OPERACINĖ SISTEMA WINDOWS 98

Turinys
Įvadas 3
Operacinė sistema Windows 98 ir jos paleidimas 4
Įėjimas į Windows 98 5
Darbalaukis 5
Darbo pradžia 8
Programos langas. Sudėtinės jo dalys 9
Išėjimas iš Windows 98 12
Išvados 13
Naudota literatūra 14Įvadas
Windows yra kompiuterio operacinė sistema .Operacinė sistema privalo būti kompiuterio kietąjame diske – jei jos ten nebūtų, kompiuteris nesugebėtų nieko daugiau, kaip tik pyptelėti ir parodyti ekrane keletą techninių programinių kodų. Paprastai tam, kad operacinė sistema būtų įdiegta į kompiuterio atmintį, nieko daryti nereikia, visa tai atlieka pats kompiuteris. Operacinė sistema Windows turi grafinę vartotojo sąsają.Tai reiškia, kad kompiuteris su vartotoju „bendrauja“ simboliais ir paveikslėliais.Daugelis operacijų yr ra atliekamos pele.Klaviatūra dažniausiai naudojamasi, kai reikia i programas įvesti tekstą ir skaičius.
Labiausiai paplitusi personalinių kompiuterių operacinė sistema yra Windows.Naujausios šios sistemos versijos atitinkamai vadinamos Windows 98, Windows 2000, Windows Me ir Windows XP.Yra kompiuterių kuriuose dar tebeveikia senesnės šios operacinės sistemos versijos, jos vadinamos Windows 95 ir Windows NT.
Kai asmeniniai kompiuteriai pirmą kartą pasirodė devintojo dešimtmečio pradžioje, jie veikė su operacine sistema DOS, kurios vartotojo sąsaja buvo tekstinė.Dirbdamas su operacine sistema DOS, vartotojas kompiuterį valdė tik klaviatūra, pelė nebuvo naudojama.Pademonstruoti savo galimybes pe elei pirma kartą buvo suteikta proga devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai pasirodė operacinės sistemos Windows tipo programos.Šiandien beveik visos programos sukurtos specialiai sistemai Windows, ir tai yra akivaizdus pranašumas vartotojui.Operacinei sistemai Windows pritaikytomis programomis daug lengviau naudotis nei senosiomis DOS aplinkos pr

rogramomis.Bakstelėti pele kokį nors objektą tikrai paprasčiau, nei įvesti ilgą tekstą į komandos eilutę.Operacinė sistema Windows 98 ir jos paleidimas
Operacinė sistema Windows 98 yra naujesnė Windows versija.Su šia sistema šiandien parduodami beveik visi nauji kompiuteriai.Tokį šios versijos sistemos pavadinimą lėmė tai, kad ji buvo išleista 1998 metais.Svarbiausias naujos sistemos bruožas – interneto technologijų naudojimas sistemos viduje, o darbo priemonės internete labai supaprastintos.Windows 98 operacinė sistema leidžia naudotis įvairiomis programomis.Be pagrindinio savo, kaip operacinės sistemos, uždavinio, sistema Windows 98 vartotojui pateikia įvairios paskirties programų ir programėlių.Pvz.,sistemoje Windows 98 yra tekstų apdorojimo programėlė WordPad, piešimo programėlė Paint, failų ir aplankų tvarkymo programos, nedidelių žaidimų ir visa kolekcija internetui skirtų programų.Svarbiausia internetui skirta programa yra naršyklė Internet Explorer, skirta Voratinklio tinklams skaityti, ir el.pašto programa Outlook Express.
Pirmą kartą paleidus operacinę sistemą Wi indows 98, ekrane pasirodo jos pasisveikinimo vadovas. Šio vadovo turinyje yra tema Experience Windows 98, tai yra trumpas vaizdo klipas, skirtas pradedantiesiems vartotojams ir ne tik jiems.Šis vaizdo klipas yra dialoginis, o tai reiškia,kad pats vartotojas gali nuspręsti, kada pereiti iš vieno ekrano i kitą.Prireikus galima grįžti i ankstesnius ekranus.
Pasisveikinimo ekrane, kuris, pirmą kartą paleidus sistemą „Windows 98“, atidaromas automatiškai, galima rasti paaiškinimus, kaip pradėti naudotis kompiuteriu ir tyrinėti sistema „Windows 98“.

