ISDN Technologijos

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
INFORMATIKOS KATEDRA
Informacijos pateikimo Internete technologijos
Referatas „ISDN technologijos“

Atliko:
Tikrino: dr.
KAUNAS 2006

Turinys
Turinys 2
Įvadas 3
ISDN kilmė 3
ISDN istorija 4
Kaip veikia ISDN 4
Kam naudojamas ISDN 6
ISDN Lietuvoje 7
Palyginimas su kitomis technologijomis 8
ISDN privalumai ir trūkumai 11
ISDN ateitis 11
Išvados 11
Literatūros sąrašas 11

Įvadas
Referatą sudaro tokios dalys:
 ISDN kilmė – kas yra ISDN, ką reiškia šios keturios raidės;
 ISDN istorija – kada buvo sukurta;
 Kaip veikia ISDN, jo rūšys:
◊ Basis Rate Interface (BRI);
◊ Primary Rate Interface (PRI);
◊ Broadband (B-ISDN);
 Kur/kam naudojamas ISDN – video-konferencijos, duomenų perdavimas; faksimilės, Internetas ir telefonijos paslaugos
 ISDN Lietuvoje
 Palyginimas su kitomis technologijomis: X.25, ATM, xDSL
 ISDN privalumai ir trūkumai
 ISDN ateitis
 Išvados apie ISDN teechnologiją
 Literatūros sąrašas
ISDN kilmė
ISDN (Integrated Services Digital Network – skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas) – tai moderni telekomunikacijų technologija, vartotojui suteikianti galimybę paprasta telefono linija perduoti balsą, duomenis, faksimiles (tekstą) ir vaizdą.
„Integruotos paslaugos“ remiasi ISDN galimybe pateikti dvi integruotas jungtis, bet kokia kombinacija tarp balso, fakso, duomenų ar video, kiekvienas jų perduodamas atskira linija.
„Skaitmeninis“ remiasi faktu, kad tai visiškai skaitmeninis perdavimas, tai yra visiškai priešingas dalykas analoginiam perdavimo metodui, kuris naudoja paprastą telefono liniją.
„Tinklas“ remiasi faktu, kad ISDN nėra paprastas point-to-point (P2P) sujungimas. ISDN tiinklas nusidriekia nuo vietinio tinklo vartotojo iki nutolusio tinklo vartotojo.
ISDN paslaugas teikia tos pačios kompanijos, kurios teikia ir telefonijos paslaugas.
Garsas, duomenys ir vaizdas gali būti siunčiami viena ir ta pačia ISDN linija. ISDN prisijungia prie tinklo greičiau nei per 1 sekundę, ne

e taip kaip modemai ar analoginės linijos, kurios norėdamos prisijungti ir pradėti duomenų perdavimą užtrunka nuo 30 iki 60 sekundžių.
Kadangi tai yra skaitmeninė paslauga, ISDN siūlo beveik tobulą duomenų perdavimą. Taip pat ISDN visada palaiko vienodą perdavimo greitį.
Jį naudoja milžiniškas žmonių – verslininkų ir individualių vartotojų – skaičius, todėl ISDN dabar yra ryškus rinkos lyderis. Bet beveik kiekvienu atveju ISDN naudojamas neteisingai.

ISDN istorija
ISDN gyvuoja jau daugiau nei 15 metų.
ISDN atsirado 1990 metais, tačiau tik paskutiniais pradėjo smarkiai populiarėti. JAV ISDN yra galimas 70% šalies.
Europoje ir Japonijoje ISDN plečiasi greičiau nei JAV.

