Jakarta Apache subprojektas Slide

Referatas

Jakarta Apache subprojektas Slide

TURINYS

ĮVADAS 3
ARCHITEKTŪRA 3
NAUJOVĖS 5
PAJUNGIMAS WinXP APLINKOJE NAUDOJANT My Network Places 5
SLIDE SERVERIO INSTALIAVIMAS 10

Tomcat paketas 10

Dvibugas praplėtimas 10

Pirminio Slide sudarymas 11
SLIDE KONFIGŪRACIJA 11
APSAUGA 12

Autentiškumo patvirtinimo suteikimas arba uždraudimas 12

Leidimo (duomenų kontrolei) suteikimas arba uždraudimas 12
PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI ECLIPSE PROGRAMOJE 13

CVS atsakomosios nuorodos nustatymas Jakarta Slide pradiniame kode 13

Patikrinamas pradinis Slide kodas 14

Trijų-dalių bibliotekos parsisiuntimas ir instaliavimas 16

Modifikuojame built.xml naudojant naujasis bibliotekas 16

Jakarta Slide kūrimas 17

Naujo Tomcat projekto kūrimas 17

Slide bibliotekos WEB-INF/lib kopijavimas į naująjį Tomcat projektą
18

Domain.xml ir web.xml failų ko opijavimas iš pradinio Slide katalogo 18

Slide bibliotekos ir pirminio katalogo sujungimas naujajame Tomcat
projekte 18

Web.xml failo modifikavimas 20

Vartojamo konteksto atnaujinimas servlet.xml’e 21

Tomcat paleidimas 21
PAKETAI 22
org.apache.webdav.lib 22

Klasių santrauka 22

Klasių hierarchija 22
org.apache.webdav.lib.methods 23

Klasių santrauka 23

Klasių hierarchija 24
org.apache.webdav.lib.properties 24

Klasių santrauka 24

Klasių hierarchija 25
IŠVADOS 26
Literatūros sąrašas 27

ĮVADAS

Sveiki atvykę į Jakarta Slide subprojektą. Slide subprojektas yra
turinio saugykla, kuri gali būti naudinga kaip pagrindas tinkantis valdymo
sistemai/sandarai ir kitiems tikslams. Ateities perspektyvos:

• Pilnas WebDAV palaikymas;

• Pagrindinio DeltaV WebDAV vertimo palaikymas;

• Daugybės galutinių sisteminių atsargų turinyje palaikymas, įskaitant

skirtingas duomenų bazes ir failų sistemos sa augyklas;

• Duomenų vientisumo operacijos ir blokavimas;

• Lankstus valdymas leidžiantis per failų lygius palaikyti WebDAV ACL;

• DASL palaikymas daugeliui užbaigimų, pratęsimui naudojama užbaigimo

paieškos galimybė ir trumpesnis užgaišimo laikas;

• Apribojimo palaikymas;

• Paprastas instaliavimas tiesiog .war failo išskleidimas;

• “ready-to-run” dvigubas dalijimas į Tomcat;

• Pilnas WebDAV vartotojų bibliotekos charakterizavimas ir klientų eilės

valdymas.

Slide su

ubprojekto pagrindinis modulis yra saugyklos turinys, kuris
gali būti matomas kaip žemasis lygis turinio sandaros valdymui. Kalbant
abstrakčiai, tai aprūpina daugialaipsnio katalogo dvigubo turinio sudarymą,
o šis dvigubas turinys gali būti įrašytas į sutartines, įvairias, išdalintų
duomenų saugyklas. Taip galima sujungti ir valdyti duomenų įrašus išorėje,
o tai reikalauja labai nedidelių sluoksnių išblaškymo, kad būtų galima
įrašyti į kiekvieną saugyklą. Šiuo atveju, Slide gali integruoti duomenis
iš įvairių fizinių padėčių daugialaipsniame kataloge ir tapačiame kelyje.
Slide galima vartoti kaip vietinio interneto palaikymui, naudojant jį kaip
failų serverį. Slide dažniausiai pateikia WebDAV priėjimo modelį. WebDAV
yra patvirtintas IETF standartu tokių kompanijų kaip Microsoft, IBM,
Novell, Adoben ir daugelį kitų. Tai padaro Slide idealiu pasirinkimu
internetinių puslapių turinio valdymui. Visi duomenys valdomi Slide dėka
gali būti pasiekiami ir WebDAV pagalba, ir galima administruoti per atstumą
ir valdyti Slide na audojant standartinius trečiosios grupės įrankius, tuo
pačiu ir su įprastais įrankiais kurie yra Slide praplėtime numatyti kaip
papildomi įrankiai.

ARCHITEKTŪRA

Slide architektūra tai yra matrica su modeliu iš aukšto lygio (high-
level) į žemą lygį (low-level) aptarnavimu ir atskiru valdymu liečiančiu
skirtingus dalykus, tokius kaip struktūrą, apsaugą, užblokavimą ir
versijas.