Įėjimas į Windows 98

Įjungus kompiuterį, pirmiausia paleidžiama operacinė sistema.Kai ji pasiruošusi darbui, pateikiamas di

ialogo langas, kuriame reikia nurodyti įėjimo į sistemą (arba į kompiuterinį tinklą, jeigu kompiuteris įjungtas į jį) vardą ir slaptažodį.

Jei slaptažodis nenaudojamas, PASSWORD laukelyje nereikia nieko rašyti (jei pirma kart slaptažodis nerašomas, tai vėliau kompiuteris slaptažodžio nereikalaus).Jeigu tuo pačiu kompiuteriu naudojasi keletas vartotojų, kiekvienas iš jų turi galimybę įeiti skirtingu vardu ir slaptažodžiu, o tai leis jiems dirbti savo susikurtoje darbo aplinkoje.Darbalaukis
Vaizdas, matomas kompiuterio ekrane, yra vadinamas darbalaukiu .Windows 98 darbo laukas yra pilkšvai žalios spalvos.Tačiau darbo lauka galima pagyvinti, padengiant jį įvairiais paveikslėliais arba apmušalais (wallpapers).Windows 98 aplinkoje yra keletas paveikslėlių, kuriuos galima naudoti kaip apmušalus.
Darbalaukyje yra keletas nuolatinių piktogramų. Svarbiausios nuolatinės piktogramos yra My Computer (mano kompiuteris), My Documents (mano dokumentai) ir Recycle Bin (šiukšlių dėžė).Be jų, darbalaukyje gali būti įvairių kitų aplankų ir failų.Jų piktogramas, ne taip kaip nuolatines piktogramas, galima pašalinti bei pridėti naujų.

Pagrindinės piktogramos:
MY COMPUTER (Mano kompiuteris). Skirta pažiūrėti, kas yra kompiuteryje, darbui su failais, katalogais, diskais.
MY DOCUMENTS (Mano dokumentai). Čia galima laikyti savo dokumentus.
RECYCLE BIN (Šiukšlių dėžė). Joje laikinai saugomi ištrinti failai.
NETWORK NEIGHBORHOOD (Tinklo kaimynai). Skirta kompiuterinio tinklo resursams peržiūrėti (jei kompiuteris įjungtas į tinklą).
INTERNET EXPLORER (Pasaulinio voratinklio naršyklė).
OUTLOOK EXPRESS. Elektroninio pašto ir naujienų paslaugų programa.
CONNECT TO THE INTERNET. Jungimosi i internetą pagalbininkas.

Darbo lauke gali būti ir daugiau pi

iktogramų.Tai priklauso nuo to, kokios programos įdiegtos.Nuorodas į dokumentus, programų failus, katalogus, diskus galima susikurt pačiam.

Užduočių juosta
Užduočių juosta yra sistemos „Windows 98“ darbalaukio apatinėje dalyje.
Paleidus programą arba atidarius langą užduočių juostoje atsiranda mygtukas su programos pavadinimu.
Norint pereiti iš vienos paleistos programos į kitą, užtenka paspausti atitinkamą mygtuką užduočių juostoje.Uždarius programą (langą), mygtuko užduočių juostoje nelieka.
Greito programų paleidimo sritis
Užduočių juostoje, paleisties mygtuko Start dešinėje, yra sparčiosios paleisties juostos dalis. Ši greito programų paleidimo dalis yra sistemos Windows darbalaukio mini versija.Per ją iš karto galima atidaryti svarbiausias, kompiuteryje esančias, programas, failus ar dokumentus.Greitojo programų paleidimo sritis turi dar vieną pranašumą – ekrane visada matoma užduočių juosta ir joje esanti greitojo programų paleidimo sritis – net ir tuomet, kai likusią darbalaukio dalį užstoja kurios nors atidarytos programos, pvz., tekstų apdorojimo langas.Ši sistema sukuria tris nuorodas: į darbo lauką, Internet Explorer, Outlook Express.Taip pat galima susikurti nuorodas ir i kitas pageidaujamas programas.
Žymių laukelis
Jo gale matomas laikrodis.Priklausomai nuo to, kas vyksta operacinėje sistemoje, žymių laukelyje gali atsirasti įvairūs kiti indikatoriai.Pvz., jeigu spausdinama, čia bus matoma spausdintuvo piktograma.Jeigu kompiuteris naudoja akumuliatoriaus baterijas,taip pat bus matoma atitinkama piktograma ir t.t.Darbo pradžia
Paspaudus START mygtuką, atidaromas meniu:

Mygtukas START (paleisties meniu) – skirtas paleisti programą, atidaryti dokumentą, keisti sisteminius parametrus, išsikviesti žinyną (help), skelbti paiešką ir t.t. Ji

is yra kairiajame užduočių juostos kampe.Paleisties meniu leidžia sparčiai pasiekti visas kompiuterio programas.Per jį taip pat galima ieškoti dokumentų ir failų, esančių kompiuterio kietajame diske ar diskelyje.Paleisties meniu naudojamas ir kompiuteriui išjungti.
Start mygtuko naudojimui pelė nebūtina,galima tiesiog nuspausti ir laikyti Ctrl klavišą ir spustelėtiEsc – tuomet išsiskleis Start meniu.Po meniu galima keliauti su rodykliniais klavišais.Išsirinkus norimą programą tereikia spustelėti Enter klavišą ir programa pasileis.
Meniu grupės:
Programs (programos) : atidaro i Windows įdiegtų programų grupių sąrašą.
Favorites : dažniausiai naudojamų resursų sąrašas.
Documents (dokumentai) : parodo paskutiniu metu naudotų dokumentų sąrašą.
Settings (nustatymai) : sisteminės programos.
Find (paieška) : galimybė rasti failą, katalogą, tinklo kompiuterį.
Help (žinynas) : informacija apie WINDOWS ir joje naudojamas komandas.
Run (paleisti, vykdyti) : paleidžia programą, surinkus jos komandą (taip pat ir MS-DOS).
Log off. (baigti darbą) : baigti darbą WINDOWS aplinkoje.
Shut Down (išjungti) : kompiuterį paruošia išjungimui (kai kuriuos kompiuterius išjungia), iš naujo perkrauna WINDOWS 98.Programos langas. Sudėtinės jo dalys
DOS‘o aplinkoje programa užpildo visą kompiuterio ekraną, ir kiekvienu momentu jame gali būti pavaizduota tik viena programa.Windows 98 terpė leidžia veikti keletui programų vienu metu, patalpindama jas į atskirus langus.Langus galima perkelti iš vienos ekrano vietos į kitą.Galima juos padidinti ir sumažinti.Galima padaryti taip, kad vienas langas užpildytų visą ekraną.Galima langus paversti mažomis piktogramomis,išsidėsčiusiomis ekrano apačioje.
Šios temos nagrinėjimui galima naudoti programą WORDPAD (Start→Programs→Accessories→WordPad).
Pranešimų juosta
Pelės žymeklį atvedus ant meniu ar komandos, pranešimų juostoje pateikiama informacija apie pasirinktą komandą.
Įrankių juosta
Kiekvienoje programoje yra eilė mygtukų, kurių kiekvienas atitinka komandą, esančią programos meniu.

Slinkimo juosta
Jeigu dokumentas (informacija) programos lange netelpa, atsiranda slinkimo juostos ( gali būti horizontali ir vertikali).Stumdant jas pele, galima pasirinkti reikiamą dokumento vietą.

Lango dalys ir jų paskirtis
Programos (lango) pavadinimo juosta : tai programos (lango) pavadinimas.Darbą įrašius į failą arba atidarisu anksčiau sukurtą, čia matysis failo pavadinimas.

Sisteminis meniu :
RESTORE – atstatyti ankstesnius lango matmenis
MOVE – langą perkelti į kitą vietą
SIZE – keisti lango matmenis
MINIMIZE – sumažinti iki piktogramos (mygtukas su programos pavadinimu matysis užduočių juostoje)
MAXIMIZE – padidinti iki ekrano dydžio
CLOSE – uždaryti langą

Lango valdymo mygtukai:

_ langą sumažina iki piktogramos.Spragtelėjus sumažinimo mygtuką, langas pradingsta, lieka tik jo mygtukas užduočių juostoje, esančioje ekrano apačioje (spragtelėjus jį – langas vėl padidės iki norimos apimties).Klaviatūrininkai, norėdami sumažinti langą, gali paspausti Alt, tarpo klavišą ir po to N.
 uždaryti langą
 atstatyti ankstesnius lango matmenis.Kai langas išdidintas, spragtelėjus šį klavišą, jis sugrįš į pradinį dydį, buvusį iki jį išdidinant.Klaviatūros audotojai gali spausti Alt, tarpo klavišą ir R.
 langas užims visą įmanomą ekrano plotą.Spragtelėjus išdidinimo mygtuką,langas užima maksimalų plotą ekrane.Klaviatūros mėgėjai gali paspausti Alt, tarpo klavišą ir X, tuomet langas irgi padidės.

Lango perkėlimas i kitą vietą : pelės rodyklę reikia atvesti ant lango pavadinimo juostos ir, prispaudus kairįjį klavišą, pele nustumti langą į reikiamą vietą.
Lango dydžio keitimas : pelės rodyklę reikia atvesti ant lango rėmo taip, kad rodyklė iš paprastos pasidarytų dviguba ir, prispaudus kairįjį klavišą, pelę stumti.

Išėjimas iš Windows 98

Daugelis žmonių mano, kad, baigus darbą kompiuteriu, visai normalu jį išjungti kompiuterio elektros jungikliais.Žinoma, taip išjungti galima, tačiau tada niekas neužtikrins, kad vėl įjungtas kompiuteris veiks tinkamai.Taip yra todėl, kad prieš išsijungdamas kompiuteris i kietąjį diską turi įrašyti kai kuriuos specialius failus.Jei neleidžiama jam to padaryti, rizikuojama prarasti svarbią informaciją.Tai reikš, kad kitą kartą įjungiant kompiuterį gali kilti paleidimo problemų.
Prieš išjungiant kompiuterį reikia nurodyti, kad operacinė sistema WINDOWS 98 baigtų darbą. Išėjimas:
1. Meniu tema SHUT DOWN.
2. Pažymėti komandą SHUT DOWN.
3. Paspausti mygtuką OK (Taip). Apsigalvojus, paspausti CANCEL (Atsisakyti).
4. Kai ekrane atsiranda užrašas „IT‘S SAFE NOW TO TURN OFF YOUR COMPUTER“ (dabar jau saugu išjungti kompiuterį), kompiuterį galima išjungti.Kai kurie kompiuteriai, pasirinkus komandą SHUT DOWN, išsijungia patys.
Užmiršus uždaryti programą ir išsaugoti darbą, su kuriuo buvo dirbta, WINDOWS 98 apie tai primins ( pasiūlys darbą išsaugoti).

Dėmesio!
Jeigu išjungsite kompiuterį, neišėję iš WINDOWS 98, dokumentai, su kuriais dirbote gali būti nepilnai arba neteisingai įrašyti į diską.Dėl šios priežasties gali dingti visas arba dalis Jūsų darbo.
Jei baigėte savo darbą kompiuteriu, o kompiuterio išjungti nenorite, paspauskite mygtuka START ir pasirinkite .komandą LOG OFF.Išvados
Operacinė sistema Windows 98 – buvo skirta pakeisti populiariausią pasaulyje (Lietuvoje taip pat) operacinę sistemą Windows 95.
Windows 98 turi daugiau įvairių įrenginių, tvarkyklių, greičiau atliekami standartiniai veiksmai.
Svarbiausias naujos operacinės sistemos bruožas – interneto technologijų naudojimas sistemos viduje, o darbo priemonės internete labai supaprastintos.
Windows‘ų programinė įranga rašomosios mašinėlės principą išmetė i šiukšliadėžę ir pakeitė vaizdą kompiuterio ekrane, paversdama jį tikru darbo lauku (desktop).Žodžius ir skaičius Windows‘ai pakeitė piešinėliais, mygtukais ir jungtukais.Naudota literatūra
1. Bjorn Gravsholt Asmeninis kompiuteris visiškiems naujokams.Išmok pats. – Nr.9
2. Birutė Leonavičienė Microsoft Windows 98 – Kaunas: Smaltija, 2003
3. Andy Rathbone Windows® 98 žaliems® – Kaunas: Smaltija 1998

Leave a Comment