Interneto ryšio ir informacijos paslaugos

TURINYS

1. ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………….32. INTERNETAS ……………………………………………………………………………………………………………….42.1. Kas yra internetas? ……………………………………………………………………………………………………42.2. Internetas Lietuvoje ………………………………………………………………………………………………….42.3. Interneto paslaugų teikėjai …………………………………………………………………………………………63. INTERNETO RYŠIO PASLAUGOS ………………………………………………………………………………..73.1. Elektroninis paštas (e-paštas) ……………………………………………………………………………………..73.2. Faksogramų siuntimas per Internetą ……………………………………………………………………………73.3. Failų persiuntimas (FTP) …………………………………………………………………………………………..83.4. Prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (Telnet) ………………………………………………………..83.5. Pokalbis Internete (TALK) ………………………………………………………………………………………..83.6. Interneto konferencija (IRC) ………………………………………………………………………………………83.7. Interneto telefonija ……………………………………………………………………………………………………93.8. Interneto videokonferencija ……………………………………………………………………………………….93.9. Vietinių tinklų (LAN) sujungimas …………………………………………………………..94. INTERNETO INFORMACINĖS PASLAUGOS ………………………………………………………………104.1. World Wide Web ……………………………………………………………………………104.2. USENET naujienų grupės …………………………………………………………………………………………105. NAUDOTA LITERATŪRA ……………………………………………………………………………………………12

ĮVADAS

Šiuo metu pasaulyje yra labai populiarūs kompiuteriai, kurie dinamiškajame gyvenimo procese tampa būtinybe. Bet su vienu kompiuteriu savo namuose, darbo vietoje ne kažin ką gali nuveikti. Prijungtas prie kompiuterių tinklo kompiuteris gali būti žymiai naudingesnis už pavienį. Tinkluose naudojami įvairūs bendravimo būdai: pranešimų siuntimas, tvarkymui skirtų duomenų perdavimas, kolektyvinis kompiuterio resursų naudojimas, konferencijos ir t.t. Bendravimas ypač efektyvus, jei jis vyksta pasaulio mastu. Internetas yra pats populiariausias globalus kompiuterių tinklas, jungiantis dešimtis tūkstančių kompiuterių tinklų beveik visose pasaulio šalyse. WWW (World Wide Web). Populiariausia Internet paslauga. Bet kuri tekstinė, grafinė, vaizdo, garso, ar kita informacija, tinkama saugoti kompiuteryje, pasiekiama tik pelės paspaudimu. Galima vykdyti informacijos paiešką pasaulio ir Lietuvos duomenų bazėse. Taip pat Jūs galite patalpinti informaciją (reklamą) apie save ir savo firmą, kuri bus prieinama bet kuriam Internet vartotojui. Pagrindinės dvi Interneto paslaugų kategorijos yra:– ryšių paslaugos;– informacijos paslaugos.

INTERNETASKas yra internetas?

Internetas gali būti apibrėžtas kaip plačios aprėpties kompiuterių tinklas, aprėpiantis visą pasaulį. Tačiau, tarp paprasto plačios aprėpties kompiuterių tinklo ir Interneto yra didžiulis skirtumas. Įprastas plačios aprėpties kompiuterių tinklas yra vieningas kompiuterių tinklas, tuo tarpu kai Internetas yra dešimčių tūkstančių atskirų kompiuterių tinklų rinkinys. Visus šiuos tinklus valdo atskiros administratorių grupės, ir visi jie yra tvarkomi nepriklausomai vienas nuo kito. Žinoma, tam kad galima būtų užtikrinti bendravimą pasauliniu mastu, visi šie tinklai yra tarpusavyje sujungti, panaudojant telefono linijas, palydovinius arba optinius ryšio kanalus. Be to, visi šie tinklai paklūsta tam tikroms techninėms taisyklėms, taip vadinamam tinklo protokolui, ir tam tikroms rekomendacijoms, kurias formuluoja Interneto koordinacinės tarnybos. Internete naudojamas techninis protokolas, arba, tiksliau, protokolų rinkinys, yra vadinamas TCP/IP protokolu (Transmission Control Protocol / Internet Protocol).

