referatas apie exeli

1. ĮVADAS 3
2. Microsoft Excel 4
3. PROGNOZAVIMAS 6
1.1. Funkcija Trend ir Growth 6
4. TREND 6
5. PROGNOZAVIMAS 9
2.1. Funkcija Trend ir Growth 9
6. GROWTH 9
7. Formulės. 12
3.1. Rezultato apskaičiavimas pagal formules. 12
4.1. Loginė funkcija IF 14
8. Access 16
9. 1 PRIEDAS 19

Leave a Comment