Kaip veikia ISDN
ISDN garsą ir duomenis perduoda B-kanalais. Kurių perdavimo greitis yra po 64 Kbps. Taip pat yra ir H-kanalai, kurie yra ekvivalentūs B-kanalams, tačiau jie yra greitesni.
Duomenų kanalas (D-kanalas) arba dar kitaip vadinamas delta kanalu veeikia 16 arba 64 Kbps greičiu, tačiau kai to reikia gali duomenis pervesti ir per B-kanalą.
Tinkamai panaudotas D-kanalas duoda geriausius ISDN naudojimo rezultatus.
ISDN teikia trejopo tipo paslaugas:

Basis Rate Interface (BRI);

Primary Rate Interface (PRI);

Broadband (B-ISDN).
BRI dažniausiai yra naudojamas. Jis teikia du B-kanalus ir vieną D-kanalą. Dažnai žymimas 2B+D.
PRI paslauga yra skirtingai išvystyta JAV ir Japonijoj palyginus su Europa. Europoje suteikiama 30 B-kanalų ir 1 D-kanalas (30B+D). O JAV ir Japonijoje 23 B-kanalai ir 1 D-kanalas (23B+D).
B – ISDN yra dar kuriamas, bet jis palaikys iki 622 Mbps ir duomenys bu

us perduodami per pluoštinius optinių kabelių tinklus.
Vienas didžiausių ISDN architektūros pliusų yra tai kad jis dinamiškai paskirsto perdavimo greičius. Dar ši technologija vadinama: perdavimo greitis pagal poreikį. Atvirkštinis multipleksavimas ir kanalų sujungimas suteikia galimybė naudojant 2B-kanalus pasiekti 128 Kbps greitį. Tai galima pasiekti naudojant BRI paslaugą. O naudojant PRI JAV ir Japonijoje maksimalus perdavimo greitis kurį galima pasiekti yra 1,536 Mbps, o Europoje gali siekti net iki 1,92 Mbps, priklausomai nuo to kiek yra naudojamų papildomų B-kanalų.
PRI paslaugoje B-kanalų panaudojimo apjungimas yra jau užprogramuotas, bet tinklo administratorius turi galimybę juos perprogramuoti ir naudoti taip kaip kompanijai yra patogiausia.

Kam naudojamas ISDN
ISDN buvo kuriamas balso perdavimui, bet dabar yra pritaikytas ir vaizdo bei duomenų ryšiui.
ISDN yra populiarus ir namuose, ir darbe. Kaip balso perdavimo technologija ISDN yra labai įvairiapusiška, todėl gali patenkinti pačias įvairiausias vartotojų grupes. ISDN signalus galima perduoti virš bet kurių kitų, net ir ASTM, todėl teikiamų paslaugų kokybė niekuomet nekinta.
ISDN yra labai funkcionalus, patikimas ir labai stabilus, bet vis tiek yra praeities technologija.
Taigi dažniausiai ISDN technologija naudojama video-konferencijoms. Naudojant nuo vienos iki keturių BRI linijų. Video-konferencija gali vykti tarp 2 ar daugiau pusių. Kuo daugiau BRI linijų naudojama tuo greitesnis ryšys.
ISDN suteikia dvejopą būdą video-konferencijai įvykti:
1. Paprastoji video-konferencija – kai kiekvienas narys na

audoja kompiuterinę įrangą, mikrofoną ir mažą video kamerą.
2. Tikroji video-konferencija – naudojama žymiai galingesnė įranga, distancinis kamerų valdymas leidžia bendrauti grupei žmonių.
Tokios konferencijos vyksta taip pat paprastai kaip ir paprasta telefono konferencija tarp dviejų ar daugiau žmonių.
ISDN taip pat suteikia galimybę video-konferencijos metu keistis grafine medžiaga, vykti prezentacijoms, keistis duomenimis ir t.t.
Tokia telekomunikacija yra populiari:
¤ Nutolusiems susitikimams vykti;
¤ Darbo grupės bendradarbiavimas;
¤ Apsaugos prižiūrėjimas, sekimas ir pan.
ISDN video-konferencijos leidžia kompanijoms sutaupyti daug lėšų, nes nebereikia vykti į susitikimus, galima efektyviai panaudoti tą laiką kurio metu sėdėtumėte transporto priemonėje. Konferencijos dalyviai sėdi savo kabinetuose, tas yra labai patogu, nes bet kada gali gauti jiems reikalingą informaciją iš įmonės DB ir pan. Prireikus kitas personalas gali nesunkiai prisijungti prie vykstančios konferencijos.
Kita ISDN panaudojimo sritis yra, kaip žinia, internetas.
Taip pat ISDN naudojamas:
¤ Reportažų tiesioginei retransliacijai;
¤ Elektroninės įrangos valdymas on-line;
¤ Biržos duomenų pateikimas makleriams iš įvairių pasaulio šalių;
¤ Kreditinių kortelių autorizacija.
ISDN vienas didžiausių privalumų yra jo lankstumas. ISDN galima naudoti taip kaip nori ir to ko tau tuo metu reikia.
Pavyzdžiui:

Jei Jums reikia vienalaikio garso ir duomenų perdavimo naudokit B-kanalą kiekvienam jų;

Jei norit didesnės spartos duomenų perdavimui, naudokite abu B-kanalus vienu metu.
Naudojant atvirkštinį multiplekserį galite skirti kelias linijas duomenų perdavimui. Pvz.: naudojant visas 23 (arba 30) PRI linijų perdavimo greitis sieks 1,5 Mbps (arba 1,9 Mbps).

ISDN Lietuvoje

Lietuvoje Basic rate standartą at

titinka paslaugos “ISDN duetas” ir “ISDN duetas plius”, o Primary rate – paslaugą “ISDN srautas”. Tokias paslaugas teikia AB „Lietuvos Telekomas“

„ISDN duetas“ – tai ISDN linija, turinti du B-kanalus (kiekvieno iš jų sparta – 64 Kbps), kuriuos galima naudoti teikiant telekomunikacijų paslaugas (B-kanalai), ir vieną tarnybinei informacijai perduoti skirtą D-kanalą (16 Kbps sparta). Paprastai ši linija žymima 2B+D. Naudojant abu B-kanalus, pasiekiama 128 Kbps informacijos perdavimo sparta.

„ISDN dueto“ paslaugos vartotojai gali turėti iki 8 vartotojo numerių (MSN (Multiple Subscriber Number) – kartotinis abonento numeris), iš kurių 2 skiriami nemokamai. Pradedant trečiuoju, už kiekvieną MSN reikia mokėti įrengimo ir abonentinį mokestį. Prie vienos „ISDN dueto“ linijos galima prijungti iki 8 galinių įrenginių, iš kurių 2 galima naudotis vienu metu.
“ISDN duetas plius” – tai kompleksinė paslauga, kuri be įprastų ISDN funkcijų vartotojui suteikia galimybę sparčiai autorizuoti bankų korteles arba naudotis internetu be vartotojo modemo.

„ISDN srautas“ – tai ISDN linija, turinti 30 B-kanalų (kiekvieno iš jų sparta – 64 Kbps) ir vieną D-kanalą (64 Kbps sparta). Paprastai ši linija žymima 30B+D.

„ISDN srauto“ paslaugos vartotojai gali turėti neribotą skaičių MSN. Už kiekvieną MSN reikia mokėti abonentinį mokestį. Vienu metu galima naudotis 30 galinių įrenginių .

Palyginimas su kitomis technologijomis
Tinklo technologija – tai aparatinių ir programinių priemonių rinkinys, naudojantis
tarpusavyje suderintus protokolus, reikalingus fizinei ir loginei tinklo struktūrai
įgyvendinti.
Bazinės technologijos:
1. LAN:
? Ethernet, greitis 10 Mbps;
? Fast Ethernet, 100 Mbps;
? Token Ring, 4 ir 16 Mbps;
? 100VGAnyLAN, 100 Mbps;
? FDDI, 100 Mbps;
? Gigabit Ethernet, 1000 Mbps.
2. MAN ir WAN:
? X.25, 64 Kbps – 2 Mbps;
? Frame Relay, 56 Kbps – 44,736 Mbps;
? ATM, 25 Mbps – 2,46 Gbps;
? ISDN, 128 Kbps – 1,544 Mbps;
? xDSL, 1,544 – 51,84 Mbps.