Interneto istorija prasidėjo nuo ARPAnet kompiuterių tinklo, įkurto ARPA agentūros (US Defense Department’s Advanced Research Projects Agency) 1969 metais. Pastebėję, kad ši technologija gali būti sėkmingai panaudota platesnėje aplinkoje, ARPA kūrėjai paskatino ARPAnet idėjos panaudojimą universitetuose ir kitose organizacijose, o JAV Nacionalinis Mokslo Fondas (NSF) koordinavo šį procesą. Būtent šiame etape tinklas ir įgavo šiandieninį pavadinimą – Internetas. Žingsnis po žingsnio, Internetas tapo populiariausiu, nors ir ne vieninteliu, pasauliniu kompiuterių tinklu. Šiandien Internetas yra atviras kompiuterių tinklas, turintis daugiau kaip 100 000 naudotojų (yra labai sunku nustatyti tikrąjį jų skaičių). Internete galima pasinaudoti dešimtimis įvairių paslaugų. Tai ir įvairiausi bendravimo būdai, didžiuliai informacijos resursai ir t.t. Internetas kompiuterių naudotojams šiandien tapo ypač galingu įrankiu.

Internetas Lietuvoje

Šiuo metu internetu reguliariai naudojasi apie 13 % Lietuvos gyventojų. Daugiausiai interneto vartotojų – tarp jauniausių šalies gyventojų (pavyzdžiui, internetu naudojasi maždaug ketvirtadalis jaunesnių nei 20 metų amžiaus, daugiau nei dešimtadalis 20-29 m. amžiaus gyventojų); pagrindinę interneto vartotojų grupę sudaro žmonės iki 34 metų amžiaus („Sic Gallup Media“ duomenys). Kalbant apie interneto panaudojimą verslo operacijoms, dažniausiai įmonių darbuotojai internetą naudoja korespondencijai elektroniniu paštu (kasdien tai daro daugiau nei pusės įmonių – 62 % – darbuotojų); duomenų persiuntimui partneriams (kasdien tam internetą naudoja trečdalio – 33 % – įmonių darbuotojai); rečiausiai internetas naudojamas prekybai vertybiniais popieriais. Internetas svarbus ir verslo informacijos paieškai: kas penktos įmonės (19 %) darbuotojai interneto pagalba kasdien renka bendrą rinkos informaciją, informacija žiniasklaidoje kasdien domisi 17 % įmonių darbuotojai; kiek rečiau tinkle ieškoma teisinės ir kapitalo rinkos informacijos. Kalbant apie bendrą naudojimą (t.y. neskirstant pagal naudojimo dažnumą), daugiausia įmonių internetą naudoja korespondencijai elektroniniu paštu (87 %), duomenų persiuntimui (81 %) ir gavimui (73 %) bei rinkos informacijos paieškai (77 %). Šie duomenys rodo, kad nemaža dalis Lietuvos bendrovių jau aktyviai naudoja internetą savo versle, ir pradėtos teikti elektroninės viešosios paslaugos internetu turėtų turėti didelę paklausą. Beje, nepakankamą elektroninių viešųjų paslaugų teikimą pačios verslo įmonės įvardina kaip vieną pagrindinių kliūčių, stabdančių interneto plėtrą tarp verslo vartotojų.

Internetas – tai tarptautinis kompiuterių tinklas, apimantis milijonus kompiuterių tinklų visame pasaulyje.Internet – tarnybinė stotis telefono linijomis, optiniais kabeliais ar per palydovinį ryšį jungiama su kitų tinklo tarnybinių stočių, šių tinklo tarnybinių stočių tinklo tarnybinė stotis su kitų tarnybinių stočių tinklų tarnybinėmis stotimis ir t. t. – taip kuriamas tarptautinis kompiuterių tinklas, angliškai – Internet.

Interneto paslaugų teikėjai

Norint prisijungti prie Interneto, reikia prijungti savo kompiuterį prie vieno iš Internetą sudarančių tinklų. Yra įvairūs būdai tą padaryti, naudojant tiek įprastas telefono linijas, tiek radijo ryšį, palydovą ir t.t. Kiekvienas gali pasirinkti jam patogiausią prisijungimo prie Interneto būdą, priklausomai nuo reikalavimų, kainos ir t.t.Žinoma, pasirinkimo galimybės priklauso nuo techninių Interneto tinklų pajėgumų atitinkamame geografiniame regione. Paprastai šie tinklai yra vadinami Interneto paslaugų teikėjais (Internet Service Providers – ISP), tam kad pabrėžti tą faktą, jog naudojant jų prisijungimo paslaugas, galima vienokiu arba kitokiu būdu prisijungti prie Interneto ir naudoti visas galimas Interneto paslaugas. Paprastai yra galima pasirinkti vieną iš keleto ISP, ir pasirinkimą lemia tokie faktoriai kaip pasiekiamumas, techninės galimybės, paslaugų aibė, aptarnavimo kokybė ir pan. Pagrindiniai prisijungimo prie Interneto būdai, kuriuos gali siūlyti ISP, yra: – Prisijungimas komutuojama linija (dial-up) per bendro naudojimo telefonų tinklą (BNTT),– Prisijungimas komutuojama linija per mobilaus ryšio telefonų tinklą (GSM, t.t.),– Prisijungimas skirtine telefono linija,– Radijo ryšys,– Optinis ryšys,– Palydovinis ryšys.

