MS PowerPoint

Skaidrės 2Skaidrių maketai 2Skaidrės rengimo langas 3Skaidrės maketo pakeitimas 4Informacijos įvedimas į skaidrę 4Teksto įvedimas 4Lentelės kūrimas 5Diagramos kūrimas 6Struktūrinės schemos kūrimas 7Paveikslėlio įkėlimas 7Naudota literatūra: 9SkaidrėsSkaidrių maketaiKai pasirenkame Blank Presentation, ekrane pasirodo dialogo langas New Slide (Nauja skaidrė), kuriame pateikiama keliolika galimų skaidrės maketo variantų. Kai kurias iš jų matote 1. paveiksle.

1. pav. Galimi skaidrių maketo variantai

Tokį langą teks naudoti ir norint įterpti naują skaidrę į jau sukurtą pateiktį arba į kuriamą pagal pasirinktajį trafaretą. Norėdami pasirinkti maketą, paspauskite Insert Ž New Slide arba +.

1. paveiksle parodytame lange matome 12 galimų skaidrių maketo variantų, kurie skiriasi vienas nuo kito įvairios paskirties sričių rinkiniais ir jų tarpusavio išdėstymu skaidrėje.

Kiekvienos skaidrės maketo (išskyrus parodytas dešiniajame apatiniame lango kampe) viršuje – skaidrės pavadinimo laukas. Žemiau būna įvairios paskirties sritys.Skaidrės rengimo langasPasirinkę skaidrės maketą, pavyzdžiui, išskirtą 1. paveiksle, ir paspude mygtuka OK ekrane turesite tokį vaizdą.

2. pav. Skaidrių rengimo langasŠiame lange matome tris sritis:

skaidrės langas; šiame lange matome būsimos skaidrės sandarą, visus jos elementus;· skaidrių sąrašo langas; jame rodomos sunumeruotas skaidrių sąrašas; jame nurodomas kiekvienos skaidrės pavadinimas; taip pat ir skaidrėje įrašytas tekstas;autoriaus pastabų langas; jame rašomos skaidrių autoriaus pastabos komentarai.Be to, šiame paveiksle dar pažymėti tokie elementai:

· skaidrės pavadinimo laukas; norėdami įrašyti skaidrės pavadinimą, spragtelkite jame pele ir įrašykite pavadinimą;· papildomas laukas, kuriame galima įrašyti kitus įvadinius duomenis, pavyzdžiui, nurodyti pateikties autorių, renginį, kuriam skirtas kuriama pateiktis, ir pan.;mygtukai skaidrių rodinio tipui pasirinkti:§ – iš trijų sričių sudarytas langas (žr. aukščiau pateiktą paveikslą), kuriame didžiausia yra skaidrės sritis;§ – skaidrių sąrašo rodinys; šiame rodinyje matomos sunumeruotos skaidrių antraštės ir tekstas; dešinėje rodomas miniatiūrinis skaidrės vaizdas;

§ – pavienių skaidrių rodinys; visą lango plota užima skaidrė; kitą skaidrę pamatysite, paspaudę klavišą arba ;§ – skaidrių rikiavimo rodinys; rodinyje matysite visų skaidrių miniatiūras tokia tvarka, kaip jos bus rodomos pristatymo metu; šiame rodinyje galite pakeisti skaidrių išdėstymą, parinkti perėjimo nuo vienos skaidrės prie kitos vyksmą ir specialiuosius efektus;§ – skaidrių demonstravimas; jo metu bus rodomos visos skaidrės tokia tvarka, kaip jos sudėtos pateiktyje; jei norite demonstravimą galite nutraukti, paspausdami klavišą .· Standartinė braižymo parankinė.Skaidrės maketo pakeitimasJei kurios nors skaidrės maketas nepatinka, galite jį pakeisti kitu.

Pažymėję tą skaidrę:1. Parankinėje spragtelkite .2. Atvertame lange peržiūrėkite visus galimus maketus, pasirinkite tinkamą ir spragtelkite Apply.3. Sutvarkykite objektus, jei jie persidengia ar tapo nematomais, derindamijų padėtįsu naujuoju maketu.Pastaba. Atminkite, kad pasirinkus naują maketą, kuriame nėra visų reikalingų sričių, skaidrėje buvusios informacijos neprarasite, tačiau teks ją pertvarkyti, kad ji atitiktų naująjį maketą.Informacijos įvedimas į skaidręTeksto įvedimasTekstas įvedamas į skaidrės antraštės ir pažymėto sąrašo sritis. Norėdami įvesti tekstą, spragtelkite pele toje srityje, ir užrašas “Click to add…” (Spragtelkite, norėdami įrašyti…) dings, o jo vietoje pasirodys klaviatūra renkamas tekstas.Pažymėję įvestą tekstą, galite pakeisti įvairius jo formato elementus:

· šriftą, jo didumą ar stilių,· sąrašo su žymėmis ar numeracija,· teksto išlygiavimą,· atstumas tarp eilučučių ir kt.Lentelės kūrimasNorėdami skaidrėje sukurti lentelę, pasirinkite tokį skaidrės maketą, kuriame yra lentelei skirta sritis (žr. 1. pav.). tuomet kuriamoje skaidrėje srities centre bus lentelės piktograma:

3. pav. Sritis lentelei kurti Du kartus spragtelėjus lentelės piktogramą, ekrane pasirodys 4. paveiksle parodytas dialogo langas, skirtas lentelės stulpelių ir eilučių skaičiui nurodyti. Atitinkamuose laukeliuose įrašykite ar mygtukais nustatykite reikiamas šių parinkčių vertes ir paspauskite OK.

4. pav. Dialogo langas lentelės didumui nurodyti Skaidrėje pasirodys 5. paveiksle parodyta lentelė, kurią užpildykite reikiama informacija. Greta bus ir parankinė, kurią galėsite naudoti lentelės išvaizdai ir informacijos išdėstymui joje keisti.

5. pav. Lentelės formuliaras skaidrėje ir parankinėDiagramos kūrimasNorėdami skaidrėje sukurti diagramą, pasirinkite tokį skaidrės maketą, kuriame yra diagramai skirta sritis (žr 1. pav.). Tuomet kuriamos skaidrės centre bus diagramos piktograma. Du kartus spragtelėjus diagramos piktogramą, ekrane pasirodys 7. paveiksle parodytas langas su lentele, panašia į Excel programoje naudojamą lentelę, kuria reikia užpildyti informacija diagramai braižyti (skaidrėje matysite ir lentelę atitinkančią daigramą – žr. 8 pav.).

6. pav. Sritis diagramai kurti

7. pav. Lentelė diagramai kurti

8. pav. Lentelę atitinkanti diagramaStruktūrinės schemos kūrimasNorėdami skaidrėje sukurti struktūrinę schemą, pasirinkite tokį skaidrės maketą, kuriame yra struktūrinei schemai skirta sritis (žr. 1. pav.). Tuomet kuriamos skaidrės centre bus struktūrinės schemos piktograma (9 pav.).

9. pav. Sritis struktūrinei schemai kurti Du kartus spragtelėjus diagramos piktogramą, ekrane pasirodys pagalbinės programos Microsoft Organization Chart (Organizacinė struktūra) langas struktūrinei schemai kurti.Paveikslėlio įkėlimasNorėdami pagyvinti skaidrę ir todėl į ją įdėti paveikslėlį, pasirinkite tokį skaidrės maketą, kuriame yra paveikslėliui skirta sritis (žr. 10 pav.). Tuomet kuriamoje skaidrėje srities centre bus paveikslėlio piktograma:

10. pav. Sritis paveikslėliui į kelti Du kartus spragtelėjus paveikslėlio piktogramą, ekrane pasirodys Microsoft Clip Gallery (Mikrosoft paveikslėlių galerijos) langas (11. pav.). Microsoft paveikslėlių galerija – tai gana gausus įvairia tematika sukurtų paveikslėlių (jų tarpe ir jumoristinių) rinkinys.Norėdami rasti tinkamą paveikslėlį galite:· jo tematiką ar pavadinimą išreiškiantį žodį (anglų kalba) įrašyti į lauką Search for clips (Ieškoti paveikslėlio) ir paspausti ;· spragtelti šio lauko dešinėje esantį sąrašo išskleidimo mygtuką ir išskleistame sąraše pasirinkti reikiamą temą; tos temos paveikslėliai pasirodys žemiau esančioje srityje (11. pav. paveiksle matome galerijoje esančius paveikslėlius ryšių tematika).

Be to, numatytos galimybės:· įkelti paveikslėlius iš bet kurio aplanko; tam reikia spragtelti lango viršuje esantį ženklelį Important Clips (Įkelti paveikslėlius);· įkelti paveikslėlius iš Interneto; tam tereikia spragtelti lango viršuje esantį ženklelį Clips Online (Paveikslėliai tinkle).Naudota literatūra:1. AB “LIETUVOS TELEKOMAS” K.U.C LIETUVOS KOMPIUTERININKŲ SĄJUNGA “Darbo asmeniniais kompiuteriais pagrindai”