MAN ir WAN technologijos
X.25
Tai senas, dar 7-me dešimtmetyje sukurtas standartas. Tai tinklas, orientuotas į ryšio nustatymą. Vykdomas srauto valdymas, kad neperpildyti lėčiau dirbančio informacijos gavėjo. ISDN palaiko X.25 per D-kanalą.

Frame Relay
Freimų retransliavimo technologija – tai kintamo dydžio paketų, vadinamų freimais, komutavimo technologija.
Frame Relay veikia duomenų perdavimo lygyje ir dirba nuo 56 Kbps iki 44,736 Mbps greičiais. Vartotojas su paslaugų tiekėju suderina informacijos perdavimo greitį. Taip pat su vartotoju suderinamas ir perdavimo greitis srauto padidėjimo atveju (burst). Jei šis greitis bus viršytas, atsiranda duomenų praradimo tikimybė.
ATM
Asinchroninis perdavimo režimas ATM 9-o dešimtmečio pradžioje buvo vertinama kaip pati progresyviausia tinklų technologija, leidžianti perduoti balsą, duomenis ir vaizdą įvairaus tipo perdavimo aplinkomis, taikant didelio greičio, tiesioginio jungimo, pilnai dupleksinį, orientuotą į ryšio nustatymą protokolą su ląstelių komutavimu.
Tai protokolas, kuris taikomas tiek LAN, tiek WAN.
Greičių diapazonas kinta nuo 25 Mbps iki 2.46 Gbps, nors labiausiai paplitę realizacijos dirba 155 arba 625 Mbps greičiais.
ATM tinklai turi savus adresus kiekvienam įrenginiui. Tai hierarchiniai 20 baitų adresai.
Adaptacijos lygis realizuoja skirtingas paslaugų klases taikomiesiems procesams.
ATM trūkumai:
1. Palyginus didelė kaina;
2. ATM tinklo realizavimo ir palaikymo sudėtingumas.
3. Reikia sugebėti priversti dirbti kartu su kitais protokolais.
B – ISDN yra kuriamas ATM pagrindu.
ISDN
Skaitmeninis ryšio tinklas su paslaugų integracija. Naudoja tradicines telefonines linijas duomenų perdavimui. Ribojamas atstumas iki artimiausio telefoninės kompanijos mazgo. Tai skirtinės linijos, kurios gali užtikrinti aukštą pralaidumą, bet tas linijos išskyrimas nepastovus. ISDN tai paslaugos su kanalų (grandinės) komutavimu, kadangi laikinai sukuria kanalą tarp dviejų pusių-dalyvių. Daugeliu atvejų apmokamas tik realiai naudotas pralaidumas. Mokamas abonentinis mokestis plius už naudotas minutes pagal nustatytą tarifą. ISDN leidžia perduoti įvairius duomenų srautus, tokius kaip balsą, faksą, duomenis, bet tam būtina įranga, pervedanti analoginį signalą į skaitmeninį.
xDSL
Skaitmeninė abonentinė linija – tai technologijų grupė, kurios užtikrina globalaus tinklo paslaugas, panašiai kaip ISDN, tik didesniais greičiais. Naudoja standartines telefonines ryšio linijas. Duomenų perdavimo greitis labai skirtingas ir daugelis tarnybų funkcionuoja asimetriškai, t.y. skiriasi perdavimo ir gavimo greičiai. DSL nuo ISDN skiriasi tuo, kad jų ryšiai pastovūs, jiems nepriskiriami numeriai ir nereikalinga ryšio nustatymo procedūra. Ryšys pastoviai aktyvus ir individualus ir tuo labiau primena skirtinę liniją. Palyginus žema kaina ir dideli perdavimo greičiai suteikia DSL potencialias galimybes užgožti ISDN ir skirtinės linijos technologijas.
DSL tarnybos skiriasi duomenų perdavimo greičiais, linijos ilgiu, galimybe kartu
perduoti ir balsą, taikymo sritį.

