programuotas projekavimas

Bakalauro kūrybinis darbas
PROGRAMUOTAS PROJEKTAVIMAS
Projektavimas – tai inžinerinė kūryba arba inžinerinis dizainas. Jei anksčiau
pakakdavo projektavimui lentos, projektavimo liniuotės ir skaičiuoklių
(kalkuliatoriaus), tai dabar reikalingas šiandieninis kompiuteris ir projektavimo
programa, pvz. OrCAD. Šio darbo esmė yra kompiuterinio projektavimo metodika –
aprašyti programuoto projektavimo bendrą eigą, panaudojant įvairias programas.
SCHEMATIKA IR MODELIAVIMAS
Projektavimo schema (žiūr.pav. 1) yra surišta su programuoto projektavimo
programomis, gali būti kaip visuma ar atskiros dalys. Programinė aplinka įgalina:
• Sudaryti ir nubrėžti schemas bei grandines, panaudoti programuojamą logiką,
• Modeliuoti analogines (Drobe Editor), logines (Stimulus Editor) bei mišrias
grandines ar schemas,
• Analizuoti modeliavimo reezultatus,
• Sužadinimo redaktoriumi (Stimulus Editor) grafiškai sužadinti modelį,
prisilaikant sužadinimo nuostatų,
• Grafiškai įvertinti modeliuojamą valdymo objekto modelį, kai jo grafiniai
pažymėjimai yra surišti su objekto detalėmis, mazgais ar komponentais,
• Optimizuoti analogines grandines ar schemas pagal užduotas optimumo
(tinkamiausių parametrų) sąlygas,
• Sintezuoti bei optimizuoti programinę logiką bei ją išvalyti (Clear),
• Naudojantis sluoksnių išdėstymo redaktoriumi (PCB Layout Editor) pakeisti
grandinę ar schemą į iki 6 sluoksnių sujungimų ir ruošinių išdėstymo plokšte,
mi

Leave a Comment