Zemes diena

netvarkingai eksploatuojamos naftos bazės ir degalinės teršia aplinką ir požeminį vandenį.

Nors Lietuva upių ir ežerų kraštas, tačiau tinkamiausias ir geriausias geriamasis vanduo yra požeminis gruntinis ir artezinis vanduo. Alytaus savivaldybės požeminio vandens stebėsena pradėta vykdyti 1998 metais. Šiuo metu vykdoma trečioji 2004-2007 m. požeminio vandens stebėsenos programa. Nuolat periodiškai papildant stebėsenos duomenis, gaunamas patikslintas požeminio vandens kokybės vaizdas, kuris leidžia vertinti ir prognozuoti priimant pagrįstus ir optimalius sprendimus dėl geriamojo vandens šaltinių būklės mieste palaikymo ir gerinimo.

Žemė mūsų rankose, saugokime ir neeterškime jos.

Žemės diena

Pasaulinę žemės dieną Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė 1971 metais. Žemės dienai buvo pasirinktas pavasario lygiadienis – nuostabus laikas, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Žemės dienos iniciatorius John McConnell kreipėsi ir į mūsų tautą, ragindamas tapti Žemės globėjais, o pavasario ekvinokciją (kuri skirtingose planetos vietovėse yra kovo 20-21 d.) minėti kaip Pasaulinę žemės dieną.
Atsiliepiant į šį kreipimąsi, Lietuvos Respublikos Atkuriamasis Seimas (tuometinė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba) 1992 metais Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje. Nuo to laaiko Lietuva kasmet mini šią dieną. Tapo tradicija pavasario lygiadienio metu, skambant varpeliui lyg pritarimui į taikos varpo dūžį Jungtinėse Tautose, pakelti Žemės vėliavas. Tuo pačiu metu skambantys ir susilieję į visumą valstybių varpų garsai simbolizuoja tautų susitelkimą saugoti mūsų Žemę. Šiandieną ne

esame apginti ir apsaugoti nuo atmosferos kataklizmų, karščių, vandens telkinių išdžiūvimo, nuo uraganų ir potvynių. Žemės diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.

Kokia kaina mokėsime už vartotojišką požiūrį į gamtą? Kokiu oru kvėpuojame šiandien ir kuo kvėpuosime rytoj? Ar besikaupiantys atliekų kalnai nepaskandins mūsų gamtos grožio ir patrauklumo? Ar per šiukšlių kalnus įžengsime į miškus? Ar sugebės Lietuvos upių tėvas Nemunas, kilpa juosiantis mūsų miestą, apsivalyti nuo teršalų, patenkančių į jo vandenį? Daugybė klausimų iškyla pasitinkant Žemės gimtadienį. Kovo 22 d. daugelyje šalių pažymima Pasaulinė vandens diena. Vanduo – žmogui būtinas ir niekuo nepakeičiamas gyvybės palaikymo ir sveikatos šaltinis. Kad jo negalima teršti, suprantame visi. Tačiau vien suprasti nepakanka. Nesutvarkyti atliekų sąvartynai, mėšlo ir srrutų sankaupos, be globos palikti pesticidai,

Leave a Comment