Hiperteksto ir įvairialypės terpės (multimedijos) samprata

Atsiradus galimybei apdoroti kompiuteriu tekstinę informaciją, pasikeitė tradicinio teksto struktūra. Nuo vienos paskui kitą nuosekliai einančių pastraipų sekos pereinama prie pastraipų jungimo įvairiais būdais, šokinėjant iš vienos teksto vietos į kitą kuo nors susijusią teksto vietą. Dažnai tampa neaišku nei kur tekstas prasideda, nei kur baigiasi. Tai ir yra hipertekstas.
Hiperteksto samprata: Hipertekstu vadinama hierarchinė teksto struktūra su nuorodomis į teksto fragmentus, kurie gali būti tame pačiame arba kitame dokumente.
Hipertekstais ypač patogu pasidarė naudotis, kai paplito kompiuteriai, nes tada nereikia ieškoti nuorodų vartant ellektroninės knygos puslapius, o tiesiog nušokama į rodyklės rodomą vietą. Ta vieta gali būti ne tik toje pačioje, bet ir kitoje knygoje, ir net kitame į internetą įjungtame kompiuteryje, esančiame bet kuriame pasaulio krašte.
Hipertekstu išreiškiamas lankstus informacijos pateikimo būdas, kai informacija (tekstas) išdėstoma ne nuosekliai, bet pagal tam tikrą autoriaus parinktą sistemą, nurodant galimus perėjimus.
Hiperteksto savybės: Pagrindinės hiperteksto savybės – tai nuorodos (kartais dar vadinama saitais, rodyklėmis) ir rodmenys. Nuorodos yra pagrindiniai hipertekstinio dokumento elementai, jais galima pasiekti gausybę kitų dokumentų.
Kokiomis savybėmis pasižymi hiipertekstas?
Visų pirma, kaip jau minėjome, hipertekstas remiasi asociatyviais ryšiais, jį sudaro daugybė dokumentų, tarpusavy susietų nuorodomis. Tai svarbiausioji hiperteksto savybė. Pateiksime dar keletą hiperteksto savybių:
 informacijos fragmentai (rodmenys) gali būti bet kokio ilgio;
 teksto mintys, idėjos sudaro sudėtingą organizacinę struktūrą, panašią į tinklą;
 vartotojas ga

ali dinamiškai valdyti informacijos srautą, t.y. jis gali pasirinkti, ką skaityti ir ko neskaityti.
Dažniausiai minimi du hiperteksto privalumai:
1. greitai surandama informacija;
2. skatinamas tiriamasis mokymasis;

Daugialypė terpė (multimedija)

Mes jau nelabai įsivaizduojame kompiuterį be vaizdų, spalvų, garsų, kas pateikiama vis žaismingiau, vis labiau traukia dėmesį. Kompiuteris ima atlikti ir televizoriaus, ir garso aparatūros, ir vaizdo magnetofono vaidmenis. O svarbiausia-patys galime tvarkyti vaizdus, juos montuoti, peržvelgti. Tuos komponentus ir aprėpia daugialypės terpės sąvoka. Apie tai jau buvome užsiminę, dabar aptarsime šiek tiek išsamiau.
Hiperterpė: Hipertekstas ėmė smarkiai plisti po pasaulį. Labai greitai buvo pastebėta, jog nuorodos gali būti ne tik į tekstą, bet ir į vaizdus, po to ima naudoti vaizdų ir garsų fragmentus. Tokius kompiuterių darinius ima vadinti hiperterpe, arba hipermedija.
Kas yra daugialypė terpė: Daugialypės terpės (arba multimedijos) teerminu dažniausiai įvardijama technologija, vienijanti tekstą, vaizdus, animaciją, garsus, grafiką bei kitus elementus, esančius kompiuteryje.
Daugialypė terpė dažniausiai vartojama kuriant tinklapio puslapius, elektronines knygas, ypač ji neišvengiama modeliuojant vadinamąją virtualią tikrovę.
Elektroninė knyga: Šiandien gana įprasta skaityti informacinio pobūdžio knygas ekrane. Tai žinynai, enciklopedijos, mokomosios knygos ir vadovėliai. Malonu jas vartyti-čia gausu iliustracijų, schemų, svarbiausia, dauguma jų – dinamiškos. Vadinasi, galima vaizdžiai matyti, kaip vyksta, tarkime, cheminė reakcija, supylus du skirtingus reagentus, kaip planetos sukasi aplink Saulę ir pan.
Elektroninė knyga nuo įprastinės skiriasi pa

atogiomis nuorodomis (teksto išdėstymo būdais )ir kintamais vaizdais bei juos lydinčiais garsais. Tokiu principu sukomponuota elektroninė knyga yra patrauklus informacijos šaltinis.
Daugialypės terpės programinė įranga: Windows sistemoje daugialypę terpę palaiko specialus programų paketas, MME (anglų k. MultiMedia Extention ).Pagrindinės šio paketo priemonės yra garso įrašymo programa (Sound Recorde), skirta skaitmeniniam garsui įvesti, ir grotuvas (Media Playe) skirtas garso atkūrimo įrenginiams valdyti.

Leave a Comment