MS ACCESS

RELIACINIAI RYŠIAI

Iš šių ryšių matome, kad už vieną užsakymą galima daug kartų atsiskaityti. Su vienu tiekėju taip pat galima daug kartų atsiskaityti. Vienas tiekėjas gali tiekti daug prekių.

1. LENTELĖS
1.1. lentelė „Atsiskaitymai“

Šioje lentelėje pateikti duomenys apie atsiskaitymus su tiekėjais. Parodoma, už kokią prekę yra atsiskaitoma, kiek ji kainuoja bei kas ją tiekia.

1.2. lentelė „Prekės“

Šioje lentelėje pateikti duomenys apie prekes.

Čia parodoma įvesties kaukė prekės numeriui.

Šioje lentelėje parodyta datos reikšmė – dvi dienos į priekį nuo šios dienos ir įvedus datą ji jau bus dviem dienom priekyje. Tai ma

a
atosi lentelėje „Prekės“.

Čia parodoma nutylėta reikšmė. Ji taip pat parodoma ir lentelėje „Tiekėjai“.
1.3. lentelė „Tiekėjai“

1.4. lentelė „Užsakymai“

Šioje lentelėje pateikti duomenys apie užsakymus. Parodoma, kiek ir kokių prekių užsisakoma.

2. FORMŲ KŪRIMAS

Yra sukurtos formos kiekvienai lentelei, tarp jų yra ir sudėtinė forma. Taip pat yra dvi formos padarytos remiantis užklausomis. Taip pat yra panaudoti ir iš įrankių juostos Toolbox elementai.

2.1. Atrenkamajai užklausai sukurta forma

Ši forma buvo sukurta iš atrenkamosios užklausos, kuri atrinko prekes pagal firmos pavadinimą.

2.2 . Parametrinei užklausai sukurta forma

Ši forma buvo sukurta remiantis parametrine užklausa. Įvedus pr

r
rekės numerį yra parodoma ta prekė, jos kaina, tiekėjo numeris ir firmos pavadinimas.

2.3. Forma lentelei „Atsiskaitymai“

Šioje formoje pateikta informacija apie atsiskaitymus. Paspaudus vieną ar kitą mygtuką galime sužinoti informaciją apie visus užsakymus.

2.4. Forma lentelei „Prekės“

Šioje formoje parodomi duomenys apie prekes. Pakeitus pr

r
rekės numerį, pasikeičia prekės pavadinimas, tuo pačiu ir visi kiti duomenys apie prekę. Taip galime sužinoti informaciją apie visas prekes.

2.5. Sudėtinė forma

Tai yra sudėtinė forma. Iš jos viską galima sužinoti apie prekes. Taip pat tai galima padaryti mygtukų pagalba.

2.6. Forma lentelei „Tiekėjai“

Šioje formoje pateikti duomenys apie tiekėjus. Pakeitus tiekėjo numerį, pasikeičia ir kiti duomenys apie tiekėjus, taip sužinome informaciją apie visus tiekėjus.

2.7. Forma lentelei „Užsakymai“

Šioje formoje pateikti duomenys apie užsakymus. Pakeitus užsakymo nr. Galime sužinoti informaciją apie visus užsakymus.

3. UŽKLAUSŲ PROJEKTAVIMAS

3.1. Užklausa apjungianti įvairius užklausų tipus

Šioje užklausoje yra atrenkami duomenys pagal prekės pirmą raidę „B“, taip pat skaičiuojama prekės bendra suma t.y. sudauginamas prekės kiekis ir kaina.

Gautas rezultatas:

Čia buvo atrinktos prekės iš raidės „B“, tai pat suskaičiuota bendra suma, t.y. prekių buvo 100, o vienos kaina –

20$, tai sudauginus išeina 2000 $.

3.2. Atrenkamoji užklausa

Ši užklausa yra atrenkamoji, kuri atrenka prekes pagal firmos pavadinimą, o tai nesunku padaryti, nes jungiant šią užklausą yra išmetama lentelė į kurią įrašius kažkokią firmą yra atverčiamas langas su tom prekėm, kurias tiekia ta firma.

Gautas rezultatas:

Atrinko prekes, kurias tiekia firma „Gulbė“.

3.3. Atrenkamoji2 užklausa

Ši užklausa yra atrenkamoji, kuri atrenka prekes pagal jos pavadinimą, čia bus atrenkamos prekės, kurių pav. prasidės raide „L“.

Gautas rezultatas:

Buvo atrinktos prekės, kurių pav. yra iš „L“ raidės.
3.4. Kryžminė užklausa

Ši užklausa padaryta taip, kad būtų ga

a
alima pažiūrėti prekes ir jų kainas dvejopai: stulpeliuose (pagal užsakymo nr.) ir eilutėse (pagal prekių pav. ir tiekėjo nr.).

Gautas rezultatas:

Atrinktos prekės pagal užsakymo nr., taip pat suskaičiuota, kiek prekių tiekia vienas ar kitas tiekėjas.

3.5. Parametrinė užklausa

Ši užklausa suprojektuota taip, kad įvedus prekės nr., bus parodoma ta prekė ir visa kita informacija apie ją.

Gautas rezultatas:

Ši prekė buvo atrinkta įvedus vienos prekės numerį. Įvedus kitą numerį būtų parodyta kita prekė.

3.6. Skaičiuojamoji užklausa

Ši užklausa yra skaičiuojamoji, kuri suskaičiuoja nurodytus duomenis, šiuo atveju ji suskaičiavo, kiek prekių buvo užsakyta.

Gautas rezultatas:

Buvo suskaičiuota, kiek prekių buvo užsisakoma.