifikacija

 

Darbuotojai darbui šioje įmonėje priimami sudarant su jais darbo sutartį. Kiekvienoje darbo sutartyje ir darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų:

darbuotojo darbo vietos ( įmonės padalinio ir pan.);

darbo funkcijų – dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;

darbo apmokėjimo sąlygų.

Šiuo metu įmonėje dirba apie 150 darbuotojų. Dauguma eilinių darbuotojų nėra aukštos kvalifikacijos, jie apmokomi darbo vietoje.

Įmonė dirba remdamasi tradicijomis, naudodamasi atnaujinta įranga bei šiuolaikinėmis vadybos žiniomis.

 

RINKA IR KONKURENTAI

 

Esamos rinkos apžvalga

 

Tekstilės ir aprangos sektorius yra ypatingai svarbus Lietuvos ekonomikai. Nors pastaraisiais metais šio sektoriaus dalis šalies ekonomikoje pastoviai mažėjo, jis išlieka, o tikėtina, kad ir išliks svarbiu pramonės sektoriumi. Antra vertus, šis sektorius visame pasaulyje patiria gana gilią transformaciją. Nors jo struktūroje ir vyrauja klasikiniai produktai, skirti plačiai vartotojų masei, nuosekliai auga ir gaminių, kurių gamybai reikia šiuolaikinių mokslo ir technologinių žinių, stiprėja ne gamybinės veiklos lyginamojo svorio didėjimo tendencija. Tokių įmonių daugėja ir Lietuvoje.

Lietuvos tekstilės gaminių gamybos ir drabužių siuvimo pramonė ilgą laiką buvo pripažįstama viena svarbiausių šalies pramonės šakų, tačiau šiuo metu patiria esminius pokyčius ir palaipsniui praranda savo vaidmenį. Pastaruoju metu šis procesas ypatingai sustiprėjo, todėl svarbu identifikuoti veiksnius, kurie galėtų padėti išsaugoti ir sustiprinti sektoriaus konkurencingumą.

Lietuvos tekstilės gaminių gamybos ir drabužių siūvimo sektoriaus SWOT analizė pateikiama priedų skiltyje.

Konkurencingumo faktorių atžvilgiu Lietuvos tekstilės pramonė remiasi keletu svarbių veiksnių įtakojančių šios pramonės šakos gyvybingumą dabartiniu metu:

tekstilės tradicijos;

gerai kvalifikuoti palyginus su darbo kaštais specialistai;

geografinė padėtis, ES ir Rusijos rinkų artumas (šis faktorius svarbus Lietuvai dėl šiai pramonės šakai keliamų specifinių reikalavimų, t.y. sugebėjimo greitai reaguoti į sezoninius vartotojų poreikius ir besikeičiančias mados tendencijas. Lietuvos gamintojai šiuo atžvilgiu sugeba tinkamai vykdyti kontraktinius įsipareigojimus ir turi pranašumą prieš kitas galbūt ir žymiai mažesniais gamybos kaštais galinčias operuoti valstybes).

 

Vartotojai

 

Kadangi UAB „Baltijos Audiniai“ gamina ne vien vilnos gaminius, tokius kaip pledai, bet ir įvairius karštinės vilnos audinius. Didžiausią dalį asortimente sudaro audiniai skirti vyriškų ir moteriškų viršutinių drabužių siuvimui, tai yra storesni vienspalviai ir margi veliūriniai, bukliuoti, reljefiniai, dvipusiai audiniai, drapai skirti šiltų paltų ir puspalčių siuvimui, taigi vartotojai yra vyrai, moterys, bei vaikai.

Taip pat gaminami audiniai uniformoms, kurie pagal kliento poreikius cheminiu būdu apdorojami taip, kad taptų atsparūs vandeniui, purvui ir ugniai.

Įmonė įdomi ir baldžiams: viena šalies baldų gamintoja užsakė eksperimentinę aštuonių spalvų vilnonių gobelenų baldams partiją, nes įmonė kuria kolekcijas audinių, skirtų baldų apmušimui bei užtiesalams.