1 pav. Interneto ryšių panaudojimas

ISDN privalumai ir trūkumai
ISDN turi daug privalumų. Kadangi ISDN tampa vis populiaresnė jos kaina krinta ir taip gali konkuruoti su kitomis Interneto teikimo paslaugomis. Keletas ISDN privalumų:
 Vienu metu galėsite kalbėti telefonu ir naršyti internete arba siųsti faksimiles;
 Matysite skambinančiųjų telefono numerius;
 Prireikus paprastai prijungsite ir telefono stotelę;
 ISDN užtikrina žaibišką sujungimo greitį, saugumą ir puikią ryšio kokybę;
 Audio, video ir duomenų paslaugos yra siunčiamos vienu vieninteliu kabeliu, kas sumažina infrastruktūros ir palaikymo išlaidas;
 ISDN BRI paslauga gali naudoti duomenų suspaudimą. Kas padidina perdavimo spartą nuo 128 Kbps iki 256 Kbps ar net iki 632 Kbps, priklausomai nuo suspaudimo lygio;
 Skaitmeninis perdavimas garantuoja švaresnę ir tylesnę telefonijos paslaugą. Taip pat žymiai patikimesnę ir tikslesnę jungtį nei analoginė technologija;
 Nutolusių kompiuterių naudotojai laimi dėl aukštos ISDN perdavimo kokybės;
 Į vieną ISDN liniją gali būti sujungta iki 8 įrenginių;
 LAN protokolai tokie kaip IP ir IPX yra geriau palaikomi ISDN per WAN tinklus dėl greito sujungimo;
 ISDN yra suderinamas su kitomis WAN paslaugomis, tokiomis kaip X.25, Frame Relay, SMDS ar ATM;

AB „Lietuvos telekomo“ teikiamų paslaugų privalumai:

“ISDN dueto” privalumai

Prie vienos “ISDN dueto” linijos galima prijungti iki 8 (per ISDN žinybinę stotelę iki 10) ryšio įrenginių, turinčių skirtingus numerius: telefonus, kompiuterius, faksus, vaizdo perdavimo įrangą;

Du ryšio kanalai: vienu metu galima kalbėti telefonu bei priimti arba siųsti faksą, kalbėti telefonu bei naršyti po internetą ir pan.;

Prisijungti prie interneto ir perduoti duomenis galima beveik 4 kartus sparčiau nei paprasta telefono linija;

Daug papildomų paslaugų: skambinančiojo numerio atpažinimas, skambučio peradresavimas, pranešimas pokalbio metu ir kt.

“ISDN srauto” privalumai

Prie vienos “ISDN srauto” linijos galima prijungti neribotą skaičių ryšio įrenginių, turinčių skirtingus numerius: telefonus, kompiuterius, faksus, vaizdo perdavimo įrangą;

30 ryšio kanalų: vienu metu galima naudotis 30-imčia galinių įrenginių (telefonų, faksų, modemų ir pan.);

Prisijungti prie interneto ir perduoti duomenis galima beveik 4 kartus sparčiau nei paprasta telefono linija;

Daug papildomų paslaugų: skambinančiojo numerio atpažinimas, skambučio peradresavimas, pranešimas pokalbio metu ir kt.

