Internetas

9. internetas
1. Kokie yra kompiuterinių tinklų tipai?
Šiuo metu naudojami keli kompiuterinių tinklų tipai:
· lokaliniai tinklai; tai grupė personalinių kompiuterių apjungtų į bendrą tinklą;
· globaliniai kompiuterių tinklai; tai geografiniu principu organizuotas tinklas: gali būti firmos, universiteto, miesto, valstybės ar internacionalinis globalinis kompiuterių tinkles.

2. Kokie yra kompiuterinio tinklo komponentai?
Kompiuterių tinklo komponentai:
· serveris – pagrindinis tinklo kompiuteris, nuolatos įjungtas ir bet kokiu momentu prieinamas tinklo vartotojui;
· klientas – įvedimo/išvedimo įrenginys, įjungtas į tinklą; iš jo galima prisijungti prie serverio duomenų ir programų;
· grandinė – elektrinė arba optinė ryšio priemonė, kuria perduodami duomenys. /p>

3. Kokia yra lokalinio tinklo tipinė schema?
Lokalinio tinklo tipinė schema

4. Kokia yra globalinio tinklo tipinė schema?
Globalinio tinklo tipinė schema

Globalinio tinklo tipinė schema

5. Išvardinkite pagrindines Interneto paslaugas.
Pagrindinės pasaulinio kompiuterių tinklo paslaugos:
· elektroninis paštas. Pranešimų perdavimas bet kuriam pasaulinio kompiuterių tinklo vartotojui, turinčiam kompiuterinį adresą;
· FTP (File Transfer Protocol) paslauga. Duomenų persiuntimas tarp serverio ir kliento;
· telnet paslauga. Kliento kompiuteris naudojamas kaip serverio nutolęs terminalas;
· WWW (World Wide Web) paslauga. Pasaulinio “voratinklio” (WWW) serveriuose esančią informaciją, aprašytą specialia HTML kalba, galima pasiekti iš š bet kurio įjungto į pasaulinį tinklą kompiuterio;
· IRC (Internet Relay Chat) paslauga. IRC serveriai suteikia galimybę keliais kanalais vesti diskusijas realiu laiku. IRC klientas pasirenka IRC serverį ir IRC kanalą, kuriuo nori vesti diskusiją. Tekstas vedamas iš klaviatūros.

6. Kaip identifikuojamas įj

jungtas į Internet tinklą kompiuteris?
Kiekvienas kompiuteris, įjungtas į Interneto tinklą, identifikuojamas dvejopai: skaitmeniniu adresu (IP adresu) ir simboliniu vardu.
7. Kokia IP adreso struktūra? Nurodykite kelis IP adresus.
IP (Internet protocol) adresas susideda iš keturių skaičių. Kiekvienas šių skaičių yra iš intervalo 0..254. Skaičiai vienas nuo kito skiriami tašku, pavyzdžiui:
193.219.36.8 arba 193.219.036.008 (nulių iš kairės galima nerašyti).
Turint IP adresą, galima nesunkiai nustatyti, kuriai šaliai ir įstaigai kompiuteris priklauso. Adresus galima grupuoti. Išskiriami trys adresų tipai:
1. 193.219.36.8 – kompiuterio adresas tinkle;
2. 193.219.36.XXX – grupė adresų, nurodanti į 36-ą potinklį;
3. 193.219.YYY.XXX – grupė adresų, nurodanti šalį, kurioje yra YYY potinklis.

Lietuvos akademiniam tinklui Litnet išskirtas toks IP adresų intervalas: 193.219.32.0 – 193.219.95.0.
8. Kokios IP adresą atitinkančio simbolinio vardo sudarymo taisyklės?

Kiekvieną IP adresą atitinka simbolinis vardas. Vardų serveris (DNS) perkoduoja simbolinį vardą į skaitmeninį adresą.Vardo sudedamosios dalys skiriamos tašku “.” Paprastai va arde būna įrašyta tokia informacija, skaitant iš dešinės į kairę:
1. šalies identifikatorius (2 paskutinės raidės);
2. įstaigos (organizacijos) santrumpa;
3. kompiuterio vardas.
Jei įstaiga struktūrizuota į padalinius, tai vardo sudedamosios dalys gali būti:
1. šalies identifikatorius (2 paskutinės raidės);
2. įstaigos (organizacijos) santrumpa;
3. padalinio santrumpa;
4. padalinio kompiuterio vardas.
Visos šalys, išskyrus JAV, simbolinio adreso pabaigoje dviem raidėmis nurodo valstybę. Pavyzdžiui, .ca – Kanada, .za – Pietų Afrikos respublika, .lt – Lietuva. JAV adresuose paskutinės trys raidės nurodo organizacinę struktūrą (išskyrus keletą vardų, su galūne “.us”), pavyzdžiui, .edu – mokymo įstaigos, .com – biznio struktūros, .org &#

#8211; pelno nesiekiančios organizacijos, .gov – vyriausybinės ir karinės struktūros.
Kompiuterių vardų pavyzdžiai: santaka.sc-uni.ktu.lt, litnet.litest.uio.no, titan.ksc.nasa.gov.

9.Kokie elektroninio pašto privalumai ir trūkumai?
Pagrindiniai jo privalumai yra operatyvumas ir patogumas. Elektroninis laiškas gali būti perskaitytas ir išsiųstas bet kokiu respondentui patogiu laiku. Elektroninis paštas įgalina nusiųsti laišką į bet kurį pasaulinio kompiuterių tinklo tašką per keliasdešimt sekundžių. . Elektroniniu paštu persiųsti galima bet kurio tipo failus – dokumentus, programas, grafikus ir kt.

