Tikslingas kompiuterio panaudojimas

Turinys

Įvadas 3
Tikslingas kompiuterio panaudojimas namuose 3
Tikslingas kompiuterio panaudojimas mokyklose 4
Tikslingas kompiuterio panaudojimas versle, prekyboje, gamyboje 5
Tikslingas kompiuterio panaudojimas neįgalių žmonių gyvenimui palengvinti 6
Išvados 7
Literatūra: 8Įvadas
Pastaruoju metu kompiuterių ir interneto naudojimo apimtys Lietuvoje auga palyginti sparčiai, nors Lietuvai, kaip ir daugeliui naujųjų ES valstybių narių, prieigos prie interneto klausimas kol kas išlieka labai aktualus.2005 metų duomenimis kompiuteriu naudojosi beveik 47 procentai16–74 metų amžiaus asmenų, internetu – 34 procentai.

Kompiuterių paplitimo ir vartojimo namuose mastą labiausiai lemia išsimokslinimas, amžius ir pajamos, o lytis – kur kas mažiau. Kuo aukštesnį išsilavinimą yra įgiję gyventojai, kuo ji

i
ie jaunesni ir kuo didesnės jų pajamos, tuo dažniau jų namų ūkiai yra kompiuterizuoti.

Didelė dalis besinaudojančių kompiuteriu – jauni žmonės. Kompiuteriu naudojosi 89 procentų 16–24 metų amžiaus gyventojų ir tik 4 procentai– 65–74 metų amžiaus gyventojų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sieka skatinti informacinių technologijų diegimą, nes tai yra puikus būdas plėtoti informacinę visuomenę Lietuvoje.Tikslingas kompiuterio panaudojimas namuose
Kompiuteris namuose tapo nebe privilegija, bet būtinybe. Kompiuteriu dažniausiai naudojasi visi šeimos nariai- tai puikus laisvalaikio praleidimo būdas, pagalba įvairiuose darbuose.
Namuose esantis kompiuteris dažniausiai naudojamas: žaidimams – 61,1%, tekstams apdoroti – 56,1%, naršyti po in
n
nternetą – 41,4%. Duomenų bazėms kompiuterį namuose naudoja 26,4%, grafikams apdoroti – 22,2%, apskaitai – 17,6% respondentų. Daugiau vyrų negu moterų teigė naudoją kompiuterį namuose duomenų bazėms, atitinkamai 34, 6% ir 16,7%. Išsimokslinimas nelemia kompiuterio panaudojimo namuose būdo. Kitos apklausos duomenimis, daugeliui 18-34 m. amžiaus žmonių svarbiausias užsiėmimas kompiuteriu – muzikos klausymasis. 35
5
5-49 m. amžiaus vartotojai kompiuterį daugiausiai naudoja darbui, vyresni nei 50 metų žmonės – elektroniniam paštui. Absoliuti dauguma apklaustųjų – 61 proc. – svarbiausia kompiuterio funkcija laiko galimybę naudotis internetu.
Kompiuteris dažnai naudojamas pramogoms. Žaisdamas įvairius kompiuterinius žaidimus, naršydamas internete išmokstama naudotis kompiuteriu kaip darbo įrankiu, o šie įgūdžiai ne tik naudingi, bet ir būtini. Be to, vykdant kompiuterio užduotis pramokstama angliškai.