Skaitmeninis duomenų perdavimas – greitas sujungimas, garantuotas greitis

Sudėtinga vertinti technologiją, turinčią nedaug trūkumų. Svarbiausias ISDN trūkumas yra pats technologijos apibrėžimas, todėl jos negalima tobulinti. Atvirkščiai, vienas iš papildomų galimybių suteikimo ISDN sprendimo būdų suvedamas į tai, jog bandoma pašalinti dalį per didelio, vartotojams nereikalingo patikimumo. Daugelis vartotojų nereikalauja tokio aukšto kokybės lygio, kokį gali suteikti ISDN. Turint tai galvoje, aiškėja, kad tinkamiausias kaštų sumažinimo būdas yra duoti žmonėms tai, ko jiems reikia, o ne teikti optimalias paslaugas, kaip yra su ISDN.

ISDN ateitis
Šiuo metu yra jaučiamas didelis spaudimas pasauliui tapti „skaitmeniniu“, kadangi norima sujungti visus kompiuterius į vieną tinklą, kad būtų visiems prieinama didelė masė informacijos.
ISDN technologija kentėjo nuo politinio kišimosi, bet ISDN tampa ir taps lengvai ir gan pigiai prieinamu dalyku tiek kompanijoms, tiek ir fiziniams asmenims.
ISDN konkuruoja su kitomis skaitmeninių paslaugų tiekėjomis, tačiau daugelis jų yra arba brangesni, arba lėtesni. O ISDN technologija yra standartizuota ir teikia dinamišką didelio greičio skaitmeninę jungtį per egzistuojantį pasaulinį telefonų tinklą.
ISDN ir toliau tobulėja, t.y. kuriama B – ISDN technologija, kuri remiasi ATM technologija. B – ISDN greitis bus virš 600 Mbps, kas būtų sunkiai įkandama kitoms skaitmeninių paslaugų tiekėjoms.

Išvados
ISDN (Integrated Services Digital Network – skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas) – tai moderni telekomunikacijų technologija, vartotojui suteikianti galimybę paprasta telefono linija perduoti balsą, duomenis, faksimiles (tekstą) ir vaizdą.
ISDN paslaugas teikia tos pačios kompanijos, kurios teikia ir telefonijos paslaugas.
ISDN gyvuoja jau daugiau nei 15 metų.
ISDN garsą ir duomenis perduoda B-kanalais. Kurių perdavimo greitis yra po 64 Kbps. Duomenų kanalas (D-kanalas) veikia 16 arba 64 Kbps greičiu.
ISDN teikia trejopo tipo paslaugas:

Basis Rate Interface (BRI) 2B+D;

Primary Rate Interface (PRI) 30B+D;

Broadband (B-ISDN).
Dažniausiai ISDN technologija naudojama video-konferencijoms.
Lietuvoje Basic rate standartą atitinka paslaugos “ISDN duetas” ir “ISDN duetas plius”, o Primary rate – paslaugą “ISDN srautas”. Tokias paslaugas teikia AB „Lietuvos Telekomas“

Literatūros sąrašas
Ÿ ISDN what is it and what does it do? http://www.idstech.com/overview.htm 2006 m. vasario 20 d.;
Ÿ ISDN tutorial. http://www.ralphb.net/ISDN/ 2006 m. vasario 22 d.;
Ÿ http://www.conceptron.com/articles/pdf/isdn.pdf 2006 m. vasario 22 d.;
Ÿ AB „Lietuvos telekomas“ >> Daugiau apie ISDN paslaugas http://www.telecom.lt/lt/verslui/telefonija/isdn_paslaugos/daugiau 2006 m. kovas 4 d.;
Ÿ AB „Lietuvos telekomas“ >> ISDN paslaugos http://www.telecom.lt/lt/verslui/telefonija/isdn_paslaugos 2006 m. kovas 4 d.;
Ÿ Renkantis pačią tinkamiausią platformą http://lms.pfi.lt/rtn/0101/platforma.html 2006 m. kovas 4 d.;
Ÿ UAB „Geras partneris“ http://www.partneris.lt/produktai.php?a=stoteles&b=paslaugos 2006 m. kovas 4 d.;
Ÿ Dalykas – „Kompiuterių tinklai“, 6 paskaita „Tinklų technologijos“, dėst. J. Mykolaitis;

Leave a Comment