Aukšto lygio valdymas yra paprastas, standartinis pasirinkimas
manipuliuojant vardui skirta vieta. Po visu šiuo švariu ir lengvu valdymu
yra “darštuolis” aptarnautojas, kuris yra jau aukštesniojo lygio.

Taip pat egzistuoja glaudus ryšys tarp aukštojo lygio aptarnavimo,
nes šis lygis atlieka ir apsaugos funkcijas, bei bl

lokavimo ir dar daugelį
kitų, kurių atlikimui visais atžvilgiais siūlomų API klientai.

Išorinė architektūra

[pic]

Vidinė architektūra

[pic]

Protokolų valdymas

[pic]

NAUJOVĖS

Slide 2.0 bus sukurta pastovi turinio saugykla kaip pagrindas
turinio valdymo sistemai/valdymui ir kitiems tikslams. Galimybės ateityje:

• Pilnas WebDAV palaikymas;

• Pagrindinio DeltaV WebDAV vertimo palaikymas;

• Daugybės galutinių sisteminių atsargų turinyje palaikymas, įskaitant

skirtingas duomenų bazes ir failų sistemos saugyklas;

• Duomenų vientisumo operacijos ir blokavimas;

• Lankstus valdymas leidžiantis per failų lygius palaikyti WebDAV ACL;

• DASL palaikymas daugeliui užbaigimų, pratęsimui naudojama užbaigimo

paieškos galimybė ir trumpesnis užgaišimo laikas;

• Apribojimo palaikymas;

• Paprastas instaliavimas kaop kad .war išskleidimas;

• “ready-to-run” dvigubas dalijimas į Tomcat;

• Pilnas WebDAV vartotojų bibliotekos charakterizavimas ir klientų eilės

valdymas.

PAJUNGIMAS WinXP APLINKOJE NAUDOJANT My Network Places

Microsoft Windows XP palaiko WebDAV įdiegimą per My Network Places.
Kad visa tai veiktų, turite pajungti Slide per Windows XP. Pirmiausia,
paspauskite Start mygtuką Windows įrankių juostoje, tuomet pasirinkite My
Network Places:
[pic]
Atsiranda naujas langas. Pasirenkame Add a network place iš Network Task
laukelio kairėje lango pusėje:
[pic]

Atsiranda Add Network Place Wizard langas. Tuomet spaudžiame Next mygtuką:

[pic]
Naujame lange pasirenkame Choose another network location ir paspaudžiame
mygtuką Next:

[pic]

Tuomet turime įvesti URL adresą savo Slide serveriui. Pavyzdyje tai būtų
/Test Slide , bet tai gali būti skirtinga įvairiuose kompiuteriuose.
Spaudžiame Next:

[pic]
Ir galiausiai, turime patvirtinti savo autentiškumą Slide serveryje. Nieko
neįpareigojantis vartotojo vardas ir slaptažodis administravimo priėjimui
yra root/root. Jeigu pasirinksite Remember my password, jums nereikės jo
įvedinėti pakarotinai jungiantis iš naujo.
[pic]
Jeigu jūs negalite patvirtinti savo a

autentiškumo, tam numatytas web.xml
failas, kuris yra kartu su Slide 1.0.16 versija. Šiame faile yra auth
constraint trys taisyklės:
rootguestuser

Taisyklė user nėra numatyta TOMCAT_HOME/conf/tomcat-users.xml faile. Kol
pastovus tinklapio vartotojas patvirtins savo autentiškumą be jokių
problemų, Microsoft Web Folder failai prisijungia dėl kai kurių priežasčių.
Tam yra du veiksmai:

1. Įrašyti naują taisyklę į tomcat-users.xml failą;

2. Pašalinti role-name elementą user taisyklei iš web.xml failo.
Šiame pavyzdyje pasirinktas antrasis variantas.
Po sėkmingo jūsų autentiškumo patvirtinimo Slide serveryje, naujas
atsidaręs langas:
[pic]

Šis vardas yra paprasčiausias dėl jūsų patogumo, taigi jūs galite
pasirinkti ką tik norite. Kaip pavyzdys šis vardas puikiausiai tiks.
Paspaudžiame Next kad gryžtume į My Network Places langą:

[pic]

Kad pradėtume failų, aprūpintų Slide, žiūrėjimą, paspaudžiame dvigubai
kairįjį pelės klavišą iš naujo ant Network Place. Turite pamatyti
atsirandant šį langą:
[pic]

Laukelis pažymėtas 1 dabartinis URL. Kai jūs valdote tinklapį, šios
reikšmės atsinaujina atitinkamame mazge Slide‘o struktūroje kurią tuo metu
žiūrite. Laukelis pažymėtas 2 numeriu rodo dabartinius dukterinius mazgus
su pagrindiniais vardais iš laukelio 1 . Galite pasirinkti šiuos
dukterinius mazgus ir valdyti jų pagalba taip, kaip jūs norite.

