MICROSOFT WORD 2010

1921 0

TURINYS

ĮVADAS 5

IŠVADOS 19

LITERATŪROS ŠALTINIAI 21

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Antraštės, 2, 10, 11

apsauga, 2, 6

Diagramos, 2, 15

įrašymas, 2, 6

išnašos, 2, 12

lentelės, 2, 15, 16

Paveikslėlius, 17

platintojams, 20

programinės, 20

puslapių numerių, 2, 9

radimas, 2, 8

Teksto ieška, 2, 8

Turinio, 2, 12

 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS

 

ĮVADAS

Programa Microsoft Word 2010 – tai žodžių apdorojimo programa, skirta padėti kurti profesionalios kokybės dokumentus. Pateikdama geriausius dokumentų formatavimo įrankius programa „Word“ padeda efektyviau tvarkyti ir rašyti dokumentus. Programoje „Word“ taip pat yra galingų redagavimo ir taisymo įrankių, kad galėtume lengvai bendradarbiauti su kitais.

Kuriant „Word 2010“, gamintojas orientavosi į tai, kad vartotojas galėtų lengvai surasti visas jam reikalingas funkcijas. Iš ankstesnės versijos attkeliavęs meniu išdėstymo principas „Ribbon“ („Juosta“) pateisino vartotojų lūkesčius, todėl jis išliko ir naujoje programos versijoje. „Ribbon“ driekiasi per visą darbo lango plotį jo viršutinėje dalyje. Apačioje lango esanti būsenos juosta („Status bar“) taip pat išlaikė savo funkcionalumą – demonstruoti pagrindinę kuriamo dokumento statistiką. Tiesa, lyginant su ankstesnėmis versijomis, vartotojo sąsajos grafiniai elementai atrodo tarsi mažesni ir ne taip stipriai kontrastuojantys su likusia lango dalimi.

„Word 2010“ įrankių juostoje „Ribbon“ pagrindiniai įrankiai sugrupuoti pagal jų pobūdį. Pavyzdžiui, grafoje „Insert“ sudėta tai, ko gali prrireikti į tekstą įterpiant iliustracijas, nuorodas lenteles ir kitokią informaciją. Patogu yra tai, kad tiek „Word 2010“, tiek kitose „Office 2010“ programose vartotojas gali sudėlioti „Ribbon“ komponentus taip, kaip jis nori – galima įterpti naujas meniu grupes ir meniu punktus, kuriuose galima talpinti dažniausiai na

audojamus arba labiausiai patinkančius įrankius.

Patogu ir tai, kad programoje numatyta nemažai galimybių darbo erdvei praplėsti. Pavyzdžiui, tą galima padaryti tiesiog paslepiant „Ribbon“ 1 paspaudus klavišų derinį „Ctrl+F1“. Atgal juosta iškviečiama lygiai tokiu pačiu mygtukų paspaudimu.

Minėtais sprendimais „Microsoft“ siekia suteikti daugiau galimybių tiems vartotojams, kurie yra pripratę prie ankstesniojo tipo įrankių juostų, kai įrankiai buvo grupuojami pagal atliekamas funkcijas. Pirmą kartą „Ribbon“ buvo pristatyta dar 2007 metais, ir nuo tada esminis vartotojų priekaištas būdavo tai, kad atliekant veiksmus (ypač pasikartojančius), su „Ribbon“ sugaištama daugiau laiko. Tikėtina, jog dabar, kada įdiegta galimybė susikurti savo nuosavus „Ribbon“ elementus (funkcijų „skyrelius“), toks meniu vaizdavimas taps priimtinesnis platesniam vartotojų ratui.

 

DARBAS SU TEKSTŲ REDAGAVIMO PROGRAMA MICROSOFT WORD 2010 Programos „Word“ paleidimas ir išėjimas iš jos

Norėdami naudoti programą „Word“, ieškokite „WWord“ piktogramos meniu Pradėti ir ją spustelėkite:

Spustelėjus mygtuką Pradėti rodomas meniu Pradėti.

Žymekliu nurodykite Visos programos, Microsoft Office, tada spustelėkite „Microsoft Word 2010“.

Parodomas paleisties ekranas ir paleidžiama programa „Word“.

Norėdami išeiti, pasirinkite skirtuko lapo Failas komandą Išeiti:

Spustelėkite skirtuką Failas.

Pasirinkite Išeiti.

Jei po to, kai paskutinįkart įrašėte dokumentą, atlikote kokių nors pakeitimų, parodomas pranešimų laukas, kuriame klausiama, ar norite įrašyti keitimus. Norėdami įrašyti keitimus, spustelėkite Taip. Norėdami išeiti neįrašę pakeitimų, spustelėkite Ne. Jei netyčia spustelėjote mygtuką Išeiti, spustelėkite Atšaukti.

Dokumento įrašymas

Programoje „Word“ turite įrašyti dokumentą, ka

ad išėję iš programos neprarastumėte savo darbo. Kai įrašote dokumentą, jis saugomas kaip failas jūsų kompiuteryje. Vėliau galite atidaryti failą, jį keisti ir spausdinti. Norėdami įrašyti dokumentą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Spustelėkite sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtuką Įrašyti.

Nurodykite vietą, kurioje norite įrašyti dokumentą, lauke Įrašyti. Pirmą kartą, kai įrašote dokumentą, pirmoji dokumento teksto eilutė nurodoma kaip failo vardas lauke Failo vardas. Norėdami keisti failo vardą, įveskite naują failo vardą.

Spustelėkite Įrašyti.

Dokumentas įrašomas kaip failas. Failo vardas pavadinimo juostoje keičiasi, nurodydamas įrašyto failo vardą.

Microsoft Word 2010 dokumento apsauga

Norėdami apsaugoti savo „Word 2010“ dokumentą, naudokite toliau pateiktas parinktis. Atidarytame dokumente spustelėkite skirtuką Failas. Atsidaro „Backstage“ rodinys. Rodinyje „Backstage“ spustelėkite Informacija. Dalyje Teisės spustelėkite Apsaugoti dokumentą. Toliau galite pasirinkti vieną iš pateiktų parinkčių.

pav. Dokumento apsaugojimo pasirinktys

Žymėti kaip galutinį – Padarykite dokumentą skirtu tik skaityti.

Užšifruoti naudojant slaptažodį – Nustatykite dokumento slaptažodį.

Apriboti redagavimą – Kontroliuokite, kokius pakeitimus galima atlikti dokumente.

Apriboti teises pagal žmones – Naudokite „Windows Live“ ID, kad apribotumėte teises.

Įtraukti skaitmeninį parašą – Įtraukite matomą arba nematomą skaitmeninį parašą.

 

Dokumento rengimas programa Microsoft Word 2010 Teksto rengimas

Prieš redaguodami ar formatuodami tekstą pirmiausia turite jį pažymėti. Vykdydami toliau nurodytus veiksmus pažymėsite tekstą:

Perkelkite žymeklį į norimo redaguoti ar formatuoti teksto pradžią ir paspauskite kairįjį pelės mygtuką.

Laikydami nuspaudę kairįjį pelės mygtuką ir slinkdami į dešinę (tai vadinama „vilkimu“) pažymėsite tekstą. Pažymėto tek

ksto vietoje įtraukiama fono spalva, nurodanti žymėjimo diapazoną. Daugumą teksto formatavimo įrankių rasite spustelėję skirtuką Pagrindinis, tada pasirinkę grupę Šriftas.

Teksto ieška

Galite greitai ieškoti konkretaus žodžio arba frazės pasikartojimų.

Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Rasti. Taip pat galite paspausti CTRL+F.

Atidaroma sritis Naršymas.

Lauke Ieškote dokumente įveskite norimą rasti tekstą.

Spustelėję rezultatą, jį matysite dokumente. Galite naršyti ir visus rezultatus, spustelėdami rodykles Kitas ieškos rezultatas ir Ankstesnis ieškos rezultatas.

Jei dokumente atliekate keitimų ir ieškos rezultatai dingsta, srityje Naršymas spustelėkite rodyklę žemyn ir peržiūrėkite rezultatų sąrašą.

Teksto radimas ir keitimas

Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite Keisti.

Lauke Rasti įveskite tekstą, kurio norite ieškoti ir jį pakeisti.

Lauke Keisti į įveskite tekstą, kuriuo norite pakeisti.

Spustelėkite Rasti kitą, tada atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

Norėdami pakeisti pažymėtą tekstą, spustelėkite Keisti.

Norėdami pakeisti visus teksto egzempliorius dokumente, spustelėkite Keisti viską.

Norėdami praleisti šį teksto egzempliorių ir pereiti prie kito egzemplioriaus, spustelėkite Rasti kitą.

Stilių naudojimas

Formatuodami dokumentą naudokite ne tiesioginį formatavimą, bet stilius, kad galėtumėte lengvai ir nuosekliai dokumente taikyti pasirinktą formatavimą. Stilius – tai formatavimo charakteristikų, pvz., šrifto pavadinimo, dydžio, spalvos, pastraipos lygiuotės ir tarpų, rinkinys. Kai kurie stiliai apima ir kraštines bei spalvinimą. Pavyzdžiui, vietoj trijų veiksmų norint formatuoti antraštę kaip 16 dydžio, paryškintąjį „Cambria“ šrifto tekstą, tą patį rezultatą galima pasiekti vienu veiksmu – pritaikius integruotą 1 antraštės stilių.

pav. Stilių galerijos pasi

irinktys

Jums nereikia prisiminti 1 antraštės stiliaus ypatybių. Norėdami formatuoti kiekvieną savo dokumento antraštę tiesiog ją spustelėkite (netgi nereikia pažymėti viso teksto) ir stilių galerijoje spustelėkite 1 antraštė.

puslapių numerių įtraukimas arba pašalinimas

Puslapių numerius ir antraštes bei poraštes įtraukite naudodami galeriją arba sukurkite pasirinktinį puslapio numerį, antraštę arba poraštę. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų pirmiau nuspręskite, ar norite, kad antraštėje arba poraštėje būtų tik puslapio numeris, ar ir informacija bei puslapio numeris. Jei norite tik puslapio numerio be kitos informacijos, įtraukite puslapio numerį. Jei norite puslapio numerio ir kitos informacijos arba tik kitos informacijos, įtraukite antraštę arba poraštę.

Puslapio numerio įtraukimas be kitos informacijos

Jei norite, kad kiekviename puslapyje būtų puslapio numeris, bet nenorite įtraukti jokios kitos informacijos, pvz., dokumento pavadinimo arba failo vietos, galite greitai įtraukti puslapio numerį iš galerijos arba sukurti pasirinktinį puslapio numerį ar pasirinktinį puslapio numerį, kuriame nurodomas ir bendras puslapių skaičius (X puslapis iš Y puslapių).

Puslapio numerio įtraukimas iš galerijos

Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštės ir poraštės spustelėkite Puslapio numeris.

Spustelėkite norimą puslapio numerio vietą.

Galerijoje slinkite parinktis, tada spustelėkite norimą puslapio numerio formatą.

Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lape Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

Pasirinktinio puslapio numerio įtraukimas

Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje). Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lapas Dizainas.

Norėdami, kad puslapio numeris būtų rodomas puslapio viduryje arba dešinėje pusėje, atlikite šiuos veiksmus:

Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas viduryje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Centras ir Gerai.

Jei norite, kad puslapio numeris būtų rodomas dešinėje puslapio pusėje, skirtuko lapo Dizainas grupėje Vieta spustelėkite Įterpti lygiuotės skirtuką, tada spustelėkite Dešinė ir Gerai.

Skirtuko lapo Įterpimas grupėje Tekstas spustelėkite Sparčiosios dalys, tada spustelėkite Laukas.

Sąraše Laukų pavadinimai spustelėkite Puslapis, tada spustelėkite Gerai.

Norėdami pakeisti numeravimo formatą, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko lape Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

Numeravimo nuo antro puslapio pradžia

Du kartus spustelėkite puslapio numerį. Tada atsidarys dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtukas Dizainas.

Skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmas puslapis.

Norėdami pradėti numeruoti nuo 1, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius ir Pradėti nuo bei įveskite 1.

Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

Numeravimo pradžia kitame puslapyje

Norėdami pradėti numeruoti ne nuo pirmo dokumento puslapio, įtraukite sekcijos lūžį prieš puslapį nuo kurio norite pradėti numeruoti.

Spustelėkite norimoje puslapio numeravimo pradžios vietoje. Galite paspausti HOME, norėdami įsitikinti, kad esate puslapio pradžioje.

Skirtuko lapo Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

Dalyje Sekcijos lūžiai spustelėkite Tolesnis puslapis.

Du kartus spustelėkite antraštės arba poraštės sritį (puslapio viršuje arba puslapio apačioje). Tada atsidarys skirtukas Antraštės ir poraštės įrankiai.

Grupėje Naršymas, Antraštės ir poraštės įrankiai, spustelėkite Susieti su ankstesniu, norėdami išjungti.

Laikykitės puslapio numerio įtraukimo arba antraštės ir poraštės su puslapio numeriu įtraukimo nurodymų.

Norėdami pradėti numeruoti nuo 1, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius ir Pradėti nuo bei įveskite 1.

Norėdami grįžti į pagrindinį dokumento tekstą, dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuke Dizainas spustelėkite Uždaryti antraštę ir poraštę.

Antraštės įtraukimas

Geriausias būdas įtraukti antraštes naudojant programą „Word“ – taikyti stilius. Galite naudoti įtaisytuosius stilius arba galite juos tinkinti.

Antraštės stiliaus taikymas

Įveskite antraštės tekstą, o tada jį pažymėkite.

Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite norimą antraštės stilių. Jei nerandate norimo stiliaus, spustelėkite mygtuką Daugiau , kad išplėstumėte galeriją Spartieji stiliai. Kaip atrodys pažymėtasis tekstas pritaikius stilių, galite pažiūrėti nuvesdami žymiklį virš norimo peržvelgti stiliaus. Jei norimas stilius nepasirodo Sparčiojo stilių taikymo galerijoje, paspauskite CTRL+SHIFT+S, kad atidarytumėte užduočių sritį Taikyti stilius. Dalyje Stiliaus pavadinimas įrašykite norimo stiliaus pavadinimą. Sąraše rodomi tik tie stiliai, kuriuos jau esate naudoję dokumente, tačiau jūs galite įrašyti bet kokio jūsų dokumentui nustatyto stiliaus pavadinimą.

Puslapio arba dokumento išnašos įterpimas arba naikinimas

Nurodžius numeravimo schemą, Microsoft Office Word automatiškai numeruoja puslapio ir dokumento išnašas. Galite naudoti vieną numeravimo schemą visame dokumente arba galite naudoti skirtingas numeravimo schemas kiekvienoje dokumento sekcijoje. Kai pridedate, naikinate ar perkeliate automatiškai sunumeruotas pastabas, Word iš naujo sunumeruoja puslapio išnašos ir dokumento išnašos nuorodų žymes. Spaudinio maketo rodinyje spustelėkite vietą, kur norite įterpti pastabos nuorodos žymę.

Skirtuko Nuostatos grupėje Išnašos spustelėkite Įterpti išnašą arba Įterpti dokumento išnašą. Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami įterpti nuoseklią puslapio išnašą, paspauskite CTRL+ALT+F. Norėdami įterpti nuoseklią dokumento išnašą, paspauskite CTRL+ALT+D. Numatyta, kad Word įdeda puslapio išnašas kiekvieno puslapio pabaigoje, o dokumento išnašas -dokumento pabaigoje.

Norėdami keisti puslapio arba dokumento išnašų formatą, spustelėkite dialogo lango vykdyklę Išnašos ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

Lange Skaitmenų formatas spustelėkite norimą naudoti formatą.

Norėdami naudoti pasirinktinę žymę vietoj tradicinio skaitmenų formato, šalia Pasirinktinė žymė spustelėkite Simbolis ir pasirinkite žymę iš galimų naudoti simbolių.

Spustelėkite Įterpti. Word įterpia išnašos numerį, o šalia jo – įterpimo vietą.

Įveskite išnašos tekstą.

Du kartus spustelėkite puslapio arba dokumento išnašos numerį, kad grįžtumėte prie dokumente esančios nuorodos žymės.

Turinio kūrimas arba atnaujinimas

Tekstui, kurį norite įtraukti į turinį, galite kurti turinį pritaikę antraščių stilius , pavyzdžiui, 1 antraštę, 2 antraštę ir 3 antraštę . „Microsoft Word“ ieško tų antraščių ir į dokumentą įterpia turinį. Kai tokiu būdu kuriate turinį, pakeitę dokumentą galite automatiškai jį atnaujinti.

Programoje „Microsoft Word 2010“ yra pateikta automatinių turinio stilių galerija. Pažymėkite turinio įrašus ir parinkčių galerijoje spustelėkite norimą turinio stilių. Be to, galite kurti turinį naudodami pasirinktas parinktis ir pasirinktinius stilius, kuriuos pritaikėte naudodami dialogo langą Turinys. Arba galite turinį įvesti rankiniu būdu.

Automatinis turinio kūrimas

Lengviausias būdas kurti turinį – tai naudoti įtaisytuosius antraščių stilius. Galite kurti turinį pagal jūsų taikytą pasirinktinį stilių arba priskirti turinio lygius atskiriems teksto įrašams. Įrašų žymėjimas naudojant įtaisytuosius antraštės stilius

Pažymėkite tekstą, kurį norite įtraukti į turinį.

Skirtuko lapo Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite norimą stilių. Pavyzdžiui, jei pasirinkote tekstą, kuriam norite suteikti pagrindinės antraštės stilių, galerijoje Spartusis stilių taikymas spustelėkite stilių, pavadintą 1 antraštė.

Jei nematote norimo stiliaus, spustelėję rodyklę išplėskite galeriją Spartusis stilių taikymas.

Jei norimas stilius nepasirodo Sparčiojo stilių taikymo galerijoje, atidarykite užduočių sritį Taikyti stilius paspausdami CTRL+SHIFT+S. Grupėje Stiliaus pavadinimas spustelėkite norimą stilių.

Tarpai tarp eilučių programoje „Word 2010“

Lengviausias būdas viso dokumento tarpams tarp eilučių pakeisti – taikyti sparčiųjų stilių rinkinį, kuriame naudojami jūsų pageidaujami tarpai. Jei norite pakeisti dalies dokumento tarpus tarp eilučių, galite pažymėti pastraipas ir pakeisti jų tarpų tarp eilučių parametrus. Stilių rinkinio naudojimas viso dokumento tarpams tarp eilučių pakeisti

Skirtuko PAGRINDINIS grupėje Stiliai spustelėkite Keisti stilius.

Žymiklį nukreipkite į Stilių rinkinys, o tada nukreipkite į įvairius stilių rinkinius. Naudodami tiesioginę peržiūrą pastebėsite, kuo pasikeičia tarpai tarp eilučių einant nuo vieno stilių rinkinio prie kito. Pvz., stilių rinkiniuose Tradicinis ir „Word 2003“ naudojami viengubi tarpai. Stilių rinkinyje Rankraštis naudojami dvigubi tarpai.

Pamatę norimą tarpą, spustelėkite stiliaus rinkinio pavadinimą.

Tarpų tarp eilučių parinktys

Viengubas – Šioje parinktyje yra didžiausias šriftas toje eilutėje ir nedaug papildomos vietos. Papildomų tarpų dydis kinta atsižvelgiant į naudojamą šriftą.

1,5 eilutės – Ši par. . .

Join the Conversation

×
×