Naudodamasis kompiuteriu vaikas tampa aktyviu informacijos ieškotoju, o tai formuoja atvirumo jausmą -vaikas yra atviras įvairiems naujiems dalykams, kitų žmonių patirčiai ir naujai informacijai, neužsisklendžia savo aplinkoje.
Galima tikslingai panaudoti kompiuterį reikiamai informacijai rasti, namų darbams atlikti. Kompiuteris padeda neišėjus iš namų gauti reikiamą informaciją, bendrauti su draugais ir susirasti naujų, užsisakyti kai kurias paslaugas.
Kompiuteris namuose yra būtina sąlyga nuolatiniam tobulėjimui, nes tai padeda greičiau įsisavinti šiuolaikines in
n
nformacines technologijas, jas panaudoti įvairių dalykų procese ir tuo pačiu pagerinti tiek kvalifikaciją, tiek ir proceso kokybę.Tikslingas kompiuterio panaudojimas mokyklose
Didinant gyventojų kompiuterinį raštingumą būtina kompiuterine ir elektroninių ryšių įranga aprūpinti mokyklas. Siekiama sudaryti sąlygas, kad kiekvienas moksleivis mokykloje įgytų reikiamų informacijos technologijomis grindžiamų žinių, pasitelkiant visose mokyklose tam pritaikytas mokymo priemones. Tai visiškai keičia mokymo procesą. Mokytojas ir vadovėlis nebėra vieninteliai žinių šaltiniai. . Kompiuteriai ir kitos naujos informacijos technologijos jau randa savo vietą ne tik informatikos, bet ir kitų mokomųjų da
a
alykų pamokose. Neįtikėtinai greitai keičiantis mokymo procesui, dauguma informacijos sparčiai sensta ir netenka vertės. Tačiau pamokose daugelis teorinių ir ypač praktinių dalykų lieka nepakitę.Demonstravimo, konstravimo ir testavimo programos leidžia mokiniams geriau įsisavinti žinias, ruoštis olimpiadoms bei egzaminams.

Kompiuteris yra nepakeičiamas pagalbininkas, kai reikia skubiai susirasti informacijos, ją sintezuoti ar analizuoti. Su juo galima modeliuoti situacijas, kelti hipotezes ir iš karto jas tikrinti. Matematinės programos padeda apžvelgti daug pavyzdžių, iš kurių ryškėja dėsningumai; jas patogu naudoti kaip priemones, kai patys mokiniai atlieka tyrimą, tuo pačiu tapdami tikraisiais matematinių teiginių ar procesų atradėjais. Kompiuterio pagalba mokiniai gali išmokti atlikti matematines operacijas (matuoti, skaičiuoti, braižyti grafikus, apdoroti duomenis, lyginti ir klasifikuoti matematinius objektus),išmokyti tirti problemas, situacijas ir rasti racionalius sprendimus, naudojantis informacinėmis technologijomis.Tikslingas kompiuterio panaudojimas versle, prekyboje, gamyboje
Šiuo metu verslas, prekyba, gamyba nuo kompiuterio tapo neatsiejamos. Pasitelkus kompiuterį įmonė tampa centralizuota,vienu metu galima atlikti daug fukncijų. Pagrindinės funkcijos kurias galite atlikti:
• Sutelkti visą dėmesį į klientą.