SLIDE SERVERIO INSTALIAVIMAS

Tomcat paketas

Slide paketas su Tomcat turi tokį bruožą, kad tikrai lengvai instaliuojami,
o taip pat jis naudoją kompleksinį Tomcat autentiškumo patvirtinimą. Po to
kai jau parsisiūsite Slide instaliacinį paketą, turite atlikti šiuos
žingsnius:

• Išpakuoti jį jums pasirinktu keliu;

• Jeigu jūs jau turite suinstaliuotą Tomcat ir taip pat nustatėte

CATALINA_HOME kintančią aplinką, taip pat nustatykite tai savo

pasirinktame kelyje kur ketinate išpakuoti (

(išskleisti) instaliacinį

paketą;

• Būkite įsitikinę, kad jūs turite susiinstaliavę JDK arba JRE 1.3;

• Jeigu ne, turite nustatyti JAVA-HOME kintančią aplinką toje vietoje, kur

instaliuosite JDK arba JRE;

• Jeigu dirbate windows aplinkoje, tuomet paspauskite dvigubai kairį pelės

klavišą ant startup.bat kataloge arba panaudokite kreipinį kompiuterio

ekrane keičiantį kelią į katalogą dir ir paleiskite stratup.bat šiame

kelyje – tuo metu ir pasileidžia Slide;

• Jeigu jūs dirbate Unix aplinkoje pakeiskite kelią į katalogą dir ir

paleiskite startup.sh šiame kelyje – tuomet ir pasileidžia Slide;

• Prisijunkite http://localhost:8080/slide – Užsakyme dėl WebDAV, tai nėra

tikroji HTTP, jums reikia kur kas daugiau, nei kad gali lankytojas, kuris

turi tik peržiūros galimybę. Kiekvienas atsidavęs WebDAV klientas gali

naudotis programine įranga arba jūs galite sekti apmokymo instrukcijas

vartotojo gido skiltyje ir jums tai bus lengviau atlikti pirmą kartą;

• Pradedamas autentiškumo patvirtinimas. Prisiregistruokit vartotojo vardu

– „root“ ir slaptažodžiu – „“;

• Visi atsiuntimai/išsiuntimai turi būti nukreipti į failų katalogą;

• Visa dokumentacija turi plėtinį tokį kaip *.war ir prie šių dokumentų

galima prieiti šiuo adresu: http://localhost:8080/slide-doc.

Dvibugas praplėtimas

Slide dvigubas praplėtimas iš esmės yra pagrinde dokumentacija ir
tinklapio paraiška. Šis praplėtimas reikalauja Servlet vietos arba serverio
rinkmenų, kuri suderintas su paskutiniąja servlet 2.3 versija. Tinklapio
komponentus slide.war ir slide-doc.war galima rasti slide/webapp. O
paprasčiausia nukopijuoti juos ir perkelti į nurodytą kelią jūsų servlet
talpykloje arba paraiškos serveryje – webapp kelias iš Tomcat. Jeigu jūs
nežinote ką tai reiškia, pasinaudokite jūsų servlet talpyklos arba
paraiškos serverio žinynu. Kaip prisijungti prie Slide ir kaip būtų galima
iš jo išeiti galima pažiūrėti į Tomcat istrukciją. Įspėjame, bet kokiu
atveju, šis išplėtimas neturi autentiškumo patvirtinimo!

Pirminio Slide sudarymas

Kad sėkmingai suinstaliuotumėt ir sutvarkytumėt Slide, turite
atlikti sekančius nurodymus. Instrukcijoje nurodytoje žemiau, $JAKARTA-HOME

yra išgalvotas tam keliui, kurį nurodėme instaliuojant būtinus
komponentus. Detalus priklausantis sąrašas yra aktyvuojamas sekančiame
skirsnyje.

• Parsisiųskite ir suinstaliuokite 1.3 arba vėlesnę versiją

(rekomenduojama 1.4) Java Development Kit, kuri jūsų operaciniai

sistemai padės sudaryti Slide. Nustatome „JAVA_HOME“ kintančią aplinką

taškui tuo keliu, kuriuo nukreipėte savo JDK instaliacinį failą, ir

įdėkite „$JAVA_HOME/bin“ į PATH.

• Parsisiųskite ir suinstaliuokite Ant 1.5.3 arba vėlenę versiją.

Apibrėžkite kintančios aplinkos vardą „ANT_HOME“ ir sukurkite punktą

tame kelyje kur ką tik instaliavote Ant.

