Project Management XML specification

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
INFORMATIKOS KATEDRA
INFORMACIJOS TVARKYBA
NAMŲ DARBAS
“Project Management XML specification”
Tikrino: doc. R. Brundzaitė
Darbą atliko: Tadas Lingė
Kaunas, 2006

Turinys
Įvadas 3
Istorija 4
PMXML apibūdinimas 4
PMXML kritika 8
PMXML taikymo galimybės 9
PMXML kūrimas 9
Išvados 11
Literatūra 12

Įvadas
PMXML – tai duomenų apibrėžimas projekto valdymo sistemoms. PMXML konsorciumas parėmė standartą ir jis oficialiai buvo sukurtas 2000 metais, „Pacific Edge Software Inc”. Projekto valdymo XML standartas leidžia lengvai dalintis ir perduoti projekto valdymo duomenis. Taip pat jis bendrauja su kitais standartais, kas padeda įsitvirtinti projekto valdymo veiklumai tarp kitų. PMXML duomenų apibūdinimas susideda iš keturių pagrindinių projekto valdymo duomenų ti

i
ipų ir keleto šalutinių. Pagrindiniai keturi duomenų tipai:
1. Projektas (Project)
2. Ištekliai (Resource
3. Užduotis (Task)
4. Pavedimas (Assignment)
PMXML gali būti paprasta arba sudėtinga, kaip kalbos kūrėjai tikisi ji nereiškia jokio atspindėjimo kalboje. Pagrindinis veiksnys šiuo atžvilgiu yra atitinkamo dokumento tipo apibrėžimo(DTD) sudėtingumas, kuri apibrėžia kalbą standartizuodama žodyną. Naudojant PMXML, procedūrinio žymėjimo aprašymą, tas pats dokumentas gali būti apdorotas keliais skirtingais būdais, kaip WEB paslaugų taikymas, naudojant tik tas dalis, kurios yra apgalvotos ir tiesiogiai susijusios.

Istorija
PMXML yra duomenų apibrėžimas projekto valdymo sistemoms. PMXML konsorciumas parėmė st

t
tandartą ir jis oficialiai buvo sukurtas 2000 metais, „Pacific Edge Software Inc” kompanijos. Tais pačiais metais buvo įkurtas PMXML konsorciumas, kurį sudarė šios kompanijos: Primavera Systems, Welcom, eProject.com, Great Plains, PlanView ir kt. Jis pradėjo apibrėžti projektų valdymo elementus, vadovaujantis PMXML sc
c
chema, kuri leidžia priėjimą prie projekto duomenų. 2002 metais kovo mėnesį „Pacific Edge“ paskelbė „Project Office Connector“, kas įtraukia ir praplečia PMXML jungiamumą lankstesniam duomenų keitimuisi.
PMXML apibūdinimas
Project management XML specifications (PMXML) – tai projektų valdymo XML detalizavimas. PMXML yra praplėtimas į XML schemą, kuri patikslina elementų naudojimą be projekto valdymo programos. Tai yra schema specialiai sukurta naudoti su projektų valdymu, ji turi pakankama kiekį elementų kurie yra ypatingi projektų valdyme. Be to tai yra XML sąvokos projektų valdymo srityje praplėtimas. Kadangi XML yra atvira technologija, ji yra laisva nuo mokesčių suvaržymų, platformos suderinamumo ir yra plačiai plėtojama. Vis dėlto problemų pasitaiko, kai reikia suprasti ką reiškia duomenys, šiam poveikiui išspręsti mums reikalingi meta duomenys kurie apibūdina mūsų turimus duomenis.
„Pacific Edge Software” –
Project Portfolio Management sprendimų tiekėjas pasaulio kompanijoms susijungė su pramonės lyderiais bei perėmė lyderio poziciją plėtojant ir tobulinant standartinį XML skirtą projektų duomenims, kitaip žinomą kaip PMXML.
Projekto valdymo XML standartas leidžia lengvai dalintis ir perduoti projekto valdymo duomenis, tačiau šis standartas yra ankstyvoje kūrimo stadijoje. Žiūrint iš šono PMXML atrodo tikras duomenų apibūdinimas. Taip pat jis bendrauja su kitais standartais, kas padeda įsitvirtinti projekto valdymo veiklumai tarp kitų.
Kas yra PMXML? XML leidžia pareiškimus ir duomenų tiekėjus apibrėžti dažnai pasitaikančius ap
p
pibrėžimus kaip specifinį duomenų tipą. Su dažnai pasitaikančiais apibrėžimais duomenys gali būti lengvai sukeisti vietomis. Kai projektų valdymo įrankiai derasi, jei supranta vienas kitą. Kaip rezultatas, jie gali keistis informacija ryšium su užduotim ir projekto statusu, išteklių paskirstymas, papildomi projekto atributai ir darbas susijęs su projektu. PMXML gali būti labai svarbus žingsnis projektų valdymo pramonėje. Projekto valdymo sistemos, kas yra PMXML leidžia lengvai platinti duomenis organizacijos viduje, tarp skirtingu organizacijų ir atitinkamose valdymo sistemose. Taip pat standartas gali padėti pardavėjams, kurie neturi įgyvendinti labai daug importo/eksporto filtrų ir tai padės vartotojams, kurie gali perkleti projekto valdymo duomenis į kitą sistemą arba pasidalinti su partneriais.
PMXML kaip ir viso XML žymėjimo kalbos, yra tekstu paremta žymėjimo kalba, kuri apibūdina, kad informacija yra daugiau negu vien tik kaip ji pristatoma. Šis apibūdinimas yra susivaldantis DTD failo pagalba. Apskritai, kai sukuriamas DTD, valdžios palaikymas gali būti toks pat ribojantis kaip užkirsti balansą tarp einančių paprastų taisyklių patogumo ir realių duomenų apdorojimo sudėtingumo. Projektų valdymo DTD sudaro 28 elementai (elements), 9 esybės (entity) ir nei vienos notacijos (notations).
PMXML duomenų apibūdinimas susideda iš keturių pagrindinių projekto valdymo duomenų tipų ir keleto šalutinių. Pagrindiniai keturi duomenų tipai:
5. Projektas (Project)
6. Ištekliai (Resource)
7. Užduotis (Task)
8. Pavedimas (Assignment)
Kaip pagrindinis elementas duomenų apibūdinimą pradeda projekto valdymo schema (ProjectManagementSchema). Ji kaip šakninis elementas susideda iš 3 dalių ir kiekvieną jų skaidoma į smulkesnes kolekcijas:
 InstanceData (Pavyzdiniai duomenys) – vartotojo duomenų kolekcija.
 PoolResources (Bendri duomenys) – išteklių apibūdinimų kolekcija.
 Projects (Projektai) – projektų apibūdinimo kolekcija.

