MACROMEDIA DREAMWEAVER

Macromedia Dreamweaver – tai profesionali programa, skirta kurti, beiredaguoti įvairaus tipo tinklapius.

Lango ir kortelių peržiūra

Dabar trumpai susipažinsite su programos Macromedia Dreamweaver darbosritimi.

Įterpimo įrankių juosta apima mygtukus skirtus įterpti įvairiems objektams,pavyzdžiui, paveikslėliams, lentelėms ar sluoksniams į dokumentą. Šiuosobjektus galima įterpti ir naudojant komandas iš komandų sąrašo Insert.

Dokumento įrankių juosta apima mygtukus ir išskleidžiamo sąrašo meniu(pop-up menus), kur parenkamas skirtingo vaizdo dokumento langas (projektavimovaizdas, kodo vaizdas), įvairūs peržiūros parametrai, keletas bendrųveiksmų, kaip antai, peržiūra tinklapio naršyklėje.

Dokumento langas rodo jūsų sukurto ar redaguojamo tinklapio vaizdą.Savybių inspektorius leis jums keisti pažymėtų objektų ar teksto savybes.Kiekviena objektų rūšis turi skirtingas savybes.Kortelių grupės jungia susijusias korteles viena antrašte. Norintišskleisti kortelių grupę, bakstelėkite išskleidimo trikampę rodyklę,esančią kairėje antraštės pusėje; norint atskirti kortelių grupes vieną nuokitos, reikia užvesti pelės rodyklę ant kairėje pavadinimo pusėje esančiostaškuotos srities, paspaudus kairįjį pelės klavišą nutemti į norimą vietą.Saito kortelė leidžia valdyti failus ir aplankalus, kurie sudaro svetainę.Dreamweaver turi daugiau kitų kortelių, inspektorių ir langų nerodomų čia,kaip antai, Istorijos kortelė ar Kodo inspektorius. Norint juos atidaryti,naudokite Windows meniu komandas. Meniu apžvalgaFile komandos ir Edit komandos apima standartinius meniu pasirinkimus, kaipantai, New, Open, Save, Cut, Copy ir Paste. File dar apima komandasperžiūrėjimui ar veiksmo atlikimui su aktyviu tinklapiu, kaip antai,tinklapio peržiūra naršyklės lange (Preview in Browser), Spausdinti kodą(Print Code). Edit komandų sąrašui dar priklauso žymėjimo ir paieškoskomandos, kaip antai, Select Parent Tag ir Find, Replace…

View meniu leidžia nustatyti tinklapio vaizdą (Projektavimo vaizdas (Designview), Kodo vaizdas (Code view)) ir rodyti ar paslėpti įvairios rūšiespuslapio elementus, Dreamweaver įrankius.Insert meniu yra alternatyva įrankių juostai Insert, skirta objektamsįterpti į tinklapį.Modify meniu leis jums pakeisti pažymėto objekto savybes. Naudojant šiomeniu komandas, galėsite keisti Komandų (tags) atributus, pakeisti lentelėselementus ir atlikti įvairius veiksmus su bibliotekos (library) elementaisir šablonais.Text meniu leis keisti teksto formatus.Commands meniu leidžia sukurti foto albumą, optimizuoti paveikslėliusnaudojant Macromedia Fireworks, nustatyti tinklapiui spalvų schemą.Site meniu komandomis sukuriamas, atidaromas ir redaguojamas saitas irleidžia valdyti aktyvaus saito failus.Window menu komandos skirtos išsikviesti visas kortelių grupes,inspektorius ir langus Dreamweaver programoje.Help menu pateikia informaciją apie programą, kaip ja dirbti. Sukurkite lokalų saitąSukurdami lokalų saitą, galėsite lengvai valdyti svetainės failus iraplankalus saugomus jame.Lokalus saitas: jūs failus redaguojate lokaliam savo diske, tada juosperkeliate į nutolusį saitą (remote site).Saitas – nuoroda į vietą, skirtą svetainės failams ir aplankalams saugoti.Saitą galima sukurti naudojant saito sukūrimo vedlį (Basic) arba jonenaudojant (Advanced).Jums pateiksime saito sukūrimo būdą naudojant vedlį (Site DefinitionWizard). 1. Pasirinkite Site.New Site (Tai reiškia, jog turite iš meniu Site pasirinkti komandą New Site) Pasirodys Saito sukūrimo dialogo langas. 2. Jei kortelė su ausele Basic nėra priešakiniame plane, bakstelėkite į tą auselę. 3. Teksto lauke įveskite kuriamo Saito vardą. [pic] 4. Spauskite apačioje esantį mygtuką Next, sekančiam veiksmui atlikti. Sekančiame langelyje klausia ar norite dirbti su serverio technologijomis. 5. Pasirinkite No parametrą, šiuo atveju jūs kuriate statinį saitą, be dinaminių puslapių. [pic] 6. Paspauskite Next. Sekančiame langelyje klausia kaip jūs norite dirbti su failais. 7. Pasirinkite punktą “Edit local copies on my machine, then upload to
server when ready (recommended).” T.y. redaguoti failus lokaliame diske, kai jie paruošti publikavimui internete, nusiunčiate į serverį. 8. Teksto lauke turite nurodyti aplankalą, kuriame bus saugoma jūsų kuriamos svetainės failai ir aplankalai. Surinkite F:Sites. [pic] 9. Spauskite Next mygtuką. Sekančiame lange jūsų paklaus kokiu būdu jūs junksitės su serveriu. [pic] 10. Šiuo metu šios svetainės netalpinsite serveryje. Pasirinkite iš išskleidžiamo sąrašo None. Sekančiam žingsniui atlikti pasirinkite Next. Langelyje pasirodys visi jūsų atlikti pasirinkimai. Spauskite Done. Pasirodo įspėjimas, jog sukuriamas saito cache, t.y. Dreamweaver-io galimybė pagreitinanti darbą su saito informacija. Spauskite Ok.