• Parsisiųskite pradinį Slide komponentą (subpackage „jakarta-slide“)

arba ištrinkite via anonimiškai CV subdirektorija

„JAKARTA_HOME/jakarta-slide“.

• Sukurkite Slide naudojant:

cd $JAKARTA_HOME/jakarta-slide

$ANT_HOME/bin/ant.sh for Unix

%ANT_HOME%binant for Windows

• Jūs galite ištrinti failus subdirektorijose „built“ ir „dist“

naudojant sekančius nurodymus:

cd $JAKARTA_HOME/jakarta-slide

$ANT_HOME/bin/ant.sh clean for Unix

%ANT_HOME%binant clean for Windows

• Tinklapio aprašą, kurį galimai naudoti bet kuriame Servlet 2.3 galima

rasti $JAKARTA_HOME/jakarta-slide/dist/webapp/slide.war

SLIDE KONFIGŪRACIJA

WebDAV modelis esantis Servlet ir reikalauja tinkamai suderintos ir
sukonfigūruotos Servlet 2.3 talpyklos. Tai taip pat reikalauja JAXP, JAXP
tai nuosekliai išnagrinėtų XML ir JDOM.

Tai rekomenduojama todėl, kad servlet bus kraunamas kaip tinklapio
aprašas, apibrėžtas kaip Servlet 2.2 specifikacija. Parametrai gali būti
tikslūs konfigūruojant servlet. Jie yra apibrėžti tinklapio aprašo kelyje,
kuriuo nukreiptas tinklapio aprašas (WEB-INF/web.xml). Pažiūrėję Servlet
API dokumentaciją, sužinosite smulkesnę informaciją apie tinklapio aprašymą
ir web.xml failą. Parametrai būtų tokie:

• domain: kelias į tinklapio aprašą, kur ir yra domeno konfigūracinis

failas. Nukreipti į „/Domain.xml“;

• namespace; namespace vardas, kuris bus nurodomas Slide domene.

Nukreipiamas į namespace (vardo vietą);

• scope: Slide namespace apimtis turi būti prieinama šiam servlet.

Pavyzdžiui, jeigu jūs norite paleisti tiktai path/servlet-path/*‘will

be mapped to‘/files/*‘ Slide namespace. Trūkstamos reikšmės yra tušti

stringai, reiškiantys kad visa namepace bus paleista naudoti.

• depth-limit: Numatyta vidurinė reikšmė PROPFIND ir kitiems metodams,

išvengti nereikalingų smūgių serveryje reikalaujant per daug vidurinių

reikšmių.

• default-mime-type: MIME tipas gali būti naudojamas kaip resursas

nežinomiem tipam. Pabvyzdžiui, klientas išsiunčia failą (via PUT) su

specifikacija Content-Type antraštėje, MIME tipas apibrėžtas čia, ir

bus panaudotas. Nukreipiama į ‚application/octet-stream‘.

• Default-servlet: taip kaip numatyta, WebDAV servlet yra tarsi

žemėlapis numatytam serveriui tinklapio aprašymo kontekste. Jeigu jūs

norite pakeisti žemėlapį servlet nėra ilgesnis kaip numatytas servlet,

jūs turite pakeisti instaliuotus paremtrus pažymėtoje situacijoje

servlet‘e, nustatant tai kaip ‚false‘ (klaida). Tuomet numatyta

pakeitimas bus suprantamas kaip ‚true‘ (tiesa.).

APSAUGA

Pagal Slide palaikymo ACL (priėjimo kontrolė) suplanuojama 12 WebDAV
ACL specifikacijų.

Kuomet Tomcat paleidžiamas viduje, WebDAV servlet autentiškumas yra
kontroliuojamas srityje wrappers.catalina.SlideRealm kuri prieinama
atviriem vartotojo vardui ir slaptažodžiui, kuriuos galima rasti
/slide/users. Slide‘e autentiškumo patvirtinimas ir leidimo suteikimas
(duomenų kontrolei) gali būti suteikiam ir uždraudžiami nepriklausomai
vienas nuo kito.

Autentiškumo patvirtinimo suteikimas arba uždraudimas

Autentiškumo patvirtinimas yra galima sSlide. Kad uždrausti autentiškumo
patvirtinimą, atidarykite webapp katalogą tokioje direktorijoje /web-
app/security-constraint ir /web-app/login-config:

Leidimo (duomenų kontrolei) suteikimas arba uždraudimas

Duomenų kontrolė yra galima Slide. Kad uždrausti kontroliuoti
duomenis, dabartinis vartotojo vardas yra „unauthenticated“ ir jis/ji turi
visas teise, atsižvelgiant į DAV: unauthenticated.

