Sveikata ir kompiuteris

TurinysĮvadas 31.Ergonomikos mokslo samprata 42.Patalpų parinkimas ir darbo vietos įrengimas 43.Darbas prie ekrano – krūviai ir reikalavimai 63.1.Darbo monotonija 63.1.1.Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai 73.1.2.Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimo priežastys 73.1.3.Veido ir kaklo srities odos pakenkimai 83.2.Monitoriaus poveikis akims 83.3.Elektromagnetinis spinduliavimas 113.4.Psichologinė apkrova dirbant kompiuteriu 134.Darbo ir poilsio režimas 14Išvados 15Literatūra 16ĮvadasSparčiai plintant šiuolaikinei informacijos ir komunikacijų technologijai žmogus tapo kompleksiškos sistemos ,,žmogus-mašina“ dalimi.Šiame darbe bus apžvelgiama vis labiau gręsianti problema susijusi su komunikacinėmis technologijomis. Ergonomika- taikomasis mokslas, tiriantis žmogaus dirbančio žmogaus fizines ir psichines galias, kai jis atlieka konkrečias užduotis, turėdamas tinkamą darbo aplinką, kuri leidžia jam veikti intensyviai, patikimai, efektyviai, saugo jo sveikatą ir sudaro sąlygas tobulėti kaip asmenybei ir kaip profesionalui. Apie šį procesą bus kalbama šiame darbe ir išgvildenti pagrindiniai aspektai.Per paskutinius dvidešimt metų darbo vaizdas biuruose labai pasikeitė. Pusė visų tarnautojų biuruose ir valdymo įstaigose dirba prie kompiuterių ir tai – kylanti tendencija. Prie kompiuterio dirba abiejų lyčių, visokio amžiaus ir įvairių įsilavinimų žmonės. Darbai taip pat kuo įvairiausi – nuo paprasto duomenų įvedimo iki sudėtingų kūrybinių procesų. Tačiau personalinis kompiuteris tapo įprastu prietaisu ne tik profesionalų darbo vietose, bet ir daugelio žmonių namuose.Komunikacinės technologijos skverbiasi ne tik į suaugusių pasaulį, tai irgi didelė problema. Kone kiekvienoje ugdymo įstaigoje rasime kompiuterį, kuriais naudojasi beveik kiekvienas vaikas. Šiandien kompiuteris yra neatskiriamas mūsų aplinkos elementas, jos dalis. Pasaulio pažinimo kelyje jaunas žmogus jau dabar lydimas informacinių technologijų: kompiuteriniai žaidimai keičia kubelius, grafikos programos – pieštukus, internetas – knygas. Poreikis pažinti kompiuterį sistemoje ,, žmogus- kompiuteris- aplinka“ – tai naujo informacinių-komunikacinių technologijų raidos etapo pasekmė, informacinės visuomenės iššūkis.Šio darbo tikslas-apibrėžti kompiuterio poveikį dirbančiojo sveikatai, bus apžvelgiamos pagrindinės ligos, tokios kaip, ilgalaikis monotoniškas sėdimas darbas, sukeliantis stuburo deformaciją, nugaros, raumenų skausmus; didelė regėjimo aparato apkrova, pasireiškianti akių nuovargiu, trumparegyste, akių perštėjimu; elektromagnetinio spinduliavimo poveikis; psichologinė įtampa.