INTERNETO RYŠIO PASLAUGOS

Ryšio paslaugos yra susijusios su įvairiomis patogiomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima pasinaudoti Internete. Jomis galima pasinaudoti, siunčiant įvairių tipų žinutes draugams ir partneriams, organizuojant ryšio seansus grupei Interneto naudotojų realiame laike ir t.t. Šiuo metu internete naudojamos pagrindinės ryšio paslaugos yra tokios:

1. Elektroninis paštas (e-paštas),2. Faksogramų siuntimas per Internetą,3. Failų persiuntimas (FTP),

4. Prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (Telnet),5. Pokalbis Internete (TALK),6. Interneto konferencija (IRC),7. Interneto telefonija,8. Interneto videokonferencija,9. Vietinių tinklų (LAN) sujungimas.

Elektroninis paštas (e-paštas) – tai seniausia ir populiariausia Interneto ryšio priemonė. E-paštas buvo pradėtas naudoti nuo pat Interneto atsiradimo ir tebėra lygiai taip pat populiarus ir efektyvus ir šiandien.Naudojant e-paštą, jūs galėsite pasiųsti informaciją savo partneriams bet kuriame pasaulio kampelyje. Tai žymiai paprasčiau, negu siųsti įprastus laiškus: tiesiog parašote žinutę specialiu redaktoriumi ir iš karto pasiunčiate ją vieno klavišo paspaudimu. Nuostabiausia yra tai, kad žinutė pasiekia adresatą per keletą minučių, nesvarbu kaip toli jis būtų. E-pašto žinutę sudaro paprastas tekstas, tačiau taip pat galima siųsti ir kompiuterinius duomenis bei programas. Tokiu būdu, e-paštas yra greita, paprasta, bet labai galinga ryšio priemonė, padedanti susirašinėti su draugais arba verslo partneriais, o taip pat surasti naujų kontaktų visame pasaulyje.

Faksogramų siuntimas per Internetą. Jei jums dažnai tenka siųsti faksogramas, ypač užsienio partneriams, jūs puikiai žinote, kiek daug nervų ir laiko tai atima. O jei dar reikia pasiųsti faksą iš karto keletui adresatų, gausite nemažą sąskaitą už telefono pokalbius. Visas šis darbas gali būti atliktas žymiai paprasčiau, panaudojant Interneto faksogramų siuntimą. Jį naudodami, neturėsite rūpintis, ar faksograma pasiekė adresatą – kompiuteris tuo pasirūpins ir praneš jums apie rezultatus. Žinoma, jūsų ISP turi teikti šią paslaugą, jei norite ja pasinaudoti. Faksogramų siuntimas per Internetą yra ne tik patogesnis, bet ir žymiai pigesnis faksogramų siuntimo būdas. Siųsdami faksogramas į užsienio šalis, jūs mokėsite kelis ar net kelias dešimtis kartų mažiau. Speciali kodavimo sistema, naudojama siunčiant faksus, užtikrina, kad niekas, išskyrus adresatą, negalės perskaityti siunčiamo dokumento, todėl šis būdas yra ne tik patogus bei pigus, bet ir saugus.

Failų persiuntimas (FTP). Ši paslauga leidžia prisijungti prie nutolusių Interneto serverių tam, kad ten padėti failus arba iš ten juos paimti. Internete yra daugybė tarnybinių stočių su laisvai platinamomis programomis, tad nesunkiai galima susirasti reikiamas programas ir pasiimti jas, naudojant FTP paslaugą.

Prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (Telnet). Taip pat leidžiama prisijungti prie kito kompiuterio Interneto tinkle ir naudoti jo resursus (disko vietą, printerius, juostinius įrenginius, procesorių). Toks prisijungimas prie nutolusio kompiuterio yra atliekamas per Telnet paslaugą. Tokia paslauga yra patogi, jei norima atlikti sudėtingus mokslinius skaičiavimus galingu kompiuteriu, esančiu kažkur kitoje šalyje. Telnet leidžia tą padaryti, tiesiog sėdint prie savo personalinio kompiuterio ir laukiant jo ekrane pasirodančių rezultatų.

Pokalbis Internete (TALK). Jei reikia surengti diskusiją realiame laike tarp keleto draugų ar partnerių, Internetas siūlo patogias priemones šiam tikslui pasiekti. Paprasčiausia šio tipo paslauga yra Interneto pokalbio paslauga, leidžianti dviems Interneto naudotojams susirašinėti realiame laike. Šiuo atveju, kiekvieno iš jų ekrane atsiranda du langai, kurių viename matomos jo paties, o kitame – partnerio parašytos frazės. Tai tikrai paprasčiausia Interneto konferencijos forma.

Interneto konferencija (IRC). Norintys dalyvauti Interneto grupinėse diskusijose, gali pasinaudoti Interneto konferencijų (IRC) paslauga. Tai taip pat tam tikra ryšio raštu realiame laike rūšis, skirta grupės Interneto naudotojų, turinčių panašius interesus, tarpusavio bendravimui. Specializuoti IRC serveriai palaiko atskirų kanalų struktūrą skirtingoms diskusijų grupėms, ir Interneto naudotojas gali laisvai pasirinkti norimą kanalą pagal savo interesus, arba net sukurti savo naują kanalą, jei neranda tinkamo. Apie IRC naudotojų interesų įvairovę liudija tokie egzistuojantys kanalai, kaip kanalai filatelistams, programuotojams, kompiuterinių žaidimų mėgėjams.

Interneto telefonija. Dar su dėtingesnis ir patogesnis bendravimo realiame laike būdas yra Interneto Telefonija, t.y. galimybė perduoti balsą Internetu. Aprūpinus kompiuterį reikalinga garso įranga (garso korta, kolonėlės arba ausinės, mikrofonas), galima paskambinti į bet kurį telefoną pasaulyje. Skambinti tokiu būdu partneriams užsienio šalyse yra keletą kartų pigiau, negu skambinti įprastu telefonu.

Interneto videokonferencija. Videokonferencija yra tikriausiai pats tobuliausias bendravimo realiame laike Internete būdas. Speciali programinė įranga leidžia jums bendrauti Internete iš karto su keliais partneriais, ne tik apsikeičiant tekstine informacija ir girdint pašnekovą, bet ir matant jį. Microsoft NetMeeting gali būti Interneto videokonferencijų rengimo programinės įrangos pavyzdžiu. Žinoma, jei norėsite persiųsti savo atvaizdą partneriams, turėsite prie savo kompiuterio prijungti videokamerą.

Vietinių tinklų (LAN) sujungimas. Jei kompanija turi filialus skirtinguose miestuose, pasinaudojant Internetu galima įrengti patogius ryšio kanalus tarp šių filialų, ir panaudoti šiuos kanalus informacijos apsikeitimui bei atskirų filialų veiklos kontroliavimui, tokiu būdu apjungus visus kompanijos kompiuterius į vieningą tinklą. Ši paslauga yra vadinama vietinių tinklų sujungimu, ir teikiama, prijungiant atskirų filialų vietinius tinklus prie artimiausių pasirinkto ISP prisijungimo taškų. Atlikus tokį sujungimą, visas kompanijos personalas galės naudotis kompanijos informacine sistema. Be aukščiau išvardintų populiariausių Interneto ryšio paslaugų, atskiri ISP gali teikti įvairias papildomas paslaugas, pvz., įvairius žinučių siuntimo būdus – žinučių siuntimą į pranešimų gaviklius, mobiliuosius telefonus ir t.t. Naujų Interneto ryšio paslaugų atsiradimas yra tampriai susijęs su pažangą telekomunikacijų ir kompiuterių tinklų technologijų srityse.

