MS Word meniu punktai

REFERATAS

Tema:Microsoft Word

Darbą atliko:Donatas Bauža 12 H1Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla

2003 01 15

Word

Ši programa skirta įvairių tekstų rašymui ir redagavimui. Šia programa naudosi daugelis mokinių ir studentų, nes ji nėra sudėtinga ir ja naudotis yra paprasta. Šią progaramą galima rasti keliais būdais. Vienas tokių tiesiog paspasuti ant nuorodos, kuri yra darbalaukyje. Antrasis kiek sudėtingesnis. Tai yra jums reikia eiti į START. Tada PROGRAMS ir ten ieškoti užrašo Microsoft Word. Radus šį užrašą spustelti ant jo ir jūs jau pasileidote programą. Atsidarius programą matome langą su nauju tuščiu lapu. Viršuje matome dokumento pavadinimą – Document 1 Microsoft word. Šį pavadinimą galima pakeisti išsaugojant darbą. Tada antraštėje matysime vietoj Document 1 savo išsaugoto dokumento pavadinimą.

Kitas dalykas, kurį mes matome yra pagrindinių meniu punktų dalykines nuorodas.

Naudodamiesi šeis meniu punktais puikiais susitvarkome savo dokumnetus. Sekantis dalykas yra reikalingausių dalykų tiesioginei paleidimo mygtukai. Tai patogu ir nereikia kiekviena kartą jų vis kitur ieškoti.

Apačioje matome dar vieną pagalbinę darbo įrankių juostą. Joje yra pagrinde pagalbinės priemonės teksto apipavidalinimui.

O dabar trumpai aptarsime kiekvienos meniu punkto nuorodos galimybes. Pirmasis punktas yra FILE. Pirmasis punktas yra NEW. Paspaudus ant šios nuorodos mums bus automatiškai atidarytas naujas tuščias MS word lapas. Sekantis punktas yra OPEN. Pasinaudoti šia pagalba galima kai norime atsidaryta jau seniau padaryta ir išsaugotą MS word dokumentą. Galima ne tik MS word, bet taip pat ir kitus tekstinius dokumentus, tik jei juos supranta Ms word. Toliau eina CLOSE. Pasinaudojus šia programa įvyks dokumne to uždarymas, tik nebijokite jūsų informacija nedings, nes MS word prieš tai jūsų paklaus ar norite išsaugoti savo sukurtą dokumnetą. SAVE padeda išsaugoti dokumentą. SAVE AS.. taip pat išsaugo dokumentą tačiau galime pasirinkti kur išsaugoti ir kokiu formatu. SAVE AS WEB PAGE – dokumnetą galima išsaugoti kaip internetinį puslapį. Tai patogu nirnt šį dokumnetą patalpinti į internetą.

WEB PAGE PREWIEW – galima pažiūrėti kaip atrodys šis dokumnetas kai mes jį išsaugosim kaip internetinį puslapį. PAGE SETUP – šioje dalyje galime pareguliuoti pagrindinius lapo nustatymus tokius kaip lapo formatą, būseną ir t.t. PRINT PREWIEW – dokumento peržiūra priš spausdinimą. Patariu šia dalimi pasinaudoti, nes būna, kad dokumnetas netelpa į paraštes as paveikslėliai išsikraipo. PRINT – šiame skyrelyje yra visi spausdinimo nustatymai tokie kaip kopijų kiekis, norimo lapo nr, ir t.t. SEND TO – galima perkelti dokumentą į kitą programą, kaip pvz., e-mail rašymo. Ir paskutinis punktas EXIT. Tai aiskus punktas, nes visi žino šį tarptauinį žodį. Sputelėjus ant jo mes išeisime iš programos…

Sekantis meniu punktas yra EDIT. Pirmasis jo punktas UNDO. Šis punktas ypač naudingas atlikus ką nors ne taip su dokumentu. Jo pagalba galima gryžti keletą komandų atliktų su dokumnetu atgal ir taip ištaisyti padarytą klaidą. CUT- iškerpa reikiamą dokumneto dalį, tik reikia prieš tai tą dalį pažymėti. COPY – nukopijuosi dakumento dalį, tik prieš tai pažymėk. PASTE – įvykdo cut ir copy komandas į nurodytą vietą. OFFICE CLIPBOARD – parodo ką esame pasižymėja ir norime nukopijuoti ar iškirpti. SELECT ALL – pažymi viską kas yra dokumneta arba kitaip visą dokumnetą. FIND – jei dokumnetas labai iš daug lapų tai tda su šia komanda galime surasti reikiamą informaciją pagal raktinį žodį. REPLACE – galima sukeisti teksto dalis vietom. Čia mes aptarėme pagrindines meniu punkto EDIT dalis. Kitas keletą komandų tu gali ir pats išsiaiškinti ką reiškia tada tu parodysi, kad esi savarankiškai dirbti us nžinomu dalyku.

oliau eina VIEW. Šiame skyrelyje galima pasidaryti koks tik patogus mums lapo rodymo tipas, o jų yra trys – Print layout, Normal,Web layout. TOOLBARS – galima papildomai įsikelti į pagalbinę juostą,mums atrodo reikalingiausių mygtukų. Tai patogu , bet ne visada naudinga. HEADER and FOOTER – galima įrašyti ka nors viršutinėje ir apatinėje antraštėse. ZOOM – galima reguliuoti lapo vaizdo ar tam tikros dalies pritraukimą. Tai naudinga jei esi trumparegis. RULER- įjungiame arba išjungiame liniuotes, kurios yra aplink visą dokumentą. FULL SCREEN – rodo dokumentą per visą ekraną.