Uždrausti duomenų kontrolę, turite surasti konfigūracinį failą
slide.properties klasės takelyje (jei ten jo nėra, galite susikurti naują
$CATALINA_HOME/common/classes) ir nustatykite arba įdėkite:

org.apache.slide.security=false

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI ECLIPSE PROGRAMOJE

Yra keletas dalykų, kurie numatyti HOWTO. Pirmiausia, šis HOWTO
nepaaiškina kaip naudoti Eclipse IDE. Knygos, kurios yra rekomenduojamos
būtų: The Java Developer‘s Guide to Eclipse. Antrasis, šis HOWTO nėra
numatytas darbui su Tomcat, Ant, CVS arba kitais susijusiais įrankiais
reikalingais padaryti Slide iš pirmutinio kodo. Ir galiausiai, šis HOWTO
nėra paaiškinta kaip padaryti pirmutinę Java Developer Kit versiją. Čia
aprašyti būtini žingsniai;

• CVS atsakomosios nuorodos nustatymas Jakarta Slide pradiniame kode;

• Patikrinamas pradinis Slide kodas;

• Parsisiunčiamo reikalingos trijų-lygių bibliotekos

▪ JDOM

▪ Java Transaction API;

▪ Servlet 2.3

▪ Jakarta Commons HTTP Client;

▪ Java Management Extension (JMX);

▪ Catalina komponentės (Jakarta Tomcat versija 4.1)

▪ Log4J

• Modifikuojame built.xml naudojant naujausias bibliotekas;

• Sukuriame Jakarta Slide;

• Sukuriame naują Tomcat projektą;

• Nukopijuojame sukurtą Slide biblioteką į WEB-INF/lib katalogą naujame

sukuetame Tomcat projekte;

• Sujungiame Slide biblioteką ir pirminį katalogą mūsų naujame Tomcat

projekte;

• Modifikuojame web.xml failą;

• Atnaujiname aplanko kontekstą server.xml;

• Nustatome pertraukimo vietą ir paleidžiame Tomcat.

CVS atsakomosios nuorodos nustatymas Jakarta Slide pradiniame kode
Eclipsėje naudojant CVS atsakomąją perspektyvą tyrimui, sukuriame naują
įėjimą iš Jakarta:

• Pagrindinis : cvs:apache.org

• Atsakomasis: path:/home/cvspublic

• Vartotojo vardas: anoncvs

• Slaptažodis: anoncvs;

• Prisijungimo tipas: pserver.
[pic]

Patikrinamas pradinis Slide kodas

Po tai kai jau nustatėme atsakomąją CVS nuorodą, turime patikrinti
kiekvieną versiją pradiniame medyje. Šiame pavyzdyje naudojame 1.0.16
pažymėtą Slide versija. Pirmiausia, atidarome Jakarta CVS ir pasirenkame
Versions submedį:

[pic]
Sukurti projekto etiketę jakarta-slide, dešiniu pelės klavišo paspaudinimu
ant etiketės pasirenkame Configure Branches and Versions iš pasirenkamojo
meniu. Toliau atsidaro toks langas:
[pic]

Browse files for tags skiltyje pasirenkame .cvsignore ir tuomet
paspaudžiame Add Selevted File mygtuką. Turite pamatyti tegų sąrašą
atsirandantį New tags fournd in the selected files skiltyje. Paspaudę OK
mygtuką gryžtate į Versions submedį CVS perspektyvoje.

[pic]

Pasirenkate SLIDE_1_0_16 (1.0.16 versija) pasirinkimą iš versijų sąrašo,
paspaudę dešinį pelės klavišą pasirenkate Check out as Projekt iš
atsiradusio pasirinkimo meniu. Pirminis kodas sukuriamas tuomet, kai
pasirinkta versija suinstaliuojama jūsų kompiuteryje.

Trijų-dalių bibliotekos parsisiuntimas ir instaliavimas

Turite suinstaliuoti žemiau išvardintas trijų lygių bibliotekas prieš tai,
kol nepradėjote kurti Slide:

• JDOM

• Java Transaction API

• Servlet 2.3

• Jakarta Commons HTTP Client;

• Java Management Extension (JMX);

• Catalina components (Jakarta Tomcat version 4.1);

• Log4J.
Parsisiūksite kiekvieną iš šių paketų nurodtytais adresais, ir o JAR failų
laikymo vietą yra jakarta-slide/lib katalogas:

• JDOM – jdom.jar

• Java Transaction API – jta.jar

• Servlet 2.3 – servlet.jar

• Jakarta Commons HTTP Client – commons-httpclient.jar

• Java Management Extension (JMX) – jmxri.jar

• Catalina components – naming-common.jar, naming-resources.jar,

catalina.jar

• Log4J – log4j.jar (turite pakeisti vardą log4j-1.2.8.jar

failui)
Modifikuojame built.xml naudojant naujasis bibliotekas

Ant built.xml failas turi būti modifikuotas trijų-lygių bibliotekų

pagalba. Pakeiskite sekančius parametrus properties pasirinkime:
|Property |Old Value |New Value |
|Name | | |
|servlet.ja|${servletapi.home}/lib/servlet.ja|./lib/servlet.jar|
|r |r | |
|jmx.jar |${jmx.home}/lib/jmxri.jar |./lib/jmxri.jar |
|naming.jar|${catalina.dist}/common/lib/namin|./lib/naming-comm|
| |g-common.jar |on.jar |
|resources.|${catalina.dist}/common/lib/namin|./lib/naming-reso|
|jar |g-resources.jar |urces.jar |
|catalina.j|${catalina.dist}/server/lib/catal|./lib/catalina.ja|
|ar |ina.jar |r |

Jūs taip pat turite ištrinti keletą komandų iš build.xml failo, todėl
kūrimas nėra pradėtas. Ištrinkite sekančias eilutes:

Jakarta Slide kūrimas

Dabar jūs jau pasiruošęs kurti Slide biblioteką. Iš punkto pasirenkamę

tipą tipas ant dist, ir kūrimas turi būti pradėtas sėkimngai. Failai

kurie jums reikalingi yra jakarta-slide/dist/slide/lib kataloge:

• slide-kernel.jar

• slide-roles.jar

• slide-stores.jar

• slide-webdavservlet.jar

Naujo Tomcat projekto kūrimas

Naujo Tomcat projekto kūrimas Eclipsėje pradedamas štai taip:

[pic]

Kuomet jau baigiate projekto kūrimą, Jūsų eclipsės workspace (darbo
vietos katalogas) turi atsirasti naujojo projekto katalogas. Šiame kataloge
yra direktorija pavadinta WEB-INF kur ir yra patalpinta direktorija jūsų
tinklapio aprašymo.

Slide bibliotekos WEB-INF/lib kopijavimas į naująjį Tomcat projektą

Dabar jums reikia nukopijuoti šias keturias bibliotekas iš jakarta-
slide/dist/slide/lib į WEB-INF/lib:

• slide-kernel.jar

• slide-roles.jar

• slide-stores.jar

• slide-webdavservlet.jar

Domain.xml ir web.xml failų kopijavimas iš pradinio Slide katalogo

Nukopijuojame failus jakarta-slide/src/doc/samples/Domain.sample į
naująjį projekto WEB-INF katalogą, bet jūs turite pervadinti failą
Domain.xml. Kitas žingsnis, kopijuojate failą jakarta-
slide/src/conf/webapp/web.xml į jūsų WEB-INF katalogą

Slide bibliotekos ir pirminio katalogo sujungimas naujajame Tomcat

projekte

Eclipsėje atidarykite project preferences ir paspaudžiame dešinį pelės
klavišą ant projekto katalogo ir pasirenkame porperties punktą. Pasirenkame
Build Path, Libraries, ir Add Jars:

[pic]

Atsidariusiame projekte iš sąrašo pasirenkame bibliotekas (Libraries)
jūsų nukopijotas būtent į WEB-INF/lib katalogą. Paspaudžiame OK kad
galėtume gįšti į project prefernces, tuomet vėl spaudžiame OK kad galėtume
grįšti į Eclipsę IDE.

Toliau reikalinga sujungti priminį Slide katalogą su bibliotekomis
kurias ką tik suinstaliavote. Iš projekto lango, paspaudę dešinį pelės
klavišą ant slide-kernel.jar pasirenkame properties iš atsivėrusio
pasirinkimo meniu;

[pic]

Iš slide-kernel.jar Properties pasirenkame Java Source Attachment ir
Workspace. Atsidaręs langas turi turėti antraštę Source Location
Selection. pasirinkite src katalogą, esantį jakarta-slide projekto
kataloge:

[pic]

Paspaudžiame Ok kad galėtume grįžti į Properties for slide-kernel.jar,
tuomet vėl spaudžiame Ok kad galėtume grįžti į Eclipse IDE. Dabar slide-
kernel.jar ikona turėtų atrodyti kitaip:

[pic]

Pakartokite analogiškus žingsnius visiems trims jar failams.

Web.xml failo modifikavimas
Atdarome web.xml failą Eclipsėje ir ieškome Servlet init-param domain.
Dabartinė reikšmė turi atrodyti: /Domain.xml. Pakeiskite šią reikšmę į /WEB-
INF/Domain.xml ir išsaugokite failą.
Vartojamo konteksto atnaujinimas servlet.xml’e
Iš projektp lango, dešiniu pelės klavišo paspaudimu ant projekto katalogo
projekto lange, nukreipiame į Tomcat project >, tuomet pasirenkame Update
context in server.xml:

[pic]
Tomcat paleidimas

Nustatykite ko tik norite nutraukimo tašką WebDAV servlet’e
(org.apache.slide.webdav.WebdavServlet), tuomet paleiskite Tomcat talpyklą
pasirinkdami Tomcat —>Start Tomcat. Šiuo metu jūs paliedote sernerio
Slide sritį su Eclipse ir Eclipse Java derinimo programomis.