Be visko, dizainerių siūtų drabužių iš „Baltijos Audiniai“ audinių kolekcijos pristatomos visame pasaulyje: Rusijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje bei kitose šalyse. Taigi vartotojai yra tiek lietuviai, tiek užsieniečiai. Be to, „Baltijos Audiniai“ dalyvauja įvairiose parodose, pristato savo naujausias vilnonių audinių kolekcijas, taip įmonė suranda vis naujų klientų iš įvairiausių pasaulio kampelių. Taipogi įmonė priima specialius užsakymus, taigi sau reikalingą gaminį įsigyti gali net ir pats išrankiausias.

Bet kadangi 97% savo produkcijos eksportuojame į užsienį, pagrindiniai vartotojai yra JAV, Dominykos Respublika, Rusija, Švedija.

 

Pagrindinis Konkurentas

 

UAB „Baltijos Audiniai“ vieni didžiausių konkurentų yra pigi kinietiška produkcija, bei gaminiai iš Italijos, Austrijos ir Lenkijos. Šios produkcijos platintojai teikia rinkai žemesnes kainas už tekstilės produktą, jų yra daug ir pavienių. Lietuvos kapitalo įmonių sudarančių konkurenciją yra keletas:

AB „Linas“

AB „Vernitas“

UAB „Nostra“

UAB „Barker Textiles“

UAB „Barker Home“

UAB „Kurima“

UAB „Interscalit“

UAB „Baltijos tekstile“

 

Kaip pagrindiniai konkurentai užimantys Lietuvoje didesnes rinkos dalis yra UAB „Interscalit“, AB „Vernitas“ ir UAB „Nostra“, kurios gamina medvilninius, vilnonius, akrilinius verpalų pluoštus. Taip pat didmeninė ir mažmeninė prekyba, siūlai kilimų, pledų, gobelenų gamyba, verpalų dažymo, verpalų susukimo ir kitos gamybinės paslaugos. Transportavimas, importas ir eksportas taip pat viena iš veiklos sričių. Šie konkurencingų įmonių produktai yra gerai išplėtoti ir nuolat siekia tobulėjimo ir modernizavimo, seka rinkos tendencijas. Taip pat didžioji dalis produkcijos eksportuojama į NVS, vakarų Europos, bei kai kurias Azijos šalis. Konkurentų gamybiniai įrenginiai aukštos kokybės, kurie apmokytų specialistų pagalba pagaminta didelius kiekius kokybiškos produkcijos.

Tačiau kol kas „Baltijos Audiniai“ neketina pasiduoti – ieškoma naujų partnerių, pagal galimybes modernizuoti įranga.

 

PRODUKTO GAMYBOS TECHNOLOGIJA

 

Naudojami įrengimai

 

1. Verpalų gamyba. Drobėje verpiami įvairios pluoštinės sudėties (100% vilna, 65/35, 45/55, 20/80 – vilna/ poliesteris) nuo 24 iki 64 numerio verpalai. Verpalai gaminami žiediniais verptuvais, naudojant klasikinę ir Siro technologijas. Šiomis technologijomis gaminami ir verpalai su elastano siūlais. Per metus pagaminama vidutiniškai 1600 tonų verpalų.

Verpalų gamyboje sumontuoti ir įsisavinti nauji bei modernizuoti esami įrengimai. Naujai poliesterio žiužio pjaustymo technologinei linijai įsisavinta mašina SEYDEL Mod 911 ir firmos Sant ANDREA NOVARA temptuvės.

2. Verpalų ir sluoksnos dažymas ir džiovinimas atnaujintas 1998 metais firmos KRANTZ dažymo aparatais bei aukšto dažnumo srovių džiovykla STALAM. Dažai ir receptūros ruošiamos specialioje dažų.

3. Vilnos šukavimui naudojamos modernizuotos firmos TEKSTIMA šukavimo mašinos modelio 1603.

Knatelių gamybai įdiegta firmos Sant ANDREA NOVARA. priešverpimo įrengimų komplektas su nauja knatelių gamybos technologija.

2001 metais sumontuoti firmos COGNETEX 4 verptuvai.

4. Verpti verpalai yra ričiuojami mašinomis AUTOCONER-138, kurios yra aprūpintos elektroniniais verpalų defektų šalinimo įrenginiais.

Verpalų sukimui naudojamos firmos ELITEX dvigubo sukimo mašinos modelis: VTS-07/2.