Paminėjus pagrindinius veiksnius ir ligas dirbant kompiuteriu, darbe yra pateikiami patarimai ir priemonės, kaip galima išvengti šių padarinių, kaip įrengti tinkamas darbo vietas, kaip atsipalaiduoti, pailsėti nuo darbo.1. Ergonomikos mokslo samprataŽmogaus poveikį supančiai aplinkai nuosekliai nagrinėja ekologijos mokslas; aplinkosauga nustato tas ribas, kurių nedera peržengti žmogui, kad nebūtų sutrikdyta gamtos pusiausvyra. O mokslas, kurio tikslas – pasiekti, kad sistemoje ,,žmogus-technika –aplinka“ būtų išlaikyta optimali pusiausvyra – yra ergonomika. Tai mokslas, techninėmis priemonėmis tiriantis žmogaus sąveiką su jį supančia dirbtine aplinka. Sistemoje ,,žmogus-technika-aplinka“ ypatingą vietą užima žmogus, kuris, kaip protinga būtybė, valdo šią sistemą, optimaliai parinkdamas technologijas, kad jos kuo mažiau veiktų aplinką bei žmogų ir duotų teigiamų veiklos rezultatų. Žmogus turi suprasti šios sistemos sąsajas, jis turi likti šios sistemos aktyvusis elementas, sugebantis valdyti situaciją, veikti motyvuotai. Sistemoje ,,žmogus-kompiuteris-aplinka“ naujas nežinomasis yra kompiuteris. Įvairaus lygio kompiuterių naudotojai yra skirtingai įvaldę informacines technologijas, tačiau tai neapsaugo nuo ,,žalingo“ kompiuterio poveikio., tad reikalingos specialios žinios apie darbo kompiuteriu ergonomiką. Žmogaus suderintas sistemos funkcionavimas leidžia pasiekti maksimalią veiklos išeigą, sunaudojant mažiausiai žmogiškosios energijos, bei maksimaliai komfortabilią fizinę ir psichinę būseną, gauti moralinį pasitenkinimą.Ergonomika glaudžiai susijusi su darbo sauga ir higiena, darbo psichologija bei vadyba, ergonomika ypač akcentuoja darbo vietų įrengimo tvarką, darbuotojų mokymą, darbo ir poilsio režimo santykį; nurodo efektyviausius darbo judesius bei pozas. Vienas iš ergonomikos uždavinių šiandien – sumažinti krūvį, tenkantį žmogaus organizmui dirbant kompiuteriu. Čia išskiriam atitinkami darbo vietos sąlygų ergonominiai aspektai:• Ergonomiškai įrengta kompiuterizuota darbo vieta;• Kokybiška kompiuterinė technika• Ergonomiškos aplinkos sąlygos- mikroklimatas, triukšmas• Darbo ir poilsio organizavimas.2. Patalpų parinkimas ir darbo vietos įrengimasDidelę įtaką žmogaus sveikatai daro, tai kaip yra įrengta darbo vieta.
Patalpų, skirtų kompiuterizuotoms darbo vietoms įrengti, parinkimą ir paruošimą sąlygoja darbą kompiuteriais reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 32 4 Įrengiant kompiuterizuotas darbo vietas ir lokalų kompiuterių tinklą, būtina teisingai parinkti patalpas ir jas tinkamai paruošti. Kompiuterizuota, kaip ir kita bet kuri darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad atitiktų ergonominius reikalavimus. Parenkama patalpa, kuri atitinka svarbiausius higienos ir kompiuterinių technikos eksploatavimo reikalavimus. Svarbiausi parinkimo kriterijai:• Draudžiama įrengti darbo vietas rūsiuose, belangėse patalpose; geriausia, kai patalpos langai nukreipti į šiaurę ar šiaurės rytus;• Patalpos užpylimo vandeniu galimybė turi būti minimali, neleistina, kad virš įrengtų, kompiuterizuotų darbo vietų būtų įrengti dušai, ar panašios paskirties patalpos;• Patalpa turi būti maksimaliai apsaugota nuo išorės dulkių, vibracijos, drėgmės, intensyvaus elektromagnetinio spinduliavimo;• Prie patalpos, kurioje numatoma įrengti lokalų kompiuterių tinklą, turėtų būti ne mažesnis kaip 8 m2 pagalbinis kabinetas su natūraliu apšvietimu.