Informatikos konspektas

INFORMATIKA
Konspektas

Kompiuterio techninė įranga 2
Operacinė sistema 2
Failų tvarkymas 2
Programų paketas MS Office 2
Darbas su MS Word 2
Programos langas 2
Dokumento atvėrimas, įrašymas ir užvėrimas 3
Dokumento peržiūra 4
Redagavimas 4
Dokumento kūrimas 7
Šriftai ir simbolių įterpimas 7
Pastraipų formatavimas 9
Sulpeliai Klaida! Žymelė neapibrėžta.
Tabuliatoriai 11
Lentelės ir rėmeliai 11
Sąrašai 13
Stiliai 13
Nuorodos ir turinys 15
Iliustracijos 17
Lapų sandara 19
Lapo dydis ir orientavimas 19
Puslapių numeravimas, kolontitulai 19
Šablonai 20Darbas su MS Word
Programos langas
Lango tvarkymo komandos:
Rodymas View
Įrankių juostos Toolbars Rodyti (nerodyti) įrankių juostas
Liniuotė Ruler Rodyti (nerodyti) liniuotes
Įrankiai / Pasirinktys /Rodymas Tools / Options / View

Būsenos juosta Status Bar Rodyti (nerodyti) būsenos juostą

Horizontalioji slinkties juosta Horizontal Scroll Bar Rodyti (nerodyti) horizontaliąją slinkties juostą

Vertikalioji slinkties juosta Vertical Scroll Bar Rodyti (nerodyti) vertikaliąją slinkties juostą

Vertical Ruler Rodyti (nerodyti) vertikaliąją liniuotęDokumento atvėrimas, įrrašymas ir užvėrimas
Komanda Mygt. Klavišų kombinacija Aprašas
Failas File
Naujas New Ctrl + N Pateikiamas langas su galimais būsimo dokumento šablonais
Atidaryti Open Ctrl + O Pateikiamas dialogo langas su katalogų medžiu
Uždaryti Close Ctrl + W Uždaro dokumentą
Uždaryti langą Exit Alt + F4 Uždaro programos Word langą
Įrašyti Save Ctrl + S Įrašo dokumentą į kietąjį diską, diskelį ar kitą kaupiklį esamu vardu. Jei dokumentas naujas — atveria dialogo langą „Įrašyti kaip“.
Įrašyti kaip Save As Atveria dialogo langą su katalogų medžiu. Čia pasirenkamas aplankas (katalogas) ir laukelyje „Failo vardas“ („File name“) įrašomas dokumento pavadinimas:
Pvz.:

Spragtelėjus mygtuką „Įrašyti“ („Save“) dokumentas bus įrašytas į aplanką (katalogą, direktoriją) „Jakulytė“ vaardu „konspektas_informatika“.
Kiti mygtukai:

Atgal Grįžta į prieš tai žiūrėtą aplanką

Vienu lygiu aukščiau

Ieškoti voratinklyje Paleidžia interneto naršyklę paieškai

Naikinti Ištrina (perkelia į šiukšliadėžę „Recycle Bin“) pažymėtą failą ar aplanką.

Kurti naują aplanką Sukuria naują aplanką atvertame aplanke (pavyzdyje – naujas aplankas būtų sukurtas aplanke „Jakulytė“ greta „Informatika“)

Rodiniai Pasirenkamas failų rodymo bū

ūdas (piktogramos, sąrašas etc.

Ieškoti Search Jei neatkreipėte dėmesio, į kurį katalogą įrašėte, norėdami atverti dokumentą, galite jo ieškoti, nurodydami vardą (ar jo dalį). Jei neatsimenate vardo, galite jo ieškoti pagal kitus požymius, pvz., teksto atkarpą („Advanced Search“)Dokumento peržiūra
Failas File
Spaudinio peržiūra Print Preview Spaudinio peržiūros režimas. Galima peržiūrėti po vieną lapą ( ) ar po kelis ( ). Lapų skaičių galima keisti ir nurodant dydžio procentus.
Rodymas View
Paprastas Normal Ctrl+Alt+N Teksto režimas
Tinklapio maketas Web Layout Tinklapio režimas
Spaudinio maketas Print Layout Ctrl+Alt+P Spaudinio režimas (ekrane matome lapą su visom paraštėm ir psl. Numeriais etc.)
Struktūra Outline Ctrl+Alt+O Dokumento sandaros režimas
Užduočių sritis Task Pane Ekrano dešinėje rodomas langas su užduotim. Paprastai jis atidaromas automatiškai po atitinkamos komandos, pvz. Failas/Naujas (File/New)