1 pav. Projekto valdymo schema (ProjectManagementSchema)
InstanceData(Pavyzdiniai duomenys) elementas padeda interpretuoti projekto valdymo duomenis. Jį sudaro tokie laukai kaip: vartotojo ID ir vardas, programos vardas ir versija ir naudojamos schemos versija.
PoolResources(Bendri duomenys) yra išteklių objektų kolekcija. Šie išteklių objektai apibūdina medžiagas arba darbo išteklius. Susideda iš:
• Vardo ir adreso duomenų;
• Duomenų tinkamumas;
• Planuojami ir pradiniai duomenys;
• Faktinis;
• Metrika(ACWP, BCWP.) ir nesutarimai;
• Pritaikymo konkrečiam vartotojui ir praplėtimo duomenys.
Projects(Projektai) yra projekto objektų kolekcija. Projektas susideda:
• Bendri duomenys (vardas, kompanija, datos statusas.);
• Skaičiavimų apibūdinimai (valandos per diena, dienos per mėnesį..);
• Planuojami ir pradiniai duomenys;
• Faktinis;
• Metrika(ACWP, BCWP.) ir nesutarimai;
• Pritaikymo konkrečiam vartotojui ir praplėtimo duomenys;
• Ištekliai (viena kolekcija visiems ištekliams, kita vietiniams ištekliams);
• Užduotis
• Pavedimas

3 pav. PMXML 2 versijos užduočių apibūdinimas.
Užduočių žodynas sudarytas iš atributų susijusių su užduotimi projekto valdyme ir turi planuotą pradžią, planuotą pabaigą, prioritetus, planuotas išlaidas, tikrą darbą, tikrą pabaigą ir t.t. Pavedimo duomenų tipas sudaro žodyną aprūpinti detales pavedime kiekvienoje programoje.