INTERNETO INFORMACINĖS PASLAUGOS

Internetas yra ne tik patogi bendravimo aplinka, bet taip pat ir didžiulė įvairių duomenų saugykla. Interneto vartotojai gali naudotis milijonuose tinklo kompiuterių saugomais duomenimis. Tai tekstai, statistinių duomenų rinkiniai, taikomųjų programų kodai, paveikslėliai, diagramos, fotografijos, video bei audio klipai ir daug kitokių tipų duomenų įvairia tematika. Leisdamas pasinaudoti šiais duomenimis, Internetas teikia informacijos paslaugas. Populiariausi yra World Wide Web (WWW) tinklalapiai ir USENET naujienų grupės.

World Wide Web

WWW (World Wide Web) yra pati moderniausia ir populiariausia Interneto informacinė paslauga. Tai unikali duomenų saugykla, kurią sudaro daugybė sujungtų kompiuterių, išsibarsčiusių įvairiuose pasaulio vietose. Visus šiuos duomenis jūs galime pasiekti iš savo darbo vietos. Dirbdami prie savo kompiuterio, galėsite rasti reikalingą informaciją įvairiausiomis temomis – pradedant namų ruoša ir baigiant gyvybės Marse teorijomis. WWW tinkle jūs rasite įstatyminius dokumentus, registrus, duomenų bazes. Čia galėsite perskaityti ir netgi išgirsti naujausias žinias iš viso pasaulio. Tai lyg didžiulė biblioteka, kurioje galima rasti įvairių šalių laikraščių ir žurnalų, straipsnių, katalogų ir net knygų.

WWW tinkle galite milijonams Interneto vartotojų pateikti informaciją apie savo įmonę, prekes ir paslaugas. Tai labai patogi reklamos priemonė, leidžianti be didelių sąnaudų patogiai nuolat atnaujinti ir skleisti informaciją.Vis populiaresne tampa elektroninė prekyba. Jau galima rasti daug WWW puslapių, kuriuose ne tik pateikiami siūlomų prekių sąrašai, bet ir galima užsisakyti šias prekes bei apmokėti už jas kreditine kortele.

USENET naujienų grupės

Jei norite greitai patalpinti skelbimą tokioje vietoje, kad jį pamatytų kuo daugiau žmonių, nerasite nieko geresnio už per Internetą platinamas USENET naujienų grupes. Tai patogios, temomis suskirstytos skelbimų lentos. Interneto vartotojas tiesiog parašo reikiamą žinutę, pasirenka tinkamą naujienų grupę, atitinkančią žinutės turinį, ir pasiunčia žinutę taip pat kaip ir paprastą laišką. Skirtumas tik tas, kad šiuo atveju gavėju yra ne asmuo, o naujienų grupė.Keletas egzistuojančių USENET naujienų grupių pavyzdžių yra: • alt.education.distance – diskusijos nuotolinio mokymo tema,• alt.culture.orientalism – diskusijos Rytų kultūros tema,• alt.history.ancient-worlds – diskusijos apie antikinių pasaulių istoriją,• comp.client-server – kompiuterių specialistų, kuriančių užduotis kliento-serverio modelio pagrindu, diskusijos.

Bendras šiandien jau egzistuojančių USENET naujienų grupių skaičius viršija 10000, ir šis skaičius nuolat auga.. Skirtingai nuo WWW informacijos, naujienų grupės yra skirtos tekstinei informacijai, o jų pranašumas yra patogume ir labai greitame informacijos išplatinime po visą pasaulį. USENET informacijos platinimą atlieka tarpusavyje sujungti specializuoti naujienų serveriai. Šie serveriai yra išsibarstę visame pasaulyje, atskiruose Internetą sudarančiuose tinkluose. Visi šie serveriai yra sujungti tam tikra tvarka taip, kad kuo greičiau ir patogiau galėtų keistis informacija. Interneto vartotojui parašius žinutę į naujienų grupę, ši žinutė visų pirma pasiekia artimiausią naujienų serverį (paprastai esantį atitinkamo ISP tinkle), o šis naujienų serveris periodiškai pasidalina informacija su kaimyniniais naujienų serveriais pagal sujungimo tvarką. Toliau jau šie serveriai praneša kitiems serveriams apie naujienas ir t.t. Tokiu būdu, naujos žinutės gali būti išsiuntinėjamos po visus pasaulio naujienų serverius per kelias valandas.

NAUDOTA LITERATŪRA

Vidžiūnas A., Vitkutė D., Maciulevičius S., Valterytė R. Informacinių technologijų taikymas, Kaunas: 1999, p. 78-99.www.ipc.ltwww.ivpk.ltwww.is.lt