Darbas su klientais yra vienas iš svarbiausių aspektų į kuriuos privaloma atsižvelgti,nes dažnai būtent nuo jų priklauso verslo našumas. Kompiuterio pagalba klientai yra aptaurnaujami daug kokybiškiau ir greičiau. Suteikiama galimybė aptarnauti daug klientų vienu metu. Dėl patrauklios aptarnavimo formos padaugėja klientų.
• Įsteigti savitarnos įrenginius.
Savitarnos skyriuje įrengta keletas savitarnos įrenginių – bankomatų, informacinių kioskų, kuriais naudodamiesi klientai gali atlikti visas reikiamas operacijas – išsiimti ir įdėti grynuosius pinigus, pasižiūrėti sąskaitos likutį, atsispausdinti sąskaitų ir kortelių išrašus, atsiskaityti už įvairias paslaugas, atlikti pavedimus, susipažinti su nauja informacija, pasinaudoti internetu (prie interneto galima prisijungti per informacinius kioskus) ir kt.
• Kokybiškiau ir greičiau gaminti produktus.
Kūrėjas gali lengvai sukurti gaminio modelį, keisti jį , kol pasieks norimą rezultatą.Ateityje tradiciniai inžinierių brėžiniai nebebus vartojami, viskas bus kuriama kompiuterio pagalba,o tai, kas sukurta, bus sujungta su kompiuterio kontroliuojamais mechanizmų įrankiais
• Informaciją saugoti elektroniniu pavidalu.
Dokumentai saugomi failais laikmenose. Elektroniniai dokumentai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio ar piktavališko sunaikinimo, o konfidencialūs dokumentai – nuo neteisėtos prieigos. Anksčiau dauguma dokumentų buvo kopijuojami ir saugomi popieriuje, tačiau toks dokumentų naudojimas reikalauja daug sąnaudų. Atsiradus elektroniniam parašui, kuris įteisintas daugelyje valstybių, dokumentai pradėti vartoti ekonomiškiau, ne popieriuje. Slapti duomenys saugomi programinės įrangos apsaugos moduliuose, kurie generuoja raktus ir jais užkoduoja taip, kad raktų duomenys matomi tik moduliuose. Taip pat juos galima užkoduotus saugoti informacijos laikmenose
• Organizuotai atlikti visus reikiamus darbus.
Naudojantis videoforumais, galima transliuoti vaizdo konferencijas, organizuoti seminarus, realiuoju laiku konsultuotis su partneriais, mokytis per nuotolį. Nuotolinis mokymas patogus tuo, kad sutaupote laiko , nes nereikia vykti į kitą įstaigą. Jums tereikia kompiuterio , kuriame yra interneto ryšys, interneto kameros ir mokrofono-ausinių.
• Suprojektuoti proceso išklotinę pasitelkiant kompiuterio programą
Kombinatorinis nepatogumas ir sunkumas kuriant proceso išklotines paskatino sukurti keletą procedūrų, kurios padėtų kurti procesus. Euristinės procedūros pačios geba lengviau ir tiksliau apskaičiuoti kai kuriuos duomenis, o tai jau labai palengvina darbą. Tos programos neieško optimalaus sprendimo, bet bando prie jo priartėti. Viena iš tokių programų yra CRAFT.
• Automatiškai valdyti mašinas.
Kiekvienam veiksmui gamybos procese, kuris prideda produktui vertę fiziškai transformuojant jį, dažniausiai būna įrenginys, kuris judina arba aprūpina medžiagą. Jos dažniausiai valdomos per kabelius nutiestus grindyse ir gaunant instrukcijas iš kompiuterio. Be to, kad pakeitus žmonių darbo jėgą technologija laimima piniginiu atžvilgiu, taip pat automatiškai valdomų mašinų privalumas yra laiku pristatytos detalės. Galimybė judėti nepriklausomai sumažina žingsnio efektą kiekvienoje proceso pakopoje ir leidžia varijuoti laiku.
• Greitai apdoroti informaciją.
Informacijos apdorojimo technologijos apima įrenginius, kurie kaupia, valdo, saugo ar skirsto informaciją- tai kompiuteris ir jo pagalbinės priemonės,kurias pasitelkus informacija apdorojama per minimalų laiką.Tikslingas kompiuterio panaudojimas neįgalių žmonių gyvenimui palengvinti
Viena iš perspektyviausių kompiuterinių technologijų panaudojimo sričių – įvairūs neįgaliems žmonėms skirti taikymai (akliems ir silpnaregiams, nevaikščiojantiems arba turintiems ribotas judėjimo galimybes). Balso technologijų panaudojimas dažnai yra esminis arba net vienintelis tokių žmonių integravimo į visuomenę būdas. Neįgaliesiems skirti specializuoti techniniai įrenginiai su integruotomis balso technologijų komponentėmis.