PAKETAI

• org.apache.webdav.lib

• org.apache.webdav.lib.methods

• org.apache.webdav.lib.properties

org.apache.webdav.lib paketAS

KLASIŲ SANTRAUKA

|Ace |Šis valdymo modelis yra skirtas DAV priėjimo valdymui. |
|BaseProperty |Šis valdymo modelis yra DAV parametrai. |
|Constants |Konstantos naudojamos WebDAV bibliotekos klientų. |
|Lock |Ši klasė uždeda užraktą ant sistemos resursų. |
|Privilege |Šis valdymo modelis yra DAV ACE privilegijos. |
|PropertyName |Šios klasės modelis yra DAV parametrų pavadinimas. |
|WebdavFile |WebDav vykdomasis failas |
|WebdavResource|Klasė WebdavResource yra abstraktus WebDAV resursų |
| |atvaizdavimas. |
|WebdavResource|WebdavResources klasė reprezentuoja WebDAV resursus kolekcijoje |
|s | |
|WebdavSession |WebdavSession yra WebDAV klientų sesijos vadovavimui. |
|WebdavState |Sesijos sustojimas. |

KLASIŲ HIERARCHIJA

• class java.lang.Object

o class org.apache.webdav.lib.Ace

o class org.apache.webdav.lib.BaseProperty (įrankiss

org.apache.webdav.lib.Property)

o class org.apache.webdav.lib.Constants

o class java.io.File (implements java.lang.Comparable,

java.io.Serializable)

▪ class org.apache.webdav.lib.WebdavFile

o class org.apache.commons.httpclient.HttpState

▪ class org.apache.webdav.lib.WebdavState

o class org.apache.webdav.lib.Lock

o class org.apache.webdav.lib.Privilege

o class org.apache.util.QName

▪ class org.apache.webdav.lib.PropertyName

o class java.lang.Throwable (įrankis java.io.Serializable)

▪ class java.lang.Exception

▪ class java.lang.RuntimeException

▪ class org.apache.webdav.lib.WebdavException

o class org.apache.webdav.lib.WebdavResources

o class org.apache.webdav.lib.WebdavSession

▪ class org.apache.webdav.lib.WebdavResource

org.apache.webdav.lib.methods

KLASIŲ SANTRAUKA

|AclMethod |ACL metodas. |
|AclReportMethod |WebDAV Report metodas Ši klasė naudojama nusiųsti |
| |atsakymą iš ACL specifikacijos. |
|BindMethod |BIND metodas. |
|CheckinMethod |CHECKIN mehodas gali būti naudojamaschecked-out |
| |version-controlled resursų naujai versijai kurikuriama|
| |ir užbaigiama kopijuojant iš checked-out resource. |
|CheckoutMethod |Checkout metodas gali būti taikomas checked-in |
| |version-controlled resursams. |
|CopyMethod |COPY metodas. |
|DeleteMethod |DELETE metodas. |
|HttpRequestBodyMethodBas|PUT metodas. |
|e | |
|LabelMethod |Label metodas yra naudojamas manipuliuoti laukelių |
| |resursais serveryje |
|LockMethod |Web resources can be locked to ensure that only one |
| |user is updating the resource at a time. |
|MkcolMethod |MKCOL metodas yra naudojamas sukurti naują kolekciją. |
|MkWorkspaceMethod |MkWorkspace metodas yra naudojamas sukurti naują darbo|
|MoveMethod |MOVE metodas. |
|OptionsMethod |OPTIONS metodas. |
|PropertyBodyHelper |Šios klasės valdytojas yra laukelyje PropertyNames. |
|PropFindMethod |Ši klasė yra kaip įrankis WebDAV PROPFIND metodui. |
|PropPatchMethod |PROPPATCH metodas. |
|RebindMethod |REBIND metodas. |
|ReportMethod |Ši klasė yra kaip įrankis WebDAV REPORT metodui. |
|SearchMethod |Ši klasė yra kaip įrankis WebDAV SEARCH metodui. |
|UnbindMethod |UNBIND metodas. |
|UncheckoutMethod |Checkout metodas gali tikrinti versijos-kontrolės |
| |resursus. |
|UnlockMethod |UNLOCK metodas. |
|UpdateMethod |Update metodas yra atnaujinimas |
| |senosversijos-kontrolės resursų į naujesnius. |
|VersionControlMethod |  |
|XMLResponseMethodBase |XML klasės naudingumo atsakomasisi nagrinėjimas. |

 

KLASIŲ HIERARCHIJA

• class java.lang.Object

o class org.apache.commons.httpclient.HttpMethodBase (implements

org.apache.commons.httpclient.HttpMethod)