Sekantis meniu juostos skyrius yra INSERT. Jau pavadinimas sako, kad su šiuo punktu bus galima įkelti kažką. BREAK – galima įkelti papildomą lapą, suskirtyti į stulpelius. PGE NUMBERS- įkelti lapų numeraciją. DATE and TIME- įkeliame, jei reikia į dokumentą datą ir laiką. SYMBOL – jei reikia kokio specifinio, senovinio ar dar kokio simbolio tai tikiu, kad čia jūs jį rasite. PICTURE – yra keletas įkėlimo būdų, tai yra paveikslėlį galima įkelti iš dokumentų, word galerijos. Taip pat galima įkelti ir grafiką bei tekstą iš wordart. HYPERLINK – jei darome internetinį puslapį tai tad mums gali prireikti nuorodų, kurias mes per šią komandą ir įkeliame mums reikalingas nuorodas. OBJECT – galima įkelti įvairius objektus iš windows‘ų galerijų. DIAGRAM – įkelti diagramą iš išsaugotų failų. FILE – galima įkelti tekstinį ar kokį kitą failą.

FORMAT. FONT- parašyto teksto ir pažymėtos jo dalies formatavimas. Tai yra šrifto keitimas, raidžių dydį ir t.t. PARAGRAPH – reguliuojami tarpai tarp eilučių, intervalai. BULLETS and NUMBERING – automatinė numeracija skaičiais ar ženkliukais. BORDERS and SHADING – lapo apipavidalinimas. BACKGROUND – lapo fono apipavidalinimas.

TOOLS. SPELLING and GRMMAR – rašybos ir gramatikos tikrintojas. LANGUAGE –šioje komandoje rasime sinonimų žodyną, teksto perkėlimo pagalbą, ir galimybę pasitikrinti tam tikrą teksto dalį dėl klaidų tam tikra kalba. WORD COUN.. – parodo visą statistiką apie jūsų dokumentą, pvz., eilučių kiekį, linijų ir žodžių. AUTO CORRECT –galima įvesti santrumas, taisyti kalidas ir nustatyti automatinį taisymą. MAIL MERGE – katalogų sudarymas. Tai labai patogi komanda turin daug informacijos. COSTUMIZE – galite paziūrėti kas yra kieviename meniu punkte ir ką jis reiškia. OPTIONS – dokumento ir meniu punktų nustaymai. Labai įdomus dalykas verta pažiūrėti. PROTECT DOCUMENT – dokumneto apsauga nuo pakeitimų.

TABLE. Meniu punktas table padeda mums įkelti į dokumentą lenteles bei jas apdoroti. Draw table: šioje meniu punkto dalyje galime lentele nusipiešti patys, naudodami mums pateiktas pagalbos priemones, tačiau tai nėra labai efektyvu.

Insert table: šis meniu punktas padės mums įkelti lentelę nurodžius rows (eilutė) skaičių ir columms (stulpelis) skaičių. Insert rows: Įterpti eilutę galima nurodžius tarp kokių eilučių tai daryti jas prieš tai pažymėjus, tas tarp kurių bus įterpiama. Insert columms: taip pat galima įterpti ir stulpelius panašiu principu kaip ir eilutes. Insert cells: galima įterpti ir reikiamą celę į tam tikrą vietą, kurią jūs nurodote. Taip pat viską puikiai galima ir ištrinti naudojant delete cells ,columms ar rows. Tai naudinga kai nereikalinga eilutė ar stulpelis tik trukdo ir visai nereikia iš naujo daryti visos lentelės tiesiog nevisada galima ir tiksliai apskaičiuoti kiek mums reikia stulpelių ar eilučių. Todėl šios pagalbinės priemonės mums padės. Tik niekada nepamiršk pažymėti to ka nori ištrinti ar kur nori įterpti!!! Select padeda mums pažymėti tą dalį kur reikia.Merge cells ar columms sujungia eilutes ar stulpelius į vieną. Tai naudinga kai rašoma daug informacijos.Split cells: padalija celes į smulkesnes.

WINDOW rašo bendrą informaciją apie atidarytą langą.HELP rasime visą pagalbą mums rūpimais klausimais. Verta pasinaudoti.

All rights reserved by Al Qaeda Narys2003