Informacija

INFORMACIJAInformacijos sąvokaInformacija ­- tai žinios, kurias galima perduoti, priimti, įsiminti.Informacija – tai žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis: per spaudą, radiją, televiziją, kiną, kompiuterių tinklus.Informacija – tai žmogaus suvoktas objekto turinys.

Informacijos ir žinių palyginimas Informacija Žinios Informacija paprastai nesiejama su konkrečiu žmogumi, ji – objektyvi Žinios dažniausiai siejamos su konkrečiu žmogumi, jos – subjektyvios. Informacija – pirminis produktas, medžiaga žinioms. Žinias žmogus kuria iš gaunamos informacijos. Informacija tampa žiniomis tuomet, kai to nori žmogus, kai ją priima ir suvokia. Žinios virsta informacija bendraujant – komunikacijos procese.

Informacija ir komunikacijaMus labiausiai domina aktyvi informacija – tokia,kuri atsiranda bendraujant ir kuri reikalinga žmonių ryšiams palaikyti. Ryšiai tarp žmonių turi ypatingą prasmę ir nusakomi komunikacijos sąvoka.Komunikacija – žmonių ryšys, bendravimas.

Informacijos savybės1. Informacijos pokyč2. iai (senėjimas, nuvertėjimas) laikui bėgant.3. Informacijai netinka adityvumo (sudėties) principas, t.y. jei gauname tą pač4. ią informaciją iš dviejų šaltinių, tai visai nereiškia,jog gauneme jos dvigubai daugiau.5. Informacijai netinka komutatyvumo (perskaitymo) principas, t.y. jei apdorojame informaciją A, paskui – informaciją B, tai gautieji rezultatai gali nesutapti su rezultatais, gautais pirma apdorojus informaciją B, o po to A. 6. Informacijos turinys nepriklauso nuo jos laikymo būdų (laikmenų), taip pat nuo pateikimo formos. Informacijos dėsniai Informacijai būdingi tam tikri dėsningumai – esminiai sąryšiai, glaudžiai susiję su informacijos savybėmis.Dažniausiai kalbama apie tris informacijo dėsnius:Informacijos kiekio augimas;Informacijos senėjimas;Informacijos sklaida.KlasifikavimasTai objektų skirstymas į grupes pagal tam tikrus požymius.Kalsifikavimo požymiai – tai objektų savybės, charakteristikos, į kurias atsižvelgdami klasifikuojame tuos objektus.

Klasifikavimo pavyzdys

Informacijos klasifikavimasInformacija klasifikuoti galime pagal kelias dešimtis požymių; pagal turinį, paskirtį, perdavimo šaltinį, priemones, saugojimą ir apdorojimą kompiuteryje, laikmenų rūšis, darbo su jomis technologija ir t.t.

Svarbiausias informacijos klasifikavimas:● pagal perdavimo šaltinį;●pagal apdorojimo pobūdį.

Informacijos klasifikavimas pagal perdavimo šaltinįelementarioji;genetinė;biologinė;semantinė(socialinė);kompiuterinė.

Informacijos klasifikavimas pagal apdorojimo pobūdįtekstinė;skaitmeninė;vaizdinė (grafinė);garsinė.

INFORMACIJOS MAINAI

Informacija įgyja prasmę tik tuomet, kai yra vartojama : vieni ją perduoda, kiti gauna.

SIUNTĖJASTas, kuris siunčia informaciją, t.y. kuris turi informaciją, vadinamas siuntėju.

GAVĖJASTas, kuris priima informaciją, vadinamas gavėju arba priėmėju.

INFORMACIJOS MAINAI Informacijos keitimasis tarp siuntėjo ir gavėjo vadinamas informacijos mainais.

MAINŲ KANALASTam, kad vyktų mainai, be siuntėjo ir gavėjo, turi būti dar vienas komponentas : mainų kanalas. Jis dar vadinamas komunikacijos kanalu.

Mainų schemos struktūra SIUNTĖJAS

MAINŲ KANALAS

GAVĖJAS

MAINŲ KANALO SAVYBĖSPagrindinė funkcija :neiškreipti perduodamos informacijosKitos:informacijos perdavimo greitis;patogumas;pigumas;kryptingumas ir t.t.

MAINŲ DALYVIŲ SAVYBĖSSvarbiausia:mainų dalyviai turi gebėti suprasti vienas kitą.

Pranešimas – tai konkreti informacijos išraiška.Signalas – priemonė pranešimui perduoti.

INFORMACIJOS PERDAVIMO BRUOŽAIPranešimai siunčiami tik tokiais signalais, kuriuos gali perduoti siuntėjas ir priimti gavėjas. Kitoks siuntimas neturi prasmės.Pranešimus perduodantys signalai pakeliui nuo siuntėjo iki gavėjo gali būti kitos rūšies signalais. Ir siuntėjui ir gavėjui svarbūs tik galutiniai signalai Tarpinių signalų jie gali ir nežinoti.Pranešimai tam tikru būdu koduojami. Ir siuntėjas ir gavėjas turi vartoti tą patį kodą, kad vienodai suprastų pranešimą. Šis kodas vadinamas kalba.

INFORMACIJOS PRANEŠIMO IR SIGNALO RYŠYSPATARIMAIPasirinkite patikimiausią siuntėją (arba būkite juo pats).Pasirinkite tinkamiausius gavėjus.Pranešimą renkite sistemingai, apgalvodami visas detales.Informaciją pateikite kuo aiškiau.Pasistenkite sumažinti bedravimo triukšmą, t.y. kliūtis informacijai priimti, išgirsti.

Pasirinkite tinkamiauisą mainų planą.Stenkitės gauti kuo daugiau grįžtamos informacijos.