2 pav. PMXML schemos dalies pavyzdys.
PMXML taikymo galimybės
Didelis potencialas yra, kad tai yra nepriklausoma platforma, taigi kompanijos su daug skirtingų palikimų programine įranga gali naudoti ir dalintis ja su kitais. Anksčiau šis standartas išimtinai naudojamas tik dideliuose kompanijose, tačiau šiuo metu sparčiai plėtojantis mobiliosioms technologijoms PMXML naudojamas įvairaus dydžio versle. Naudojant PMXML, procedūrinio žymėjimo aprašymą, tas pats dokumentas gali būti apdorotas keliais skirtingais būdais, kaip WEB paslaugų taikymas, naudojant tik tas dalis, kurios yra apgalvotos ir tiesiogiai susijusios. DOM API gali būti naudojamas gramatiškai nagrinėti dokumentus, kuris leidžia lengviau įvykdyti kokia nors tiksliai nustatyta verslo logiką pasirenkant reikiamus duomenis. WEB paslaugos veikia ant pagrindinės XML ir HTTP platformos. Su pigesniu ryšio pločiu ir saugojimu, išauga dinaminio turinio panaudojimas ir kompiuterių prietaisų perteklius, kas konstatuoja išaugantį veiksmingumą. Taikymas gali būti tiesiogiai nuo kliento prieinamas prie PMXML dokumento per paprastą teksto žinučių tipo paslaugą su duomenų grįžtamumu panašiame stiliuje. Tokių aplinkų kaip J2ME ir .NET plėtojimas duoda kūrėjams tvirtus pagrindus kuriant mobilius klientus, kurie gali panaudoti teikiamus pranašumus bet kokios XML kalbos. Žinoma kuo daugiau šis standartas yra naudojama, tuo labiau ji yra plėtojama ir tampa vis populiaresnis.
Tęsiant atvirą duomenų apsikeitimo standarto plėtojimą išsiplėtojo projekto portfelio valdymas (PPM) ir projektų valdymo rinkos. Kompanijos neturėtų būti spaudžiamos priimti vieną duomenų saugojimo standartą. Organizacijoms reikia neatidėliotino priėjimo prie duomenų ir vienintelis kelias tai padaryti lanksčiai ir kontroliuojamai yra sukurti pramoninį standartą, kuris leistų keistis duomenimis tarps organizacijų. PMXML tai puikiai laidžia padaryti.
PMXML kritika
Bet kokios programinės įrangos kūrimo kalbai reikalingas stiprios jėgos globojimas. Tai gali būti programinės įrangos prekiautojai, tokie kaip Microsoft arba IBM arba gali būti palaikomas daugelio nepriklausomų kūrėjų per atviro kodo sistemą. Šiuo metu nepaneigiamas projektų valdymo programinės įrangos lyderis yra „Microsoft’s Project”. Tuo tarpu dėl dviejų priežasčių supaprastėjo duomenų perdavimo procedūra. Visų pirma tai atlikus paiešką Microsoft tinklapyje, su užklausa PMXML paieškos rezultatai buvo bevaisiai. Antra priežastis, „Microsoft Project 2002” dabar yra įtrauktas „Microsoft .NET Enterprise Server” gaminių šeimą. Šis produktas yra gaminamas pagal užsakymą, taigi jis gali būti pratęstas ir integruotas į verslo sistemas taip kaip to reikalauja vartotojas. Atvira architektūra ir pilnas pramonės standartų palaikymas, įskaitant XML ir SAOP, leidžia lengvai plėtoti ir įtraukti į „Microsoft Project Server“. Microsoft efektyviai apriboja bet kokias PMXML kūrimo ir plėtojimo priežastis duomenų apsikeitimui.

PMXML gali būti paprasta arba sudėtinga, kaip kalbos kūrėjai tikisi ji nereiškia jokio atspindėjimo kalboje. Pagrindinis veiksnys šiuo atžvilgiu yra atitinkamo dokumento tipo apibrėžimo(DTD) sudėtingumas, kuri apibrėžia kalbą standartizuodama žodyną. Sudėtingesnis DTD gali sudaryti geresnę dokumento kontrolę, leidžiančią tinkamiau vaizduoti tiesioginius perdavimus ir informacija. Kaip tekstu paremta žymėjimo kalba ji pateikia keletą išskiriamų charakteristikų, kas gali būti lengvai išmatuota, atsekta ir ištirta. Kaip programavimo kalba PMXML yra nepanaši į JAVA programinė įranga arba kokia nors Microsoft platinama programinė įranga. Taip pat nepanaši į HTML, JSP arba ASP kalbos failus, kurie deklaruoja patys save, PMXML turi iš esmės tik vieną surandamą požymį, tai yra prieinama DTD.
Baigiant kurti PMXML yra įmanoma su palaikymu arba be jo duotas kalbai iš kitų programinės įrangos kūrėjų ir suinteresuotų grupių. Kitaip plėtojimas be arba su nedideliu atsisveikinimu, išskyrus istorinius pojūčius.

Išvados
PMXML duomenų apsikeitimo standartas yra ankstyvoje kūrimo stadijoje. Vis dėlto turi pakankamai nemažą kiekį apibrėžtų schemos elementų ir atributų. Konsorciumo tikslas yra išplėtoti šį standartą. Duomenų saugojimas kompiuteryje gali būti dviem būdais: kaip dvejetainis failas arba kaip tekstinis failas. Tekstinis failas yra paprasčiausias saugojimo būdas. XML pasirinkimas, kaip informacijos keitimosi būdas tarp projekto valdymo taikymui yra geriausias pasirinkimas. Šio pasirinkimas turi keletą privalumų, XML yra perspektyvi ateities technologija, taigi tai taip pat suteikia daugiau potencialo PMXML plėtojimuisi.
Nepaneigiama išvada vis dėlto yra, kad PMXML yra toje pačioje plėtojimo stadijoje, kaip buvo 2002 metais, kuri yra kelianti nusivylimą turint omenyje XML kalba paremtos technologijos augimą ir vystymą. Pagrindinė to priežastis yra nepakankamas dėmesio vertų programų kiekis

Literatūra
1. World Wide Web Consortium, http://www.w3.org/
2. The XML Schema FAQ, http://www.schemavalid.com/
3. PMXML-a XML standard for project management, http://www.vrtprj.com/content/istandards/pmxml_en.html
4. Cover Pages: Consortium Advances Project Management Extensible Markup Language (PMXML). http://xml.coverpages.org/ni2002-06-04-b.html.
5. Project Management Thought Leadership, http://www.pmthink.com/2005/08/project-management-xml-schema.htm
6. Information Technology Journal 3 (2): 192-195, 2004, http://www.ansinet.org/fulltext/itj/itj32192-195.pdf