Darbo su asmeniniu kompiuteriu pagrindai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Aurelijos Kempytės
Ekonomikos vadybos specialybės
I kurso SE 4 – 2 grupės studentės
Referatas
DARBO SU ASMENINIU KOMPIUTERIU PAGRINDAI

asistentė O.Jurkevič

Klaipėda 2004m.
TURINYS
ĮVADAS 3
I. PIRMIEJI DARBO KOMPIUTERIU ŽINGSNIAI 3
I.1. Kompiuterio įjungimas 3
I.2. Pelės valdymas 3
II. DARBO LAUKAS 3
II.1. Mygtukas „Start“ 4
III. DARBAS SU LANGAIS 4
III.1. Langų atidarymas 5
III.2. Lango valdymo mygtukai 5
III.3. Judėjimas lange ir jo padėties keitimas 5
III.4. Lango dydžio keitimas 5
IV. PROGRAMŲ PALEIDIMAS 6
V. KOMPIUTERIO IŠJUNGIMAS 6
IŠVADOS 7
NAUDOTA LITERATŪRA 8

ĮVADAS

Asmeninis kompiuteris – labiausiai dabar naudojamų kompiuterių rūšis, kuris
dažnai vadinamas tiesiog PC. PC yra prekės ženklas, angliškos frazės
Personal Computer (asmeninis kompiuteris) abreviūra. Asmeniniai
kompiuteriai paskutiniaisiais metais iš tiesų ima pateisinti tokį jų
pavadinimą – jie tapo kasdieniniu darbo (ir ne tik darbo) įrankiu ne tik
darbe, bet daugeliui žmonių – ir namuose. Išskirtinė PC savybė yra ta, kad
jis gali dirbti su specialia operacine sistema Windows.

I. PIRMIEJI DARBO KOMPIUTERIU ŽINGSNIAI

I.1. Kompiuterio įjungimas

Kompiuterio įjungimo mygtukas yra sisteminio bloko priekinėje
sienelėje. Nuspaudus ir truputį palaikius šį mygtuką po kelių sekundžių
vaizduoklyje pasirodo vaizdas. Jei vaizduoklis maitinimo įtampą gauna iš
sisteminio bloko, jo atskirai įjungti nereikia. Jei vaizduoklis maitinimo
įtampą gauna tiesiogiai iš elektros tinklo, jis įjungiamas atskiru mygtuku,
kuris dažniausiai būna vaizduoklio priekyje.
Prieš įjungiant kompiuterį, būtina patikrinti, ar kompaktinių diskų
bei diskelių įtaise nėra įdėto kompaktinio disko ar diskelio. Jei diskas ar
diskelis įdėtas, reikia paspausti jo išėmimo mygtuką.

I.2. Pelės valdymas

Pelė yra viena svarbiausių kompiuterio komponentų. Tai labai
naudingas ir patogus įrankis, dažniausiai turintis du klavišus (žiūrėti
pirmame paveikslėlyje), kurių pagalba naudojamas daugumai operacijų
atlikti: paleisti programą, pakeisti lango matmenis, nukopijuoti failą,
paspausti mygtuką ir kt.
Pelės žymeklį ekrane pastūmus ant reikalingo objekto ir bakstelėjus
pelės mygtukus, tas objektas pažymimas, atidaromas arba perkeliamas.
Paspaudus vieną kartą kairįjį pelės mygtuką, pažymimas objektas, pvz.,
piktograma. Dukart bakstelėjus pelės mygtuką ant objekto, pvz., aplanko ar
programos piktogramos, jo piktograma yra atidaroma. Nukreipus pelės žymeklį
į objektą ir vieną kartą bakstelėjus dešiniuoju pelės mygtuku, ekrane
atsidaro specialus kontekstinis meniu, iš kurio galima pasirinkti bet kurią
iš rodomų komandų.

II. DARBO LAUKAS

Įjungus kompiuterį, pradeda veikti operacinė sistema. Windows
sistema pirmiausia pateikia pradinį ekraną, kuris vadinamas darbalaukiu.
Darbalaukyje yra išdėstomos įvairių programų piktogramos – maži
paveikslėliai, žemiau kurių dažniausiai yra nurodyti jas atitinkančių
programų ar bylų vardai. Piktogramos žymi atskiras programas, dokumentus,
kompiuterio įrenginius, aplankus, bylas, komandas ir kitus vartotojo
sąsajos įrankius. Jos skirtos dažniausiai naudojamiems veiksmams su šiais
objektais atlikti. Lango apačioje taip pat galima matyti keletą elementų (
mygtuką Start, kelių programų sumažintus langus, laikrodį ir kt.)

