Informatikos terminų žodynėlis

Interneto terminų žodynas

Asynchronous asinchroninis informacijos perdavimo būdas, kuriam nereikia siuntėjo ir gavėjo laiko sinchronizacijos.

Backbone magistralinis (bazinis) tinklas. Greitų kanalų kuriais eina informacija į lėtesnes regionines magistralines duomenų perdavimo linijas, sistema.

Bandwidth duomenų kanalo pralaidumas.

Baud bodas. Informacijos perdavimo greitis telefono linija. Skaitmeninėje linijoje lygus ą bitui per sekundę (bps).

Bps (bits per second) – bitas per sekundę. Informacijos perdavimo greičio vienetas. Kbps – kilobaitas per sekundę.

DNS (Domain Name Server) – domeninių vardų serveris. Kompiuteris susiejantis domeninį vardą su skaitmeniniu, Ryšio pagreitinimui kiekvienas Interneto potinklis turi savus DNS serverius.

DNS (Domain Name System) domeninė vardų sistema IP adresams. Adresas sudaromas iš kompiuterio vardo ir hierarchinių domenų vardų. Pvz.: www.litnet.lt. Deinys vardas rodo priklausomybe aliai ( lt – lietuva ) ar dideliam tinklui ( com – komercinis, .gov, .edu – JAV vyriausybės ir švietimo tinklai, kairysis kompiuterio vardą.

FAQ (Frequently Asked Questions) dažniausi klausimai. Naudingi pradedantiesiems. Dokumentai su klausimas ir ju paaiškinimais.

Finger programa, leidžianti gauti informacija apie nurodytos sistemos naudotojus.

Email elektroninis patas. Praneimų siuntimas ir gavimas tinkle.

Gateway Vartai. Tarpinis kompiuteris duomenų perdavimui iš vieno tinklo I kitą.

Host Mazgas. Kompiuteris, tiesiogiai

LAN (Local Area Network) – vietinis tinklas.

Nameserver vardų serveris. Kompiuteris, kuris verčia domeninį adresą keicia i skaitmeninį

NIC Tinklo informacijos centras. Organizacija, atsakanti už atskiro tinklo veikimą.

Packet paketas. Bazinis duomenų vienetas Internete. Kiekvienas pranešimas skaidomas, prie kurių jungiamas adresas ir kita butina informacija. Paketai keliauja tinklu nepriklausomai ir sujungiami gavimo vietoje

Postmaster žmogus, prižiūrintis Interneto mazgo elektrinio pašto funkcionavimą.

Protocol Protokolas. Susitarimai, leidžiantys skirtingiems kompiuteriams keistis informacija.

Router Maršruto parinkimo įrenginys. Kompiuterinė sistema, parenkanti tolesnį kelią persiunčiamiems duomenų paketams.

Server Serveris. Kompiuteris, leidžiantis kitiems tinklo vartotojams naudotis jo resursais.

Synchronous Sinchroninis. Duomenų perdavimas, kai abu kompiuteriai įjungti tuo pačiu metu, suderinus greitį.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) – Interneto protokolas nuoseklioms linijoms. Prisijungimas SLIP (kaip ir tobulesniu PPP protokolu leidžia turėti savo kompiuterio IP adresą).

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – paprastas pašto perdavimo protokolas. Naudojamas Internete elektroninio pašto siuntimui.

T1 Išskirtinė linija, galinti perduoti duomenis iki 1,544 megabitų per sekundę greičiu.

T3 Išskirtinė linija, galinti perduoti duomenis iki 45 megabitų per sekundę greičių.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – perdavimo kontrolės protokolas / tarptinklinis protokolas. Protokolų rinkinys, sudarantis Interneto pagrindą. Perdavimo kontrolės protokolai nusako duomenų perdavimo būda Interneto potinklyje, tarptinklinis protokolas – duomenų kelią iš vieno tinklo į kitą.

URL Universalus informacijos šaltinio adresas WWW sistemose. Adresas sudarytas iš penkių dalių: protokolo pavadinimo, vartotojo identifikacijos, srities adreso, jungties numerio, katalogų bei failo vardo.

UUCP (Unix to Unix Copy Program) – informacijos (kartu ir elektroninio pašto) perdavimo būdas tarp UNIX kompiuterių.

WAN (Wide Are Network) – globalus kompiuterių tinklas. Panašus I vietinį tinklą, tik kompiuteriai daug labiau nutolę vienas nuo kito. Tada informacijos siuntimui taikomi kitokie principai.