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.HttpRequestBodyMethodBase

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.XMLResponseMethodBase

▪ class org.apache.webdav.lib.methods.AclMethod

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.AclReportMethod

(implements

org.apache.webdav.lib.methods.DepthSupport)

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.BindMethod

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.CheckinMethod

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.CheckoutMethod

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.CopyMethod

▪ class

org.apache.webdav.lib.methods.DeleteMethod

▪ class org.apache.webdav.lib.methods.

org.apache.webdav.lib.properties

KLASIŲ SANTRAUKA

|AclProperty |Valdymo modelis parametrai, kurie yra |
| |nustatyti DAV priėjimo kontrolės protokolo |
| |specifikacijoje. |
|CurrentUserPrivilegeSetProp|Antraštė: CurrentUserPrivilegeSetProperty.java |
|erty |Kompanija: SpeedLegal Holdings Inc. |
|GetLastModifiedProperty |Valdymo modelis parametrai, kurie|
| |parodo vėliausiai modifikuotus resursus. |
|LockDiscoveryProperty |Ši klasė atstovauja užbluokuotų sąrašą, kokį tipą |
| |užblokavimo naudoja, užblokavimo laiką ir laiką kiek|
| |bus pasilikta užbluokuotam. |
|OwnerProperty |Valdymo modelis su parametrais, kurie |
| |apibrėžia DAV priėjimo kontrolės protokolo |
| |specifikaciją. |
|PrincipalCollectionSetPrope|Šis klasės modelis su |
|rty |parametrais, kurie apibrėžia WebDAV priėjimo |
| |kontrolės protokolo specifikaciją |
|ResourceTypeProperty |Valdymas kuris aprašo stanratiškus Resource Type |
| |parametrus (kaip WebDAV specifikacijso apibrėžimas).|
|SupportedLockProperty |  |

KLASIŲ HIERARCHIJA

• class java.lang.Object

o class org.apache.webdav.lib.BaseProperty (implements

org.apache.webdav.lib.Property)

▪ class org.apache.webdav.lib.properties.AclProperty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.CurrentUserPrivilegeSetProp

erty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.GetLastModifiedProperty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.LockDiscoveryProperty

▪ class org.apache.webdav.lib.properties.OwnerProperty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.PrincipalCollectionSetPrope

rty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.ResourceTypeProperty

▪ class

org.apache.webdav.lib.properties.SupportedLockProperty

IŠVADOS

Slide subprojektas tai yra ne tik turinio saugykla ir talpykla, jis
dar yra skirtas pačio turinio valdymui, tinklapio funkcijų ir struktūros
kontrolei. Slide subprojekto pagrindinis modulis yra saugyklos turinys,
kuris gali būti matomas kaip žemasis lygis turinio sandaros valdymui. Tai
aprūpina daugialaipsnio katalogo dvigubo turinio sudarymą, o šis dvigubas
turinys gali būti įrašytas į sutartines, įvairias, išdalintų duomenų
saugyklas. Taip galima sujungti ir valdyti duomenų įrašus išorėje, o tai
reikalauja labai nedidelių sluoksnių išblaškymo, kad būtų galima įrašyti į
kiekvieną saugyklą. Slide dažniausiai pateikia WebDAV priėjimo modelį.
WebDAV yra patvirtintas IETF standartu tokių kompanijų kaip Microsoft,
IBM, Novell, Adoben ir daugelį kitų. Tai padaro Slide idealiu pasirinkimu
internetinių puslapių turinio valdymui. Duomenys valdomi Slide dėka gali
būti pasiekiami ir WebDAV pagalba. Juos galima administruoti per atstumą ir
valdyti Slide naudojant standartinius trečiosios grupės įrankius, tuo
pačiu ir su įprastais įrankiais kurie yra Slide praplėtime numatyti kaip
papildomi įrankiai. WebDAV modelis esantis Servlet ir reikalauja tinkamai
suderintos ir sukonfigūruotos Servlet 2.3 talpyklos. Slide valdymas yra
nesudėtingas. Jį galima pajungti tiesiog Windows aplinkoje per My Network
Places ir šis pajungimas tikrai nėra sunkus. Slide paketas su Tomcat turi
tokį bruožą, kad tikrai lengvai instaliuojami . Slide kiek sunkiau kuriamas
Eclipse pakete, tačiau pagal čia pateiktą instrukcija tai galima padaryti
sėkmingai, tiesiog teks talikti nemažai veiksmų. Kad Slide dirbtų būtina
JDK arba JRE. Valdymas Ecdlipsėje vyksta pagal CVS atsakomąja nuorodą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS
http://jakarta.apache.org/slide/index.html [interaktyvus] – paskutinis
priėjimas 2004 04 28

Leave a Comment