II.1. Mygtukas „Start“

Apatiniame kairiajame ekrano kampe esantis mygtukas Start (pradžios
mygtukas) – pagrindinis įrankis programoms paleisti. Spragtelėjus pele šį
mygtuką, ekrane pasirodo Start meniu, kuriame išdėstyti svarbiausių
bendrųjų programų pavadinimai (jie pateikiami pirmoje lentelėje). Šiuo
mygtuku galima atidaryti ir uždaryti prieš tai naudotus dokumentus,
išjungti kompiuterį.
Pradžios meniu Start komandų sąrašas:
|Komanda |Komandos paskirtis |
|Programs |Pateikia programų bei jų grupių papildomą sąrašą, kuriame |
|(programos)|bakstelėjus reikalingos programos pavadinimą, ji yra |
| |paleidžiama. |
|Documents |Pateikia papildomą meniu, kuriame yra dokumentų, su kuriais |
|(Dokumentai|neseniai buvo dirbta, vardai. Norint atidaryti reikalingą |
|) |dokumentą, užtenka rodyklę nukreipti į jį ir paspausti |
| |kairįjį pelės klavišą. |
|Settings |Leidžia kreiptis į sistemos valdymo skydelio (Control Panel) |
|(Parametrai|langą, kuriame yra sistemos parametrų nustatymo programos; |
|) |įgalina pakeisti spausdintuvų (Printers) parametrus; leidžia |
| |pakeisti užduočių juostos (Taskbar) savybes bei pradžios |
| |meniu komandas. |
|Help |Jame galima rasti trūkstamos informacijos, naudojantis |
|(Žinynas) |turiniu, abėcėline rodykle ar paieškos žinynu. |
|Run |Leidžia iškviesti programą, nurodžius jos vardą ir kelią. |
|(Vykdyti) | |
|Shut Down |Paruošia kompiuterį išjungti, perkrauti arba baigia vartotojo|
|(Išjungti) |darbo sesiją. |

lentelė 1

III. DARBAS SU LANGAIS

Dirbant sistema Windows beveik kiekvienas veiksmas susijęs su lango
atidarymu ir darbu lange. Langas – tai stačiakampė sritis, kurioje
vartotojas atlieka konkrečius veiksmus. Langas gali būtis padidintas iki
ekrano dydžio, sumažintas, pavaizduotas mygtuku arba uždarytas. Vartotojas
gali dirbti su keliais langais vienu metu.

III.1. Langų atidarymas

Langą galima atidaryti keliais būdais:
• Spragtelėjus mygtuką Start ir po to spragtelėjus pasirinktą
komandą, meniu punktą, aplanko ar dokumento pavadinimą;
• Spragtelėjus reikiamą piktogramą darbalaukyje;
• Spragtelėjus reikiamą aplanko ar dokumento piktogramą My
Computer lange;
• Spragtelėjus reikimą aplanko ar dokumento piktogramą
Exploring lange;
• Spragtelėjus reikiamą mygtuką įrankių ar užduočių juostoje.

III.2. Lango valdymo mygtukai

[pic] – atkūrimo mygtukas. Pele rodykle nukreipus į šį mygtuką ir
nuspaudus kairįjį pelės klavišą, darbas laikinai atidedamas, t.y.
sumažinamas iki mygtuko užduočių juostoje. Norint tą langą vėl atidaryti,
pakanka bakstelėti jo mygtuką.
[pic] – maksimizavimo mygtukas. Jis skirtas ekranui užpildyti. Jei
yra du lapeliai, ekranas užpildytas, jei vienas – užpildyta tik ekrano
dalis. Norint gauti reikalingą lango dydį, pele rodyklę reikia nukreipti į
šį mygtuką ir vieną kartą paspausti kairįjį pelės klavišą.
[pic] – uždarymo mygtukas. Jis skirtas langui uždaryti. Jei
duomenys neišsaugojami, tai: pele reikia perkelti rodyklę ant mygtuko –
kryželio ir vieną kartą paspausti kairįjį pelės klavišą.

III.3. Judėjimas lange ir jo padėties keitimas

Dažnai lange netelpa visi objektai, todėl tenka lango turinį
pakelti aukštyn arba nuleisti žemyn, pastumti į kairę r į dešinę. Nustačius
pelės žymeklį vertikalios slenkamosios juostos apačioje ir laikant
nuspaustą kairįjį klavišą, visas dokumentas pastumiamas į viršų. Pasiekus
reikiamą dokumento vietą, pelės klavišas atleidžiamas. Tai pat galima
dokumentą pastumti, kad matytus viršutinė jo dalis. Analogiškai naudojantis
horizontalia slenkamąja juosta, dokumentą galima pastumti į kairę ir į
dešinę.
Nustačius pelės žymeklį ir laikant nuspaustą kairįjį pelės klavišą
ant lango pavadinimo, langą galima perkelti iš vienos vietos į kitą –
tereikia kryptingai keisti pelės padėtį, neatleidžiant klavišo. Pasiekus
norimą padėtį, klavišas atleidžiamas.