Taikymų kategorijai priklauso tokie taikymai kaip kompiuterio valdymas balsu, informacijos iš Interneto ar kitų tekstinių informacijos šaltinių perskaitymas balsu ir pan.
Pažymėtina, kad panaudoti kalbos apdorojimo technologijas tokio pobūdžio taikymams stengiamasi ne tik išsivysčiusiose Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse, bet ir Vidurio bei Centrinės Europos šalyse. Slovėnijoje sukurta akliesiems ir silpnaregiams skirta informacinė sistema, skirta supažindinti su tos šalies žiniasklaidoje spausdinamais straipsniais. Sistema integruoja kalbos atpažinimo ir slovėnų kalbos sintezės elementus. Kiekvienas vartotojas apmoko sistemos atpažinimo modulį nurodytam komandų rinkiniui atpažinti. Toliau, naudodamasis duotomis komandomis, neįgalus asmuo balsu valdo kompiuterį (atidaro ir uždaro informacinės sistemos programas, išsirenka norimo laikraščio pavadinimą, pasirenką laikraščio skiltį ar puslapį, valdo garsumą ir pan.). Esminė sistemos savybė – vartotojui pateikiamas sąrašas Slovėnijos laikraščių, kurių elektroninės versijos publikuojamos Internete, ir asmuo balsu išsirenką norimo laikraščio pavadinimą bei skyrių (skiltį).
Darbui su kompiuteriu aklieji ir silpnaregiai naudoja įvairius metodus: vaizdo ekrane padidinimą ir paryškinimą, informacijos išvedimą į Brailio eilutę ar spausdintuvą, informacijos išvedimą balsu. Bene patogiausias yra pastarasis, tačiau tam, kad kompiuteris kalbėtų, reikalingas sintezatorius ir programinė įranga, valdanti sintezatorių ir sukurianti aklam vartotojui patogią darbo aplinką. Darbo aplinkos sukūrimui paprastai naudojamos taip vadinamos ekrano skaitymo programos, kurios perduoda sintezatoriui, kokia informacija buvo išvesta į ekraną ir kokie klavišai buvo paspausti. Lietuvių kalba įneša nedaug specifikos į ekrano skaitymą, todėl galima pasinaudoti užsienyje sukurtomis ekrano skaitymo programomis. Sistemos, gebančios atpažinti gana nedidelį balso komandų skaičių ir valdyti kompiuterį, potencialiai labai naudingos ne tik akliesiems, bet ir ribotas judėjimo galimybes turintiems asmenims.Išvados
Į Lietuvą įvežta kompiuterinė technika sukėlė tikrą revoliuciją. Šiandien dauguma Lietuvos firmų ir organizacijų yra pilnai apsirūpinę kompiuterine technika. Vis didėjanti kompiuterizacija augina kompiuterinio raštingumo poreikį. Tiek aukštąjį, tiek ir aukštesnįjį išsilavinimą turintys specialistai savo darbo įrankiu renkasi kompiuterį. Jei neseniai nedidelėse įmonėse ar organizacijose pakako vieno kompiuteriu naudotis mokančio specialisto, tai šiandien kiekvienam atsiranda poreikis mokėti juo naudotis. Pradžioje daugeliui vartotojų kompiuteris buvo tik patogi “rašomoji mašinėlė”. Dabar kompiuterio panaudojimas smarkai išaugo: be kompiuterio savo darbo nebeįsivaizduoja nei ekonomistas, nei buhalteris, nei vadovas,nei moksleivis. Kuo geriau išmoksime tikslingai panaudoti kompiuterį, tuo labiau palengvinsime savo gyvenimą.Literatūra:
http://www.lans.lt/webpr.php?cat=/webprog/1
http://np.ipc.lt/medziaga/matematika_lt.html
http://www.ivpk.lt/teises_aktai/files/88.doc
http://www.viltis.lt/lt/leidiniai/magazine/detail.php?ID=981
http://www.jkm.lt/includes/10/Konferencijos/Kompiut-pagr.mok.priem.doc
http://np.ipc.lt/medziaga/fizika_lt.html
http://www.bs2.lt/default2.asp?DL=L&TopicID=204&ArticlesID=6326&Page=7&PagePage=2&NewsTXT
http://vvfsa.vgtu.lt/pagalba/IIkursiam/Gamybos%20santrauka%202.doc
http://www.likit.lt/all/balso_tech/06_neigalieji.htm
http://www.likit.lt/all/balso_tech/07_programos.htm

http://www.ivpk.lt/main-stat.php?cat=60&gr=1⊂=2&n=15

http://www.bendruomenes.lt/news.php?id=33491&strid=11791

http://www.kompirsveikata.lt/8_skyrius/8_0.html

http://www.veidas.lt/lt/leidinys.nrfull/3eb21fe73345f?veidas=512f009ada62a3c0391fd94a1aa3ebde

http://www.marketingas.lt/index.php?cid=698

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteris