MACROMEDIA DREAMWEAVER

Macromedia Dreamweaver – tai profesionali programa, skirta kurti, bei
redaguoti įvairaus tipo tinklapius.

Lango ir kortelių peržiūra

Dabar trumpai susipažinsite su programos Macromedia Dreamweaver darbo
sritimi.

Įterpimo įrankių juosta apima mygtukus skirtus įterpti įvairiems objektams,
pavyzdžiui, paveikslėliams, lentelėms ar sluoksniams į dokumentą. Šiuos
objektus galima įterpti ir naudojant komandas iš komandų sąrašo Insert.

Dokumento įrankių juosta apima mygtukus ir išskleidžiamo sąrašo meniu(pop-
up menus), kur parenkamas skirtingo vaizdo dokumento langas (projektavimo
vaizdas, kodo vaizdas), įvairūs peržiūros parametrai, keletas bendrų
veiksmų, kaip antai, peržiūra tinklapio naršyklėje.

Dokumento langas rodo jūsų sukurto ar redaguojamo tinklapio vaizdą.
Savybių in nspektorius leis jums keisti pažymėtų objektų ar teksto savybes.
Kiekviena objektų rūšis turi skirtingas savybes.
Kortelių grupės jungia susijusias korteles viena antrašte. Norint
išskleisti kortelių grupę, bakstelėkite išskleidimo trikampę rodyklę,
esančią kairėje antraštės pusėje; norint atskirti kortelių grupes vieną nuo
kitos, reikia užvesti pelės rodyklę ant kairėje pavadinimo pusėje esančios
taškuotos srities, paspaudus kairįjį pelės klavišą nutemti į norimą vietą.
Saito kortelė leidžia valdyti failus ir aplankalus, kurie sudaro svetainę.
Dreamweaver turi daugiau kitų kortelių, inspektorių ir langų nerodomų čia,
kaip antai, Istorijos kortelė ar Kodo inspektorius. Norint juos atidaryti,
naudokite Wi indows meniu komandas.

Meniu apžvalga
File komandos ir Edit komandos apima standartinius meniu pasirinkimus, kaip
antai, New, Open, Save, Cut, Copy ir Paste. File dar apima komandas
peržiūrėjimui ar veiksmo atlikimui su aktyviu tinklapiu, kaip antai,
tinklapio peržiūra naršyklės lange (Preview in Browser), Spausdinti kodą
(Print Co

ode). Edit komandų sąrašui dar priklauso žymėjimo ir paieškos
komandos, kaip antai, Select Parent Tag ir Find, Replace.
View meniu leidžia nustatyti tinklapio vaizdą (Projektavimo vaizdas (Design
view), Kodo vaizdas (Code view)) ir rodyti ar paslėpti įvairios rūšies
puslapio elementus, Dreamweaver įrankius.
Insert meniu yra alternatyva įrankių juostai Insert, skirta objektams
įterpti į tinklapį.
Modify meniu leis jums pakeisti pažymėto objekto savybes. Naudojant šio
meniu komandas, galėsite keisti Komandų (tags) atributus, pakeisti lentelės
elementus ir atlikti įvairius veiksmus su bibliotekos (library) elementais
ir šablonais.
Text meniu leis keisti teksto formatus.
Commands meniu leidžia sukurti foto albumą, optimizuoti paveikslėlius
naudojant Macromedia Fireworks, nustatyti tinklapiui spalvų schemą.
Site meniu komandomis sukuriamas, atidaromas ir redaguojamas saitas ir
leidžia valdyti aktyvaus saito failus.
Window menu komandos skirtos išsikviesti visas kortelių grupes,
inspektorius ir langus Dreamweaver programoje.
Help menu pateikia informaciją apie programą, kaip ja a dirbti.

Sukurkite lokalų saitą
Sukurdami lokalų saitą, galėsite lengvai valdyti svetainės failus ir
aplankalus saugomus jame.
Lokalus saitas: jūs failus redaguojate lokaliam savo diske, tada juos
perkeliate į nutolusį saitą (remote site).
Saitas – nuoroda į vietą, skirtą svetainės failams ir aplankalams saugoti.
Saitą galima sukurti naudojant saito sukūrimo vedlį (Basic) arba jo
nenaudojant (Advanced).
Jums pateiksime saito sukūrimo būdą naudojant vedlį (Site Definition
Wizard).

1. Pasirinkite Site.New Site (Tai reiškia, jog turite iš meniu Site

pasirinkti komandą New Site)

Pasirodys Saito sukūrimo dialogo langas.

2. Jei kortelė su ausele Basic nėra priešakiniame plane, bakstelėkite į

tą auselę.

3. Teksto lauke įv
veskite kuriamo Saito vardą.

[pic]

4. Spauskite apačioje esantį mygtuką Next, sekančiam veiksmui atlikti.

Sekančiame langelyje klausia ar norite dirbti su serverio

technologijomis.

5. Pasirinkite No parametrą, šiuo atveju jūs kuriate statinį saitą, be

dinaminių puslapių.

[pic]

6. Paspauskite Next.

Sekančiame langelyje klausia kaip jūs norite dirbti su failais.

7. Pasirinkite punktą “Edit local copies on my machine, then upload to

server when ready (recommended).” T.y. redaguoti failus lokaliame

diske, kai jie paruošti publikavimui internete, nusiunčiate į serverį.

8. Teksto lauke turite nurodyti aplankalą, kuriame bus saugoma jūsų

kuriamos svetainės failai ir aplankalai. Surinkite F:Sites.

[pic]

9. Spauskite Next mygtuką.

Sekančiame lange jūsų paklaus kokiu būdu jūs junksitės su serveriu.

[pic]

10. Šiuo metu šios svetainės netalpinsite serveryje. Pasirinkite iš

išskleidžiamo sąrašo None.

Sekančiam žingsniui atlikti pasirinkite Next.

Langelyje pasirodys visi jūsų atlikti pasirinkimai. Spauskite Done.

Pasirodo įspėjimas, jog sukuriamas saito cache, t.y. Dreamweaver-io

galimybė pagreitinanti darbą su saito informacija.

Spauskite Ok.

Dešinėje lango pusėje, Site kortelėje matysite sukurtą savo Saitą.

Šiuo metu Saitas neturi jokių failų ar aplankalų. Sekančiuose darbuose

sukursite savo tinklapius.
Paprasčiausio WWW dokumento (tinklapio) parametrus galima nustatyti:
Komanda Modify > Page Properties

[pic]

Title srityje galima įvesti šio tinklalapio trumpą pavadinimą ir jis bus
išvedamas peržiūros programos (browser) lango informacinėje (viršutinėje)
juostoje.

Background Image srityje galima nurodyti puslapio foną, Background srityje
– puslapio foninę spalvą, Text srityje – galima nurodyti kokios spalvos bus
puslapio tekstas ir t.t.

Margins laukeliuose nustatome tinklapio paraštes.
Document Encoding apibrėžia simbolių, esančių dokumente, kodavimą.
Pasirinkite Others kodavimo būdą, kadangi Baltic kodavimo ši

i programa
nepateikia. Pasirinkus Others dokumento simboliai bus koduojami taip, kaip
parinkta jūsų operacinėje sistemoje. Tam, jog galėtumėte dokumente rašyti
lietuviškomis raidėmis, dar reikia pasirinkti šriftus, kurie turi
lietuviškas raides. Tai padarysite pasirinkę komandą Edit.Preference.
Pasirinkite Category srityje Fonts ir dešinėje pusėje iš išskleidžiamų
meniu pasirinkite šriftus prie kurių užrašyta (Baltic).

[pic]

Vienas iš pagrindinių dokumento elementų yra tekstas. Jį galima rinkti kaip
ir paprastame teksto redaktoriuje arba įterpti jau surinktą tekstą komandų
COPY bei PASTE pagalba.

Minimalus bei pagrindinis teksto vienetas dokumente yra pastraipa
(paragrafas), kuris pradedamas po klavišo ENTER (atitinka HTML komandą

)

paspaudimo ir tesiasi iki sekančio ENTER paspaudimo. Kai skaitovas
peržiūri tinklalapį, eilučių perkelimus pastraipos viduje tvarko jo
naudojama peržiūros programa. Jei norite, kad eilutė būtų perkeliama tam
tikroje vietoje, spaudžiame klavišų kombinacija SHIFT+ENTER (atitinka HTML
komandą
) ar pasinaudojame meniu punktu Insert/Line Break.

Meniu punkto File/Save As pagalba dokumentą įrašome į diską, pavadindami
failą. Po kiekvieno dokumento pataisymo meniu punkto File/Save diske vėl
užfiksuokime pataisymus.

Naudokite lenteles projektuodami tinklapio struktūrą
Lenteles labai patogu naudoti tinklapio struktūros projektavimui. Į
langelius įterpiant tekstinę, grafinę, animacinę informaciją, taip
išdėstant tinklapio elementus norimose vietose.

Dreamweaver galima sukurti dviejų rūšių lenteles:
Standartines (Standard view).
Schemos (Layout view)
Ši mokomoji lentelių sudarymo dalis orientuota tinklapio struktūrai
projektuoti.
Standartinei lentelei sukurti naudosime komandą
———————–
Įterpimo įrankių juosta

Dokumento įrankių juosta

Dokumento langas

Kortelių grupės

Savybių inspektorius

Naudojama HTML komanda

Pop-up meniu

Saito kortelė

Leave a Comment