SVEIKATINGUMO CENTRAS S.T.O.K.

Darbo paskirtis: palengvinti sveikatingumo centro administracijos darbą skaičiuojant apmokėjimus už suteiktas paslaugas, darbuotojų atlyginimus, taip pat palengvinti duomenų apie sveikatingumo centro klientus įvedimą, kaupimą bei apdorojimą.Darbo tikslas: sukurti sveikatingumo centro darbuotojų ir klientų duomenų bazę. Šiam tikslui labai tinka duomenų bazės, nes: Paprasta sukurti; Nesudėtinga įvesti ir koreguoti duomenis; Duomenų peržiūrėjimo būdų įvairovė; Galimybė duomenis rikiuoti, rūšiuoti ir filtruoti. Darbo uždaviniai:  Išnagrinėti centro veiklos specifiką, organizacinę struktūrą; Išanalizuoti dabartinę centro padėtį, joje veikiančią informacijos srautų sistemą; Apibrėžti siūlomą projektą, pateikti jo privalumus; Pateikti kompiuterinių resursų reikalavimus projektuojamai sistemai; Pateikti siūlomos duomenų bazės struktūrą, sudedamąsias dalis bei pagrindinių duomenų bazės elementų kūrimo žingsnius; Šios ataskaitos tikslas – pateikti sukurtos duomenų bazės fragmentą, aptariant pagrindinių jos sudedamųjų dalių projektavimo aprašymą, bei suteikti instrukciją tos duomenų bazės vartotojui.

1. DARBO PASKIRTIS IR TIKSLAI

Sveikatingumo centro S.T.O.K. duomenų bazė galėtų būti puikiai pritaikyta bet kuriame sveikatingumo centre, kuris teikia tokias arba panašias paslaugas. Šia duomenų baze lengva naudotis – kūriau ją taip, kad būtų patenkinti galimų sveikatingumo centro klientų poreikiai. Sukūriau formas su teikiamomis paslaugomis ir šių paslaugų kainomis. Sukurtos lentelės, formos, užklausos, makro komandos palengvina minėtų veiksmų atlikimą. Taip pat pateikiau aptarnaujančio personalo duomenis, kad klientas galėtų išsirinkti pageidaujamą masažistą, aerobikos ar kitą instruktorių. Šioje duomenų bazėje greitai išsirinksite norimą paslaugą pagal savo kišenę. Po treniruotės galėsite atsigaivinti čia pat veikiančiame bare. Mano duomenų bazė nereikalauja didelių kompiuterio resursų. Tai privalumas sveikatingumo centrui, nes tada nereikia įsigyti galingo ir brangaus kompiuterio tokio pobūdžio programai vykdyti. Žinoma, nuo kompiuterio priklauso, kaip greitai bus atlikti veiksmai su duomenimis.

Programa nėra tobula, nes joje galėtų būti daugiau formų ir lentelių su, pavyzdžiui, detalesne informacija apie nuolaidas, trenerius, tvarkaraščius, taip pat nėra sukurta paieška personalo darbuotojams ir panašiai.2. KOMPIUTERIZUOJAMAS OBJEKTAS

Mano kompiuterizuojamas objektas yra nedidelis sveikatingumo centras S.T.O.K., teikiantis masažo, aerobikos, treniruoklių ir plaukimo paslaugas. Sveikatingumo centras yra įsikūręs Kaune, studentų miestelyje. Sveikatingumo centras atsidarė 1999 sausio 1 d., kasmet jo paslaugų kompleksas plečiasi, dėl to auga sveikatingumo centro klientų ratas, didėja ir darbuotojų skaičius. Nors sveikatingumo centras yra nedidelis, aptarnaujantį personalą sudaro tik 10 žmonių, tačiau tai nesukelia nepatogumų ir aptarnavimo kokybė aukšta. Dėl šios priežasties (taip pat ir dėl raminančios ir jaukios aplinkos) sveikatingumo centrą pamėgo užsienio turistai bei žmonės, atvažiavę į Kauną verslo reikalais. Tarp klientų yra nemažai ir studentų bei pensininkų.

1. pav. Sveikatingumo centro organizacinė struktūra

Sveikatingumo centro svečiai gali pasirinkti paslaugą ar paslaugas iš teikiamų paslaugų. Teikiamos tokios paslaugos:Baseinas, treniruokliai, aerobika, masažas, kosmetologo paslaugos, sporto konsultacijos. Taip pat galima rinktis aerobikos trenerį. Kol kas dirba 2 aukštos kvalifikacijos treneriai, kurie nėra vienos srities specialistai. Šie treneriai gali dirbti keliose srityse, pavyzdžiui, pravedinėti aerobikos ir plaukimo treniruotes. Teikiamų paslaugų kaina skiriasi. Kiekviena paslauga turi savo kainą. Ataskaitose, formose pateiktas seanso mokestis. Klientų atsiskaitymai pateikti litais.Nuosavos įmonės S.T.O.K., kuriai priklauso sveikatingumo centras, organizacinė struktūra pavaizduota 1 pav. Tam, kad klientų aptarnavimas būtų operatyvesnis, buvo kuriama duomenų bazė, kurios pagalba greitai surandama norima paslauga ar norimas paslaugų derinys. Tai padeda sutaupyti klientui laiko. Klientai lieka patenkinti greitu aptarnavimu ir sutaupytu laiku. Iš sveikatingumo centro jie išeina pailsėję ir nesuirzę.

2.1. KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO PADĖTISSveikatingumo centras nėra labai didelis, tačiau jos siūlomas paslaugų asortimentas yra ganėtinai platus. Čia galite pasinaudoti treniruokliais, masažo, kosmetologo teikiamomis konsultacijomis, paplaukioti baseine, o paskui atsigaivinti čia pat esančiame bare.

Sveikatingumo centras bendradarbiauja su kitais sveikatingumo centrais iš Lietuvos, kurie pasidalina savo patirtimi tvarkant sveikatingumo centro administracinius, DB bazės reikalus ir kt. Net išrankiausias klientas čia gali rasti jam patinkančią sporto šaką. Dabartiniu metu apsilankiusių klientų registravimo tvarka yra tokia: klientus administratorius užregistruoja duomenų bazėje. Jis iš pradžių pasiteirauja ar klientas sutinka, kad bus užregistruotas duomenų bazėje. Jei klientas sutinka, tai visi duomenys apie klientą įtraukiami į duomenų bazę. Jei klientas nesutinka, tai administratorius knygoje tiks pasižymi kliento vardą ir telefono numerį.Administratorius suteikia informaciją apie laisvą trenerį, kosmetologą ir pan. Anksčiau kildavo problemų dėl neaiškaus administratoriaus rašymo: klientų pavardės, paslaugos, kuria naudojosi klientas, duomenys nebūdavo sistemingai surašyti. Be to, gana sudėtinga ir daug laiko reikalaujanti yra atsiskaitymų už paslaugas sveikatingumo centre sistema. Todėl norėdama palengvinti darbuotojų darbą, sukūriau šią duomenų bazę. Sumanymas tikrai pasiteisino, nes darbuotojai gali lengviau ir greičiau sutvarkyti klientų atsiskaitymus už paslaugas ir pan. Taip yra taupomas darbuotojų ir klientų laikas.2. 2. INFORMACIJOS SRAUTAISveikatingumo centre informacijos kaita vyksta šiomis pagrindinėmis kryptimis, kaip parodyta 2. pav. Kaip matyti iš schemos, sveikatingumo centro koordinatorius perduoda administratoriui informaciją apie: klientų užsakymus, paslaugų pasirinkimą, trenerių kvalifikacijas, darbo patirtį ir kursų baigimo pažymėjimus, kad klientai būtų ramūs , kad tikrai pasirinko kvalifikuotą trenerį. Ši informacija yra perduodama “popieriniu”ir kompiuteriniu keliu. Administratorius visą gautą informaciją iš koordinatoriaus pateikia sekretoriui. Šis visą informaciją suveda į duomenų bazę ir apdoroja duomenis. Apdorotus duomenis sekretorius perduoda administratoriui, o administratorius koordinatoriui ir vadybininkui. Vadybininkas peržiūrėjęs apdorotus duomenis administratoriui pateikia nusiskundimus, pasiūlymus, pageidavimus, paliepimus, ką daryti kitaip. Susipažinęs administratorius su vadybininko nurodymais, visą šitą informaciją perduoda koordinatoriui. Ir taip šis ratas kartojasi iš naujo.2. pav. Informacijos sklaidos kryptys įmonėje

Sveikatingumo centre dabartiniu metu yra 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi administratorius laiškų, įvairių dokumentų rašymui, vadybininkas, kuris tvarko visą dokumentaciją ir sekretorius, kuris kasdien papildo ir pakoreguoja duomenų bazę. Mėnesinis darbuotojų atlyginimas apskaičiuojamas kompiuterizuotu būdu. Tai palengvina administratoriaus darbą, nes nereikia to daryti rankiniu būdu.

2.3. KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO NORIMA PADĖTISKuriant duomenų bazę stengiausi, jog ja būtų paprasta naudotis. Didelis dėmesys teikiamas duomenų bazės vartotojo patogumui. Kad nebūtų painus darbas su duomenų baze, taip pat, kad nereikėtų daug laiko praleisti mokantis su ja dirbti. Siekiama, kad reikiami duomenys būtų greitai surandami ir prieinami. Labai aktualus klausimas sveikatingumo centre yra paslaugų kaina. Paprastai nekompiuterizuotame sveikatingumo centre tam sugaištume daug laiko, nes įrašą reiktų surasti tam skirtame sąsiuvinyje ar knygoje. Mano duomenų bazė leidžia darbuotojui tai atlikti labai operatyviai, nes galima greitai surasti kliento pageidaujamą paslaugą, šalia kurios visada yra parašyta kaina. Būtent tokia yra šio sveikatingumo centro vadybininko įsivaizduojama ideali sveikatingumo centro veiklos organizavimo informacijos srityje sistema. Be abejo, šią keitimosi informacija sistemą (įskaitant duomenų apie klientus bei darbuotojus kaupimą bei apdorojimą) galima dar tobulinti, ieškoti racionalesnių sprendimų.

3. REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIAMS RESURSAMSNorint sveikatingumo centre įdiegti siūlomą kompiuterizuotą keitimosi informacija sistemą, reikia turėti mažiausiai 2 kompiuterius, sujungtus į lokalų tinklą, įgalinantį bet kada pasiimti duomenis iš kito “kaimyninio” kompiuterio. Serveriu turėtų būti administratoriaus kompiuteris, kadangi jame bus atliekamos pagrindinės duomenų apdorojimo procedūros (duomenų atrinkimas, filtravimas, užklausų, ataskaitų kūrimas). Tuo tarpu sekretorius suvedinės informaciją į DB apie užsakomas paslaugas, atsiskaitymus ir kt., kuri bus perduodama administratoriui.Norint naudoti siūlomąją duomenų bazę, sukurtą ir naudojamą Microsoft Access 2000 aplinkoje, reikia kompiuterio, kurio procesorius ne blogesnis kaip 486, pagrindinė atmintis ne blogesnė kaip 12MB, o operacinės sistemos versija ne senesnė kaip Windows 95 ar Windows NT 3.5 su paketu Service Pack. Pažymėtina, kad Microsoft Access yra viena populiariausių vidutinės apimties duomenų bazės valdymo sistema. Ji dažniausiai naudojama saugoti ir apdoroti informaciją vidutinėse ir mažose įmonėse bei organizacijose.

Vartotojas, dirbantis su šia duomenų baze turi turėti bent minimalias žinias apie duomenų bazes, turi suvokti ryšius tarp duomenų, turėti pradinius darbo su MS Access įgūdžius.

4. SVEIKATINGUMO CENTRO DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMASGana dažnai įvairios paskirties uždaviniams spręsti yra naudojamos elektroninės lentelės. Tačiau didėjant saugomos informacijos kiekiui, informacijai saugoti reikia vis daugiau failų, reikia juos plėsti, tampa vis sunkiau atlikti su jais norimas operacijas. Norint to išvengti, tikslinga naudoti duomenų bazių valdymo sistemas. Paprastam vartotojui, norinčiam susikurti nedidelės apimties duomenų bazes, patartina naudoti duomenų bazių valdymo sistemą Microsoft Access dėl jos paprastų norimos duomenų bazės formavimo principų.Duomenų bazės kūrimas MS Office aplinkoje susideda iš tokių pagrindinių objektų:• Reliaciniai ryšiai;• Lentelės;• Formos;• Užklausos;• Ataskaitos;• Makro komandos.Išvardintus MS Access objektus aptarsime detaliau.

4.1 RELIACINIAI RYŠIAIReliaciniais ryšiais yra susiejamos duomenų bazės lentelės. Tai padeda užtikrinti saugomos informacijos vientisumą bei jos atnaujinimą informacijos kitimo atveju. Ryšiai tarp lentelių sudaromi, atsižvelgiant į logiškas jų sąsajas tarpusavyje. Lentelės tarpusavyje sujungtos “vienas su daug” principu. Kuriant konkrečią duomenų bazę, labai svarbu atsižvelgti į reliacinių ryšių schemą. Todėl tikslinga dar nesusikūrus lentelių pasidaryti duomenų bazės maketą reliacinių ryšių schemos pagrindu. Taigi galime teigti, kad ši schema yra visos duomenų bazės pagrindas.Mano kuriamos sveikatingumo centro duomenų bazės reliacinių ryšių schema pateikta 3 paveiksle. Kuriant duomenų bazę buvo panaudota 13 pagrindinių lentelių. Lentelėje “Personalas” informacija pateikta apie sveikatingumo centre dirbantį personalą. Lentelėje “Klientai” matome visą informaciją apie klientus. “Atsiskaitymų” lentelėje pateikti visi kliento atsiskaitymai. Čia pateikta atsiskaitymo rūšis, mokėjimo suma, už koki laikotarpį mokėjo ir pan. Lentelėje “Socialinė padėtis” pateikiu informaciją apie klientų socialinę padėtį., t.y studentas, dirbantysis, pensininkas, moksleivis ir kita. “Lytis” lentelė nėra reikšminga. Ji tik nurodo ar klientas vyras ar moteris. “Algų” lentelėje pateikiau darbuotojų mėnesinius atlyginimus. Tai pati naujausia informacija. “Pareigų” lentelėje pateikiau darbuotojų užimamas pareigas, kad klientas žinotų pas ką kreiptis, vienu ar kitu klausimu. “Kalba” lentelėje pateikėme aptarnaujančio personalo darbuotojų užsienio kalbų mokėjimą. Šiuo metu tai yra labai aktualu, nes sveikatingumo centre lankosi ir iš užsienio atvykę klientai. Todėl norint su jais susišnekėti, reikia, kad darbuotojai mokėtų užsienio kalbų. Kitos lentelės nėra tokios svarbios, todėl plačiau jų neapžvelginėsiu.

Sveikatingumo centro duomenų bazės lentelės yra apjungiamos į vieną visumą.

3 pav. Sveikatingumo centro duomenų bazės reliacinių ryšių schema.

4.2. LENTELĖSLentelių suformavimas yra vienas pagrindinių elementų kuriant duomenų bazę. Lentelėse yra saugomi duomenys. Lentelės yra sudaromos atsižvelgiant į pasidarytą maketą reliacinių ryšių pagrindu. Tai ypač svarbu nustatant laukų parametrus, tokius kaip primary key (pirminis raktas) bei indexed (indeksavimas).

4 pav. Sveikatingumo centro personalo lentelė design režime.

Panagrinėsime keletą sveikatingumo centro duomenų bazės lenteliųKaip matome iš 4 paveikslo, į personalo lentelę įtraukiami pagrindiniai personalą apibūdinantys laukai: tabelio numeris, vardas, pavardė, gimimo data, lytis, fotografija, žalingi įpročiai, pareigos, darbo pradžia ir darbo pabaiga. Tai pagrindinė informacija, apibūdinanti aptarnaujantį personalą.Bet kuri lentelė susideda iš laukų ir įrašų. Laukai, kaip jau minėjome, nustatomi design režime, o įrašai suvedami preview režime. Sveikatingumo centro klientai lentelės preview režime pavyzdys pateiktas 5 paveiksle, kur pagrindiniai laukai yra : asmens kodas, vardas, pavardė, adresas, lytis, telefonas ir socialinė padėtis.

5pav. Sveikatingumo centro klientų lentelė preview režime.

Kadangi kitų lentelių design ir preview režime pavyzdžiai būtų labai panašūs, todėl kitas lenteles plačiau panagrinėsime kalbant apie formas.

4.3. FORMOSPagrindinė formų paskirtis – suteikti duomenų bazės vartotojui galimybes vaizdžiai ir patogiai įvesti, modifikuoti bei peržiūrėti duomenis.Visos duomenų bazės pagrindinė forma yra valdančioji. Ši forma atsiranda vos prisijungus vartotojui prie duomenų bazės. Ji susideda iš mygtukų, kuriuos spragtelėjus yra atidaromos kitos formos, užklausos, ataskaitos. Taip pat naudojami mygtukai pereiti į kitas programas, tokias kaip Microsoft Excel ir Microsoft Word (mygtukai su šių programų simboliais). Be to, šioje valdančioje formoje yra numatyta ir greitos šios formos išjungimo galimybė (mygtukas su užrašu “Baigti darbą”).

pav. Sveikatingumo centro valdančioji forma

7 pav. Klientų registracijos forma

Paspaudus mygtuką “KLIENTAI” valdančioje formoje, išmetama registracijos forma (7 pav.), kur registruojamas paslaugomis pasinaudojęs klientas. Šioje formoje žymiai patogiau negu lentelėje galime suvesti duomenis. Taip pat yra panaudotos ir papildomos darbą su duomenimis lengvinančios galimybės. Tai yra combo box panaudojimas, kuris leidžia nesivarginti įvedinėjant tuos pačius duomenis, o siūlo juos išsirinkti iš sąrašo vienu pelės mygtuko paspaudimu. Tai padeda sutaupyti laiko, o be to, sumažėja klaidos tikimybė.Valdančiojoje formoje mygtukas “PERSONALAS” atidaro aptarnaujančio personalo formą (8 pav.), kur nurodyta pagrindinė informacija apie tarnautojus: tabelio numeris, vardas, pavardė, gimimo data, lytis, fotografija, žalingi įpročiai, pareigos, darbo pradžia ir darbo pabaiga. Tokioje formoje patogu suvesti duomenis apie atskirą darbuotoją, be to, labai patogu peržiūrėti tokią informaciją.

8pav Sveikatingumo centro personalo forma.

Klientų paieškos formoje (9 pav.) pateikiama informacija apie esančius klientus: paieška vykdoma pagal pavardę, o norint gauti visą informaciją, spaudžiamas mygtukas, ant kurio pavaizduoti žiūronai.9 pav. Klientų paieškos forma

4.4. UŽKLAUSOSKuriant duomenų bazę, be lentelių ir formų dar naudojamos ir užklausos. Gali būti užklausos su tvirtai užduotu parametru ir laisvai pasirenkamu parametru.10 pav. Užklausa skaičiuoti personalo atlyginimą

4.5. ATASKAITOSAtaskaitos duomenų bazėse yra naudojamos sudarant ir spausdinant dokumentus. Prieš spausdinant yra galimybė ekrane pasižiūrėti į paruošto spausdinti dokumento vaizdą. Duomenys dokumentuose yra imami iš lentelių. Be to, duomenys gali būti pateikiami patogia vartotojui forma.Sukurtoje duomenų bazėje pateiktos keturios ataskaitos: algų ataskaita, klientų atsiskaitymo, darbuotojų ataskaita ir algų grafikas. Taigi, sveikatingumo centro administracija, esant reikalui, gali greitai atspausdinti bei pateikti atsiskaitymų lapą savo klientams. Tai ypač supaprastina ir palengvina administracijos darbą.4.6. MAKRO KOMANDOSMakro komandos – tai objektas, kuris yra skirtas reaguoti į kokį nors įvykį. Vykdant makro komandą, yra vykdoma nurodyta veiksmų seka. Mūsų sukurtoje duomenų bazėje naudojama tik viena makro komanda. Ji padeda išsaugoti įvedamus duomenis išvykimo formoje. Makro komanda palengvina darbą sutaupydama laiko. Kad nereikėtų atskirai išsaugoti išvykimo formos, naudojamas mygtukas, kuris ir įvykdo makro komandą.

Sukurtos makro komandos pavyzdys design režime pateiktas 11 paveiksle.

11 pav. Makro komandos pavyzdys design režime, įgalinantis išsaugoti į formą įrašomus įrašus.

IŠVADOS

Šiais laikais vis dažniau girdime žodžių junginį – informacinė visuomenė. Jei įmanomas distancinis mokymas, jei ranka rašytas darbas neatitinka kokybės reikalavimų, žmogus susipažįsta ir bendrauja internetu, tai juokingai atrodytų galinga įmonė, duomenis apdorojanti rankiniu būdu.Duomenų bazė įgalina žmogų naudojantis vienu vieninteliu failu, disponuoti didžiuliu kiekiu informacijos. Nereikia būti programuotoju ar net kompiuterių specialistu, kad galėtum sukurti bent jau minimalius poreikius tenkinančią bazę.