FTP

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Verslo Vadybos fakultetas

Informatikos katedra

REFERATAS:

Failų persiuntimas su FTP

VILNIUS 1999

TURINYS

Failų persiuntimo protokolas FTP 3 psl.

Failų persiuntimas 3 psl.

FTP komandos 5 psl.

Persiunčiamų failų formatas 6 psl.

Failų persiuntimo protokolas FTP

FTP – tai failų persiuntimo protokolas (File Transfer Protocol), kuris naudojamas atsiųsti informaciją (failus) iš tolimo kompiuterio į savo kompiuterį ir atvirkščiai. Failų persiuntimo veiksmams atlikti reikia žinoti tam tikras komandas.Jei dirbate Windows aplinkoje, tai užtenka pasinaudoti siūloma meniu sistema.
Internete galite surasti įvairiausios informacijos: nuo mokslinio straipsnio iki populiarios dainos teksto, nuo laisvai platinamų programų iki ko

o
ompiuterinių žaidimų. Šią informaciją galima atsiųsti servisų Gopher ar WWW pagalba.
Tačiau tikriausias kelias – tai ftp servisas. Tuo labiau, kad dalis failų pasiekiami tik per ftp serverius.
Dirbant su ftp, reikia prisiminti, kad dalis ftp serverių darbo valandomis yra nepasiekiami, nes failų persiuntimas mažina kompiuterio darbo našumą, kuris reikalingas pagrindinėms funkcijoms atlikti. Yra dalis ftp serverių, kurie dirba ištisą parą, o kiti – tik nedarbo valandomis (dažniausiai vėlai vakare ir naktį).
Kada naudojate ftp protokolą, Jūs persiunčiante failą kaip eilę paketų. Jūsų kompiuterisir tinklo si
i
istema sulygina siųstąjį ir gautąjį paketus. Jei gautas paketas tiksliai neatitinka siųstojo, persiuntimas kartojamas . Po kelių bandymų, jei nepavyksta tiksliai persiųsti paketo, Jūs, arba gaunate pranešimą apie klaidą, arba vaizdas ekrane “sustinksta” ( tuomet padės tik sistemos perkrovimas ). Jei Jums nepavyko iš
š
šsyk duomenų persiųsti, bandykite dar kartą. Po kelių nesėkmingų bandymų galima manyti, nutiko kažkas negero:
a) failiui,
b) telefono linijai,
c) sistemai, prie kurios esate prisijungę,
d) asmeniniam kompiuteriui.

Failų persiuntimas

Jei žinote, kur yra ieškomas failas, tai galite jį persiųsti į savo kompiuterį. Tam kviečiate ftp servisą. Darbo šiuo protokolu scenarijus analogiškas ir UNIX, ir MS-DOS operacinėse sistemose.

Komandinėje eilutėje įvedate

ftp serverio_ vardas

kur “serverio vardas” – tai ftp serverio, kurį norite pasiekti, vardas. Jei nenurodėte serverio vardo, tai, pasirodžius ftp šaukiniui ftp>, komandos open pagalba jungiatės prie norimo ftp serverio:

open serverio_ vardas

Jei ftp serveris pasiekė tolimą kompiuterį, išvedame užklausa

Name ( kompiuterio_adresas ):

Įveskite vartotojo identifikatorių ir slaptažodį ( password:), jei esate registruotas vartotojas. Kitaip – vietoje identifikatorius įveskite anonymous, o vietoje slaptažodžio savo e-mail adresą. Jei prisijungimą ir išvedamas ftp serviso šaukinys ftp>. Pavyzdžiui įvykdžius komandą ft

t
tp ftp. unt. edu:

Connected to ftp . unt. edu.
220 mercury FTP server ( Sunos 4. 1) ready.
Name (ftp.unt .edu:vilkmako):anonymous
331Guest login ok, send idnt as password.
Password
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>

Anonymous ftp serveriai – tai visiems laisvai prieinami serveriai (dažnai-tai tik tam tikri katalogai), skirti tik duomenų peržiūrėjimui, kopijavimui,bet ne keitimui. Bet kas,prisijungęs vardu anonymous ir vietoj slaptažodžio nurodęs savo e-mail adresą, gali pasiekti viešam naudojimui skirtus failus, laisvai platinamas programas ar dokumentus.
Norint pasižiūrėti aktyvaus katalogo turinį, įveskite dir ir paspauskite . Ekrane matote, pavyzdžiui,

ftp> dir
200 PORT command successful.

150 ASCII da

a
ata connection for / bin/ ls (193. 219. 32. 13, 41815 )
total 5
drwxrwxr-x 2 0 5 512 Jun 3 1994 msword
drwxrwxr-x 2 0 5 512 Jun 3 1994 postscrp
-rw-rw-r– 1 0 5 1370 Feb 20 1992 readme.txt
drwxrwxr-x 2 0 5 512 Jun 3 1994 text
226 ASCII Transfer complete.
261 bytes received in 10 second (0.025 Kbytes/s)
ftp>

Po sistemos pranešimų apie sėkmingą prisijungimą, yra pateiktas aktyvaus katalogo turinys. Pirmasis simbolis nurodo, ar tai katalogas (jei raidė “d” arba “l”), ar tai failas (bet kuris kitas simbolis).
Daugelis ftp serverių turi “read me” dokumentą, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie serverį, jo resursus ir kaip juos naudoti. Įvairių katalogų “read me” failuose pateikiama informacija apie kataloge saugomą informaciją. Tikslinga atsiųsti šį failą į savo kompiuterį ir perskaityti.
Norint persiųsti failą readme.txt į savo kompiuterį, reikia įvesti

get readme.txt
Pastaba. Čia skirtingai suprantamos didžiosios ir mažosios raidės.

