Wordpad

Wordpad Wordpad‘as – tai windows operacinės sistemos teksto redagavimo programa. Pasitelkę wordpad‘ą galite kurti parastus dokumnetus – laiškus, bei atmintines. Wordpad‘as naudoja daug tokių pat komandų ir procedūrų ,kaip ir galingesnės programos. Pavyzdžiui MS word‘as. Wordpad‘u galima peržiūrėti ir redaguoti kitomis teksto redagavimo programomis sukurtus failus. Teksto apdorojimas labai panšus į darbą rašomają mašinėle. Kai kurie specialūs klavišai naudojami ir ant rašomosios mašinėlės. Teksto rašymas dokumente – tai tik darbo su tekstu pradžia. Baigę rašyti tekstą, galite keisti dokumento turinį ir išvaizdą. Prieš atlikdami wordpad‘u kokias nors užduotis turite pažymėti tekstą, su kuriuo norite dirbti. Pažymėtas tekstas ekrane išryškėja. Teksto redagavimo galimybė, keičiant ar papildant tekstą, padaro teksto redagavimo programą pranašesniu nei rašomoji mašinėlė įrankiu. Tekstą galima įterpti, ištrinti, pertvarkyti – visai nebūtina perrašyti viso dokumento. Dokumentą galima papildyti nauju tekstu. Esamas tekstas pasislinks ir padarys vietos naujajam tekstui. Tekstą, kurio daugiau nereikia, galima iš dokumneto ištrinti. Likęs tekstas pasislinks ir užpildys atsiradusisa tuščias vietas. Kilnodami tekstą, galite išmėginti įvairiausius teksto išdėstymo dokumnete variantus. Geriausią dokumento išdėstymo tvarką surasite eksperimentuodami ir kilnodami į ivairias vietas sakinius bei pastraipas. Teksto kopiją galima patalpinti ir kitoje dokumento vietoje. Sutaupysite laiko, nes nereikės teksto perrašinėti. Dokumnetą reikėtų išsaugoti, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Vėliau galėsite jį peržiūrėti ar redaguoti. Kai išsaugojate dokumentą, suteikiate jam pavadinimą. Galbūt norėsite išsaugoti dokumnetą vos tik jį sukūrę. Jei nespėjus išsaugoti dokumentą sutriks kompiuterio darbas ar dings elektra, prarasite savo darbą. Darbo metu turėtumėte retkarčiais išsaugoti doumnetą. Tai suteiks garantijas, kad bus išsaugoti visi dokumente atlikti pakeitimai. Galite pasidaryti ir dokumento kopiją poperiuje. Galite atsispausdinti visą dokumnetą, tik tam tikrus puslapius arba tik pažymėta tekstą.

Su wordpad‘u atidarę naują dokumentą, privalote pasirinkti, kokio tipo dokumentą norite sukurti. Standartinis wordpad‘ui vartojamas tipas yra word 6 dokumentas.šį tipą turėtumėte pasirinkti, jei norite, kad su dokumentu galėtų dirbti žmonės, vartojanyts MS word for windows 6.0 arba naujesnę šios programos versiją. Be to, galite sukurti tokį dokumentą, su kuriuo galėtų dirbti word for windows 6.0 programos nevartojantys žmonės. Rich text document tipą gali naudoti dauguma teksto redagavimo programų. Tokio tipo tekstas gali būti suformatuotas. Text document tipą taip pat gali naudoti dauguma tekstinių procesorių, tačiau tekstas yra neformatuotas. Unicode text document tipas leidžia kurti dokumentus, naudojant kitų kalbų simbolius. Išsaugotą dokumnetą galite atidaryti ir pamayti ekrane, galite jį peržiūrėti ir atlikti pakeitimus. Wordpad‘as vienu metu leidžia dirbti tik su vienu dokumentu, tai prieš atidarydami kitą, pirmąjį išsaugokite. Panaudoję įvairius šriftus, jų dydžius bei spalvas, dokumentą galite pasidaryti kur kas patrauklesnį. Kai paleidžiate wordpad‘ą, tekstą matome Times New Roman šriftu. Standartinis teksto dydis yra 10 punktų, o standartinė spalva – juoda. Įdiegiant windows‘us kartu įdiegiami ir kai kurie kiti šriftai, tarp jų Arial bei Courier New. Kiti galimi šriftai priklauso nuo jūsų spausdintuvo ir nuo kompiuterio parametrų Simbolio dydį wordpad‘as matuoja punktais. Viename colyje yra 72 punktai. Dėl dizaino skirtumų du tiek pat punktų turintys šriftai gali atrodyti skirtingo dydžio. Teksto stilių galima pakeisti pasirinkus Bold ( paryškinto), Italic ( pasviro ) ir Underline ( pabraukto) teksto rėžimus. Šie stiliai dažniausiai naudojami kitokio tipo tekstui išryškinti ar išskirti. Jei norite, kad antraštės arba svarbi informacija patrauktų dėmesį, galite pakeisti teksto spalvą. Wordpad‘o dokumente galite suformatuoti pastraipas, tuomet dokumentas atrodys tvargingesnis. Išlyginus tekstą, pastraipos kraštas susilygina su parašte. Dauguma dokumentų lygiuojami pagal kairįjį kraštą. Taigi jų pastraipųpakraščiai lygiuojasi su kairąja parašte. Lygiavimas su dešiniąja parašte sulyginti datas ir atgalinius adresus. Be to, pastraipas galima centruoti tarp kairiosios ir dešiniosios paraščių. Pastraipų centravimas labiausiai tinka antraštėms bei pavadinimams.
Galima pakeisti ir dokumento tabuliacijos ženklus. Tai praverčia lygiuojant stulpelius su informacija. Pagal standartinę pasirinktį wordpad‘as perkelia tabuliacijos ženklą kas pusę colio. Pastraipą galima atitraukti iš kairės, dešinės, arba nuo abiejų pakraščių. Pastraipos dažnai atitraukiamos tam, kad būtų galima pažymėti ir išskirti citatas. Galite įtraukti tik pirmąją pastraipos eilutę, tuomet nereikės spausti tabuliacijos klavišo kiekvienos naujos pastraipos pradžioje. Galite pakeisti dokumneto puslapių išvaizdą pagal savo poreikius. Wordpad‘as nustato dokumento lapus taip, kad juos būtų galima spausdinti laiško dydžio popieriaus lape. Jei norite spausdinti kitokio dydžio popieriaus lape, galite pakeisti šiuos parametrus. Galimi popieriaus lapo dydžiai priklauso nuo jūsų naudojamo spausdintuvo. Galima pakeisti taip pat ir dokumento lapų orientaciją. Vertikaliai orientuoti lapai spausdinami išilgai trumposios lapo kraštinės ir naudojami daugumai dokumnetų. Horizontaliai orientuoti lapai spausdinami išilgai ilgosios lapo kraštinės, ar dažnai naudojami pažymėjimams bei lentelėms spausdinti. Paraštė – tai tarpas tarp teksto ir lapo krašto. Paraštes galima pakeisti, kad tiktų jūsų dokumentui. Pakeitę paraštes, galite spausdinti firminius blankus ar kitus specialius dokumentus. Page setup dialogo langelyje parodo kaip atrodys atspausdinti lapai. Pakeitimai atliekami visame dokumente.

All rights reserved by Al_Qaeda_Narys