Pagrindiniai jo trūkumai yra: dauguma elektroninio pašto sistemų neturi persiunčiamų failų formatų apribojimo, tačiau ribojamas failų dydis. pašto sistemos negali persiųsti neperkoduotų dvejetainių failų.

10. Kokio tipo informaciją galima persiųsti elektroniniu paštu?
Elektroninio pašto priemonėmis galima perduoti bet kokio tipo duomenis, bet tai nėra elektroninio pašto paskirtis. Jis skirtas persiųsti nedidelius pranešimus.
11. Kokia respondento elektroninio adreso struktūra? Nurodykite savąjį ar kitą jums žinomą elektroninio pašto adresą.
Elektroninio respondento adreso struktūra:
respondento_vardas@kompiuterio_adresas
xxx@xxx.com

12. Kokia FTP paslaugos paskirtis? Kokie šios paslaugos privalumai ir trūkumai?
FTP – tai failų persiuntimo protokolas, reglamentuojantis duomenų perdavimą tarp dviejų tinklo kompiuterių. FTP privalumas tas, kad, žinant adresą, galima operatyviai pasiimti informaciją. Blogai, kai tiksliai nežinoma, kur ir kas padėta kuriame nors FTP serveryje. FTP – tai:
· galimybė pasinaudoti Interneto failų bibliotekomis (pavyzdžiui, programinės įrangos, istorinių dokumentų, dainų tekstų); FTP leidžia persiųsti tuos failus į savo kompiuterį;
· failų persiuntimas tarp nutolusių Interneto ko

ompiuterių, kurie bendruoju atveju gali būti skirtingos architektūros.

13. Kokios Telnet paslaugos galimybės?
Telnet – tai paslauga, leidžianti naudoti nutolusio kompiuterio resursus.
Kliento programa telnet suteikia galimybes:
· peržiūrėti nutolusio kompiuterio katalogus;
· jungtis prie duomenų bazių ir ten ieškoti reikalingos informacijos;
· jungtis prie pasaulio bibliotekų ir patikrinti, ar ten yra jums reikalingų knygų;
· registruotis įvairioms mokymo programoms;
· užpildyti jums reikalingos informacijos užsakymo ir gavimo formas.

14. Kokie WWW privalumai?
Vartotojui nebūtina žinoti ir saugomos informacijos formatus. Vaizduojant dokumentą, sistema pažins jo formatą ir konvertuos į sau patogią formą. Vartotojas, naudodamas WWW paslaugą, gali atsiųsti į savo kompiuterį bet kokio formato dokumentą. Peržiūrint dokumentą, realizuotas perėjimas (angliškai – link) į kitą dokumentą, kuris gali būti bet kuriame Internet tinklo serveryje. WWW labai lengva naudoti – informacijai išrinkti nereikia jokių komandų. Be to, Web leidžia jungtis ir prie FTP kompiuterių. Svarbiausia Web populiarumo priežastis yra hipertekstas ir hipernuorodos. WWW yra palaikomas ryšys ir su kitais Interneto servisais (FTP, Telnet, WAIS, Gopher ir kt.). Kiekvienas Interneto vartotojas gali kurti savo namų puslapius, kaupti juose informaciją. Tam reikia turėti diskinės atminties resursų viename iš Interneto tinklo serverių.
15. Kas yra hipertekstas?
WWW objektas – tai ir tekstas, ir vaizdas, ir garsas. Pasirinkę išryškintą hipernuorodos žodį ar frazę ir paspaudę , gaunate papildomą arba visiškai naują informacinį dokumentą. Web ti

inklas pasiekia hipertekstinės informacijos bibliotekas tūkstančiuose Interneto serverių
16. Koks IRC darbo principas?
. Pagrindinis IRC tikslas – tinklo vartotojų bendravimas. Dėl savo interaktyvaus pobūdžio IRC yra žymiai demokratiškesnė ir kartu chaotiškesnė už kitas tinklines bendravimo priemones, pvz., talk arba UseNet.
IRC darbo principai
IRC darbą reglamentuoja bazinis Interneto protokolas -TCP/IP. IRC sudaro du komponentai – klientas ir serveris. Vartotojai tiesiogiai bendrauja su klientine dalimi. IRC klientas – tai programinės įrangos dalis, kuri turi būti instaliuota vartotojo kompiuteryje. Ši programinė įranga leidžia prisijungti prie IRC serverio, kuris aptarnauja daug klientų. IRC serveriai yra išsidėstę Interneto tinkle, todėl galima prisijungti prie bet kurio IRC serverio bet kurio kanalo. Geriausi IRC klientai UNIX- zircon ir Windows -IRC yra labai lankstūs ir kartu labai paprasti.
IRC serveriai – tai sistemos šerdis. Juose saugoma informacija apie šiuo momentu pasiekiamus kanalus. Apie kiekvieną naujai prijungtą kanalą informuojami kiti IRC serveriai. Ten pat saugoma informacija apie prisijungusius prie IRC vartotojus (user, nickname). Ši informacija be paliovos atnaujinama. IRC serverius aptarnauja IRC operatoriai (paprastai tai atlieka tinklo administratoriai). Šiuo metu Internete yra šimtai IRC serverių.

Leave a Comment