III.4. Lango dydžio keitimas

Norint pakeisti lango dydį, reikia pelės žymeklį nustatyti ant jo
kontūro (žymeklio forma pakinta). Laikant nuspaustą kairįjį pelės klavišą
ir velkant lango kontūrą į ekrano kraštą, langas bus padidintas nurodyta
kryptimi; velkant kontūrą į vidų – sumažintas. Kai langas norima kryptimi
kiek reikia padidinamas ar sumažinamas, pelės klavišas atleidžiamas.

IV. PROGRAMŲ PALEIDIMAS

Programas galima paleisti keliais būdais:
1. Naudojant Start meniu.
2. Leidžiant iš darbalaukio.
3. Leidžiant iš My Computer arba iš Exploring lango.
4. Naudojant komandą Run.
1. Norint paleisti programą iš Start meniu reikia:
✓ atidaryti paleisties (Start) meniu ir jame pasirinkti
Programs.
✓ pasirinkti reikalingos programos ar jos aplanko vardą.
✓ spragtelėti eilutę su programos vardu.
2. Jei programos piktograma įkelta į darbalaukį, tą programą galima
paleisti tiesiai iš darbalaukio. Tam tereikia pele spragtelėti
piktogramą. Tai pats sparčiausias ir patogiausias programų
paleidimo būdas.
3. Norint paleisti programą iš My Computer arba iš Exploring lango
reikia:
✓ darbalaukyje spragtelėti My Computer piktogramą arba,
naudojant paleisties (Start) meniu, paleidžiant programą
Windows Explorer;
✓ pereiti į aplanką, kuriame laikoma taikomoji programa;
✓ spragtelėti programos ženklelį arba eilutę su programos
vardu.
4. Norint paleisti programą naudojant komandą Run, reikia:
✓ atidaryti Start meniu ir jame pasirinkti Run;
✓ ekrane pasirodžius Open langui, nurodyti visą paleidžiamos
programos vardą.

V. KOMPIUTERIO IŠJUNGIMAS

Baigus darbą, privalu teisingai išjungti kompiuterį. Prieš
išjungiant kompiuterį reikia nepamiršti įrašyti failus, kurie buvo kuriami,
uždaryti visas programas, kuriomis buvo dirbama. Paspausti mygtuką Start,
esantį ekrano kairiajame apatiniame kampe; išskleistame meniu pasirinkti
Turn off computer, ir ekrane pasirodžiusiame specialiame išjungimo
procedūros lange pasirinkti langelį Turn off (kaip parodyta žemiau
pateiktame antrame paveikslėlyje). Galiausiai kompiuteris išjungiamas
paspaudus kompiuterio įjungimo mygtuką, esantį sisteminio bloko priekinėje
dalyje. Kai kurie kompiuteriai pasibaigus išjungimo procedūrai išsijungia
automatiškai.

IŠVADOS

Asmeninio kompiuterio gebėjimas automatizuoti protinį žmogaus
darbą, šiandien mums padeda daugelyje sričių. PC tampa svarbiu požymiu,
apibūdinančiu visuomenės išsivystimo lygį. Tačiau dauguma žmonių vis dar
nėra susipažinę su kompiuterio galimybėmis bei savybėmis, nesugeba atlikti
netgi elementarių veiksmų, esą tai per sunku arba dažnai tvirtina, kad
kompiuteris jiems nereikialingas. Deja, įžengę į XXI amžių mes visur
susiduriame su įvairiomis kompiuterizuotomis naujovėmis. Išmokti dirbti
kompiuteriu nėra labai lengva, bet nėra ir sunku. Tai priklauso nuo žmogaus
savybės kaip jis sugeba įsisavinti naujas žinias. Vieniems reikia daug
laiko, kiti suvokia kompiuterio valdymą ir veikimo principą labai greitai.
Svarbiausia pradedant mokytis dirbti PC yra įsigyti tinkamą, ir lengvai
suprantamą literatūrą, kurioje būtų pateiktos elementarios užduotys: kaip
įjungti, išjungti asmeninį kompiuterį, kaip įvesti informaciją į PC, jį
valdyti, kaip dirbti su įvairiomis programomis ir t.t. Vartotojui lieka
atlikti veiksmus nurodyta tvarka. Supratęs ir atlikęs nurodytus veiksmus,
vėliau nesunkiai galės atlikti ir sudėtingesnes užduotis.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. D.Kaklauskienė „Darbo kompiuteriu pradžiamokslis“
2. V.Denisovas ir kt. „Microsoft Windows’95 pradžiamokslis“
3. Michael B.Karbo „Windows’98 išmok pats“
4. A.Starkus „Personalinis kompiuteris“
5. B.Gravsholt „Asmeninis kompiuteris naujokams“
6. B.Starkus, A.Pasmokytė „Kaip dirbti kompiuteriu?“
7. A.Andaševas, S.Solovjovas „Kompiuterio pradmenys“.[pic][pic]
———————–

paveikslėlis 2

paveikslėlis 1