Rodyti (nerodyti) nespausdinamus simbolius. Kokie bus rodomi, galima nustatyti Įrankiai / Pasirinktys / Rodymas (Tools / Options / View) lauke Formatavimo žymės (Formatting marks)Redagavimas
Teksto fragmento pažymėjimas
Fragmentas Veiksmai su pele Klaviatūra Komandos
Simbolis (iai) Vilkti Shift+rodyklė
Žodis Dukart spragtelėti Ctrl+Shift+rodyklė
Žodžių seka Vilkti (Ctrl)+Shift+rodyklė
Eilutė Spragtelėti iš kairės, kaai žymeklis yra rodyklės formos ()
Eilučių seka Vilkti 
Lentelės langelis Spragtelėti kairiajame apatiniame kampe  Table / Select / Cell
Lentelės eilutė Spragtelėti iš kairės Table / Select / Row
Lentelės stulpelis Spragtelėti iš viršaus  Table / Select / Column
Lentelė Spragtelėti viršutiniame kairiajame kampe Table / Select / Table
Pavieniai žodžiai, teksto atkarpos Ctrl+ (bet kurie aukščiau išvardinti pelės veiksmai)
Visas dokumento tekstas Ctrl+A Edit/Select All
Dokumento dalis Ctrl+Shift+Page Up
Ctrl+Shift+Page Down
Ctrl+ Home
Ctrl+ End
Teksto fragmento redagavimas
Veiksmas Klaviatūra Komandos Pastabos
Ištrinti Delete Trina pažymėtą fragmentą arba po žymeklio esantį tekstą

Trina prieš žymeklį esantį tekstą

Ctrl+X Edit/Cut Trina ir perkelia į „kišenę“ pažymėtą fragmentą
Kopijuoti Ctrl+C Edit/Copy Perkelia į „kišenę“ pažymėtą fragmentą
Įterpti Ctrl+V Edit/Paste Įterpia teksto fragmentą, objektą ar kt. Iš „kišenės“
Įterpti do

okumentą Insert/File Žymeklio vietoje įterpia visą nurodyto dokumento tekstą
Keisti Ctrl+H Edit/Replace Atveriamas dialogo langas, kuriame nurodoma ko ieškoti ir kuo pakeisti. Galima ieškoti ir keisti teksto atkarpas, simbolius, formatus, specialiuosius simbolius ir t.t.

Į laukelius tekstas įterpiamas klaviatūra. Jei reikalingo simbolio klaviatūra įterpti negalima, jį reikia nukopijuoti iš dokumento ir įterpti į laukelį klavišų kombinacija Ctlr+V.
Specialiesiems simboliams įterpti spustelėkite mygtuką Daugiau (More) ir pamatysite Specialus:

Nustačius kursorių laukelyje „Rasti“ (Find what) ir pasirinkus Specialus/Pastraipos žymė (Paragraph Mark), į laukelį bus įrašyta ^p . Jei nieko neįrašysite į laukelį „Keisti į“ (Replace with), paspaudus Keisti viską (Replace All) visi pastraipos simboliai dokumente bus išnaikinti.
Norėdami nurodyti ieškomo teksto formatą, spustelėkite Formatas. Pasirinkus reikiamą formatą, jo parametrai atsiras po atitinkamu laukeliu (kuriame buvo kursorius). Jei ieškosite teksto, ras tik tokio formato tekstą. Jei norite keisti bet kokio teksto formatą (pvz., Paryškintąjį šriftą keisti išretintuoju), laukelius palikite tuščius, pvz.:

Visi formatai atšaukiami mygtuku Neformatuoti (No Formatting).Dokumento kūrimas
Šriftai ir simbolių įterpimas
Komanda Meniu Mygt. Klavišų kombinacija Aprašas
Formatavimas Format
Šriftas Font

Šriftas Font
Šrifto stilius: Font style:
Paprastas Regular Paprastas šriftas
Pasvirasis Italic Ctrl + I Pasvirasis
Paryškintasis Bold Ctrl + B Paryškintasis
Paryškintasis Pasvirasis Bold Italic Pasvirasis paryškintasis
Dydis Size 10 punktų, 12 punktų, 14 punktų