Įvykus persiuntimui, ekrane matysite pranešimą,kiek baitų, kokiu greičiu persiųsta. Jei norite persiųsti daugiau nei vieną failą, pavyzdžiui, visus failus su plėtiniu .txt, įveskite

mget *.txt
Prieš persiunčiant kiekvieną failą, sistema paprašys patvirtinti persiuntimą arba atšaukti. Jei norite, kad failai būtų persiųsti, nereikalaujant patvirtinimo, prieš vykdant komandą mget, reikia įvesti komandą prompt.
Jei norite persiųsti tekstinį failą, prieš persiuntimą reikia įvesti komandą ascii, kuri informuoja ftp serverį ir jūsų hostą, kad bus persiunčiamas tekstinis failas. Jei norite persiųsti ne tekstinį failą, o programą, prieš persiuntimą reikia įvesti komandą bin , kuri informuoja ftp serverį ir jūsų hostą, kad bus persiunčiamas dvejetainis failas. Dabar daugelis serverių naudoja dvejetainį persiuntimą pagal nutylėjimą,bet bin komanda bus naudinga, jei serveryje to nėra.
Ftp serveryje perėjimui iš vieno katalogo į kitą reikia naudoti atitinkamą UNIX komandą cd, o, norint pakeisti aktyvų katalogą savo kompiuteryje, reikia naudoti komandą lcd. Persiunčiant failą, galima nurodyti jo pilną vardą, tai yra su pakatalogiais, pavyzdžiui

get katalogas/pakatalogis/failo_ vardas
Jei norite persiunčiamą failą pervardinti, reikia įvesti

get failo_ vardas naujas_ vardas
Įvykdžius šią komandą, persiųstas failas Jūsų kompiuteryje bus įrašytas vardu naujas_ vardas.
Persiųsdami failus, atkreipkite dėmesį į jų vardo plėtinį. Daugelis failų ftp serveriuose saugomi suspausti (suarchyvuoti). Priklausomai nuo plėtinio, reikia naudoti atitinkamas dekompresavimo (išarchyvavimo) programas. Šias programas, jei neturite, galite surasti archie pagalba ir persiųsti į savo kompiuterį. Štai keletas dažniau pasitaikančių suspaudimo būdų ir dekompresavimo programų:

.z plėtinys nurodo UNIX suspaudimo metodą;

išarchyvuoja:

uncompress failas.z

.zip arba .ZIP plėtinys nurodo MS DOS archyvavimo programą

PKZIP;

Išarchyvuoja programą zipkunp.

.gz tai UNIX’o ZIP versija;

išarchyvuoja: gunzip failas.gz

.shar arba .Shar kitas UNIX formatas;

dekompresuoja programą unshar.

.ARC MS DOS formatas; naudoti ARC arba ARCE

programas

.LHZ kitas MS DOS formatas;naudoti LHARC.

Pastaba. Persiųsdami failus, nepamirškite apie virusus. Patariama patikrinti, ar atsiįsti failai nėra virusuoti.

FTP komandos

? arba help iškviesti ftp komandų žinyną;
open serverio_ vardas jungtis prie tolimo kompiuterio;
user vart_ id pakartotinai įvesti vartotojo identifikatorių, jei

prieš tai buvo klaidų (pavyzdžiui, neteisingas

slaptažodis).
dir arba ls peržiūrėti aktyvaus katalogo turinį tolimame

kompiuteryje;
pwd sužinoti aktyvų katalogą tolimame kompiuteryje;
cd katalogas aktyvinti katalogą katalogas tolimame kompiu-

teryje;
lcd katalogas aktyvinti katalogą katalogas vartotojo kompiu-

teryje;
bin arba binary informuoja sistemą apie dvejetainių failų per-

siuntimą;
ascii informuoja sistemą apie tekstinių failų per-

siuntimą;
get failas1 [failas2] persiųsti failas1 iš tolimo kompiuterio į vartotojo

kompiuterį, pervadinant vardu failas2 ( jei failas2

nenurodytas, persiųs vardu failas1);
mget failai persiųs keletą failų iš tolimo kompiuterio į varto-

tojo kompiuterį;
put failas1 [failas2] persiųsti failas1 iš vartotojo kompiuterio į tolimą

kompiuterį, pervardinant vardu failas2 (jei failas2

nenurodytas, tai persiųs vardu failas1);
mput failai persiųsti keletą failų iš vartotojo kompiuterio į to-

limą kompiuterį;
prompt atsisakyti užklausų apie persiuntimo patvirtinimą;

naudojama prieš komandas mget ir mput; pakar-

totinai įvykdžius, užklausos atstatomos;
close baigti ryšio seansą su tolimu ftp serveriu.
bye arba quit ftp serviso darbo pabaiga.

Failų persiuntimą Windows aplinkoje atlieka kliento programa Ws_ Ftp. Pagrindinio programos lango kairėje pusėje išvedama Jūsų kompiuterio informacija, o dešinėje – tolimojo kompiuterio informacija.

Persiunčiamų failų formatas
Persiunčiant failus, svarbu teisingai nurodyti formatą. Lentelėje rasite, kokį formatą pažymėti, priklausomai nuo persiunčiamo failo plėtinio.

Failo tipas Formatas
Tekstiniai failai ASCII
Elektroninės lentelės Binary
Duomenų bazių failai Binary
Word failai Binary
Programų tekstai ASCII
Elektroninio pašto pranešimai ASCII
UNIX sistemos programos ASCII
UNIX archyvai Binary
Kopijų failai Binary
Archyvuoti failai Binary
Užkoduoti UNIX failai ASCII
Vykdomi failai Binary
Grafiniai failai Binary
PostScrip failai ASCII
Hiperteksto HTML dokumentai ASCII