Veiklos analize

INFORMACIJOS SISTEMOS

 

 

PRAKTINIS DARBAS

UAB ‘‘NUOMOS BIURAS‘‘

 

 

 

 

Turinys

 

1Įvadas 3

1.1Tikslai 3

1.3Užduotis 3

2Veiklos analizė 3

2.1Analizės objektas 3

2.3Duomenų srautų analizė 4

2.4.1Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama 5

2.4.2Nulinio lygio duomenų srautų diagrama 7

2.4.3Pirmo lygio „Buhalterija“ diagrama. 8

2.4.4Pirmo lygio „Nuomos paslaugos“ diagrama. 9

3Probleminė sritis 10

3.1Probleminė sritis 10

4Išvados 11

5Informacijos šaltinių sąrašas 11

7Iliustracijų sąrašas 11

 

 

1Įvadas 1.1Tikslai 1.2

 

Išanalizuoti pasirinkta įmonę jos veikimo principą bei veikimo struktūras.

Pateikti duomenų srautu analize grafiškai bei raštiškai (aukščiausio lygio, nulinio lygio, pirmo lygio).

Išanalizuoti bei aprašytį veiklos procesus.

Nustatyti problemine įmones sritį.

 

 

1.3Užduotis

 

Sudaryti pasirinktos organizacijos veikos aprašymą bei argumentuotai nustatyti probleminę organizacijos veiklos sritį.

 

 

2Veiklos analizė 2.1Analizės objektas 2.2

Šiuos analizes objektas yra įmonė UAB „NUOMOS BIURAS“.

„Mūsų tikslas yra pasiūlyti tai, ko laukia šiandienos Užsakovas. Ir be abejo, padaryti tai geriausiai. Mes to siekiame nuolat tobulėdami ir dirbdami profesionaliai, kaip dirbame nuo 1991 metų. Naudodami savo žinias ir dirbdami su ugnele, entuziastingai. Savo dabartiniams ir būsimiems Klientams teikiame ne tik butų, namų, biurų, parduotuvių, sandėlių ir kitų verslo bei gyvenamujų patalpų paieškos. Sąžiningai, tiksliai ir teisingai. Verslo Klientams padėsime taip suderinti savo Kompanijų plėtrą, kad Jie kuo greičiau pasiektų savo trokštamus tikslus. Aprūpinsime Juos reikiama informacija, padėsiančia išlikti konkurentabiliais greitai besikeičiančioje verslo aplinkoje. Tinkama ir laiku gauta informacija skatina eiti i priekį, duoda daugiau žinių ir idėjų.“

Paskirtis – teikti patalpų nuomos paslaugas.

Tikslai – pasiūlyti tai, ko laukia „šiandienos“ Užsakovas.

Įšeiga – suteikiamos patalpu nuomos paslaugos.

 

2.3Duomenų srautų analizė 2.4 2.4.1Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama

 

Visų pirma kad išanalizuoti imonę yra sukuriamą auksčiausio lygio duomenų srautų diagrama, kurios pagalba mes matome kaip keliauja duomenis tarp imones ir išorinių objektų.

Išorinis objektas: Aprašymas:
Bankas

 

Saugo įmones finansinius ištekliu teikia finansines paslaugas.
Teikėjai

 

Teikia įmonei prekių bei kitos produkcijos.
Brokerių biuras Imonė teikianti pardaveju aprodanciu patalpas paslaugas.
Nuomininkai

 

Naudojasi įmonės paslaugomis įeškant sau patalpų.

Pav. Aukščiausio lygio duomenų srautu diagrama.

2.4.2Nulinio lygio duomenų srautų diagrama

 

Noredami isigylinti į imones sudeti mes dekomponojame nulinio lygio modeli ir gauname detalesni duomenu keliavimo vaizda.

Proceso pavadinimas: Proceso aprašymas:
Buhalterija
Vadovybe Vadovybe nurodo įmonės darba. Perduoda nurodimus visiems likusiems skiriams.
Nuomos paslaugos Atsako uz nuomos paslaugų vykdima. (Įesko butus | pateikia nuomos pasiūlimus | teikia konsultacijas | sudaro sutartis)

Pav. Nulinio duomenų lygio srautu diagrama

2.4.3Pirmo lygio „Buhalterija“ diagrama.

Noredami isigylinti į tai kaip „Buhalterija“ procese keliauja duomenis mes dekomponojam ta procesa ir iš jo gaunam pirmo lygio diagrama, iš kurios galime matyti duomenų keliavima ir galimas problemisnes srytis.