Ctrl + Shift + >
Ctrl + Shift + <
Ctrl + ]
Ctrl + [ Padidina šriftą vienu ar keliais punktais
Sumažina šriftą vienu ar keliais punktais
Padidina šriftą vienu punktu
Sumažina šriftą vienu punktu
Šrifto spalva Font color Spalvina tekstą

Išskiria tekstą fonu
Pabraukimo stilius
Tik žodžiai

Underline style
Words only

Ctrl + Shift +W
Ctrl + U
Ctrl + Shift +D

Pabraukia tik žodžius
Pabraukia tekstą
Pabraukia tekstą dv

vigubu brūkšniu
Efektai Effects
Perbraukimas Strikethrough Perbrauktas tekstas
Viršutinis indeksas Superscript Ctrl + Shift + + Paverčia viršutiniu indeksu
Apatinis indeksas Subscript Ctrl + = Paverčia apatiniu indeksu
Mažos didžiosios Small caps Ctrl + Shift + K PAVERČIA MAŽOM DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Didžiosios All caps Ctrl + Shift + A PAVERČIA DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
Formatavimas Format
Keist didžiąsias mažosiomis ir atvirkščiai Change

case Shift + F3

Insert / Symbol:
Simbolių įterpimas
Specialiųjų simbolių įterpimas

Nespausdinami simboliai rodomi spragtelėjus mygtuką
Greičiau simbolius galima įterpti:
A) [simbolio kodas] Alt + x
B) Klavišų kombinacija, t.y., priskyrus sparčiuosius klavišus (Shortcut):

Numatytieji klavišų derinai specialiesiems simboliams:
Eilutės pabaiga Shift+Enter
Puslapio lūžis Ctrl+Enter
Stulpelio lūžis Ctrl+Shift+Enter
Brūkšnelis žodžiams skiemenuoti Ctrl+-
Brūkšnelis žodžiams sujungti Ctrl+Shift+-
Žodžius jungiantis tarpas Ctrl+Shift+TarpasPastraipų formatavimas
Komanda Meniu Mygt. Klavišų kombinacija Aprašas
Formatavimas Format
Pastraipa Paragraph

Lygiuotė Alignment
Kairėje Left Ctrl + L Išlygiuoja tekstą tik kairiajame pastraipos krašte
Centre Centered Ctrl + E Lygiuoja pastraipą simetriškai lapo centre
Dešinėje Right Ctrl + R Išlygiuoja tekstą tik dešiniajame pastraipos krašte
Išlygiuoti Justified Ctrl + J Išlygiuoja tekstą abiejuose pastraipos kraštuose
Įtraukimas Indentation
Kairėje Left Ctrl + M
Ctrl + Shift + M Atitraukia pastraipą nuo kairiojo krašto // pritraukia pastraipą prie kairiojo krašto
Dešinėje Right Atitraukia pastraipą nuo dešiniojo krašto
Specialus Indentation
Pirmoji eilutė First Line Pirmoji eilutė atitraukiama nuo krašto laukelyje Pagal (By) nurodytu atstumu
Įtrauka Hanging Ctrl + T
Ctrl + Shift + T Visos eilutės išskyrus pirmąją, atitraukiamos nuo kairiojo krašto
Pastraipos įtraukas kalima keisti ir pele stumdant liniuotės žymeklius:

Tarpai Spacing
Prieš Before Ctrl + O Nurodomas virš pastraipos paliekamas tarpas
Po After Nurodomas po pastraipos paliekamas tarpas
Tarp eilučių Line Spacing Nurodomi tarpai tarp eilučių

Ctrl + 1 Šrifto dydžio tarpas

Ctrl + 2 Dvigubo šrifto dydžio tarpas

Ctrl + 5 Pusantro šrifto dydžio tarpas

Ctrl + Shift + C
Ctrl + Shift + V Kopijuoja pažymėto teksto stilių
Formatuoja tekstą nukopijuotu stiliumi

Ctrl + Space Atkuria šablone numatytąjį stilių
Daugkartinis kopijavimas — dukart spragtelint mygtuką
Stulpeliai
Komanda Meniu Mygt. Klavišų kombinacija Aprašas
Formatavimas Format
Stulpeliai Columns

