Elektroninio verslo proceso “Užsakymų priėmimas ir vykdymas” projektas

1. Įžanga
Šiame darbe pateikiamas užsakymų priėmimo ir vykdymo elektroninio verslo proceso projektas, parengtas naudojant verslo modeliavimo kalbų principus bei UML kalbą. Remiantis šiuo projektu, internete bus sukurta virtuali prekybos sistema, kuri teiks informaciją apie architektų bei rangovų paslaugas ir aptarnaus klientus, suteikdama jiems galimybę užsisakyti norimas paslaugas, apmokėti už jas ir gauti pristatymą nurodytu laiku. Prekybos sistema naudinga rangovams – verslininkams, kurie gali plačiau skleisti informaciją apie savo paslaugas ir rasti klientų, bei architektams, kurie randa klientus savo teikiamoms paslaugoms. Procese dalyvauja ir

r
r bankas – klientų tapatybę tikrinanti ir mokėjimų paslaugas teikianti organizacija.

2. Esamos situacijos analizė ir problemos formuluotė
Šiuo metu pasaulyje pastebima tendencija gerinti visuomenės piliečiams teikiamas paslaugas. Dideles galimybes tam duoda elektroninės vyriausybės koncepcija, kuri suteikia centralizuotą prieigą prie įvairiausių paslaugų. Tokia prieiga teikiama ir komercinių paslaugų klientams bei verslininkams. Šiame projekte siekiama kompiuterizuoti daugelio tiekėjų tiekiamų prekių užsisakymo, apmokėjimo, pristatymo paslaugas. Toks procesas tinka didelei vartotojų aibei. Dėl didelės darbo apimties projekte nenagrinėjamas prekių katalogų sudarymas ir pateikimas, taip pat priimama, ka

a
ad vienam užsakymui visos prekės užsakomos iš vieno tiekėjo (realiai gali būti ir kitokių užsakymo modelių).

Užsakymo pateikimas Asmens identifikavimas
Klientas Vadybininkas Bankas

Apmokėjimas

1 pav. Elektroninio verslo sistemos vizija

3. Verslo tikslai ir taisyklės
Bendro verslo dalyviai turi savo tikslus – kiekvienas jų siekia gauti ir turi perduoti ki

i
itiems tam tikrus išteklius. Klientai pateikia užsakymus, gauna paslaugas, moka už paslaugas. Rangovai gauna užsakymus, siunčia pranešimus apie sutikimą/nesutikimą juos vykdyti, teikia paslaugas, gauna pinigus. Vadybininkas pateikia suformuotus užsakymus (sąskaitas faktūras) (tam jis randa rangovus, skaičiuoja užsakymų kainas), perduoda klientų informaciją bankui, kad jis galėtų vykdyti apmokėjimus, perduoda kainų ir projektų vadybininkams informaciją apie tai, kad užsakymai apmokėti ir juos reikia vykdyti.
Pagrindiniai vertės perdavimai (VP):
– Klientas moka už paslaugas (VP1);
– Klientas moka už pristatymą (VP2);
– Architektas teikia projektavimo paslaugas (VP3);
– Rangovas teikia paslaugas (VP4).
Vertės perdavimų seka VP1