Dažymui skirti verpalai perričiuojami į specialias dažymo pakuotes firmos SSM pervyniojimo mašina modelis: DPI-W.lio IDEA-83, aprūpinti CORE SPUN ir DUO SPUN sistemomis virtuvėje

5. Audinių gamyba. Gaminami grynavilniai ir pusvilnoniai audiniai kostiumams, švarkams, suknelėms, įvairios paskirties uniformoms. Gatavų audinių plotis 150±2cm, 1 metro svoris yra nuo 230 iki 460 gramų. Taip pat gaminami tampūs audiniai su elastano (Lycra) siūlais, bei tampūs grynavilniai audiniai be elastano. Pusvilnonių audinių gamybai yra naudojami lino ir viskozės, vilnos ir natūralaus šilko, medvilnės komponentai bei kompleksiniai tekstūruoti poliesterio siūlai. Per metus išaudžiama apie 4,5 mln. metrų audinių.

Matmenų paruošimui dirba kompiuterizuotos firmos BENNINGER metimo mašinos BEN-ERGOTRONIC-2200(1998) ir BEN-TRONIC-2200(2000), firmos KARL MAYER pavyzdžių metimo mašina, modelis: MKS(1995), bei firmos VAMATEX rapyrinės audimo staklės LEONARDO.

6. Audinių apdaila. Atsižvelgiant į pirkėjų pageidavimus, taurinimo proceso metu audiniams gali būti suteikiamos šios apdailos:

– flanelės ir švaraus paviršiaus,

– natūralaus tampumo,

– skirtingo laipsnio fermentinio apdirbimo,

– “Teflon” ir “Repellan” neteplumo, minkšto grifo ir kt.

Apdaila atliekama naudojant naujausias technologijas ir modernius vakarų firmų įrengimus. Tai firmos ZONCO gniūžtinė plovimo mašina, kurioje plaunami vidutinio svorio audiniai. Sunkūs bei flaneles tipo audiniai yra plaunami firmos MAT gniūžtinėje plovimo-vėlimo mašinoje TURBOMAT. Taip pat yra naujai sumontuotos kompiuterizuota gniūžtinė plovimo mašina ROTORMAT ir firmos ZONCO audinių plovimo ištiestame būvyje linija AQUA. Audinių džiovinimas bei pluoštų fiksacija atliekama džiovinimo- termofiksavimo mašinomis HIRANO KIINZOKU ir TEXTIMA. Apdailoje taip pat naudojami periodinio ir nuolatinio veikimo dekatyrai MULTIDEKAT-2, audinių presavimo mašina CONTIPRESS, firmos SPIROTTO RIMAR audinių susodinimo mašina ZERO, audinių pūko kirpimo mašina LAFER ir kt.

 

Gamybos tipas, procesai, fazės

Gamybos procese yra šios sudedamos dalys: darbas, darbo priemonės ir darbo objektai. Taigi, kad vyktų gamybos procesas, turi būti visos šios sudedamos dalys. Įmonės turi turėti pakankamai darbo jėgos, įrengti gamybines patalpas, nupirkti reikalingus technologinius įrengimus, įsigyti žaliavų, pagrindinių medžiagų, komplektuojančių dirbinių ir kt. Nors ir turint visas šias reikalingas gamybos proceso sudedamąsias dalis – gamybos procesas neįvyks. Tam būtina organizacinė veikla. Gamybos proceso organizavimas – tai priemonių, racionaliai derinančių dalinius gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu, sistema. Ji apima visus įmonės veiklos etapus ir visas veiklos sritis. Mažos ir vidutinės įmonės turi savus gamybos proceso organizavimo ypatumus: dėl mažų gamybos apimčių, ribotų gamybinių pajėgumų, kapitalinių įdėjimų, darbo organizavimo ypatumų ir kitą. Į tai reikia atsižvelgti organizuojant pagrindinius, pagalbinius ir patarnavimo procesus.

Pagrindiniai procesai – tai procesai, kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės: formos, matmenys, fizinės bei cheminės savybės ir kt. Pagrindinių procesų galutinis rezultatas yra gatavi gaminiai, patarnavimai. Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš trijų fazių: paruošimo, apdirbimo ir surinkimo.

Paruošimo fazėje iš medžiagų gaminami ruošiniai, o iš jų – detalės.

Apdirbimo fazėje, gaminamos detalės, o surinkimo fazė skirta gataviems gaminiams surinkti, iš. . .

Join the Conversation