„Pirmasis“ = Vienas stulpelis
„Antrasis“ = Du stulpeliai
.
„Lygu st

tulpelio pločiui“ = Stulpeliai vienodo pločio
„Eilutė tarp“ = Linija (brūkšnys) tarp stulpelių

Stulpelio lūžis įterpiamas Įterpimas / Lūžis / Stulpelio lūžis (Insert / Break / Column break) arba Ctrl+Shift+EnterTabuliatoriai
Tuščio dokumento šablone tabuliatoriams priskiriami tokie standartiniai parametrai:
– išdėstomi kas 1,27 cm, pradedant nuo kairiojo tekstui skirto lauko krašto;
– nurodo kairįjį jų valdomo teksto elemento kraštą.
Tabuliacijos žingsniai nurodomi:
– Format / Tabs

– Liniuotės kairiajame kampe yra parengto įterpti tabuliatoriaus tipo mygtukas. Jį spragtelint keičiamas tipas, po to pele spragtelima liniuotėje, nurodant vietą:Lentelės ir rėmeliai
Lentelės įrankių juosta iškviečiama spragtelėjus arba Rodymas / Įrankių juostos / Lentelės ir kraštinės (View / Toolbar / Tables and Borders):

Komanda Mygt. Aprašas
Lentelė Table
Braižyti Draw Žymeklis tampa pieštuko formos ir lentelė piešiama lape. Ši komanda visada aktyvuojama mygtuku iškvietus lentelės įrankių juostą.
Įterpti Insert Pats teisingiausias lentelės įterpimo būdas
Naikinti Delete Komanda naikina pasirinktą langelį / eilutę etc. Spustelėjus mygtuką žymeklis tampa trintuko formos ir trina bet kurias lentelės kraštines, jas spustelėjus.
Žymėti Select Pažymi lentelę / jos stulpelį / eilutę, kurioje yra žymeklis
Sulieti langelius Merge cells Sulieja pažymėtus langelius į vieną
Perskirti langelius Split cells
Lentelės perskyrimas Split table Dalina lentelę į dvi ir įterpia tuščią pastraipą virš tos eilutės, kurioje yra kursorius / kuri yra pažymėta.
Automatinis lentelės formatavimas AutoFormat Galima pasirinkti lentelės stilių iš esamų šablonų
Automatinis talpinimas Auto fit 1) Automatiškai talpina į turinį (priklausomai nuo teksto kiekio kinta stulpelių pločiai) /
2) Automatiškai talpina į langą (išplečia lentelę horizontaliai per visą lapą)
3)Fiksuotas stulpelių plotis (nekinta, net ir naujus stulpelius įterpiant)

Eilučių paskirstymas lygiai

Stulpelių paskirstymas lygiai

Antraštės eilutės kartojimas Heading Rows Repeat Kai kursorius yra pirmojoje lentelės eilutėje ar pažymėjus pirmąją(ąsias) eilutę(es) ši komanda tampa aktyvi. Ją pasirinkus pirmoji(osios) eilutė(ės) kartojama(os) kiekviename lape
Konvertuoti Convert Konvertuoja lentelę į ištisinį tekstą, atskirtą pastraipos, tabuliacijos ar kt. pasirinktais simboliais ir atvirkščiai (pastraipos, tabuliacijos ar kt. pasirinktais simboliais atskirtą tekstą konvertuoja į lentelę su pasirinktu stulpelių skaičiumi)
Rūšiuoti Sort Išrikiuoja eilutes pagal pasirinktą stulpelį didėjančia ar mažėjančia tvarka (pagal abėcėlę). Taip galima rikiuoti ir teksto pastraipas.
Formulė Formula Automatinis sumavimas Word‘o lentelė palaiko kai kurias Excel‘o funkcijas. Į ją galima įterpti formulę apskaičiuoti sumą, vidurkį etc. Langelių adresai formulėje – kaip ir excel‘yje (A1,B1, C1etc. – 1 eilutė, A1, A2, A3 etc. – 1 stulpelis). Sudėtingesnėse lentelėse langelio adresą (eilutės ir stulpelio numerį) galima sužinoti komanda Lentelė / Lentelės ypatybės.
Slėpti tinklelį / Rodyti tinklelį Hide Gridlines/ Show gridlines
Lentelės ypatybės Table Properties Lentelės, stulpelio, eilutės ir langelio ypatybės (aukštis, plotis, lygiuotė etc.)