Įrengiant kompiuterines sistemas būtina laikytis kompiuterinių ir ryšių priemonių eksploatavimo sąlygų reikalavimų.Kompiuterių elektros maitinimui rekomenduojama naudoti tokias elektros įvado fazes, kurios nėra susijusios su galingomis apkrovomis. Kompiuterių elektros maitinimo sistema privalo turėti centralizuotą rankinį jungiklį, įrengtą kompiuterizuotoje darbo vietoje. Atliekamas ir papildomas patalpų paruošimas: įrengiama langų, durų apsauga, pastatomi gesinimo prietaisai, įrengiamas papildomas apšvietimas, jei reikalinga įtaisomi garso slopintuvai.Didžiausi patalpos paviršiai dažomi sodriomis spalvomis. Nuo sienų, lubų, grindų, baldų spalvos ir faktūros priklauso natūralus patalpos apšvietimas. Tamsios spalvos sugeria šviesos spindulius, o šviesios juos atspindi.Projektuojant patalpą pirmiausia reikia įsidėmėti, kad kompiuterių skaičius patalpoje turi atitikti darbo vietos erdvės reikalavimus. Geriausia darbo vietas išdėstyti taip. Kad jų natūralus apšvietimas būtų šoninis, t.y. apšvietimo kryptis būtų lygiagreti kompiuterių ekranų paviršiui. Rekomenduojami trys išdėstymo būdai: periferinis, eilinis ir žiedinis., geriausiai tinka žiedinis.
Higieninių reikalavimų reikėtų laikytis ne tik įrengiant patalpą darbui kompiuteriais, bet ir parenkant baldus, t.y. baldai turi būti ergonomiški. Reikalavimus baldams reglamentuoja Higienos norma HN 32, ISI 9241, ANSl/HFS 100-1988.Darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad darbuotojas galėtų laisvai prie jo prieiti, turėtų pakankamai erdvės judėti dirbant bei keisti kūno padėtį ir pozą. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ir ne mažiau, kaip 20 m3 erdvės.Svarbus kriterijus – darbinė stalo zona. Ji įvertinama ergonominiais reikalavimais, kuriuos nusako pasiekiamumo zonos , kurioje žmogui, atliekant rankinius darbus, lengva pasiekti įprastiniu, nereikalaujančiu daug pastangų judesiu. Dar yra pasiekiamoji ir tolimoji zona. Kiekvienas darbuotojas pats gali nuspręsti, koks bus darbo vietos išplanavimas, tačiau saugias ir sveikas darbo sąlygas jis galės susidaryti tik vadovaujantis pagrindiniais ergonomikos principais ir mokslinių t…yrimų rezultatais. Išdėstant reikalingas priemones darbo vietoje, taikomi svarbumo, naudojimo dažnio, funkcinio ryšio bei naudojimo sekos principai.3. Darbas prie ekrano – krūviai ir reikalavimaiVertinant kompiuterio įtaką vartotojų sveikatai, yra išskiriami keturi pagrindinai sveikatos rizikos faktoriai, kurie sukelia sveikatos problemų, kai pažeidžiama pusiausvyra sistemoje ,, žmogus- kompiuteris- aplinka“, t.y.:• Ilgalaikis monotoniškas sėdimas darbas, sukeliantis stuburo deformaciją, nugaros, raumenų skausmus;• Didelė regėjimo aparato apkrova, pasireiškianti akių nuovargiu, trumparegyste, akių perštėjimu;• Elektromagnetinio spinduliavimo poveikis;• Psichologinė įtampa.• Darbo vietoje prie kompiuterio vartotojams daro įtaką daug įvairiausių veiksnių. Jų poveikis organizmui, pavyzdžiui, raumenims ir skeletui, širdies ir kraujagyslių sistemai, kvėpavimui, akims ir psichikai yra individualus ir priklauso nuo konkrečių žmogaus savybių, požiūrių ir gebėjimų.Patirta: jei krūvis yra per didelis, o dirbančiojo pajėgumas – per mažas, atsiranda neigiamas poveikis, t.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1265 žodžiai iš 4187 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?