 

Pav. Pirmo duomenų lygio „Buhalterija“ diagrama.

Proceso pavadinimas: Proceso aprašymas:
Buhalterinė apskaita
Finansu operacijos Užsiema visom įmones finansu operacijomis: pinigų pervedimai, mokejimai.

 

 

2.4.4Pirmo lygio „Nuomos paslaugos“ diagrama.

 

Norint isigylinti į „Nuomos pasulaugos“ procesa mes dekomponojame ji ir gauname pirmo lygio modeli kuriame metamo kaip keliauja duomenis bei galimas problemines srytis.

 

Pav. Pirmo lygio „Nuomos paslaugos“ diagrama.

 

Proceso pavadinimas: Proceso aprašymas:
Komercine nuoma
Nekomercine nuoma Atsakinga už patalpų nuoma nekomerciniems tikslamas. (Nuoma paprastiems fiziniems asmenims | renginiai)
Nuomos padalinių vadovybe Atsakinga uz „Komercine nuoma“ ir „Nekomercine nuoma“. Prižiuri, duoda nurodimus bei ruosia ataskaitas is jų pateiktu ataskaitų vadovybei.
Vadovybe Vadovybe nurodo įmonės darba. Perduoda nurodimus visiems likusiems skiriams.

 

 

3Probleminė sritis 3.1Probleminė sritis

Duomenų srautas: “Paieska_K”
Srauto pavadinimo santrumpa
Srauto tipas Duomenų srautas | Dokumentų srautas
Srauto šaltinis Duomenų baze „Galimos patalpos“
Srauto adresatas Komercine nuoma
Srauto perdavimo būdas Telefonu | Kompiuteriniu ryšiu
Srauto perdavimo greitis 5-7 minutės
Srauto perdavimo dažnis Nereguliarus | Kai atsirada nuomininkai
Nereguliaraus srauto perdavimo sąlygos
Perduodamų paketų struktūra Adresas + kaina + kambarių kiekis + patalpu dydis + aukštas
Duomenų srautas: “Paieska_Nk”
Srauto pavadinimo santrumpa
Srauto tipas Duomenų srautas | Dokumentų srautas
Srauto šaltinis Duomenų baze „Galimos patalpos“
Srauto adresatas Nekomercine nuoma
Srauto perdavimo būdas Telefonu | Kompiuteriniu ryšiu
Srauto perdavimo greitis 5-7 minutės
Srauto perdavimo dažnis Nereguliarus | Kai atsirada nuomininkai
Nereguliaraus srauto perdavimo sąlygos
Perduodamų paketų struktūra Adresas + kaina + kambarių kiekis + patalpu dydis + aukštas
Duomenų srautas: “Mokestis_N”
Srauto pavadinimo santrumpa
Srauto tipas Materialusis srautas | Banko pervedimas
Srauto šaltinis Išorinis objektas „Nomininkai“
Srauto adresatas Buhalterija
Srauto perdavimo būdas Tesioginis | Kompiuteriniu ryšiu |Bankas
Srauto perdavimo greitis 2-3 minutės
Srauto perdavimo dažnis Kas menesį | Kaip nurodyta sutarti
Nereguliaraus srauto perdavimo sąlygos Sutartije nurodita kitoks mokejimo dažnumas
Perduodamų paketų struktūra Pinigai

 

4Išvados

Išnagrinėjus įmone buvo rasto kelios problemines sritis dėl kuriu imoneije galėtu kilti nepatogumai arba rimtos problemos. Norėdami pašalinti problema su duomenų baze kurioje yra saugomi galimi butų variantai, reikėtu susitarti su įmone kuri teikia tuos duomenų bazes paslaugas kad ji ja atnaujinti kaip tik galima dažniau kad išvengti pelną bei pasitikejima mazinanciu situacijų. Išvengti problemos su nuomininku mokesčiais galima apmokant suma mėnesio pradžioje. Tai suteiks stabilumo jeigu nuomuojačioji įmone bankrutuos.

5Informacijos šaltinių sąrašas 6

Paskaitų metu įgytos žinios

Paskaitų metu gauta medžiaga

http://moodle.viko.lt/file.php/984/2013_teorija/2.2_-_informacijos_valdymas_-_dfd.pdf

http://moodle.viko.lt/file.php/984/2013_teorija/6_-_informacijos_valdymas_-_veiklos_procesai.pdf

7Iliustracijų sąrašas