Dešinėje lango pusėje, Site kortelėje matysite sukurtą savo Saitą. Šiuo metu Saitas neturi jokių failų ar aplankalų. Sekančiuose darbuose sukursite savo tinklapius.Paprasčiausio WWW dokumento (tinklapio) parametrus galima nustatyti:Komanda Modify > Page Properties

[pic]

Title srityje galima įvesti šio tinklalapio trumpą pavadinimą ir jis busišvedamas peržiūros programos (browser) lango informacinėje (viršutinėje)juostoje.

Background Image srityje galima nurodyti puslapio foną, Background srityje– puslapio foninę spalvą, Text srityje – galima nurodyti kokios spalvos buspuslapio tekstas ir t.t.

Margins laukeliuose nustatome tinklapio paraštes.Document Encoding apibrėžia simbolių, esančių dokumente, kodavimą.Pasirinkite Others kodavimo būdą, kadangi Baltic kodavimo ši programanepateikia. Pasirinkus Others dokumento simboliai bus koduojami taip, kaipparinkta jūsų operacinėje sistemoje. Tam, jog galėtumėte dokumente rašytilietuviškomis raidėmis, dar reikia pasirinkti šriftus, kurie turilietuviškas raides. Tai padarysite pasirinkę komandą Edit.Preference.Pasirinkite Category srityje Fonts ir dešinėje pusėje iš išskleidžiamųmeniu pasirinkite šriftus prie kurių užrašyta (Baltic).

[pic]

Vienas iš pagrindinių dokumento elementų yra tekstas. Jį galima rinkti kaipir paprastame teksto redaktoriuje arba įterpti jau surinktą tekstą komandų

COPY bei PASTE pagalba.

Minimalus bei pagrindinis teksto vienetas dokumente yra pastraipa(paragrafas), kuris pradedamas po klavišo ENTER (atitinka HTML komandą

) paspaudimo ir tesiasi iki sekančio ENTER paspaudimo. Kai skaitovasperžiūri tinklalapį, eilučių perkelimus pastraipos viduje tvarko jonaudojama peržiūros programa. Jei norite, kad eilutė būtų perkeliama tamtikroje vietoje, spaudžiame klavišų kombinacija SHIFT+ENTER (atitinka HTMLkomandą ) ar pasinaudojame meniu punktu Insert/Line Break.

Meniu punkto File/Save As pagalba dokumentą įrašome į diską, pavadindamifailą. Po kiekvieno dokumento pataisymo meniu punkto File/Save diske vėlužfiksuokime pataisymus.

Naudokite lenteles projektuodami tinklapio struktūrąLenteles labai patogu naudoti tinklapio struktūros projektavimui. Įlangelius įterpiant tekstinę, grafinę, animacinę informaciją, taipišdėstant tinklapio elementus norimose vietose.

Dreamweaver galima sukurti dviejų rūšių lenteles:Standartines (Standard view).Schemos (Layout view)Ši mokomoji lentelių sudarymo dalis orientuota tinklapio struktūraiprojektuoti.Standartinei lentelei sukurti naudosime komandą———————–Įterpimo įrankių juosta

Dokumento įrankių juosta

Dokumento langas

Kortelių grupės

Savybių inspektorius

Naudojama HTML komanda

Pop-up meniu

Saito kortelė