Lygiuotė Teksto lygiavimas langeliuose
Formatavimas Format
Teksto kryptis Text direction
Kraštinės ir spalvinimas Boarders and shading Linijos stilius Apibrėžti galima tiek lentelę, pažymėtus jos langelius, tiek ir bet kokią teksto atkarpą. Pvz.:
Iš visų pusių

Pastraipa iš viršaus ir apačios

Pažymėtai lentelės daliai galima nubrėžti ar nuimti atskiras linijas (iš viršaus, apačios ar iš šonų.

Linijos plotis

Linijos spalva

Linijos brėžimas

Užpildo spalvaSąrašai
Stiliai
Stilius — daugkartiniam naudojimui parengtas formatų rinkinys. Pvz., jei norime, kad visos tam tikro tipo pastraipos būtų vienodo formato, neformatuojame kiekvienos iš jų, o sukuriame stilių priskiriame toms pastraipoms. Šablone Normal (žr. Skyrių Šablonai) jau numatyta keletas stilių:
Įprastasis Normal Įprastasis stilius. Tokį turi visos pastraipos, kol nenurodomas kitas
Antraštė 1 Heading 1 Didžiausia antraštė
Antraštė 2 Heading 2 Antro lygmens antraštė
Antraštė 3 Heading 3 Trečio lygmens antraštė
Apatinis kolontitulas Footer Teksto apatinėje paraštėje formatas. Taikomas automatiškai
Viršutinis kolontitulas Header Teksto viršutinėje paraštėje formatas. Taikomas automatiškai
Numeruotas sąrašas Numbered list Čia nurodoma, koks bus teksto formatas, nurodžius jį numeruoti ar žymėti ( )
Žymėtas sąrašas Bulleted list
Puslapio numeris Page number Taikomas automatiškai
Išnašos nuoroda Footnote Reference Taikomas automatiškai
Išnašos tekstas Footnote Text Taikomas automatiškai
Etc. .
Koks konkrečios pastraipos stilius galite pamatyti ir pakeisti Formatavimo įrankių juostos pradžioje esančiame laukelyje:

Keičiant stiliaus formatą, keičiamas visų to stiliaus pastraipų formatas.
Pasirinkus komandą Formatavimas / Stiliai ir formatavimas (Format/Styles and Formatting) dešinėje lango dalyje atveriamas pagalbinis meniu:

Čia pateikiamas pasirinktos pastraipos (pastraipos, kurioje yra kursorius) stilius. Jį galime keisti išskleistame meniu pasirinkę „Modifikuoti stilių“ (Modify).

Atsivėrusiame dialogo lange galime nurodyti pagrindinius formatus. Jei to nepakanka, spustelėję mygtuką Formatas pasirenkame norimus keisti parametrus:
 Įdėti į šabloną (Add to Template) — tokio formato stilius įkeltas į šabloną, t.y., toks stiliaus formatas bus visuose naujuose to šablono dokumentuose.
 Automatiškai naujinti (Automatically update) — visada, taikant bet kuriai pastraipai su šiuo stiliumi rankinį formatavimą, programa Word automatiškai iš naujo apibrėš jūsų pažymėtą stilių..Nuorodos ir turinys
Nuorodos įterpiamos komanda Įterpimas/ Nuoroda (Insert/Reference):
Išnaša (Footnote)

Nuorodinė antraštė (Caption), t.y., paveikslų, grafikų, lentelių antraštės:

Čia galima sukurti naują etiketę, pvz. Pav. , ir pažymėjus paveikslą ją įterpti po juo (Below selected item) ar kitoje pozicijoje. Po paveikslu atsiras teksto laukelis su „Pav. 1.“ po kurio įrašysite paveikslo antraštę (numeruojama automatiškai).
Kryžminė nuoroda (Cross-reference)

Pvz.
Dar žr. skyrių Sąrašai, (2 psl.)
Čia antraštės pavadinimas ir puslapio numeris įterpti automatiškai. Jei antraštė ar puslapio numeris keičiasi, nuoroda turi būti atnaujinama.
Visos nuorodos atnaujinamos pažymėjus tekstą (Ctrl+A) ir dešiniuoju pelės klavišu iškviestame meniu pasirinkus Naujinti lauką (Update field). Čia galima automatiškai įterpti nuorodą į tam tikrus teksto elementus:

Galima nurodyti visą elementą, jo numerį, ar puslapio, kuriame jis yra numerį:

P.S. Žymelės pažymėtam tekstui (Bookmark) kuriamos komanda Įterpimas/ Žymelė (Insert/Bookmark)
Rodyklė ir sąrašai / Turinys
Index and Tables / Table of contents

Turinys sudaromas iš pastraipų, kuriom nurodyti stiliai Antraštė 1, Antraštė 2 (Heading 1, Heading 2) etc. Plačiau apie tai žr. Skyriuje Stiliai, 13 psl.
Turinys atnaujinamas kartu su kitom nuorodom (pažymėjus visą tekstą) arba atskirai, bakstelėjus jį dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkus Naujinti lauką (Update Field).Iliustracijos
Piešinys
Daugelio formatų piešinius, nuotraukas ir pan. galima įterpti į Word‘o dokumentą komanda Įterpimas / Paveikslėlis / Iš failo (Insert/Picture/From file).
Norimą paveikslėlį galima pasirinkti ir iš MS Office kolekcijos komanda Įterpimas / Paveikslėlis / Paveikslėlių archyvas (Insert/Picture/Clip Art). Tuomet pagalbiniame lange atveriamas paieškos langas.
1) Čia laukelyje „Ko ieškoti:“ (Search text:“) įvedus raktinį žodį pateikiamos viso tą žodį atitinkančios iliustracijos:

2) Galima apačioje bakstelėti „Tvarkyti įrašus“ („Clip Organizer“) ir pateiktame kataloge pasirinkti Office collections.

Čia pageidaujamas paveiksliukas kopijuojamas (Edit/Copy) ir grįžus į Word‘ą įterpiamas (Redagavimas / Įklijuoti; Edit/Paste)
Grafiniai objektai (WordArt)
Iš grafinių figūrų sudarytus brėžinius galima sukurti braižymo (Drawing) įrankiais. Įrankių juosta iškviečiama Komanda Rodymas / Įrankių juostos / Piešimas (View/Toolbars/Drawing) arba mygtuku :

Diagramą galima sukurti
• Komanda Įterpimas / Paveikslėlis / Diagrama (Insert/Picture/Chart) ir pateikiamoje lentelėje įrašius duomenis.
• Komanda Įterpimas / Objektas / Microsoft Excel Diagrama (Insert/Object/Microsoft Excel Chart) iškvietus programos Excel diagramų kūrimo įrankius.
• Nupiešti diagramą (schemą) galima Piešimo (Drawing) meniu Diagramos įrankiu.Lapų sandara
Lapo dydis ir orientavimas
File / Page setup / Margins nurodoma:
Paraščių dydžiai: nuo viršaus (Top), apačios (Bottom), iš karės (Left) ir dešinės (Right)
Papildomas tarpas iš kairės įrišimui (Guter). Jis gali būti kairėje ar viršuje (Guter position)
Lapo orientacija
Veidrodinis lapo parametrų taikymas, jei bus spausdinama iš abiejų lapo pusių (Miror margins)
Nurodyti parametrai gali būti taikomi visam dokumentui ar jo daliai (Apply to) File / Page setup / Paper nurodomas lapo dydis.
Nurodyti parametrai gali būti taikomi visam dokumentui ar jo daliai (Apply to)

File / Page setup / Layout
Viršutinysis ir apatinysis kolontitulai, t.y., plotai, kuriuose rašomas tekstas paraštėse, besikartojantis kiekviename lape, puslapio numeriai etc. (Header, Footer). Žr. toliau:Puslapių numeravimas, kolontitulai
Puslapių numeriai įterpiami Insert / Page Numbers.
Skaičių formatą galima keisti bei tekstą kolontituluose įrašyti dukart bakstelėjus jau esantį tekstą (pvz. puslapio numerį) ar komanda View / Header and Footer. Pakeitimus galima daryti bet kuriame lape.
Tekstas kolontituluose bus vienodas, skirsis pirmame lape ar lyginiuose ir nelyginiuose priklausomai nuo to kas nurodyta File/Page Setup/Layout:

Leave a Comment